v. 2009-12-31 —

 

 

Zaken die inhoudelijk niets te maken hebben met onze (familie-)geschiedenis
of met onze voorouders, kregen een plaats op deze bladzijde.
 

N.B.: deze site wordt sinds het overlijden van de maker, in 2011, niet meer onderhouden. Wij verwerken geen aangeleverde gegevens en kunnen U ook niets meer vertellen dan hetgeen hier te vinden is.Deze bladzijde Terzijde bevat naast informatie over de huidige bladindeling alleen blad­wijzers naar enkele algemene webpagina’s over genealogie en naar een paar pro­gramma’s die u kunnen helpen bij het opzetten van een vergelijkbare publicatie.

 

Van deze oorspronkelijk veel langere bladzijde verwijderden we de uitge­breide rij smeekbeden om bijdragen (tekst/beeld) én de vele verzoeken voor mede­werking aan / over­name van dit webblad. Na een negental jaren is het tot ons doorgedrongen dat deze oproepen helemaal geen effect hebben.

De enige man die zich ooit meldde voor overname moest zich teruggetrokken wegens drukke bezig­heden op andere terreinen en het aanvangen van een nieuwe studie. Ook de omstandigheid dat er zich geen andere kandidaten meldden riep bij hem het schrik­beeld op dat hij er straks misschien alléén voor zou staan…

 

Dit blad kan na 2009 nog best een tijdlang onveranderd blijven staan. Hopelijk veranderen de presen­tatiestandaarden (html, css) niet al te snel.

 

 

 

Onze bladindeling

 

Webblad… Neen, een webblad kent de Van Dale (nog) niet. Die kent alleen dag-, week- & maandbladen, ochtend- & avondbladen en nieuwsbladen, en die zijn al­lemaal samengesteld uit bedrukte en gevouwen vellen papier. Nu is die benaming ‘vel papier’ ook maar ontleend aan het materiaal (huid, vel) van zijn voorganger: het perkament. We menen dat je een informatieve uitgave op het wereldwijde web die uit meer­dere bladzijden bestaat daarom óók een blad kunt noemen, even­eens naar zijn voor­gan­ger: het papieren informatieblad. En dat doen we dan ook. Van Dale volgt wel…

 

Drie hoofdstukken
 

Ons webblad is nu nog verdeeld in drie hoofdstukken die bereikbaar zijn door bovenaan op een van de tabs te klikken. U krijgt dan een submenu in beeld.

 

  i/   Historie, onderverdeeld in acht tijdperken.

 

  ij/  Stamboom, onderverdeeld in
    1: een genealogie van Rouger van Coilge (stam; vanaf 1453),
    2: een genealogie van Michiel Vancoillie (tak-Ingelmunster; vanaf 1604),
    3: een genealogie van Michiel Vancoillie (tak-Oostrozebeke; vanaf 1629),
    4: een genealogie van Pieter van Coillie (tak-Roeselare; vanaf 1570),
    5: een verzameling ‘stamboomperikelen’.
    6: een toelichting bij die genealogieën, of een ‘verantwoording’,

 

  iij/ Documenten met
    • gezinsfoto’s, geïndexeerd op de familienamen van de aan­ge­trouwden;
    • bidprentjes, op volgorde van overlijdensdatum.
 

Twee rubrieken
 

Via de informatiebalk aan de linkerkant zijn altijd slechts één muisklik van u ver­wijderd: twee rubrieken waarnaar we her en der verwijzen:

 

 Terzijde (déze blad­zijde);

 

  Charter waarin we uiteenzetten hoe we met de door ons verzamelde per­soonsgegevens en documenten omgaan en welke gren­zen wij niet wen­sen te overschrijden bij het publiceren daarvan.

Verder zijn via die informatiebalk enkele rubriekjes bereikbaar met tijdelijke infor­matie, zoals:

 

  Actualiteit, waarin we bijzondere en ac­tuele mededelingen opnemen, en

 

  Wijzigingen, waarin we de laatste tien inhou­delijke veranderingen melden.

 

Beide rubriekjes zullen na 2009 inhoudelijk niet vaak veranderen omdat de bladbeheerder zijn werk aan dit webblad vanaf 2010 staakt en er alleen nog voor noodzakelijk onderhoud wat tijd aan besteedt.

 

Het rubriekje Kroniek waarin we geboorten, huwelijken, jubilea en overlijdens op­namen, heeft in de vijf jaar van zijn bestaan gemerkt dat de grootfamilie niet op zo’n nieuwlichterij zat de wachten. Ook in 2009 werd ons slechts het schamele aantal van twee ge­boorten gemeld. En dáárvoor houden we niet langer dat speciale rubriekje aan.

 

Titelpagina

Onze titelbladzijde bij een schermresolutie van 1024×768 beeld­elementen.

 

Pagina’s afdrukken

 

Op de meeste van onze bladzijden staat rechtsboven een knopje afdrukken. Als u daarop klikt, dan wordt die bladzijde afgedrukt zonder de bruine paginakaders. We zorgden er zelfs voor dat de pagina’s niet midden in een artikel of tabel worden af­gebroken bij het afdrukken op een staand A4-tje.
Het enige waarvoor u moet zorgen is dat u voor het afdrukken van internet­pagina’s een afdrukbare breedte van 175 mm heeft ingesteld. Bij Internet Explorer klikt u daartoe in de menubalk op [Bestand]; u kiest daar voor [Pagina-instelling…] en zet er de linkermarge op 20 en de rechtermarge op 15 mm. Daarmee houdt u aan de linkerkant wat extra ruimte over voor een perforatie.  Perfecte afdruk verzekerd!

 

Genealogie

 

U bent geïnteresseerd geraakt in genealogie? U wilt wat meer weten over dat onderwerp? De hieronder genoemde webpagina’s helpen u een heel eind op weg: ze staan bol van de doorverwijzingen naar (bijna) alles wat u nodig heeft.

 

Genealogie in Vlaanderen svvf vzw

 

GeneaKnowHow.net

Platform met sites waarop uitgebreide informatie voor genealogisch onderzoek.

 

Maar

 

Ga nooit in op een misleidende aanbieding van „Historique”,

een uit Nederland overgewaaid bedrijf (‘boekhandel/antiquariaat’) te Berchem.  Lees en herlees de schriftelijke aanbieding van dat bedrijf aandachtig, en trek daarna uw conclusie.  We gaan hier niet be­weren dat Historique (of Heraut) een malafide bedrijf is (daarover oordelen –terecht– andere instanties); maar we doen wel een dringend beroep op uw gezonde Van-Coilgeverstand.  Laat u niet beetnemen!

 

 

[!]

  stamboomzwendel
onuitroeibaar?

 

Onze gereedschappen (programma’s)
voor het beheren van genealogische gegevens en/of het maken van ’n webblad
 

Pro-Gen, genealogie à la carte; schappelijk geprijsd

Het programma waarmee we onze gegevens beheren en de genealogiepagina’s genereren.

 

GedView, gedcom-lezer; gratis

Een programma om .GED-bestanden te bekijken alvorens ze te importeren.

 

Araneae, html-editor; gratis, op vrijwillige basis te registreren

Het programma waarmee we onze tekstpagina’s maken en de genealogiepagina’s aanpassen aan onze eigen Coilge-stijl. (Te lossen bij araneae: asetup.exe & araneae_dut.zip.)

 

IrfanView, beeldbekijker met vele extra’s; gratis (bij gebruik thuis)

Het programma waarmee we onze afbeeldingen manipuleren.

 

Transcript, transcriptiehulpmiddel; gratis bij niet-commercieel privégebruik

Hulpprogramma met beeldvenster boven het tekstvenster met de transcriptie (rtf).

 

TotalCommander, bestandsbeheerder m/ ftp, zip en meer; schappelijk geprijsd

Het programma waarmee we o.m. onze pagina’s op onze site zetten.

 

Pro-Gen

 

IrfanView

 

TotalCommander

 

Zoeken & gevonden worden…

 

Wilt u zelf op het wereldwijde web eens zoeken naar naamgenoten of naar an­dere genealogische sites? Voer dan hieronder uw zoekterm(en) in voor een speur­tocht met onze favoriete zoekmachine.

 

Ik ben op zoek naar:

 


 

 of Hoehel je liever in ’t West-Vlams…?

Genealogie-gidsen
 

Ons familiewebblad is geregistreerd in verscheidene genealogische e-gidsen:

 

NedGen (Ancestry), genealogische zoekmachine/webgids

 

Search Belgium, in ’t schoon Vlaams: zoeken in België

 

Vlug nu, Vlaamse en Nederlandse startpagina

 

All-Genealogy Sites, genealogische webgids

 

MyCinnamonToast, voor het zoeken naar familienamen

 

The Genealogy Register, genealogische webgids

 

Ploss, top-100-lijst

Bij enkele van ne­ven­staande gid­sen kun je ons (door te stem­men) de he­mel in prij­zen.

 

Als je echt niets beters te doen hebt, dan mag dat.

 

Logo Genealogy Org.

 

Coilge

 

 
 

Titelbladzijde