Welkom op de webstek van de familie’s

West-Vlaanderen


Stamboom

geworteld midden in Vlaanderen en er gekend vanaf eind ivXe eeuw


N.B.: deze site wordt sinds het overlijden van de maker, in 2011, niet meer onderhouden. Wij verwerken geen aangeleverde gegevens en kunnen U ook niets meer vertellen dan hetgeen hier te vinden is.

Zie ook de knop 'Actualiteit' onderaan de tekst.

 

 

TEGEN ’N ACHTERGROND VAN ENKELE TIJDPERKEN UIT DE HISTORIE
maakt u in dit webblad kennis met ’n grote familie die waarschijnlijk
haar naam ontleende aan het goed Coilge/Coille onder Oostnieuwkerke.
Kern van het webblad zijn de uitgebreide genealogieën van vier stamvaders.
Het liefst lieten we de vier genealogieën aanvangen met één en dezelfde voorvader
Vincent (º eind 14e eeuw), maar de nu beschikbare gegevens laten dat (nog) niet toe.
Basis van de hier gepubliceerde genealogieën zijn de resultaten van een grootscheeps
onderzoek dat tussen 1973 en 1980 door vele familieleden werd gestart onder leiding
van pater Staf Vancoillie cicm, pastoor te Nieuwkapelle (†1984), zoals die werden
verwerkt en vastgelegd door genealoog Maurits Vancoillie uit Lochristi (†1998).
Het bestand werd tot eind 2008 regelmatig verbeterd aan de hand van be-
trouwbare bronnen en opmerkingen/aanvullingen uit de familiekring.