v. 2009-10-04


Genealogie van Pieter van Coillie

 

Roeselare

 

onze tak-Roeselare

 

(In de genealogie Rouger vindt u méér Roeselarenaren !)
 
 

De tak Roeselare werd op 2002-04-01 van de stam Rouger afgesplitst.
Stamboomonderzoeker Marc Van Assche die begin 2002 andermaal naar wortels van de Roeselaarse
VanCoilge-tak zocht ontdekte in de Wettelijke Passeringen dat Pieters vader Joos heette.

 

1595-10-07 Pieter Van coillie heeft een erf gekocht voor de som van 16 pond groten vlaams.
1598-06-16 [...] neffens thuus ende erfve van Pieter van Coillie [...]
1598-12-28 [...] huus van Pieter van Coillie liggende up de zuutzyde van de cattestrate daer den zelve Collie nu jegenswoordig inne woonachtich es.
1602-03-06 Pieter van Coillie ende Perinne Wevers zijne huusvrauwe.
1613-07-31 Pieter van coillie fs. Joos met consente van Pryne, fa. Maerten De Wever, zijne huusvrauw hebben vercocht een stuk lant west uut Rouslare onder Rouslare Ambacht.

 

Naar die Joos zijn we op zoek...

 

Mist u rechts ’n Namenindex ?  Klik dan hier.

 

Roeselare 1649 - Stadscentrum

Het Roeselaarse stadscentrum Aº 1649.  De Kattestraat loopt van K in de richting G (Nieuwe priesterij). D is de Nieuwmarkt, waar Pieters nako­melingen moeite­loos integreer­den in een vrij besloten bevol­kingsgroep binnen Roeselare. De omwalde mote H is ’s Gravenwal. B is de Grote Markt, die zich aan de andere kant van de halle uitstrekt tot aan het huidige Polenplein waar M het Schuttershof markeert.

Uit Atlas Van Loon. Prent vervaardigd in 1649.

 

I.1    Pieter van Coillie, bode (1617), schoenmaker, 'line wevere', geb. ca. 1570, overl. na 1625, zn. van Joos van Coillie.
Inwonende poorter van Roeselare.
Tr. ca. 1595 Perinne Wevers, dr. van Maerten de Wever.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrick van Coille (van Coilge, - Coillie), geb. ca. 1595 (zie II.1).
2. Andries van Coille (van Quoille), geb. ca. 1597 (zie II.3).
3. Prinne van Quoille, overl. Roeselare 1632-09-27.
Tr. kerk ald. 1621-07-29 (get.: niet vermeld) Stephanus Verelst.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

II.1    Hendrick van Coille (van Coilge, - Coillie), geb. ca. 1595, zn. van Pieter van Coillie (zie I.1) en Perinne Wevers.
Tr. kerk Roeselare 1621-07-17 (get.: niet vermeld) Pirynne Muylle (Mule).
Uit dit huwelijk:
1. Margriete van Coille (van Coolge), ged. Roeselare 1622-05-08 (get.: Pieter van Coille & Margriete Mulle), begr. ald. 1694-06-27.
Otr. ald. 1645-11-25 (get.: Joannes van Poucke en Guillielmus de Wulf), tr. kerk ald. 1646-01-28 (get.: Joannes van Poucke en Petrus de Burghgrave) Antonius van Iseghem, geb. ca. 1619, begr. Roeselare 1703-12-17.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus van Iseghem, ged. Roeselare 1646-03-10, tr. ald. 1672-05-10 Jacoba Steenmaere, geb. ca. 1634, begr. Roeselare 1719-08-25;
2. Maria van Iseghem, ged. Roeselare 1650-04-19;
3. Jacobus van Iseghem, ged. Roeselare 1652-02-21;
4. Agnes van Iseghem, ged. Roeselare 1654-03-21;
5. Catharina van Iseghem, ged. Roeselare 1656-02-29;
6. Martinus van Iseghem, ged. Roeselare 1661-03-21;
7. Guillielmus van Iseghem, ged. Roeselare 1664-01-21.
2. Pirenne van Coille, ged. Roeselare 1624-03-12 (get.: Pieter Werbrouck & Prinne van Coille).
3. Joanna van Quailge, ged. Roeselare 1625-11-06 (get.: Judocus Roelens & Joanna Huyghe).
4. Mayken van Coilge (x van Quailie), ged. Roeselare 1628-09-17 (get.: Jan Saelens & Jeanneke Goderijs), begr. ald. 1663-01-11.
Tr. kerk ald. 1653-06-02 Judocus Herman.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Ghyselen van Coilge (x Verquaille), ged. Roeselare 1630-08-08 (zie III.7).
6. Judocus (Joos) van Coilge (x van Quailie), ged. Roeselare 1632-10-19 (zie III.9).

III.7    Ghyselen van Coilge (x Verquaille), leerlooier, ongeletterd, ged. Roeselare 1630-08-08 (get.: Guillemus Bouchout & Maijke Soens), begr. ald. 1693-11-11, zn. van Hendrick van Coille (van Coilge, - Coillie) (zie II.1) en Pirynne Muylle (Mule).
Poorter van Roeselare.
Otr. Roeselare 1654-06-21, tr. kerk ald. 1654-06-29 (get.: Judocus Herman en Antonius van Iseghem) Petronella (Pirenne) le Rijcke (le Ricke, Ricke), geb. ca. 1615, overl. Roeselare 1693-11-11. Wed. van Geerard Busschaert.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van Quaille (x van Coilge), geb. Roeselare 1655-05-28 (zie IV.1).
2. Adriane van Caille (van Coille, - Coilge), geb. ca. 1660, overl. Roeselare 1746-02-23.
Poorteres van Roeselare (verhoofd 1736-07-23).
3. Petrus Jacobus (Pieter) van Quaille (x van Coilge), geb. Roeselare 1661-03-20 (zie IV.4).
4. Guillielmus Vancollie (van Quoillie), geb. Roeselare 1663-07-26 (zie IV.6).
5. Crispinus (Crispijn) van Quailie d'oude, geb. Roeselare 1665-04-12 (zie IV.8).

IV.1    Jacobus van Quaille (x van Coilge), schoenmaker, geb. Roeselare 1655-05-28, ged. ald. 1655-06-01 (get.: Joannes le Rycke voor Jacobus le Rycke & Jacoba Verelst), overl. ald. 1710-11-24, zn. van Ghyselen van Coilge (x Verquaille) (zie III.7) en Petronella (Pirenne) le Rijcke (le Ricke, Ricke).
Poorter van Roeselare.
Otr. Roeselare 1683-07-04 (get.: Gislenus van Coilge en Petrus van Coilge), tr. kerk ald. 1683-07-28 (get.: Gislenus van Coilge en Petrus van Coilge) Elisabeth van Heule (van Hulle), overl. na 1714.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van Coylge, geb. Roeselare 1684-08-03, ged. ald. 1684-08-04 (get.: Judocus van Heule & Pieternelle de Rycke), overl. ald. voor 1706.
2. Josyne (Jossyne) van Coilie, ged. Roeselare 1686-04-03 (get.: Hendrick van Coillie & Josyne Verbiest), begr. ald. 1747-12-17.
3. Maria Anna van Coilgie, ged. Roeselare 1688-04-11 (get.: Jacobus Colly & Maria Staert), overl. ald. voor 1747.
Tr. kerk ald. 1711-11-12 (get.: Joannes Steen en Petrus van Iseghem) Augustijn Steen.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Elisabeth van Caillie, ged. Roeselare 1691-07-14 (get.: Judocus van Heule & Adriane van Caillie), overl. voor 1712.
5. Petronella van Colge, ged. Roeselare 1693-10-02 (get.: Petrus van Colge & Petronella de Parck), overl. ald. ca. 1755, tussen 1747 en 1762.
Otr. Roeselare 1710-12-27 (get.: Petrus Lebeke en Antonius Desmet), tr. kerk ald. 1711-01-10 (get.: Petrus Lebeke en Petrus Ané) Franciscus (François) le Beke (Lebeke).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Maria Magdalena van Coilge, ged. Roeselare 1696-07-27 (get.: Crispijn van Coilge & Anna Vuylsteke).
7. Isabella Jacoba van Colie, geb. Roeselare 1698-10-31, ged. ald. 1698-11-01 (get.: Joes Declerck & Petronella Colly), begr. ald. 1699-03-30.
8. Isabella Petronella van Caillie, ged. Roeselare 1700-03-28 (get.: Joes Declerck & Petronella Colly).
Tr. kerk Joannes Huysmans.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Huysman, begr. Brugge (St.-Jacob) 1780-01-23.

Volgens vroegere onderzoekers vestigde het gezin zich in Menen.
9. Joanna van Cailie, ged. Roeselare 1702-07-28 (get.: Petrus van Heule & Judoca van Cailie), begr. ald. 1747-12-17.
10. Jacobus Franciscus van Cailie (van Coillie), ged. Roeselare 1706-06-18 (zie V.13).

V.13    Jacobus Franciscus van Cailie (van Coillie), herbergier (uitbater van 'In d' Oude Smisse' te Beveren), ged. Roeselare 1706-06-18 (get.: Petrus Colly & Petronella van Cailie), begr. Beveren 1783-01-05, zn. van Jacobus van Quaille (x van Coilge) (zie IV.1) en Elisabeth van Heule (van Hulle).
Poorter van Roeselare (verhoofd 1736-06-14).
Tr. kerk Beveren 1728-05-15 (get.: Petrus Termote en Petrus de Puyt), met erkenning van zn. Jacobus Franciscus, Maria Catharina Degrande, geb. Beveren 1696-03-09, overl. ald. 1787-09-19, begr. ald. 1787-09-19, dr. van Joannes Degrande en Anne Adriaens.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Franciscus van Caillie, geb. Beveren 1728-04-20 (zie VI.1).
2. Antonius van Cailje, ged. Beveren 1730-02-07 (get.: Antonius de Grande & Petronilla Vanhalle), begr. ald. 1782-12-14.
3. Maria Joanna Vancaillie, geb. Beveren 1732-07-07, ged. ald. 1732-07-09 (get.: Joannes Dely & Joanna Maria Legrande), overl. na 1787.
Tr. kerk ald. 1762-04-19 Joannes Dekeirsgieter, overl. na 1787.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

VI.1    Jacobus Franciscus van Caillie, werkman, geb. Beveren 1728-04-20, ged. ald. 1728-04-28 (get.: Franciscus Lebeke & Joanna Vanhall), overl. ald. 1808-03-27, zn. van Jacobus Franciscus van Cailie (van Coillie) (zie V.13) en Maria Catharina Degrande.
Wonende in d' Oude Smisse te Beveren.
Tr. kerk Beveren 1754-04-17 Maria Catharina Anne (Hanne, Haene), geb. ca. 1731, overl. Beveren 1803-06-20.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Magdalena van Caillie, ged. Beveren 1755-07-07 (zie VII.2).
2. Camilla van Caillie, ged. Beveren 1756-11-11 (get.: Petrus Anne & Maria Catharina Degrande), overl. Brugge 1830-01-15.
Tr. kerk Beveren 1782-05-21 Petrus Joannes Matthys, overl. na 1830.
Uit dit huwelijk:
1. Theresia Matyn, geb. Roeselare 1791, overl./begr. Oostende 1836-09-19/22;
2. Amelia Mattyn (+), overl. Zwevezele 1849-09-28 [BSk #89], tr. ... Joannes De Nolf.
3. Jacobus Antonius van Caillie, ged. Beveren 1758-01-03 (zie VII.5).
4. Isabella van Caillie, ged. Beveren 1761-11-15 (get.: [.?.] Degrande & Maria Joanna van Caillie).
5. Joanna Theresia van Caillie, ged. Beveren 1764-04-01, overl. ald. 1848-05-20.
Tr. kerk ald. 1793-02-12 Joannes Franciscus Degraeve (+ Degroeve), ged. Brugge 1758-08-31, overl. Ardooie 1797-03-11, begr. ald. 1797-03-13.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus de Groeve, tr. Maria Nuts.
6. Petrus Jozef (Pieter) van Caillie (x Vancollie), ged. Beveren 1769-03-02 (zie VII.10).

VII.2    Maria Magdalena van Caillie, ged. Beveren 1755-07-07, overl. ald. 1802-03-25, dr. van Jacobus Franciscus van Caillie (zie VI.1) en Maria Catharina Anne (Hanne, Haene).
Tr. kerk Martinus Jacobus Maertens, kleermaker (1815), overl. na 1815.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus (Jacques) Maertens, kleermaker (1815), geb. Beveren 1792-01-09, ged. ald. 1792-01-09, overl. Rumbeke 1866-08-19.
Tr. Ardooie 1815-01-24 Barbara (Barbe) van Coillie, spinster (1815), geb. Ardooie 1792-06-07, (volgens huwelijksakte; niet in overeenstemming met doopdatum), ged. Ardooie 1792-06-06 (get.: Joannes Baptist van Coillie & Agatha Victor), overl. Rumbeke 1867-06-01, dr. van Petrus Josephus (Pierre) van Coillie, wever (1815), en Barbara Theresia (Barbe) Victor (Victar), weefster (1815).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia Maertens, geb. Ardooie 1815-11-29;
2. Leo Maertens, kleermaker, geb. Ardooie ca. 1816.

VII.5    Jacobus Antonius van Caillie, ged. Beveren 1758-01-03 (get.: Antoon van Caillie & Isabella Anne), overl. ald. 1808-01-21, zn. van Jacobus Franciscus van Caillie (zie VI.1) en Maria Catharina Anne (Hanne, Haene).
Tr. kerk Beveren 1789-06-06 Isabella Clara Ghysel, ged. Langemark 1764-04-01, overl. Beveren 1802-01-24.
Uit dit huwelijk:
1. Abigaele van Caillie, ged. Beveren 1789-11-15, overl. Ardooie 1854-03-30.
2. Sophie van Caillie, ged. Beveren 1790-11-27, overl. ald. 1793-08-28.
3. Theresia van Caillie, ged. Beveren 1792-01-10, overl. ald. 1793-01-27.
4. Franciscus van Caillie, ged. Beveren 1793-03-20, overl. ald. 1793-03-28.
5. Mechtildis van Caillie, ged. Beveren 1794-02-19, overl. ald. 1794-07-24.
6. Theresia van Caillie, ged. Beveren 1795-03-02, overl. ald. 1795-03-02.
7. Theresia van Caillie, geb. Beveren 1796-03-22, overl. ald. 1796-03-22.
8. Germanus Van Caillie, geb. Beveren 1797-02-17.
9. Theresia Van Caillie, geb. Beveren 1798-09-27.

VII.10    Petrus Jozef (Pieter) van Caillie (x Vancollie), ged. Beveren 1769-03-02 (get.: Guillelmus Vermander & Maria van Besien), overl. ald. 1856-10-09, zn. van Jacobus Franciscus van Caillie (zie VI.1) en Maria Catharina Anne (Hanne, Haene).
Wonende in d' Oude Smisse te Beveren.
Tr. Pittem 1796-10-25 (get.: Joannes Van Collie (broer, 28) uit Beveren en Josepha Verheeke (moeder van de bruid)), tr. kerk ald. 1796-10-25 (get.: Joannes van Caillie uit Beveren) Godelieve Derue, geb. Pittem, dr. van Antonius Derue en Josepha Verheeke.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Jacobus Van Caillie, geb. Beveren 1797-09-09 (zie VIII.12).
2. Ignatius (Ignaas) Van Caillie, geb. Beveren 1799-10-26, overl. ald. 1855-07-17.
Woonde in d' Oude Smisse te Beveren.
3. Franciscus Van Caillie, geb. Beveren 1802-03-12, overl. ald. 1803-12-19.
4. Anne Brigitte Van Caillie, geb. Beveren 1803-10-14, overl. ald. 1881-07-14.
Tr. Leonard Hostens.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Leonard Van Caillie, landbouwer, geb. Beveren 1807-02-01, overl. ald. 1868-10-06.
Ongehuwd.
6. Vital Van Caillie, geb. Beveren 1809-03-24, overl. ald. 1809-04-07.
7. Franciscus Van Caillie, geb. Beveren 1811-03-24.
Woonde in d' Oude Smisse te Beveren.
8. Barbara Theresia Van Caillie, naaister, geb. Beveren 1815-04-11 02:00 u., ged. ald. 1815-04-11 (get.: Petrus Van Caillie & Theresia Mistiaen), overl. ald. 1850-07-30.
Ongehuwd.
9. Johanna Theresia Van Caillie, overl. Beveren 1848-05-20.
Tr. (1) Joannes Franciscus Degrouwe.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Joannes Desteur.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

VIII.12    Petrus Jacobus Van Caillie, landbouwer, geb. Beveren 1797-09-09, overl. ald. 1891-03-11, zn. van Petrus Jozef (Pieter) van Caillie (x Vancollie) (zie VII.10) en Godelieve Derue.
Woonde in d' Oude Smisse te Beveren.
Tr. Beveren 1857-10-02 Marie Thérèse Demeyere, geb. Gits 1828-04-24.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Sylvia Van Caillie, kloosterlinge (zz. van Liefde te Roeselare), geb. Beveren 1858-05-16, overl. Roeselare 1885-03-26.
2. Eugenia Lionides Van Caillie, geb. Beveren 1863-04-26 20:00 u., ged. ald. 1863-04-27 (get.: Joannes Martijn & Barbara Demeyere), overl. Oostende 1927-11-13.
Tr. Beveren 1893-04-11 Hendrik Van Hecke.
Uit dit huwelijk:
1. Sylvia Van Hecke, geb. Beveren 1893-06-16, tr. k. Oostende (St.-Jozef) 1922-05-30 Joannes David, geb. Nice (FR) 1896-03-22;
2. Remigius Van Hecke, geb. Beveren 1894-06-06, tr. k. Oostende (St.-Jozef) 1922-05-30 Alphonsina Meunier, geb. Robaais 1892-11-20.
3. Victor Van Caillie, geb. Beveren 1872-01-19, overl. ald. 1872-01-31.

IV.4    Petrus Jacobus (Pieter) van Quaille (x van Coilge), geb. Roeselare 1661-03-20, ged. ald. 1661-03-22 (get.: Petrus Rolly & Catharina Huge), overl. ald. 1719-12-22, zn. van Ghyselen van Coilge (x Verquaille) (zie III.7) en Petronella (Pirenne) le Rijcke (le Ricke, Ricke).
Poorter van Roeselare.
Tr. kerk Roeselare 1686-07-31 (get.: Guillemus van Coilge en Judocus van Coilge) Anna Dhaese (Dhase), ged. Roeselare 1662-06-29 (get.: Judocus de Gant & Magdalena Dhaese), overl. ald. 1719-08-27, dr. van Jan Dhaese en Joanna Simoens.
Poorteres van Roeselare.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Rosa van Coilie (van Caille), ged. Roeselare 1687-06-26 (get.: Judocus Dhaese & Petronella de Parck), overl. voor 1702.
2. Maria Agnes van Cailie, ged. Roeselare 1689-10-03 (get.: Guillelmus van Cailie & Agnes Dhaese).
Tr. kerk ald. 1709-05-22 (get.: [.?.] en Crispijn van Cailie) Jacobus Cool.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Joanna Theresia van Colje, ged. Roeselare 1692-03-03 (get.: Petrus Jacobus van Colje & Joanna Theresia Maes), begr. ald. 1693-11-19.
4. Isabella van Coilge (+ van Callie), ged. Roeselare 1695-01-21 (get.: Joannes Eeckhoute & Adriane van Coilge), overl. Brugge 1726-11-03, in de O.L.Vr.-kerk.
5. Joannes Baptiste van Cailie, ged. Roeselare 1697-12-02 (get.: Judocus Dhaese & Margaretha Busschaert).
6. Petrus Josephus van Cailie, ged. Roeselare 1700-09-26 (get.: Judocus Vandaele & Petronella Colly).
7. Anna Rosa van Cailie (p van Caille, + van Caillie), ged. Roeselare 1702-07-15 (get.: Jacobus Colly & Petronella Heerhuis), overl. Brugge 1762-05-03, in de O.L.Vr.-kerk.
Poorteres van Roeselare (aanvaard 1733-01-15).
8. Joanna Theresia van Coilie (p van Caille), ged. Roeselare 1705-06-24 (get.: Crispinus Dhaese & Joanna Dhaese).
Poorteres van Roeselare (aanvaard 1733-01-15).

IV.6    Guillielmus Vancollie (van Quoillie), geb. Roeselare 1663-07-26, ged. ald. 1663-07-29 (get.: Petrus voor Guilielmus Demets & Cecilia de Rycke), overl. ald. 1718-07-29, zn. van Ghyselen van Coilge (x Verquaille) (zie III.7) en Petronella (Pirenne) le Rijcke (le Ricke, Ricke).
Poorter van Roeselare.
Tr. kerk Roeselare 1697-11-26 (get.: Guillelmus van Caillie en Antonius van Haelewijn) Catharina (Cathelijne) de Wilde, ged. Roeselare 1671-07-28, overl. ald. 1745-11-27, begr. ald. 1745-11-28, na een uitvaartdienst met zes lezingen, dr. van Antonius de Wilde en Catharina Vanhecke.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba van Cailie, ged. Roeselare 1700-07-25 (get.: Petrus van Cailie & Margaretha Busschaert), overl. voor 1720.
2. Maria Catharina (Marij) van Cailie (p van Coillie), ged. Roeselare 1702-06-30 (get.: Jacobus van Cailie & Anna de Wilde), begr. ald. 1786-11-05.
Poorteres van Roeselare (verhoofd 1736-07-23).
3. Petronella van Cailie, ged. Roeselare 1704-01-09 (get.: Petrus van Cailie & Petronella de Wilde), overl. voor 1762.
Tr. kerk ald. 1730-04-18 Josephus Masselis.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Isabella van Cailie, ged. Roeselare 1709-04-01, overl. Passendale 1777-12-19.
Poorteres van Roeselare (verhoofd 1736-07-23).
Tr. kerk Roeselare 1750-07-04 Clement de Deckere.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Schepen Petrus Norbert (Pieter) van Cailie (p van Coillie), ged. Roeselare 1712-05-09 (get.: Petrus Declerck & Maria van Cailie), begr. ald. 1791-10-06.
Poorter van Roeselare (verhoofd 1736-07-23).
Ongehuwd.

IV.8    Crispinus (Crispijn) van Quailie d'oude, geb. Roeselare 1665-04-12, ged. ald. 1665-04-12 (get.: Petrus le Rycke & Joannes le Rycke), overl. ald. 1709-10-15, begr. ald. 1709-10-17, zn. van Ghyselen van Coilge (x Verquaille) (zie III.7) en Petronella (Pirenne) le Rijcke (le Ricke, Ricke).
Poorter van Roeselare.
Tr. kerk Roeselare 1690-01-22 (get.: Petrus Joseph Gyselien en Judoca van Coilge) Petronella (Pieternelle) de Perck (de Parck), geb. Roeselare 1670-11-30, ged. ald. 1670-12-02, overl. ald. 1752-01-02, begr. ald. 1752-01-05, na een uitvaartdienst met zes lezingen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van Caillie (p van Coillie, x van Quoillie), geb. Roeselare 1692-01-18 (zie V.31).
2. Josephus van Caillie, geb. Roeselare 1693-11-16, ged. ald. 1693-11-17 (get.: Judocus de Perck & Margareta Busschaert), overl. ald. 1716-06-26.
3. Constantijn van Kalie, ged. Roeselare 1695-02-02 (zie V.34).
4. Isabella Petronella van Coilge, ged. Roeselare 1697-01-20 (get.: Petrus Huygeldoorn & Isabella van Camp), overl. ald. 1748-11-18, begr. ald. 1748-11-20.
Tr. kerk (1) ald. 1717-05-25 (get.: Judoca de Parcq en Joannes Baptist Gyselen) Joannes Baptist Ramault, organist, overl. Roeselare 1731-04-17, begr. ald. 1731-04-17.
Poorter van Roeselare.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus Ramault, geb. ca. 1724;
2. Valerius Ramault, geb. ca. 1726;
3. Cecilia Ramault, geb. ca. 1729.
Tr. kerk (2) Roeselare 1731-11-12 Albertus Carpentier.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Jacoba van Quoillie (p van Coillie), kloosterlinge (geestelijke dochter), ged. Roeselare 1699-05-04 (get.: Jacobus de Perck & Petronella Rolly), overl. ald. 1760-06-30.
Poorteres van Roeselare (verhoofd 1736-07-05).
6. Petronella Teresia van Caillie, ged. Roeselare 1701-06-11 (get.: Paulus van Damme & dlla Petronella de Hulste), overl. voor 1749.
7. Joanna van Coilie, ged. Roeselare 1703-04-15 (get.: Jacobus de Perck & Elisabeth van Heule), overl. voor 1749.
Poorteres van Roeselare (verhoofd 1736-07-05).
8. Jacobus Antonius van Coilie, ged. Roeselare 1705-08-18 (get.: Jacobus van Coilie & Joanna de Perck), overl. ald. 1749-02-23.
Poorter van Roeselare (verhoofd 1736-07-05).
Tr. kerk Izegem 1741-01-11 Maria Barbara Vermeersch, ged. Izegem 1708-11-12, dr. van Lucas Vermeersch en Jacoba Verhelst.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
9. Crispinus (Crispijn) van Coillie (x van Quoillie) de jonghen, ged. Roeselare 1709-11-04 (zie V.45).

V.31    Jacobus van Caillie (p van Coillie, x van Quoillie), geb. Roeselare 1692-01-18, ged. ald. 1692-01-19 (get.: Jacobus de Parck & Petronella le Rijcke), overl. ald. 1759-06-25, begr. ald. 1759-06-27, zn. van Crispinus (Crispijn) van Quailie d'oude (zie IV.8) en Petronella (Pieternelle) de Perck (de Parck).
Tr. kerk Roeselare 1731-05-06 (get.: Jacobus Dooghe en Josephus Vandenbussche) Maria Catharina van Outryve (van Outtryve), ged. Roeselare 1705-12-22 (get.: Petrus Jacobus Deka & Maria Catharina Hoedt), begr. ald. 1794-10-27, dr. van Benedictus van Outryve en Catharina Caietan.
Jacobus werd in zijn huwelijksakte 'Joannes van Quoillie' genoemd. Wellicht was dat de reden waarom genealoog Maurits Vancoillie hem in zijn stamboomversie 'Joannes Jacobus' noemde...

[ Kassemarei, kassemareier ]
Met dit gezin liet Maurits Vancoillie ook onze familietak Kassemareiers aanvangen.
Een kassemareier (van FR chasse-marée) is een ventjager die met spoed de verse zeevis naar de stad rijdt. [Naar L.L. de Bo, 'West-Vlaamsch Idioticon', uitg. Brugge 1873.]

[ Nieuwmarkt ]
In deze familietak vinden we inderdaad veel leurhandelaren en visverkopers waarvan de meeste leden op de Nieuwmarkt woonden. Maar, ook stamvader Pieter van Coillie van de familietak Roeselare, die aanvankelijk in de Kattestraat woonde, bleek in 1625 ook al op de Nieuwmarkt te wonen. [Blz. 225 van 'Vlaamse Stam' jrg. xxxviij (2002), nr. 4-5 (apr.-mei)]
.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus Vanquoillie, geb. Roeselare 1731-04-01 (zie VI.6).
2. Maria Joanna Vanquoillie (x van Callie), geb. Roeselare 1732-11-01, ged. ald. 1732-11-02 (get.: Petrus van Outtryve & Maria Catharina Calbert).
Tr. kerk ald. 1756-02-15 (get.: Joannes van Callie en Joannes Inghels) Michael Josephus (Michiel) Inghels, ged. Roeselare 1724-09-17 (get.: Michael Caelbert & Johanna la Pon), begr. ald. 1782-01-11.
Uit dit huwelijk:
1. Coleta Inghels, geb. Roeselare 1756-10-25;
2. Jan Michel Inghels, geb. Roeselare 1758-10-04;
3. Eugeen Inghels, geb. Roeselare 1761-11-14;
4. Joseph Inghels, overl. Brugge 1811-11-09 [BS #811];
5. Antoon Frank Inghels, geb. Roeselare 1765-07-28;
6. Michel Inghels, geb. Roeselare 1768-01-07;
7. Maria Josepha Inghels, geb. Roeselare 1770-11-29.
3. Augustinus Gregorius Vanquoillie, geb. Roeselare 1734-03-14, ged. ald. 1734-03-14 (get.: Augustinus van Outtryve & Maria Cools).
4. Matthias Joannes van Quoillie, geb. Roeselare 1736-03-16 (zie VI.11).
5. Brigitta Jacoba van Callie, geb. Roeselare 1739-01-29, ged. ald. 1739-01-30 (get.: Crispinus van Callie & Brigitta Jacoba van Iseghem), begr. ald. 1779-05-29.
Tr. kerk ald. 1760-11-18 (get.: Petrus van Houtte en Petrus Gaytant) Petrus Deckmijn.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Vincentius (Vincent) van Quaillie, geb. Roeselare 1743-01-21 (zie VI.15).
7. Jacobus Vancallie, ged. Roeselare 1746-04-14 (get.: Joannes van Outryve & Petronella Dewaele), begr. ald. 1749-04-09.
8. Franciscus van Callie (x van Coillie), ged. Roeselare 1748-12-03 (zie VI.18).
9. Josephus van Caillie (van Callie), geb. Roeselare ca. 1754 (zie VI.20).
10. Barbara van Coillie, geb. Roeselare ca. 1759, overl. ald. 1782-07-04.
Tr. kerk ald. 1780-05-24 (get.: Matthias van Moerkerke en Joannes Baptiste Deckmijn) Joannes van Outryve.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

VI.6    Josephus Vanquoillie, geb. Roeselare 1731-04-01, ged. ald. 1731-04-01 (get.: Josephus Vandenbossche & Anna Maria van Quoillie), zn. van Jacobus van Caillie (p van Coillie, x van Quoillie) (zie V.31) en Maria Catharina van Outryve (van Outtryve).
Tr. kerk Roeselare 1750-09-20 (get.: Joannes van Besien en Petrus Scheldeman) Isabella Deckmijn, geb. Roeselare ca. 1738.

[ QUOD EST DEMONSTRANDUM ]
Het veronderstelde geboortejaar van Isabella resulteert in een 12-jarige bruid die op haar 14e haar eerste kind baart.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna van Callie, ged. Roeselare 1752-01-25 (get.: Joannes van Callie & Anna Theresia Deckmijn), overl. ald. 1805-05-29, 9 prairial xiij.
Tr. kerk Jean Baptist Callewaert, overl. na 1805.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Joannes Baptiste van Callie, ged. Roeselare 1757-02-06 (get.: Joannes van Callie & Anna Cornelis Deckmijn), overl. ald. 1757-02-14.
3. Anna van Callie, ged. Roeselare 1758-07-26 (get.: Petrus Deckmijn & Brigitta Jacoba van Callie).
4. Barbara Theresia van Callie, ged. Roeselare 1761-05-02 (get.: Antonius Pickere & Barbara Deckmijn).
5. Joannes Vincentius van Callie (x Vancaillie), ged. Roeselare 1764-04-05 (zie VII.17).

VII.17    Joannes Vincentius van Callie (x Vancaillie), wever, ged. Roeselare 1764-04-05 (get.: Joannes Baptiste Termote & Maria Josepha van Outryve), overl. Kachtem 1840-11-24, zn. van Josephus Vanquoillie (zie VI.6) en Isabella Deckmijn.
Tr. (1) Kachtem 1798-08-14, 27 thermidor vi, Petronella Theresia Degryse (x), overl. voor 1802.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) ca. 1802 Maria Joanna de Backere, overl. Kachtem 1816-06-26.
Uit het tweede huwelijk:
1. Petrus Joannes Van Callie (van Collie, - Coillie), geb. Kachtem 1803-01-06 (zie VIII.25).

VIII.25    Petrus Joannes Van Callie (van Collie, - Coillie), wever, werkman, geb. Kachtem 1803-01-06, overl. ald. 1844-12-17, zn. van Joannes Vincentius van Callie (x Vancaillie) (zie VII.17) en Maria Joanna de Backere.
Tr. Kachtem 1827-06-29 Barbara Theresia Naert, spinster, geb. Kachtem 1808-06-17, overl. ald. 1848-01-09.
Uit dit huwelijk:
1. Augustus (August) Van Coillie, geb. Kachtem 1829-01-10 (zie IX.5).
2. Francisca Van Coillie, geb. Kachtem ca. 1832, overl. ald. 1840-07-10.
3. Barbara Van Coillie, geb. Kachtem 1832-11-19.
4. Maria Ludovica Van Coillie, geb. Kachtem 1836-08-14, overl. ald. 1839-07-22.
5. Sophie Van Coillie, geb. Kachtem 1839-10-30.
6. Maria Ludovica Van Coillie, geb. Kachtem ca. 1840, overl. ald. 1843-01-09.

IX.5    Augustus (August) Van Coillie, geb. Kachtem 1829-01-10, zn. van Petrus Joannes Van Callie (van Collie, - Coillie) (zie VIII.25) en Barbara Theresia Naert, spinster.
Tr. Komen-noord 1854-11-13 Rosalie Breyne, geb. Komen-noord 1836-10-20, overl. Komen-zuid 1864-03-04.
Uit dit huwelijk:
1. Charles Joseph Vancoillie, geb. Komen-Noord 1854-10-14.
2. Pierre Joseph Vancollie, geb. Komen-zuid 1859-03-29 (zie X.2).

X.2    Pierre Joseph Vancollie, geb. Komen-zuid 1859-03-29, overl. Burg. Hospit. [?] ca. 1938, zn. van Augustus (August) Van Coillie (zie IX.5) en Rosalie Breyne.
Tr. Komen 1880-10-25 Josepha Desmarêts, geb. Houtem 1854-08-20.
Uit dit huwelijk:
1. Amélie Sophie Vancollie, geb. Houtem 1875-02-15 (zie XI.1).
2. Marie Josephine Vancollie, geb. Komen 1880-10-30, overl. ald. 1972.
Tr. ald. 1902-11-28 Alfred Boucquillon, geb. Komen-Zuid 1877-07-20.
Uit dit huwelijk:
1. Alfred Boucquillon;
2. Marcel Boucquillon.
3. Isidore Auguste Vancollie (+ Vancoillie), geb. Wervik-zuid 1884-02-16, overl. Autheuil (FR, Oise) 1918-06-11, gesneuveld.
Tr. Komen 1910-07-09 Pauline Deleu, geb. Komen 1885-03-09, overl. ald. 1965-07-20.
4. Charles Louis Vancollie, stedebouwkundige, geb. Komen-zuid 1886-07-02.
Tr. Komen 1912-10-12 Louise Dumoulin, geb. Wijtschate 1887-01-30.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Marthe Vancollie, geb. Komen ca. 1890, overl. ald., in 't ziekenhuis.
Tr. Jules Vanslaeys.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Henri Vancollie, geb. Komen 1892-06-02, overl. Moeskroen.
Tr. Xx Petit [?].
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XI.1    Amélie Sophie Vancollie, geb. Houtem 1875-02-15, overl. Komen, dr. van Pierre Joseph Vancollie (zie X.2) en Josepha Desmarêts.
[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
Geboortedatum ligt 5 jaar voor het huwelijk van de ouders; toch wordt daar verder met geen woord over gerept...
Tr. Komen 1907-01-23, Victor Deleu, geb. Voormezele 1884-07-28, overl. Komen.
Uit dit huwelijk:
1. Georges Joseph Deleu, geb. Komen 1896-05-10 als Vancollie (l.p.m.);
2. Adolphe Joseph Deleu, geb. Komen 1898-04-11 als Vancollie (l.p.m.).
Kind:
1. Flore Marguerite Vancollie, geb. Komen 1900-01-12, overl. ald. 1900-12-29.

VI.11    Matthias Joannes van Quoillie, geb. Roeselare 1736-03-16, ged. ald. 1736-03-17 (get.: Matthias Onraet & Johanna Verhaeghe), begr. ald. 1780-05-26, zn. van Jacobus van Caillie (p van Coillie, x van Quoillie) (zie V.31) en Maria Catharina van Outryve (van Outtryve).
Tr. kerk Roeselare 1757-05-22 (get.: Petrus Josephus van Callie en [.?.]) Anna Cornelia Deckmijn, geb. Roeselare ca. 1735, overl. ald. 1802-11-26, 5 frimaire xi.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina van Callie, ged. Roeselare 1758-03-29 (get.: Petrus Josephus van Callie & Anna Catharina Deckmijn), overl. ald. 1761-01-21.
2. Petrus Joannes van Callie (van Coillie), ged. Roeselare 1761-03-11 (zie VII.21).
3. Paulus Joannes van Callie, ged. Roeselare 1764-01-25 (get.: Joannes Carrette & Maria Francisca Samijn), overl. ald. 1765-05-24.
4. Joannes Vincentius (Vincent) van Callie, ged. Roeselare 1767-05-25 (zie VII.24).
5. Vincent van Collie (van Callie, - Coillie), geb. ca. 1768 (zie VII.27).
6. Franciscus Vincentius van Collie, ged. Roeselare 1770-03-08 (get.: Franciscus van Collie & Petronella de Pickere), overl. ald. 1770-07-21.
7. Petronella Theresia van Collie, ged. Roeselare 1772-04-15 (get.: Stafaan Joye & Anna Catharina Anne).
8. Joannes van Callie, ged. Roeselare 1774-12-10 (get.: Franciscus Calmeyn & Anna Theresia Decostere), overl. ald. 1775-06-25.
9. naamloos van Caillie, geb. Roeselare 1776-06-08, overl. ald. 1776-06-08.
10. Maria Catharina van Callie (van Coillie), ged. Roeselare 1778-03-01 (get.: Bernardus van Besien & Maria Catharina van Outryve).
Tr. kerk ald. 1794-05-03 (get.: Franciscus van Coillie en Joannes van Coillie) Joseph Jacques.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
11. Maria Theresia van Coillie, visverkoopster, geb. Roeselare ca. 1779, overl. ald. 1843-02-13.

VII.21    Petrus Joannes van Callie (van Coillie), ged. Roeselare 1761-03-11 (get.: Petrus Jacobus Caytant & Maria Theresia van de Casteele), overl. ald. 1794-11-29, zn. van Matthias Joannes van Quoillie (zie VI.11) en Anna Cornelia Deckmijn.
Tr. kerk Roeselare 1781-08-25 (get.: Joannes van Outryve en Eugenia Engels) Maria Jacoba Engels (Inghels), geb. ca. 1758.
Uit dit huwelijk:
1. Coleta van Coillie, ged. Roeselare 1782-11-09 (get.: Martinus Augustinus Ingels & Anna Cornelia Deckmijn).
2. Monica Theresia van Coillie, ged. Roeselare 1784-07-21 (get.: Joannes van Outryve & Maria Theresia Veralleman), overl. ald. 1784-09-07.
3. Gaspar van Coillie, leurhandelaar, ged. Roeselare 1785-07-22 (get.: Gaspar van Moerkerke & Maria Honorina van Heule), overl. ald. 1805-10-26, 6 brumaire xiv.
4. Maria Theresia van Coillie (van Callie), ged. Roeselare 1787-10-21 (zie VIII.30).
5. Joanna Eugenia van Coillie, ged. Roeselare 1789-06-03 (get.: Thomas Begein & Maria Coletta van Besien), overl. ald. 1789-07-18.
6. Petrus Joannes (Pieter Jan) van Coillie (Van Caillie (Menen)), ged. Roeselare 1790-08-21 (zie VIII.32).
7. Amelia Christina van Coillie, ged. Roeselare 1792-03-01, overl. ald. 1792-09-02.
8. Rosalia van Coillie, ged. Roeselare 1793-06-13 (get.: Josephus Jacobus Dieryck & Maria Rosalia van der Haeghen), overl. ald. 1793-09-25.
9. Antoon Francis van Collie, ged. Roeselare 1794-08-07 (get.: Michael Engels & Maria Theresia Degrendele), overl. ald. 1795-06-05.

VIII.30    Maria Theresia van Coillie (van Callie), spinster, ged. Roeselare 1787-10-21 (get.: Franciscus van Coillie & Maria Theresia Degrande), dr. van Petrus Joannes van Callie (van Coillie) (zie VII.21) en Maria Jacoba Engels (Inghels).
Kinderen:
1. Maria Christina Van Coillie, geb. Roeselare 1819-11-30, overl. ald. 1819-12-06.
2. Petrus Joseph Van Coillie, geb. Roeselare ca. 1820, overl. ald. 1822-10-14.

VIII.32    Petrus Joannes (Pieter Jan) van Coillie (Van Caillie (Menen)), visverkoper (Menen), ged. Roeselare 1790-08-21 (get.: Petrus van Besien & Maria van Coillie), overl. Menen 1858-12-20, zn. van Petrus Joannes van Callie (van Coillie) (zie VII.21) en Maria Jacoba Engels (Inghels).
Tr. Maria Theresia Ingels (Engels), geb. ca. 1792, overl. Menen 1856-10-15.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Theresia Van Coillie (x Van Caillie), visverkoopster, geb. Roeselare 1816-02-15, gemella [?], overl. Menen 1877-05-27.
Tr. ald. 1849-08-09 Joannes Franciscus Demeulenaere, wever, geb. Izegem 1818-11-02.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Maria Theresia Van Coillie, geb. Roeselare 1816-02-15, gemella [?], overl. Roeselare 1833-04-17.
3. Maria Coleta Van Coillie, geb. Roeselare 1818-07-09, overl. ald. 1896-05-30.
Tr. Joseph Joannes Van Outryve.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Van Outryve, arbeider, geb. ca. 1860.
4. Theodoor Van Coillie (x Vancoillie; Vancaillie), geb. Roeselare 1819-12-24 (zie IX.19).
5. Julianus Van Coillie, geb. Roeselare 1822-12-27.
6. Joanna Van Coillie, visverkoopster, geb. Roeselare 1826-06-10.
Tr. ald. 1848-08-18 Petrus Blomme, kleermaker, geb. Roeselare 1824-02-21.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Joannes Van Coillie (Van Caillie), timmerman, geb. Roeselare 1828-01-26, overl. Menen 1844-12-20.

IX.19    Theodoor Van Coillie (x Vancoillie; Vancaillie), visvervoerder, werkman, geb. Roeselare 1819-12-24, overl. Menen 1871-06-12, zn. van Petrus Joannes (Pieter Jan) van Coillie (Van Caillie (Menen)) (zie VIII.32) en Maria Theresia Ingels (Engels).
Tr. Roeselare 1840-08-28 Coleta (Ludovica) Deckmijn (x Deckmyn), visverkoopster, geb. Roeselare 1821-05-26, overl. Menen 1855-10-25.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus (Theodoor) Vancoillie (Vancaillie), geb. Roeselare 1841-01-07 (zie X.4).
2. Franciscus Vancoillie, geb. Roeselare 1842-08-23 (zie X.6).
3. Maria Ludovica Vancaillie, geb. Menen 1845-03-31.
4. Joseph Edouard Vancaillie, geb. Menen 1847-05-12 (zie X.9).
5. Henriëtte Rosalie Vancaillie, naaister, geb. Menen 1848-07-09.
Tr. ald. 1866-11-03 Petrus Franciscus Follebout, leurhandelaar, geb. Roeselare 1842-04-30.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Augustus Joseph Vancaillie, geb. Menen 1851-01-01, overl. ald. 1852.
7. Maria Theresia Vancaillie, visverkoopster, geb. Menen 1853-01-22.
Tr. ald. 1871-09-07 Carolus Ludovicus Deneckere, kamslager, geb. Menen 1848-10-05.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Marie Thérèse Vancaillie, geb. Menen 1855-08-25, overl. ald. 1855-10-01.

X.4    Theodorus (Theodoor) Vancoillie (Vancaillie), visverkoper, arbeider, geb. Roeselare 1841-01-07, overl. Menen 1879-07-04, zn. van Theodoor Van Coillie (x Vancoillie; Vancaillie) (zie IX.19) en Coleta (Ludovica) Deckmijn (x Deckmyn), visverkoopster.
Tr. Menen 1868-06-08 Barbara Deckmijn (x Deckmyn), werkster, geb. Roeselare 1850-02-02, overl. Menen 1900-05-11.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Vancoillie, geb. Menen 1869-06-15, overl. ald. 1870-01-06.
2. Joannes Baptist Vancoillie, geb. Menen 1871-09-02, overl. ald. 1871-12-10.
3. Theresia Vancoillie, geb. Menen 1872-12-24, overl. ald. 1873-05-01.
4. Joannes Vancoillie, geb. Menen 1874-03-08, gemellus [?], overl. Menen 1878-08-17.
5. Theresia Vancoillie, geb. Menen 1874-03-08, gemella [?], overl. Menen 1874-09-04.
6. Barbara Vancoillie, geb. Menen 1875-12-04.
7. Joannes Vancoillie, geb. Menen ca. 1877, overl. ald. 1877-04-06.
8. Joannes Baptist Vancoillie, geb. Menen 1878-08-03, overl. ald. 1878-08-17.

X.6    Franciscus Vancoillie, visverkoper, geb. Roeselare 1842-08-23, overl. ... (Nederlands Indië) 1876-08-17, zn. van Theodoor Van Coillie (x Vancoillie; Vancaillie) (zie IX.19) en Coleta (Ludovica) Deckmijn (x Deckmyn), visverkoopster.
Tr. Menen 1871-10-10 Theresia Maes, visverkoopster, geb. Roeselare 1832-02-16.
Uit dit huwelijk:
1. Polydoor Vancoillie, geb. Menen 1872-05-05, overl. ald. 1872-06-22.
2. Henri Louis Vancoillie, geb. Menen 1874-05-19, overl. ald. 1874-05-27.

X.9    Joseph Edouard Vancaillie, visverkoper, geb. Menen 1847-05-12, overl. ald. 1900-02-23, zn. van Theodoor Van Coillie (x Vancoillie; Vancaillie) (zie IX.19) en Coleta (Ludovica) Deckmijn (x Deckmyn), visverkoopster.
Tr. Menen 1874-02-21 Thérèse Deckmijn, visverkoopster, geb. Roeselare 1852-08-31.
Deze huwelijksdatum resulteert in twee voorechtelijke kinderen. Gewettigd ?
Uit dit huwelijk:
1. Polydoor Vancaillie, geb. Menen 1871-09-04, overl. ald. 1894-03-13.
2. Franciscus Vancaillie, geb. Menen 1872-12-22, overl. ald. 1873.
3. Franciscus Vancaillie, geb. Menen 1874-04-11, overl. ald. 1874-05-21.
4. Edouard Alois Vancaillie, geb. Menen 1875-09-04, overl. ald. 1876-02-21.
5. Pauline Vancaillie, geb. Menen 1876-10-04.
6. Louise Vancaillie, geb. Menen 1879-04-15, overl. ald. 1879.
7. Valentine Vancaillie, geb. Menen 1880-11-26, overl. ald. 1880-12-12.
8. Henri Vancaillie, geb. Menen 1883-03-31.

VII.24    Joannes Vincentius (Vincent) van Callie, leurhandelaar, visverkoper, kassemareier, ged. Roeselare 1767-05-25 (get.: Vincentius van Callie & Anna Catharina Deckmijn), overl. ald. 1832-06-07, thuis, Nieuwmarkt 35, aan cholera, zn. van Matthias Joannes van Quoillie (zie VI.11) en Anna Cornelia Deckmijn.
Tr. kerk (1) Roeselare 1789-01-08 (get.: Franciscus van Coillie en Joannes van Coillie) Maria Joanna Theresia Veralleman (Alleman, Verolleman), visverkoopster, ged. Roeselare 1770-12-21, overl. ald. 1802-02-08, 19 pluviose x.
Tr. (2) Roeselare 1807-08-01 Barbara Theresia (Barbe) Vanmoerkerke, leurster, geb. 1777-03-07, ged. Roeselare 1777-03-07, overl. ald. 1830-08-25. Wed. van Eugeen Degeest.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Coleta van Coillie, leurster, ged. Roeselare 1789-03-23 (get.: Franciscus van Coillie & Maria Joanna Verhaeghe), overl. ald. 1819-12-31.
Tr. ald. 1814-09-14 Petrus Joannes Inghels, leurhandelaar, ged. Roeselare 1785-09-30, overl. ald. 1850-05-22.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Maria Theresia van Coillie, ged. Roeselare 1790-11-05 (get.: Matthias Veralleman & Anna Cornelia Deckmijn), overl. ald. 1791-05-13.
3. Josephus Franciscus van Coillie, ged. Roeselare 1792-03-05 (zie VIII.40).
4. Vincentius van Coillie, ged. Roeselare 1793-07-21 (get.: Franciscus Veralleman & Isabella Clara Devos), overl. ald. 1794-04-12.
5. Petrus Jacobus van Coillie, ged. Roeselare 1795-09-05 (zie VIII.43).
6. Maria Theresia Ludovica Van Coillie (x Vancoillie), spinster, leurster, geb. Roeselare 1797-03-28, overl. ald. 1858-05-18.
Tr. ald. 1821-01-24 Jacobus Franciscus Gobijn (x Gobyn), wever, geb. Roeselare 1796-08-28, overl. ald. 1853-03-28.
Uit dit huwelijk:
1. Xx Gobijn, tr. Antonius Inghels, schoenmaker.
7. Maria Francisca Van Coillie, geb. Roeselare 1800-05-24, overl. ald. 1803-02-19, 30 pluviose xi.
Uit het tweede huwelijk:
8. Maria Coleta Van Caillie, geb. Roeselare 1808-01-11, overl. ald. 1809-10-31.
9. Rosalia Van Callie, geb. Roeselare 1810-03-27, overl. ald. 1814-04-27.
10. Petrus Franciscus Van Caillie, geb. Roeselare 1811-05-24, of de 25e [?], overl. Roeselare 1814-05-27, of de 28e [?].
11. Maria Theresia Van Caillie, geb. Roeselare 1814-02-25, of de 26e [?], overl. Roeselare 1814-12-27.
12. Antonius (Antoon) Van Caillie, geb. Roeselare 1816-02-02 (zie VIII.52).
13. Petrus Jacobus Van Coillie, omzwerver, visverkoper, geb. Roeselare 1818-12-13, overl. Bevere (Oost-Vlaanderen) 1860-06-14 07:00 u. (aang.: Ivo Nate (44), herbergier en Judocus Devreyst (43), veldwachter, goede kennissen).
Tr. Roeselare 1845-11-27 Maria Coleta Follebout, geb. Roeselare 1814-02-20, overl. Ieper [?]. Wed. van Joannes Deckmijn.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.

[ Hoothoofd ] Jacobus is wel de stamvader van een talrijk nageslacht 'Houthoofd' op de Roeselaarse Nieuwmarkt. Zie daarvoor op Geschiedenisbladzijde 1830-1918 de paragraaf 'Nieuwmarkter Petrus Jacobus Van Coillie'.

VIII.40    Josephus Franciscus van Coillie, werkman, kassemareier, leurhandelaar, ged. Roeselare 1792-03-05, overl. ald. 1875-04-29, zn. van Joannes Vincentius (Vincent) van Callie (zie VII.24) en Maria Joanna Theresia Veralleman (Alleman, Verolleman), visverkoopster.
Tr. Roeselare 1815-06-09, of de 19e [?], Anna Theresia van Outryve (of Vanoutryve ?), werkvrouw, ged. Roeselare 1790-09-20, overl. ald. 1853-03-24.
Uit dit huwelijk:
1. Angela Coleta Vancoillie, geb. Roeselare 1816-05-25, overl. ald. 1816-06-01.
2. Antonius Bernardus (Antoon) Vancoillie, geb. Roeselare 1817-11-14 (zie IX.26).
3. Jacobus Franciscus Vancoillie, geb. Roeselare 1822-02-24 (zie IX.28).
4. Philippus Jacobus Vancoillie, geb. ca. 1826, overl. Roeselare 1826-07-03.
5. Leonardus Jacobus Vancoillie, geb. Roeselare 1829-05-16, overl. ald. 1833-02-17.

IX.26    Antonius Bernardus (Antoon) Vancoillie, leurhandelaar, geb. Roeselare 1817-11-14, zn. van Josephus Franciscus van Coillie (zie VIII.40) en Anna Theresia van Outryve (of Vanoutryve ?), werkvrouw.
Tr. Roeselare 1845-03-24 Coleta Degeest, leurster, geb. Roeselare 1825-01-07.
Uit dit huwelijk:
1. naamloos Vancoillie, geb. Roeselare 1845-06-07, overl. ald. 1845-06-07.
2. Juliana Vancoillie, geb. Roeselare 1846-05-22, overl. ald. 1846-08-13.
3. Antonius Vancoillie, geb. Roeselare 1848-11-26.
4. Petrus (Pieter) Vancoillie (x Van Coillie), geb. Roeselare 1851-07-03 (zie X.20).
5. naamloos Vancoillie, geb. Roeselare 1856-10-05, overl. ald. 1856-10-05.
6. Ferdinandus Vancoillie, geb. Roeselare 1858-01-21, overl. ald. 1858-02-01.
7. Theresia Vancoillie, geb. Roeselare 1861-12-08.

X.20    Petrus (Pieter) Vancoillie (x Van Coillie), geb. Roeselare 1851-07-03, zn. van Antonius Bernardus (Antoon) Vancoillie (zie IX.26) en Coleta Degeest, leurster.
Tr. Brugge 1880-05-20 Florentine Barbe De Puw, geb. Brugge 1858.
Uit dit huwelijk:
1. Eugène Blasius Vancoillie, geb. Brugge 1876-02-03 (zie XI.31).
2. François Leonard Vancoillie, arbeider, geb. Brugge 1896-03-08, overl. ald. 1971-05-19.
Tr. Blankenberge [?] Adelaïde Strobbe, geb. Blankenberge 1895-08-31, overl. Brugge 1950-10-24.

XI.31    Eugène Blasius Vancoillie, geb. Brugge 1876-02-03, overl. ald. 1957-07-27, in het Sint-Janshospitaal, zn. van Petrus (Pieter) Vancoillie (x Van Coillie) (zie X.20) en Florentine Barbe De Puw.
Tr. (1) ca. 1905 Amandine De Souter, overl. voor 1916.
Tr. (2) na 1911 Bertha Bogaert, overl. voor 1957.
Uit het eerste huwelijk:
1. Michel Vancoillie, geb. ca. 1906.
Tr. ca. 1930 Henriette Incognita, geb. ca. 1907.
2. Germaine Vancoillie, geb. Brugge 1907-02-28, overl. ald. 1977-09-01.
Tr. ald. 1928-02-04 Leopold Vermeersch, geb. Gent 1903-09-10, overl. Brugge 1964-01-26.

IX.28    Jacobus Franciscus Vancoillie, kassemareier, leurhandelaar (1893), geb. Roeselare 1822-02-24, overl. ald. 1904-06-11, zn. van Josephus Franciscus van Coillie (zie VIII.40) en Anna Theresia van Outryve (of Vanoutryve ?), werkvrouw.
Tr. Roeselare 1844-11-20 Barbara Deckmijn (x Deckmyn), visverkoopster, geb. Roeselare 1823-11-09, overl. ald. 1881-05-22.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Ludovica Vancoillie, geb. Roeselare 1845-12-03, of de 2e [?], overl. Roeselare 1903-12-27.
Ongehuwd.
2. Petrus Franciscus Vancoillie, geb. Roeselare 1848-08-27 (zie X.26).
3. Juliana Vancoillie, geb. Roeselare 1851-10-03, gemella, overl. Roeselare 1911-02-17.
Ongehuwd.
4. Maria Coleta Vancoillie, geb. Roeselare 1851-10-03, gemella, overl. Roeselare 1851-10-26.
5. Sylvia Vancoillie, geb. Roeselare 1855-01-03 (zie X.30).
6. Eugenius (Eugène) Vancoillie, geb. Roeselare 1857-08-24 (zie X.32).
7. Romania Vancoillie, geb. Roeselare 1861-04-30, overl. ald. 1952-02-02.
Ongehuwd.
8. Petrus Vancoillie, geb. Roeselare 1865-05-22, overl. ald. 1873-01-12.

X.26    Petrus Franciscus Vancoillie, leurhandelaar, geb. Roeselare 1848-08-27, overl. ald. 1914-04-15, zn. van Jacobus Franciscus Vancoillie (zie IX.28) en Barbara Deckmijn (x Deckmyn), visverkoopster.
Tr. Roeselare 1871-07-11 Maria Theresia Deckmijn, leurster, geb. Roeselare 1850-02-14, overl. ald. 1927-02-24.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Vancoillie, geb. Roeselare 1872-03-02, gemellus, overl. Roeselare 1872-03-23.
2. Petrus Vancoillie, geb. Roeselare 1872-03-02, gemellus, overl. Roeselare 1872-03-24.
3. Maria Ludovica Vancoillie, leurster, geb. Roeselare 1873-06-09, overl. ald. 1936-05-01.
Tr. ald. 1894-08-17 Edmond Plouvier, brouwersgast, leurhandelaar, geb. Roeselare 1870-11-23, overl. ald. 1924-03-30.
Uit dit huwelijk:
1. Julia Theresia Plouvier, geb. Roeselare 1895-05-13, overl. voor 1900;
2. Julia Theresia Plouvier, geb. Geraardsbergen 1900-05-01, overl. ald. 1900-05-09 (opvallend dat beide datums gelijk zijn aan die van haar nicht Julia Sylvia Vancoillie).
4. Maria Juliana Vancoillie, geb. Roeselare 1875-03-14, overl. ald. 1962-12-31.
Ongehuwd.
5. Petrus Joseph Vancoillie, geb. Roeselare 1877-05-31, overl. Assenede 1877-08-10.
6. Emma Maria Vancoillie, leurster, geb. Roeselare 1878-11-02, of de 1e [?], overl. Roeselare 1958-06-05.
Tr. ald. 1899-08-24, tr. kerk, met pauselijke toestemming, Charles Louis Edelborgh (De drake), leurhandelaar, geb. Roeselare 1877-06-06, overl. ald. 1958-02-05.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. François Joseph Vancoillie (Dreyfus), geb. Roeselare 1880-08-27 (zie XI.44).
8. Maria Vancoillie, geb. Roeselare 1881-10-11, overl. ald. 1881-12-14.
9. Romania Vancoillie, geb. Roeselare 1883-12-18, overl. ald. 1963-04-01, begr. ald.
Tr. ald. 1907-09-11, tr. kerk, met pauselijke toestemming, Jacobus Petrus Gaytant, geb. Roeselare 1883-07-13, overl. ald. 1962-11-23, begr. ald.
10. Florentia Maria Vancoillie, leurster, geb. Roeselare 1886-04-18, overl. Watou 1917-12-04, gevallen (hoogzwanger) bij het omkantelen van een kar, begr. Roeselare.
Tr. kerk ald. 1907-09-04, met pauselijke toestemming, Alphonsus Adolf Deckmijn, leurhandelaar, geb. Roeselare 1888-04-14, overl. ald. 1969-04-07, begr. ald.
Uit dit huwelijk:
1. Oscar Adolf Deckmijn, geb. Roeselare 1907-09-10, overl. Torhout 1967-05-11, ongehuwd;
2. Frans Jules Deckmijn, geb. Roeselare 1908-07-23, overl. ald. 1971-02-16, ongehuwd;.
11. Alphonsus Vancoillie (Fong van de Rostjies), leurhandelaar, geb. Roeselare 1888-02-27, of 1888-03-27 [?], overl. Roeselare 1927-05-18. De overlevering vertelt dat hij omkwam bij een poging om een op hol geslagen paard te stoppen.
Tr. Roeselare 1908-02-12 Maria Theresia Dufoor, leurster, geb. Roeselare 1890-03-05.
Beide echtelieden hadden een Frans 'passeport des Nomades'.
12. Julius Gustavus (Juul) Vancoillie, geb. Roeselare 1890-04-20, overl. Verviers 1926-06-12.

XI.44    François Joseph Vancoillie (Dreyfus), leurhandelaar, geb. Roeselare 1880-08-27, overl. Luik 1935-08-08, zn. van Petrus Franciscus Vancoillie (zie X.26) en Maria Theresia Deckmijn, leurster.
Tr. (1) Roeselare 1900-01-31 Sylvia Paulina Deriew, leurster, geb. Roeselare 1882-02-15, overl. ald. 1905-04-27.
Tr. (2) ald. 1908-02-12 Clara Emma Verhaeghe, leurster, geb. Roeselare 1886-08-03, overl. Monthau-sur-Bièvre (FR, Loire et Cher) 1915-10-23, dr. van Gustaaf Verhaeghe en Emilia Detailleur.
Tr. (3) Roeselare 1919-12-06 Maria Ludovica Willemijns, leurster, geb. Roeselare 1880-06-06, overl. ald. 1967-04-07.
Uit dit derde huwelijk geen nakomelingschap.
Uit het eerste huwelijk:
1. Julia Silvia Vancoillie, geb. Geraardsbergen 1900-05-01, overl. ald. 1900-05-09.

[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
Opvallend dat geboorte- en overlijdensdatum precies gelijk zijn aan die van haar nicht Julia Theresia Plouvier. Ooit op de verkeerde steekkaart gekeken?
2. Maria Silvia Vancoillie, geb. Roeselare 1903-07-12, overl. Blankenberge 1985-03-21.
Ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
3. Francis Gustaaf (François) Vancoillie, geb. Roeselare 1909-02-10, overl. ald. 1929-03-03.
François was pas zes jaar toen zijn moeder overleed en werd door zijn grootouders Verhaeghe-Detailleur opgevoed.
Ongehuwd


X.30    Sylvia Vancoillie, geb. Roeselare 1855-01-03, overl. Rijsel 1926-12-11, dr. van Jacobus Franciscus Vancoillie (zie IX.28) en Barbara Deckmijn (x Deckmyn), visverkoopster.
Tr. Rijsel 1878-04-22 Leonard Dejaeghere, overl. voor 1926.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Kind:
1. Maria Theresia Vancoillie, geb. Roeselare 1874-02-18, overl. ald. 1874-05-17.

X.32    Eugenius (Eugène) Vancoillie, leurhandelaar (1893), geb. Roeselare 1857-08-24, overl. Ingelmunster 1942-12-22, zn. van Jacobus Franciscus Vancoillie (zie IX.28) en Barbara Deckmijn (x Deckmyn), visverkoopster.
Tr. Torhout 1893-11-29, waarvoor Eugenius' vader bij akte toestemming geeft, Maria Ludovica Demol, kantwerkster (1893), geb. Torhout 1865-09-07, overl. Roeselare 1942-07-12, dr. van Louis Demol, werkman (1893), en Marie Therese Bylo, werkster (1893).
Uit dit huwelijk:
1. Alfons Vancoillie (De Rok), geb. Petegem aan de Leie 1891-06-21, overl. Roeselare 1972-04-12.
Met het overlijden van Alfons verdween het geslacht Vancoillie definitief van de Roeselaarse Nieuwmarkt. Op zijn sterfbed beweerde Alfons echter dat «alles wat Houhoofd was in werkelijkheid Vancoillie was». Wat hij daar precies mee bedoelde wordt uiteengezet op Geschiedenisbladzijde 1830-1918.
Tr. Roeselare 1919-10-08 Elisa Deckmijn (De Pekkle), leurster, geb. Rijsel 1892-10-30, overl. Roeselare 1976-05-05.
2. Jules Joseph Vancoillie, geb. Torhout 1895-03-31, overl. Tienen 1950-11-10.
Tr. Roeselare 1920-02-06 Celina Maria Degruytere, geb. Roeselare 1899-01-25, overl. Wetteren 1938-01-13.
3. Silvie Vancoillie, geb. Torhout ca. 1898, overl. ald. 1919-03-29.
4. Julia Vancoillie, geb. Torhout 1902-04-03.
Tr. Roeselare 1922-04-21 Camille Marie Vanhecke, geb. Halewijn 1899-03-29.
Gezin woonde aanvankelijk in Roeselare maar werd daar geschrapt 1927-05-27. Nieuwe vestigingsplaats onbekend.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

VIII.43    Petrus Jacobus van Coillie, ged. Roeselare 1795-09-05 (get.: Joseph Jacques & Isabella Clara van Outryve), zn. van Joannes Vincentius (Vincent) van Callie (zie VII.24) en Maria Joanna Theresia Veralleman (Alleman, Verolleman), visverkoopster.
Tr. Maria Theresia Luyckx.
Uit dit huwelijk:
1. Coleta Van Coillie, visleurster, geb. Roeselare 1818-07-09.
Tr. ald. 1840-08-17 Joseph Van Outryve, leurhandelaar in vis.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

VIII.52    Antonius (Antoon) Van Caillie, leurhandelaar, visverkoper, geb. Roeselare 1816-02-02, overl. ald. 1866-05-22, of 1866-06-23 [?], zn. van Joannes Vincentius (Vincent) van Callie (zie VII.24) en Barbara Theresia (Barbe) Vanmoerkerke, leurster.
Tr. Roeselare 1843-06-21 Barbara Coleta Houthoofd, spinster, visverkoopster, geb. Roeselare 1822-09-15, overl. ald. 1901-02-23.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius (Antoon) Vancaillie, geb. Roeselare 1844-07-12, overl. ald. 1845-06-20.
2. Maria Ludovica Vancaillie, geb. Roeselare 1846-03-22, overl. ald. 1849-01-31.
3. Ludovica (Louise) Vancaillie, visverkoopster, later leurster, geb. Roeselare 1850-01-11, overl. ald. 1911-07-27, begr. ald.
Tr. ald. 1869-10-06 Antonius Ingels (Toneman), visverkoper, later leurhandelaar, geb. Roeselare 1847-03-06, overl. ald. 1928-10-07, begr. ald.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Ingels, geb. Roeselare 1870-01-23, tr.(1) ald. 1890, tr.(2) ald. 1896;
2. Elisa Ingels, geb. Roeselare 1872-09-04, overl. ald. 1940-03-25, tr. ald. 1897-10-01 Gustaaf Bouckenooghe, geb. Roeselare 1870-11-26, overl. 1914-10-30 t.g.v. een bombardement;
3. Romania Maria Ingels, geb. Roeselare 1877-03-21;
4. Gustaaf Alfons Ingels, geb. Roeselare 1881-11-03, tr.(1) ald. 1900, tr.(2) ald. 1921;
5. Emma Maria Ingels, geb. Roeselare 1877-03-21, overl. ald. 1881-01-18;
6. Adolf Jozef Ingels, geb. Roeselare 1884-09-04, overl. ald. 1887-07-23;
7. Julia Maria Ingels, geb. Roeselare 1887-02-17, overl. ald. 1888-01-29;
8. Jules Joseph Ingels, geb. Roeselare 1888-09-06, tr. ald. 1908;
9. Francis Ingels, geb. Roeselare 1892-02-23, tr. ald. 1912;
10. Joanna Carolina Ingels, geb. Roeselare 1895-09-09, overl. ald. 1909-02-25.
4. Maria Juliana Vancaillie, geb. Roeselare 1852-09-19, overl. ald. 1852-12-13.
5. Romania (Romanie) Vancaillie, geb. Roeselare 1853-11-22 (zie IX.40).

IX.40    Romania (Romanie) Vancaillie, visverkoopster, herbergierster, geb. Roeselare 1853-11-22, overl. ald. 1893-12-22, dr. van Antonius (Antoon) Van Caillie (zie VIII.52) en Barbara Coleta Houthoofd, spinster, visverkoopster.
Tr. Roeselare 1872-01-24, met pauselijke toestemming, Ferdinandus (Ferdinand) De Grendele (of Degrendele ?), leurhandelaar, geb. Roeselare 1847-03-04, overl. Rozendaal (Fr-Vlaanderen) 1882-07-09.
Uit dit huwelijk:
1. Ferdinand De Grendele, geb. Roeselare 1873-10-09, tr. ald. 1893 Celina Ingels (zus van Elisa die later met halfbroer Gustaaf Vancoillie trouwde);
2. Julia Maria De Grendele, geb. Roeselare 1875-12-26, overl. ald. 1877-02-13;
3. Maria Ludovica Juliana De Grendele, geb. Roeselare 1877-12-04, overl. ald. 1878-06-06;
4. Joseph Alphonsus De Grendele, geb. Roeselare 1879-10-07, overl. ald. 1881-01-09;
5. Francis Alphonsus De Grendele, geb. Roeselare 1881-12-20, overl. ald. 1883-07-24.
Kind:
1. Gustavus (Gustaaf) Vancoillie (Knuttel), textielhandelaar, geb. Roeselare 1890-08-22, overl. Doornik 1955-06-01, begr. Roeselare.
Gustaaf werd grootgebracht door zijn halfbroer Ferdinand Degrendele en Celine Ingels.
Tr. Roeselare 1919-08-13, tr. kerk ald., met pauselijke toestemming, Elisa Germana Ingels (Kotte), textielhandelaar, geb. Roeselare 1891-01-26, overl. Doornik 1965-06-25, begr. Roeselare. Eerder tr. Jeroom Callewaert.

VII.27    Vincent van Collie (van Callie, - Coillie), huidevetter, geb. ca. 1768, overl. Roeselare 1829-03-15, zn. van Matthias Joannes van Quoillie (zie VI.11) en Anna Cornelia Deckmijn.
Tr. kerk Roeselare 1789-11-07 (get.: Franciscus van Coillie en Jacoba Calbert) Maria Theresia de Clercq, geb. ca. 1769, overl. na 1837.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Theresia van Coillie, spinster, ged. Roeselare 1790-09-16 (get.: Carolus de Clercq & Anna Theresia Deckmijn), overl. ald. 1838-01-26.
Ongehuwd.
2. Carolus Leopoldus van Coillie (x Vancoillie; van Caillie), ged. Roeselare 1791-11-05 (zie VIII.57).
3. Joannes (Jan) van Coillie (Van Callie, - Caillie), ged. Roeselare 1794-03-04 (zie VIII.59).
4. Franciscus Xaverius van Coillie (van Callie, - Caillie), ged. Roeselare 1796-02-03 (zie VIII.61).
5. Maria Victoria Van Coillie (x Vancoillie), spinster, geb. ca. 1798, overl. Roeselare 1837-08-09.
Tr. ald. 1818-11-14 Petrus Ignatius Thomas, leurhandelaar, geb. ca. 1798.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Barbara Van Coillie, spinster, geb. Roeselare ca. 1800, overl. ald. 1859.
Tr. ald. 1822-02-13 Petrus Van Becelaere, leurhandelaar, werkman, geb. Roeselare ca. 1797, overl. ald. na 1859.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Marie Van Coillie, geb. Roeselare ca. 1801, jaar ix, overl. Roeselare 1803-02-18, 29 pluviose xi.
8. Marie Constance Van Coillie, geb. Roeselare ca. 1802, jaar x, overl. Roeselare 1803-08-14, 26 thermidor xi.
9. Jeanne Van Caillie, geb. Roeselare 1804-03-23, 2 germinal xij, overl. Roeselare 1805-07-21, 2 thermidor xiij.
10. Rosalie Juliana Van Caillie, geb. Roeselare 1805-06-13, 24 prairial xiij, overl. Roeselare 1805-06-21, 2 messidor xiij.
11. Lauwrence Van Callie, geb. Roeselare 1807-09-11, overl. ald. 1807-09-23.
12. Pierre Joseph Van Collie, geb. Roeselare 1809-03-01, overl. ald. 1809-04-01.
13. Pierre Joseph Van Caillie, geb. Roeselare 1811-07-29, overl. ald. 1811-09-07.
14. Charles Louis Van Coillie, geb. Roeselare 1813-06-19, overl. ald. 1816-02-07.

VIII.57    Carolus Leopoldus van Coillie (x Vancoillie; van Caillie), metselaar, schoenmaker, ged. Roeselare 1791-11-05 (get.: Jacobus van Calbergh & Anna Theresia Caytan), overl. ald. 1863-05-18, zn. van Vincent van Collie (van Callie, - Coillie) (zie VII.27) en Maria Theresia de Clercq.
Tr. Roeselare 1814-11-23 Anna Theresia Arbeydt, naaister, ged. Roeselare 1792-11-04, overl. ald. 1869-07-02.
Uit dit huwelijk:
1. Carolus Van Caillie, geb. Roeselare 1815-04-16, overl. ald. 1815-04-24.
2. Anna Theresia Van Caillie, onderwijzeres, geb. Roeselare 1816-04-15, overl. ald. 1879-04-20.
Ongehuwd.
3. Petrus Joannes Van Caillie, geb. Roeselare 1818-08-22, overl. ald. 1820-01-10.
4. naamloos Van Coillie, geb. Roeselare 1821-10-20, overl. ald. 1821-10-20.
5. naamloos Van Coillie, geb. Roeselare 1825-05-31, overl. ald. 1825-05-31.

VIII.59    Joannes (Jan) van Coillie (Van Callie, - Caillie), huidevetter, ged. Roeselare 1794-03-04 (get.: Guillelmus van den Driessche & Joanna Catharina Deckmijn), overl. ald. 1839-06-30, zn. van Vincent van Collie (van Callie, - Coillie) (zie VII.27) en Maria Theresia de Clercq.
Tr. Roeselare 1814-11-23 Maria Louisa Calbert (x Callebert), spinster, ged. Roeselare 1792-06-29, overl. ald. 1857-09-19.
Uit dit huwelijk:
1. Nathalie Van Callie, geb. Roeselare 1815-03-30, overl. Gent 1870-03-14, of de 13e [?].
Tr. Gent 1839-12-11, tr. kerk ald. 1839-12-11 (St.-Stephanus) Henricus Joannes Van Mol, geb. Gent 1806-07-17, overl. ald. 1870-04-28, ruim een maand na zijn echtgenote, zn. van Josephus Ferdinandus van Mol en Genoveva Livina Gavel.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Baptista Van Mol, geb. Gent 1843-12-11, overl. ald. 1889-07-24, tr. ald. 1869-05-05 Maria Josepha De Hon;
2. Joannes Julianus Van Mol, geb. ca. 1844;
3. Angelica Van Mol, geb. Gent 1846-10-14;
4. Theresia Ludovica Van Mol, winkelierster, geb. Gent 1848-04-18, overl. ald. 1918-04-03, tr. ald. 1867-11-13 Joannes De Mey, zn. van Joannes Eduardus De Mey & Bernardina Vanden Durpel.
2. Barbara Cecilia Van Caillie, geb. Roeselare 1817-02-02.
3. Anna Theresia Van Coillie, geb. Roeselare 1819-10-28.
4. Joannes Franciscus Van Coillie, geb. Roeselare 1822-03-18, overl. ald. 1825-09-26.
5. Josephus Ferdinandus Van Coillie (x Vancoillie), geb. Roeselare 1824-07-09 (zie IX.51).
6. Petrus Joannes Van Coillie, geb. Roeselare 1826-11-23, overl. ald. 1833-01-03.
7. Henrica Van Coillie, borduurster, geb. Roeselare 1829-09-08, overl. ald. 1867-05-16, twee maanden na de geboorte van haar zoon.
Tr. Roeselare 1857-06-13 Charles Louis Verschaeve, geb. Roeselare 1833-04-14, overl. ald. 1866-12-27.
Uit dit huwelijk:
1. Alois Verschaeve, geb. Roeselare 1867-03-17.
8. Maria Louisa Van Caillie, geb. Roeselare 1835-06-03.

IX.51    Josephus Ferdinandus Van Coillie (x Vancoillie), borstelmaker, geb. Roeselare 1824-07-09, overl. ald. 1862-08-14, zn. van Joannes (Jan) van Coillie (Van Callie, - Caillie) (zie VIII.59) en Maria Louisa Calbert (x Callebert), spinster.
Tr. Roeselare 1850-06-12 Seraphina Rosalia Verhulst, spinster, naaister, geb. Roeselare 1827-02-03, overl. ald. 1892-04-01. Hertr. Pieter Goderis.
Uit dit huwelijk:
1. Hippoliet Vancoillie, geb. Roeselare 1851-03-12, overl. ald. 1852-12-19.
2. Alois Vancoillie, geb. Roeselare 1852-11-03, overl. ald. 1852-12-16.
3. Henri Vancoillie, geb. Roeselare 1854-01-07 (zie X.40).
4. Eugenia Vancoillie, geb. Roeselare 1855-11-10 (zie X.42).
5. Maria Vancoillie, geb. Roeselare 1858-03-05, [ 1857 ? ...is anders te kort voor Henrica !].
6. Henrica Vancoillie, geb. Roeselare 1858-09-12, overl. ald. 1858.
7. Gustaaf Vancoillie, geb. Roeselare 1859-10-03, overl. ald. 1860-12-22.
8. Romanie Vancoillie, spinster, herbergierster, geb. Roeselare 1861-07-22.

[ QUOD EST DEMONSTRANDUM ]
Volgens Luc Houthoofd hoort Romanie hier niet thuis. «Ook haar echtgenoten kunnen niet; in dien tijd huwden er geen 'cassemareiers' met arbeiders, die huwden onder elkaar,» voegde hij eraan toe.
Tr. (1) Roeselare 1886-02-03 Vincent Lefevere, geb. Oostnieuwkerke 1863-01-12.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Roeselare 1888-04-13 Charles Desmet, arbeider, overl. ca. 1889.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
9. Francis Vancoillie, geb. Roeselare 1862-11-21, overl. Ardooie 1912-04-07.
Tr. Maria Theresia Demeyere, geb. Gits 1858-04-01, overl. Ardooie 1913-03-17.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

X.40    Henri Vancoillie, wever, geb. Roeselare 1854-01-07, overl. Halewijn 1915-09-12, zn. van Josephus Ferdinandus Van Coillie (x Vancoillie) (zie IX.51) en Seraphina Rosalia Verhulst, spinster, naaister.
Tr. Halewijn 1884-04-24 Marie Louise Demeyere, geb. Halewijn 1864-10-09, overl. ald.
Uit dit huwelijk is mogelijk nog een zoon geboren: Gustave.
Uit dit huwelijk:
1. Camille Vancoillie, geb. Halewijn ca. 1885.
2. Alphonse Vancoillie, geb. Halewijn ca. 1887.
Tr. Xx Incognita.
3. Julien Vancoillie, geb. Halewijn ca. 1890.
4. Joseph Henri Vancoillie, geb. Halewijn ca. 1895.
Tr. Madeleine Ostijn.
5. Leonard Vancoillie, geb. Halewijn 1900-06-09.
Tr. ca. 1922 Adrienne Verfaeillie, geb. Halewijn 1901-02-20.
6. Elza Vancoillie, geb. Halewijn ca. 1902.
7. Maurice Vancoillie, wever, geb. Halewijn 1905-01-25, overl. ald. 1960-05-23.
Tr. Germaine Verstraete, geb. Halewijn 1907-02-02, overl. ca. 1967.

X.42    Eugenia Vancoillie, fabriekswerkster, geb. Roeselare 1855-11-10, dr. van Josephus Ferdinandus Van Coillie (x Vancoillie) (zie IX.51) en Seraphina Rosalia Verhulst, spinster, naaister.
Kinderen:
1. Joseph Vancoillie, geb. Roeselare 1875-04-02, overl. ald. 1875-06-02.
2. Eugenius Vancoillie, geb. Armentiers 1883-10-22, overl. Roeselare 1884-02-03.
3. Julia Maria Vancoillie, geb. Roeselare 1885-02-11, overl. ald. 1885-04-22.

VIII.61    Franciscus Xaverius van Coillie (van Callie, - Caillie), werkman, leurhandelaar, ged. Roeselare 1796-02-03 (get.: Franciscus Xaverius Christiaens & Godelieve Cuveele), overl. ald. 1859-09-24, zn. van Vincent van Collie (van Callie, - Coillie) (zie VII.27) en Maria Theresia de Clercq.
Tr. Roeselare 1816-02-15 Maria Christina Meulenijzer (x Meulenyser), spinster, geb. Roeselare na 1793, overl. ald. 1863-07-26.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia Van Callie, geb. Roeselare 1816-11-01, overl. ald. 1822-06-29.
2. Amelia Constantia Van Callie (x Vancoillie), naaister, geb. Roeselare 1819-02-19, overl. ald. 1889-06-20.
Tr. ald. 1840-02-04, waarbij de bruid 'Amelia Christina' genoemd wordt, Petrus Jacobus Turck, winkelier, geb. Roeselare 1817-01-06, overl. voor 1889.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Christina Van Caillie (x Vancoillie), speldenwerkster (1846), borduurster/naaister ('47...'60),, geb. Roeselare 1821-09-29, overl. ald. 1881-04-03.
Tr. ald. 1846-08-26 Joannes Baptista Comptdaer, (fabrieks)werkman/kelenscheerder (1846...'82), geb. Roeselare 1819-12-15, zn. van Carolus Comptdaer en Barbara Eugenia Scherpereel, overl. na 1881.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joannes Comptdaer, geb. Roeselare 1847-09-19 [BS #221];
2. Franciscus Xaverius Comptdaer, geb. Roeselare 1849-10-22 [BS #302];
3. Jacobus Comptdaer, geb. Roeselare 1852-01-16 [BS #14];
4. Maria Theresia Helena Comptdaer, geb. Roeselare 1853-01-23 [BS #17];
5. Rosalia Comptdaer, geb. Roeselare 1854-11-23 [BS #209];
6. Edmundus Comptdaer, geb. Roeselare 1856-11-21 [BS #317];
7. Alphonsius Michiel Comptdaer, geb. Roeselare 1859-09-29 [BS #348];
8. Louis Leopold Comptdaer, schoenmaker, geb. Roeselare 1860-11-21, tr. ald. 1882-06-26 Philomenia Samyn, pensverkoopster, geb. ald. 1862-06-18 [BS huw.-akte 1882#62].
4. Carolus Ludovicus Van Callie (x Vancoillie), geb. Roeselare 1823-11-03.
Tr. Esen 1848-10-12 Francisca Constantia Warmoes, geb. ca. 1825, dr. van Carolus Josephus Warmoes en Maria Theresia Caestelein.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Alexander Van Callie, geb. Roeselare 1828-08-02, overl. ald. 1828-08-05.
6. Franciscus Constantinus Van Caillie (x Vancoillie), geb. Roeselare 1829-08-10 (zie IX.65).
7. Virginia Van Coillie, geb. Roeselare 1832-03-04, overl. ald. 1835-09-12.
8. Josephus Leopoldus Van Coillie (x Vancoillie), ged. Roeselare 1835-07-30.
Tr. Diksmuide 1868-01-29 Louise Ooghe, geb. ca. 1837, dr. van Petrus Jacobus Ooghe en Catharina Sophia Lava. Wed. van Polydorus Ludovicus Willem.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

IX.65    Franciscus Constantinus Van Caillie (x Vancoillie), geb. Roeselare 1829-08-10, zn. van Franciscus Xaverius van Coillie (van Callie, - Caillie) (zie VIII.61) en Maria Christina Meulenijzer (x Meulenyser), spinster.
Tr. kerk (1) Klerken 1852-07-22 (get.: niet vermeld) Barbara Sophia Parmentier, geb. Woumen ca. 1829, overl. voor 1883, dr. van Henricus Parmentier en Maria Theresia de Ruytter.
Tr. kerk (2) Klerken 1883-04-19 (get.: Carolus Bouck en Henricus Schillewaert) Maria Ludovica Vanrobaeys, geb. Esen ca. 1849, dr. van Petrus Jacobus Vanrobaeys en Amelia Seys.
Uit dit tweede huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Uit het eerste huwelijk:
1. Juliana (Julia) Vancoillie, geb. Klerken 1853-05-14, overl. ald. 1888-04-21.
Tr. kerk (1) ald. 1874-04-15 (get.: Petrus Moerman en Franciscus Vancoillie) Joannes Franciscus Moerman, geb. Roeselare ca. 1839, ged. ald., in de St.-Michielsparochie, overl. voor 1884, zn. van Petrus Moerman en Amelia Dobbels.
Uit dit huwelijk:
1. Alphonsius Petrus Moerman, tr. Woumen 1896-07-28 [BSk #145] Eugenie Romanie Gesquiere.
Tr. kerk (2) Klerken 1884-11-20 (get.: Carolus Van Parys en Petrus Desplenter) Laurentius (Laurens) Van Parys, geb. Vladslo ca. 1855, zn. van Carolus Ludovicus Van Parys en Virginia Cecilia Schollier.
Uit dit huwelijk:
1. Urbania Maria Vanparys, geb. Klerken 1886-06-26, overl. ald. 1887-01-26;
2. Gustav Franciscus Xavier Vanparys, geb. Klerken 1887-06-02, overl. ald. 1888-01-10;
3. Franciscus Xavier Vanparys, geb. Klerken 1888-04-18, overl. 1888-04-23.
2. Charles Louis Vancoillie, geb. Klerken 1854-10-15, overl. ald. 1871-06-02.
3. Louis Napoleon Aloys Vancoillie, geb. Klerken 1856-04-05, overl. ald. 1856-04-21.

VI.15    Vincentius (Vincent) van Quaillie, geb. Roeselare 1743-01-21, ged. ald. 1743-01-22 (get.: Josephus Vermault & Jacoba Dierickx), begr. ald. 1774-01-16, zn. van Jacobus van Caillie (p van Coillie, x van Quoillie) (zie V.31) en Maria Catharina van Outryve (van Outtryve).
Tr. kerk Roeselare 1767-06-27 (get.: Joannes van Coillie en Petrus Deckmijn) Anna Catharina Deckmijn, geb. ca. 1749.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Franciscus van Collie, ged. Roeselare 1768-10-09 (get.: Petrus Deckmijn & Maria Cornelia Calbert), overl. ald. 1769-10-18.
2. Anna Catharina van Collie, ged. Roeselare 1771-12-01 (zie VII.37).
3. Petrus Joannes van Collie, ged. Roeselare 1774-03-31 (get.: Petrus Deckmijn & Anna Theresia van Collie), overl. ald. 1776-03-15.

VII.37    Anna Catharina van Collie, ged. Roeselare 1771-12-01 (get.: Franciscus Deckmijn & Maria Joanna Calbert), overl. Het achterhalen van Anna's overlijdensplaats en -datum zal afhangen van een toevalstreffer aangezien ze omstreeks 1820 'spoorloos' uit Kachtem verdween... Dat blijkt namelijk uit de eerste huwelijksakte van haar zoon Eugeen. Dr. van Vincentius (Vincent) van Quaillie (zie VI.15) en Anna Catharina Deckmijn.
Kind:
1. Eugène Vancoillie, geb. Kachtem 1806-08-31 (zie VIII.75).

VIII.75    Eugène Vancoillie, werkman (1841), wever ('57), geb. Kachtem 1806-08-31, aktedatum 1806-09-02, overl. Roeselare 1873-06-30, thuis in de Molenstraat, zn. van Anna Catharina van Collie (zie VII.37).
Tr. (1) Rumbeke 1841-02-09 Rosalie Maes, spinster, geb. Rumbeke 1815-05-10, overl. Menen 1854-07-16, dr. van Theresia Maes, spinster te Rumbeke (1815).
Moeder Anna Catharina ontbreekt op de bruiloft... Volgens de huwelijksakte is zij «afwezig sedert 20 jaar van de gemeente Kachtem, haar laatst gekende domicilie, zonder dat men de plaats van haar verblijf of die van haar dood kent volgens verklaring onder eed in handen van ons ambtenaar».
Eugeen is op zijn trouwdag 34 jaar en heeft dus vanaf zijn 14e zijn moeder niet meer gezien. We moeten ons dus ernstig afvragen hoe goed hij haar -en andere familierelaties- heeft gekend...
Tr. (2) Halewijn 1857-08-03 (get.: Pierre Decoutere (72), Leonard Mortier (32), Casimir Verecke (54) en Pierre Baesse (25), allevier wever te Halewijn) Marie Thérèse Aerbeydt, spoelster (bobineuse, 1857), geb. Roeselare 1834-01-01, overl. ald. 1857-09-21, dr. van Albegdt Aerbeydt en Amelie Parmentier.
In deze huwelijksakte lezen we over Eugeens moeder: «[...] fils majeur et naturel de feue Anne Catherine Vancoillie decedée à Cachtem le six mai milhuit cent treize ainsi qu'il est constaté par son acte de décès qui nous a été presenté, fille des feus Pierre Jean et de Marie Françoise Feijs.»
Deze al in 1813 overleden Anne Katrien is overduidelijk niet dezelfde als Eugeens moeder die volgens zijn vorige huwelijksakte in 1841 al 20 jaar 'spoorloos' was. Kachtem heeft kennelijk de overlijdensakteakte van een naamgenote afgegeven, zonder dat Eugeen zelf dat besefte (als hij al lezen kon...).
Uit het eerste huwelijk:
1. Bernardus Vancoillie, geb. Rumbeke 1836-11-12, als Maes (l.p.m.), overl. Rumbeke 1847-05-03.
2. Rosalia Vancoillie, geb. Rumbeke 1842-02-14, overl. ald. 1842-02-16.
3. Carolus Ludovicus Vancoillie, geb. Rumbeke 1843-01-22, overl. Halewijn 1879-10-03.
Tr. ald. ca. 1869 Louise Dewendt.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Eugeen Vancoillie, geb. Rumbeke 1852-03-08, overl. ald. 1852-06-13.
Uit het tweede huwelijk:
5. Pierre Eugène Vancoillie, geb. Halewijn 1859-04-24 (zie IX.76).

IX.76    Pierre Eugène Vancoillie, geb. Halewijn 1859-04-24, zn. van Eugène Vancoillie (zie VIII.75) en Marie Thérèse Aerbeydt, spoelster (bobineuse, 1857).
Tr. ca. 1882 Marie Louise Vanwalleghem, geb. Moorsele 1862.
Uit dit huwelijk:
1. Henri Vancoillie, geb. Halewijn [?] ca. 1888.
2. Achille Vancoillie, geb. Halewijn 1898-05-29, overl. ald. 1964-08-26.
Tr. ca. 1923 Augusta Elisa Vanheulenbrouck, geb. Geluwe 1903-08-29, dr. van Charles Louis Vanheulenbrouck en Sidonie Lucie Denorme.

VI.18    Franciscus van Callie (x van Coillie), leurhandelaar, ged. Roeselare 1748-12-03 (get.: Mathias Verhelst & Anna Amelberga Grymonprez), overl. ald. 1805-09-15, 28 fructidor xiij, zn. van Jacobus van Caillie (p van Coillie, x van Quoillie) (zie V.31) en Maria Catharina van Outryve (van Outtryve).
Tr. kerk Roeselare 1772-06-25 (get.: Petrus Joannes Grymonprez en Joanna van Coillie) Monica Theresia van Heule, geb. Ardooie 1733-09-17, dr. van Daniel van Heule en Monica vande Ginste. Wed. van Stanislaus Augustinus van Besien.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia van Coillie, spinster, geb. ca. 1770, overl. Roeselare 1834-07-10.
Tr. kerk ald. 1792-05-10 (get.: Franciscus van Coillie en Petrus Degryse) Joannes Ommeslaeger, werkman, geb. ca. 1770, overl. na 1834.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

VI.20    Josephus van Caillie (van Callie), geb. Roeselare ca. 1754, zn. van Jacobus van Caillie (p van Coillie, x van Quoillie) (zie V.31) en Maria Catharina van Outryve (van Outtryve).
Tr. kerk Roeselare 1775-06-10 (get.: Joannes van Outryve en Joannes van Houtte) Anna Theresia Terryn, geb. Roeselare ca. 1740.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus van Callie, geb. Roeselare 1775-07-01, overl. ald. 1775-08-18.
2. Petrus Jacobus van Collie, geb. ca. 1777, overl. Roeselare 1778-08-12.
3. Petrus Joseph van Collie, ged. Roeselare 1777-02-11 (get.: Joannes Baptiste Callewaert & Anna Cornelia Deckmijn), overl. ald. 1777-02-21.
4. Barbara van Callie, ged. Roeselare 1780-03-03 (get.: Jacobus Verleye & Joannes Baptist Deckmijn), overl. ald. 1780-09-18.

V.34    Constantijn van Kalie, ged. Roeselare 1695-02-02 (get.: Jacobus Blomme & Adriana van Kalie), zn. van Crispinus (Crispijn) van Quailie d'oude (zie IV.8) en Petronella (Pieternelle) de Perck (de Parck).
Tr. kerk (1) Torhout 1716-05-12 Petronella Isabella (Pieternelle) Sabbe, ged. Torhout 1696-11-10, begr. ald. 1735-06-14.
Tr. kerk (2) ald. 1736-07-24 Rosa Grade (+ Gherare), begr. Torhout 1753-05-17.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Uit het eerste huwelijk:
1. Isabella Vancayllie (van Coillie), ged. Torhout 1717-03-14.
Tr. kerk Petrus (Pierre) Declercq (+ de Klerck), overl. Brugge, begr. 1791-04-20, in de St.-Annaparochie.
Uit dit huwelijk:
1. Theresia de Clercq, ged. Brugge (St.-Catharina) 1746-10-22;
2. Isabelle de Clerck, ged. Brugge (St.-Catharina) 1748-09-05, begr. ald. (St.-Anna) 1751-05-25;
3. Dominique Klerck, ged. Brugge (St.-Anna) 1750-06-25;
4. 'naamloos (m)' de Clercq, begr. Brugge (Sint Anna) 1752-05-13;
5. Joseph Jean de Klerck, ged. Brugge (St.-Anna) 1753-05-07;
6. Antonius de Klerck, ged. Brugge (St.-Anna) 1755-04-21, begr. ald. 1755-05-03.
2. Florentia Vancaillie, ged. Torhout 1718-08-20, overl. voor 1762.
3. Maria Petronella van Kalie, ged. Torhout 1720-01-22, overl. voor 1762.
4. Crispinus Vancallie, ged. Torhout 1721-11-25.
In 1762 cit. te Middelburg in Zeeland.
5. Adriana van Quoillie, geb. Roeselare 1723-07-27, ged. ald. 1723-07-28 (get.: Joannes Baptist Ramaut & Adriana van Quoillie).
6. Constantius Ignatius Vancoillie, geb. Roeselare 1724-07-30, ged. ald. 1724-07-31 (get.: Cristianus van de Walle & Margareta Busschaert), begr. ald. 1726-03-05.
7. Jacobus Valerianus Vancoillie, geb. Roeselare 1726-10-14, ged. ald. 1726-10-15 (get.: Jacobus van Quoillie & Isabella van Quoillie).
Uitlandig burger.
8. Maria Angelina Vercaille, ged. Torhout 1728-09-05 (get.: Egidius Jonckheere & Esther Dhoom), overl. Roeselare 1805-06-06, 17 prairial xiij.
Tr. kerk Roeselare 1756-05-06 (get.: Crispinus van Callie en Antonius Lefever) Petrus Jacobus (Pieter) de Jonckheere, overl. na 1805.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

V.45    Crispinus (Crispijn) van Coillie (x van Quoillie) de jonghen, huidevetter, ged. Roeselare 1709-11-04 (get.: Petrus van Coillie & Catharina Raepenbus), overl. Zomergem 1760-04-17, zn. van Crispinus (Crispijn) van Quailie d'oude (zie IV.8) en Petronella (Pieternelle) de Perck (de Parck).
Poorter van Roeselare (verhoofd 1736-07-23).
Tr. kerk (1) Roeselare 1735-02-16 (get.: rev. dno. Aninym en Martinus Hoornaert) Barbara Theresia van Ackere (van Acker), overl. Roeselare 1745-09-28, drie dagen na de geboorte (en het overlijden) van haar jongste zoon Jacobus.
Poorteres van Roeselare.
Tr. kerk (2) ca. 1746 Maria Elisabeth Volbrecht (Volbreght), uit Waasten, begr. Roeselare 1792-10-07.
Uit het eerste huwelijk:
1. Crispina Barbara Vanquaillie (van Caillie), ged. Roeselare 1736-07-08 (get.: Emmanuel van Acker & Petronella de Perck), overl. ald. 1773-08-27.
Tr. kerk ald. 1761-06-27 (get.: Antonius Bourgeois en Hubertus Valcke) Joannes Baptiste Valcke, bleker (1798), uit Izegem.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Franciscus Josephus Valcke, geb. Roeselare 1770-01-23, tr. Lichtervelde 1798-02-13 Barbara Colpaert, geb. ald. 1774-02-10, dr. van Ludovicus Colpaert & Maria Joanna Goderis [BSk huw.-akte #n/a (RA Brugge:/mf. 1231475)].
2. Maria Petronella (Pieternelle) Vanquaillie, geb. Roeselare 1737-11-28, ged. ald. 1737-11-29 (get.: Martinus Hoornaert & Maria Petronella van Quaillie), overl. ald. 1752-08-31, begr. ald. 1752-09-01, na een gezongen mis.
3. Crispinus Vanquaillie, geb. Roeselare 1739-09-27, ged. ald. 1739-09-28 (get.: Jacobus Antonius van Quaillie & Barbara Theresia Werbroeck), begr. ald. 1739-10-31.
4. Joannes Baptiste Vanquoillie, ged. Roeselare 1740-10-14 (get.: Joannes Baptist van Haelewiyn & Isabella van Quoillie), overl. ald. 1740-11-07.
5. Regina Angela Vanquoillie, ged. Roeselare 1742-01-29 (get.: Joannes Franciscus Ramault & Jacoba Van Quoillie).
6. Maria Jacoba Vanquoillie, geb. Roeselare 1744-04-03, ged. ald. 1744-04-04 (get.: Albertus Carpentier & Jacoba Isabella de Bruyn), begr. ald. 1748-12-03.
7. Jacobus van Coillie, ged. Roeselare 1745-09-25 (get.: Jacobus van Coillie & Catharina de Wilde), begr. ald. 1745-09-25.
Uit het tweede huwelijk:
8. Dom Patritius Crispinus van Quoillie (+ van Caillie) osb, kloosterling, priester (1771), onderpastoor Slijpe ('95) en Egem ('97), pastoor Sint-Andries (1803-'13), geb. Roeselare 1747-09-01, ged. ald. 1747-09-02 (get.: rev. dom. Patritius van Leirberghe, prior van de abdij te Waasten & Petronella de Parck, grootmoeder aan vaderszijde), overl. Sint-Andries 1813-03-24 (aang.: Damien Van Caillie, broer en André Vogels, zwager van de overledene, beide wonend te Roeselare).
9. Damianus Franciscus (Damien) van Coillie, ged. Roeselare 1750-02-12 (zie VI.43).
10. Maria Elisabeth van Callie, geb. Roeselare 1752-03-17, ged. ald. 1752-03-18 (get.: Albert Carpentier & Colnelia Jacoba de Beausart), overl. voor 1762.
11. Monica Constancia van Quoillie (x van Caillie), spinster, geb. Roeselare 1754-11-11, ged. ald. 1754-11-11 (get.: Joannas Baptist d'Huyvetter & Crispina Barbara van Quoillie), overl. ald. 1812-03-18.
Tr. kerk (1) ald. 1776-01-08 (get.: Judocus Matthias Caytan en Joannes Baptist Valcke) Rogerius Jacobus Caytan.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Jacobus Caytan, geb. Roeselare 1779-02-06, overl. ald. 1853-05-12, tr. ald. 1816-02-07 Victoria Constancia Termote, geb. ald. 1787-12-23, overl. ald. 1821-11-03.
Tr. kerk (2) Roeselare 1784-09-09 (get.: Joannes Emmanuel Geysen en Antonius van Besien) Andreas Vogels, timmerman, geb. Heithuizen (Limburg) ca. 1761, overl. na 1826.
Uit dit huwelijk (o.m.?):
1. Pieter Vogels, timmerman, geb. Roeselare 1785-07-01, overl. ald. thuis (Noordstraat) 1857-09-07, tr. Xx Incognita;
2. Leonardus Joannes Vogels, onderwijzer te Moorslede, tr. Moorslede 1826-11-23 Xx Incognita.

VI.43    Damianus Franciscus (Damien) van Coillie, huidevetter, leerlooier (1802), ged. Roeselare 1750-02-12 (get.: Damianus Franciscus Volbrecht & Jacoba van Coillie), overl. ald. 1817-10-19, zn. van Crispinus (Crispijn) van Coillie (x van Quoillie) de jonghen (zie V.45) en Maria Elisabeth Volbrecht (Volbreght).
Otr. Zwevezele 1777-08-25, tr. kerk ald. 1777-09-08 (get.: Petrus van Coquelaere en Hieronimus Ovijn) Isabella Theresia de Blaere, geb. Lichtervelde 1753-02-17, overl. Roeselare 1820-02-16.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus Alphonsus van Caillie, ged. Roeselare 1778-07-22 (zie VII.45).
2. Mauritia Coleta van Coillie (x Van Caillie), huidevetster, ged. Roeselare 1780-05-03 (get.: Joannes Deblaere & Maria Elisabeth Volbrecht).
Tr. (1) ca. 1810 Petrus Debie, huidevetter, overl. voor 1825.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Roeselare 1825-04-27 Joannes Hubertus Roelens, huidevetter, geb. Ardooie ca. 1795.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Felicitas Cecilia van Coillie, ged. Roeselare 1781-11-22 (get.: Angelus Deblaere & Maria Monica Constantia van Coillie).
4. Jacobus Patritius van Coillie, ged. Roeselare 1782-11-14 (get.: Jacobus Reginis Caytan & Barbara Josepha Deblaere).
5. Desideria Crispina Constantia van Coillie (x Van Caillie), winkelierster, ged. Roeselare 1783-10-24 (get.: Carulus Augustus Volbrecht & Maria Angela van Coillie), overl. ald. 1844-09-24.
Tr. ald. 1808-06-15 Ludovicus Augustinus Dehulster, overl. voor 1844.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Franciscus van Caillie, gemellus [?], ged. Roeselare 1785-12-23 (get.: Joannes Wancket & Barbara Deblaere).
7. Carolus van Coillie, gemellus [?], ged. Roeselare 1785-12-23 (get.: [.?.] Deblaere & Maria Jacoba van de Walle), overl. ald. 1785-12-30.
8. Amandus (Amand) van Coillie (Van Caillie), ged. Roeselare 1787-02-06 (zie VII.56).
9. Barbara Coletta van Coillie, ged. Roeselare 1789-04-09 (get.: Petrus van Coillie & Barbara Deblaere), overl. ald. 1810-02-09.
Ongehuwd.
10. Francisca Xaveria van Coillie, ged. Roeselare 1791-04-17 (get.: Joannes Franciscus van Coillie & Mauritia van Coillie), overl. ald. 1806-09-05.
11. Petrus Damianus van Coillie, ged. Roeselare 1793-01-13 (get.: Petrus Dautricourt & Maria Jacoba Volbrecht), overl. ald. 1795-12-08.
12. Petrus Josephus Van Coillie, schilder, geb. ca. 1801, overl. Roeselare 1823-05-02.
Ongehuwd.

VII.45    Joannes Franciscus Alphonsus van Caillie, leerlooier (1802), huidevetter, handelaar, ged. Roeselare 1778-07-22 (get.: Joannes Emmanuel Geysen & Anna Clara [..Dhaese.?]), zn. van Damianus Franciscus (Damien) van Coillie (zie VI.43) en Isabella Theresia de Blaere.
Tr. Roeselare 1802-08-08 (get.: o.a. André Vogels (41), timmerman), 20 thermidor x, Anna Theresia Ostijn (x Osstyn), ged. Roeselare 1779-02-04, dr. van Clementius Xaverius Ostyn, handelaar, en Isabella Constantia Biebuyck.
Uit dit huwelijk:
1. Virginie Van Caillie, geb. Roeselare 1803-06-08, 19 prairial xi, overl. Roeselare 1803-08-28, 10 fructidor xi.

VII.56    Amandus (Amand) van Coillie (Van Caillie), huidevetter, herbergier, ged. Roeselare 1787-02-06 (get.: Andreas Vogels & Anna Declercq), overl. ald. 1840-07-31, zn. van Damianus Franciscus (Damien) van Coillie (zie VI.43) en Isabella Theresia de Blaere.
Tr. Roeselare 1811-05-29 Amelia Bourgeois, huidevetster, geb. Hooglede ca. 1790, overl. na 1856.
Uit dit huwelijk:
1. Edouard Van Caillie, geb. Roeselare 1811-11-29.
2. Henry Amand Van Coillie (Van Caillie), geb. Roeselare 1813-07-14 (zie VIII.80).
3. Carolus Ludovicus Van Caillie, geb. Roeselare 1815-04-23, overl. ald. 1815-04-30.
4. Carolus Ludovicus Van Coillie, geb. Roeselare 1816-04-10, overl. ald. 1828-12-11.
5. Hortense Amélie Van Caillie, geb. Roeselare 1819-01-12, overl. ald. 1880-07-08.
6. sextus Van Coillie, geb. Roeselare ca. 1821.
Volgens de volgnummering van genealoog Maurits Vancoillie was er tussen Hortense en Juliana een zesde kind; in de getypte versie ontbraken de gegevens.
7. Juliana Hermina Van Caillie, geb. Roeselare 1823-06-05.
Tr. ald. 1856-05-28 Charles Goethals, geb. Meulebeke 1804-12-23, 2 nivose xiij.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Stephanie Leonie Van Caillie, geb. Roeselare 1825-10-05, overl. 1885-06-07.
Tr. ald. 1847-06-02 Désiré Van Loo, handelaar (1853) te Gent, geb. Gent 1820-04-30.
Uit dit huwelijk:
1. Odile Ferdinand Van Loo, spoorwegbediende, geb. Gent 1848-03-16, tr.(1) Marie Leontine Helene Coussé, overl. Brugge 1887-10-28; tr.(2) Sint-Andries 1888-03-19 Philomene Marie Beatrice Leleu, geb. Roeselare 1848-07-28, wed. van Eduardus Clement Michael Magnée (overl. Brugge 1881-01-29), dr. van Auguste Léon Leleu & Nathalie Pelagie Vanhee [BSk #38 (RA Brugge:/huw.-aktes Sint-Andries/1888/mf. 1358718)].
9. Adolf Van Caillie, geb. Roeselare 1828-04-08 (zie VIII.90).
10. Edmond Polydor Van Caillie, geb. Roeselare 1830-09-05 (zie VIII.92).
11. Eudoxia S.C. (Eudoxie) Van Caillie, zonder beroep, geb. Roeselare 1833-07-04.
Tr. ald. Burgemeester Gustave A. M. Bossuyt, notaris, vrederechter, geb. Meulebeke 1825-12-06, overl. ald. ca. 1868, aan de gevolgen van een roofoverval.

Het gezin Bossuyt-Van Caillie leefde op grote voet in het kasteel van Meulebeke, ook na het voortijdig overlijden van Gustaaf. Door het wegvallen van diens inkomsten slonk het familie-eigendom dan ook aanzienlijk.

Uit dit huwelijk:
1. Achiel Bossuyt, notaris, geb. Meulebeke 1861-06-10, overl. Rumbeke 1937-12-15, tr. Rumbeke 1898-04-26 Emilia Maria Lanssens, geb. Roeselare 1871-09-06, overl. Rumbeke 1943-10-29.

VIII.80    Henry Amand Van Coillie (Van Caillie), fabrikant, schepene (Roeselare), geb. Roeselare 1813-07-14, overl. ald. 1855-06-02, zn. van Amandus (Amand) van Coillie (Van Caillie) (zie VII.56) en Amelia Bourgeois, huidevetster.
Tr. Izegem 1839-09-18 Melanie Verhulst, handelaarster, geb. Izegem 1813-03-12, overl. Roeselare 1869-01-14.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Van Caillie, geb. Roeselare 1840-09-11.
2. Celestina Van Caillie, geb. Roeselare 1842-08-05, overl. ald. 1880-06-04.
3. Leontine Van Caillie, winkelierster in dameshoeden (Ooststraat), geb. Roeselare 1844-07-31, overl. ald. 1899-09-09.
4. Helena Maria Van Caillie, geb. Roeselare 1846-06-17, overl. ald. 1847-01-29.
5. Arthur Van Caillie, geb. Roeselare 1847-12-16 (zie IX.82).
6. Rachelle Van Caillie, winkelierster in dameshoeden (Roeselare, Ooststraat), geb. Roeselare 1850-07-26, maar vlgs. bidprentje 1850-03-15, overl. Oudenaarde 1929-11-01, maar vlgs. bidprentje 1929-11-24.
7. Victorine Van Caillie, geb. Roeselare 1853-01-10.
8. Irma Van Caillie, geb. Roeselare 1855-04-02.

IX.82    Arthur Van Caillie, handelsreiziger, geb. Roeselare 1847-12-16, zn. van Henry Amand Van Coillie (Van Caillie) (zie VIII.80) en Melanie Verhulst, handelaarster.
Tr. Maria Helena Deurinck, geb. Ardooie ca. 1851.
Uit dit huwelijk:
1. Elomir Augusta Vancaillie, geb. Roeselare 1877-10-28.
2. Angèle Helena Vancaillie, geb. Roeselare 1880-03-04, overl. ald. 1883-09-16.
3. naamloos Van Caillie, geb. Roeselare 1885-03-04, overl. ald. 1885-03-04.

VIII.90    Adolf Van Caillie, handelaar, geb. Roeselare 1828-04-08, overl. ald. 1885-08-22, zn. van Amandus (Amand) van Coillie (Van Caillie) (zie VII.56) en Amelia Bourgeois, huidevetster.
Tr. Roeselare 1858-08-05 Symphorosa Waeghenaere, geb. Roeselare 1829-08-11, overl. na 1885.
Uit dit huwelijk:
1. Romanus Germanus (Romain) Van Caillie, geb. Roeselare 1859-08-15 (zie IX.87).

IX.87    Romanus Germanus (Romain) Van Caillie, handelaar, geb. Roeselare 1859-08-15, overl. ald. 1935-03-11, zn. van Adolf Van Caillie (zie VIII.90) en Symphorosa Waeghenaere.
Bewoonde een winkelpand aan de westzijde van de Roeselaarse Grote Markt.
Tr. Constantia Maria D'Hondt, geb. Roeselare ca. 1864.
Uit dit huwelijk:
1. Léon Eugène Vancaillie, belastingambtenaar (Brussel), geb. Roeselare 1888-10-28, overl. Kortrijk 1915-02-20.
Tr. Gullegem 1910-10-15 Irma Van Moerkerke, geb. Gullegem 1885-12-15, overl. Elsene 1970-08-22.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Adolfina Georgina Vancaillie, geb. Roeselare 1890-05-07.
3. Alberic Vancaillie, handelsvertegenwoordiger, geb. Roeselare 1892-05-11, overl. Gullegem 1973-07-31.
Tr. Uitkerke 1928-01-28.
4. Gilbert Joseph Vancaillie, geb. Roeselare 1894-01-03, overl. ald. 1897-11-12.
5. Wilfried Armand Van Caillie, militair (1e sergeant-majoor te Diest), geb. Roeselare 1895-10-27.
Tr. [Roeselare ?] ca. 1925 Maria De Greeve.
6. Esther Rachel Vancaillie, geb. Roeselare 1897-10-20, overl. ald. 1897-11-12.
7. Augusta Elisa Van Caillie, geb. Heist-aan-Zee 1899-07-15.
Tr. Frans Legein, handelaar.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Godfried Leo Van Caillie, verzekeringsagent, geb. Roeselare 1901-11-25.

VIII.92    Edmond Polydor Van Caillie, handelaar, stadsontvanger (Roeselare), geb. Roeselare 1830-09-05, overl. ald. 1873-01-30, zn. van Amandus (Amand) van Coillie (Van Caillie) (zie VII.56) en Amelia Bourgeois, huidevetster.
Tr. Roeselare 1857-09-18 Cornelia Maria Minne, geb. Roeselare 1831-12-02, overl. ald. 1867-04-29.
Uit dit huwelijk:
1. Adeline Maria Van Caillie, geb. Roeselare 1859-03-13, overl. ald. 1864-05-29.
2. Prosper Van Caillie, student, geb. Roeselare 1860-05-06, overl. ald. 1883-06-04.

III.9    Judocus (Joos) van Coilge (x van Quailie), ged. Roeselare 1632-10-19 (get.: Judocus Saelens & Judoca Verstraete, echtgenote van Andries van Coilge), begr. ald. 1703-02-13, zn. van Hendrick van Coille (van Coilge, - Coillie) (zie II.1) en Pirynne Muylle (Mule).
Otr. Roeselare 1665-08-15, tr. kerk ald. 1665-09-13 (get.: Gislenus van Quallie en Antonius van Iseghem) Anna Maria de Hoorne (x van Hoorne; van Doorne), ged. Roeselare 1641-09-10 (get.: Antonius Veranneman voor Guilielmus Wibo & Maria Heranaert), begr. ald. 1705-03-15, dr. van Joannes de Hoorne en Joanna Wibo.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria van Quailie (van Quaille), geb. Roeselare 1666-06-09, ged. ald. 1666-06-13 (get.: Michael Roelens & Margareta Wibo).
Tr. kerk ald. 1697-04-17 (get.: Guillelmus Samijn en A. van Haelewijn) Andreas Seynaeve.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Laurentius (Laureijns) van Quoilie (x van Coilge, xx van Coillie), ged. Roeselare 1669-12-24 (zie IV.12).
3. Margareta Vanqualge (van Qualge), geb. Roeselare 1673-11-05, ged. ald. 1673-11-06 (get.: Antonius van Iseghem & Anna Philips).
4. Joannes Augustinus van Qualie, ged. Roeselare 1676-07-27 (get.: Egidius Philips & Petronella Rycke).
Tr. kerk ald. 1708-09-04 (get.: Joseph [.?.] en Laurentius van Caillie) Anna Verstraete.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Agnes Verquailly, geb. Roeselare 1678-11-14, ged. ald. 1678-11-15 (get.: Jacobus Verquailly & Agnes van Iseghem).
Tr. kerk ald. 1709-05-22 Jacobus Coolens.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Maria Petronella van Colge, geb. Roeselare 1683-06-06, ged. ald. 1683-06-07 (get.: Petrus van Colge & Maria [.?.]).
Tr. kerk ald. 1710-10-18 Dominicus van Hecke.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

IV.12    Laurentius (Laureijns) van Quoilie (x van Coilge, xx van Coillie), huidevetter, ged. Roeselare 1669-12-24, overl. ald. 1719-12-22, zn. van Judocus (Joos) van Coilge (x van Quailie) (zie III.9) en Anna Maria de Hoorne (x van Hoorne; van Doorne).
Poorter van Roeselare.
Tr. kerk (1) Roeselare 1696-11-18 (get.: Guillelmus van Coilge en Petrus Ludovicus van Coilge) Petronella (Pieternelle) de Gandt (de Gant), geb. Roeselare 1668-01-01, overl. ald. 1705-01-29, bij de geboorte van haar jongste zoon.
Poorteres van Roeselare.
Tr. kerk (2) Roeselare 1706-06-07 (get.: rev. dno. Michael Aninyn en Ghyslenus van Coillie) Paulina (Pauwelijntje) van Brabant, geb. Roeselare ca. 1678, begr. ald. 1721-02-13.
Uit het eerste huwelijk:
1. Judocus (Joosep) van Cailie, ged. Roeselare 1697-09-24 (get.: Judocus van Cailie & Catharina van Besien), overl. voor 1720.
2. Anna Maria van Cailie, ged. Roeselare 1699-03-07 (get.: Gyselinus van Coilie & Anna Maria de Horne), overl. na 1719.
3. Joannes Augustinus van Cailie, ged. Roeselare 1701-01-13 (get.: Joannes van Coille & Maria de Gandt), overl. na 1719.
4. Maria Catharina van Cailie, ged. Roeselare 1702-08-08 (get.: Crispinus van Coilie & Catharina de Gandt), begr. ald. 1702-08-26.
5. Laurentius van Coilie, ged. Roeselare 1705-01-29 (get.: Laurentius Mesure & Anna van Coilie), begr. ald. 1705-04-11.
Uit het tweede huwelijk:
6. Petrus Jacobus van Coilie (van Caele), ged. Roeselare 1707-06-04 (get.: Petronella van Caillie & Petrus Ameye), begr. ald. 1707-06-21.
7. Agnes Josepha van Cailie, ged. Roeselare 1708-12-04, begr. ald. 1710-07-17.
8. Brigitta Jacoba van Caillie, ged. Roeselare 1711-08-06 (get.: Jacobus Coolde & Brigitta de Gandt), begr. ald. 1711-08-06.
9. Jacobus Joannes van Caillie, ged. Roeselare 1713-07-11 (get.: Jacobus de Reu & Joanna van Brabant), begr. ald. 1725-04-22.
10. Crispinus (Crispijn) Vancaillie (van Couillie), ged. Roeselare 1716-05-28 (zie V.57).

V.57    Crispinus (Crispijn) Vancaillie (van Couillie), huidevetter (Torhout), ged. Roeselare 1716-05-28 (get.: Petrus Vancaillie & Judoca Degryse), overl. Torhout 1787-06-20, begr. ald. 1787-06-20, zn. van Laurentius (Laureijns) van Quoilie (x van Coilge, xx van Coillie) (zie IV.12) en Paulina (Pauwelijntje) van Brabant.
Krispijn verhuisde naar Torhout; hij werd in Roeselare ontpoorterd op 1742-02-12.
Tr. kerk (1) Torhout 1742-05-05 Regina van Hove, ged. Torhout 1715-07-08, overl. ald., vrij kort na de geboorte (en het overlijden) van haar jongste zoon, begr. Torhout 1749-12-20.
Tr. kerk (2) ald. 1750-05-12 Anna Theresia Maegerman (Magherman), ged. Torhout 1730-04-27, overl. ald. 1786-08-26, begr. ald. 1786-08-28.

[ Notarissen ]
Met deze Crispijn -die Roeselare verliet om zich in Torhout te vestigen- begint onze familietak Notarissen. U zult in zijn nakomelingschap in de begintijd huidevetters en leerlooiers, later notarissen, ambtenaren en diplomaten aantreffen.
Het is opvallend hoe de (later veelal franssprekende) leden van deze familietak een tijdlang domicilie kozen in Brugge of Oostende alvorens zich over heel België te verspreiden.
 
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Joanna Vancaillie, ged. Torhout 1743-05-31, overl. ald.
Tr. kerk ald. 1770-07-03 Joseph Blondeel, geb. ca. 1739, overl. Torhout 1803-03-03. Wedr. van Brigitta Vroman.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Carolus Martinus van Caillie, ged. Torhout 1746-02-02, begr. ald. 1746-04-12.
3. Anna Theresia Vancaillie, ged. Torhout 1748-07-30, begr. ald. 1748-08-07.
4. Joannes Baptist Vancaillie, ged. Torhout 1749-12-08, begr. ald. 1749-12-13.
Uit het tweede huwelijk:
5. Joannes Baptist van Caillie, ged. Torhout 1753-12-23, begr. ald. 1756-12-04.
6. Anna Theresia van Caillie, ged. Torhout 1756-05-24, overl. ald. 1822-12-12.
Tr. kerk ald. 1778-02-10 Petrus Declercq.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Joannes Franciscus (Jean) van Caillie (x Vancaillie), ged. Torhout 1758-03-15 (zie VI.57).
8. Franciscus Xaverius (François) van Caillie (x Vancaillie), ged. Torhout 1759-12-31 (zie VI.59).
9. Isabella Vancaillie, ged. Torhout 1761-11-08, begr. ald. 1765-05-27.
10. Angela Carolina van Caillie, ged. Torhout 1763-12-18, begr. ald. 1764-03-18.
11. Carolus van Caillie, ged. Torhout 1765-07-24, begr. ald. 1774-04-01.
12. Petrus Jacobus (Pierre) van Caillie (x Vancaillie), ged. Torhout 1766-12-16 (zie VI.64).
13. Jacobus Josephus van Caillie, griffier, ged. Torhout 1769-10-03, overl. ald. 1808-07-18.
Ongehuwd.

VI.57    Joannes Franciscus (Jean) van Caillie (x Vancaillie), huidevetter, schepen (Torhout), plv. vrederechter, ged. Torhout 1758-03-15, overl. ald. 1824-09-10, zn. van Crispinus (Crispijn) Vancaillie (van Couillie) (zie V.57) en Anna Theresia Maegerman (Magherman).
Tr. kerk Koekelare 1789-06-25 Francisca Coleta (Françoise) Delaetere (x Delaeter), grondeigenares (1831), ged. Koekelare 1769-02-01, overl. Torhout 1844-05-17, dr. van Joannes Baptiste Delaetere en Anna Theresia Vansielegem (x).
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus Josephus van Caillie, directeur Bestuur der Registratie en Domeinen (Aarlen), secretaris Ministerie van Financiën, ged. Torhout 1790-08-28, overl. ald. 1862-03-15.
Ongehuwd.
2. Carolus Joannes (Charles) van Caillie, ged. Torhout 1791-12-16 (zie VII.63).
3. Hiacintus van Caillie, ontvanger der Belastingen (Zedelgem), ged. Torhout 1793-07-08, overl. ald. 1815-11-15.
Ongehuwd.
4. Augustinus van Caillie, ged. Torhout 1795-05-11, overl. ald. 1795-09-28.
5. Augustinus van Caillie, geb. Torhout 1796-08-22, overl. ald. 1797-01-12.
6. Sophia (Sophie) Vancaillie (x Van Caillie), particuliere (1820), geb. Torhout 1798-01-18, of de 19e [?], overl. Beveren 1877-11-19.
Tr. Gits 1820-09-21 Burgemeester Desiderius (Désiré) Vandewalle van Beveren, notaris (1820), politicus (burgemeester, provinciaal raadslid), geb. Beveren 1788-10-22, overl. ald. 1847-08-05, zn. van Carolus Benedictus Vandewalle en Isabella Theresia Vandenbussche.
Uit dit huwelijk:
1. Silvie Vandewalle, geb. Beveren 1821-07-26, overl. Schaarbeek, tr. Beveren 1848-01-23 Charles Louis Lenoir, huidevetter, geb. Roeselare 1815-04-21, overl. ald. 1867-03-03;
2. Elisabeth Vandewalle, geb. Beveren 1823-02-25, overl. ald. 1825-04-24;
3. Prudence Vandewalle, geb. Beveren 1824-12-10, overl Hooglede 1908-05-05, tr. Beveren 1848-01-25 Edmond Titeca, notaris, geb. Boezinge 1824-11-01, overl. Hooglede 1884-04-22;
4. Elisabeth Vandewalle, geb. Beveren 1827-05-30, overl. Schaarbeek 1907-07-09, tr. Beveren 1852-02-16 Louis Joseph Lenoir, geb. Roeselare 1811-12-12, overl. ald. 1871-09-19;
5. Maria Caroline Vandewalle, geb. Beveren 1830-06-09, overl. Oudenaarde 1916-04-02, tr. Beveren 1850-06-11 Nestor Christian Pauwels, ambtenaar (dir. der Registratie), geb. Edingen 1814-08-09, overl. Antwerpen 1874-09-13.
7. Burgemeester Auguste Vancaillie (x Van Caillie; Van Coillie) van Torhout, geb. Torhout 1801-04-20 (zie VII.70).

VII.63    Carolus Joannes (Charles) van Caillie, leerlooier (Torhout 1813), huidevetter (Brugge), ged. Torhout 1791-12-16, overl. Brugge 1862-03-03, zn. van Joannes Franciscus (Jean) van Caillie (x Vancaillie) (zie VI.57) en Francisca Coleta (Françoise) Delaetere (x Delaeter), grondeigenares (1831).
Tr. Torhout 1813-05-20 Maria Theresia (Marie Thérèse) D'Aussy de Breemeersch de Terhelen, geb. Wingene 1793-07-05, ged. ald. 1793-07-05, overl. Brugge 1833-03-08, dr. van Georgius Franciscus (George) Daussy en Carolina Celeta (Caroline) Pol.
Uit dit huwelijk:
1. Edouard Charles Van Caillie, geb. Brugge 1814-05-11 (zie VIII.96).
2. Constance Virginie Van Caillie, geb. Brugge 1816-07-12, overl. ald. 1899-11-29.
Tr. ald. 1813-08-07 August Edward Desnick (x De Snick), geb. Beerst 1813-10-24, overl. Leke 1850-10-22.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Henricus Carolus Van Caillie, geb. Brugge 1818-06-01, overl. ald. 1818-06-06.
4. Henri Louis Van Caillie, geb. Brugge 1820-07-28, overl. ald. 1902-08-06.
Ongehuwd.
5. Silvia Maria Van Caillie, geb. Brugge 1822-04-07, overl. ald. 1823-03-23.
6. Justina Sophia Van Caillie, geb. Brugge 1824-03-09, overl. ald. 1918-12-08.
Ongehuwd.
7. Jules Louis Van Caillie, huidevetter (Brugge), geb. Brugge 1826-04-05, overl. ald. 1868-06-18.
8. Judith Octavie Marie Van Caillie, geb. Brugge 1828-01-15.
Tr. ald. 1849-09-26 Carolus Joannes Kempis, brouwer, geb. Brugge 1823-11-08, overl. Corbeham (Dowaai) 1888-04-dd.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Charles Kempis, geb. 1850-09-02, tr. Hélène Bunot;
2. Christine Pulcherie Kempis, geb. Brugge 1851-09-18, overl. Beveren 1852-02-02;
3. Hélène Marie Kempis, geb. Brugge 1852-10-23;
4. Charles Gustave Kempis, geb. Brugge 1854-05-15, overl. ald. 1858-02-28;
5. Marie Thérèse Kempis, geb. Brugge 1857-10-25;
6. Charles Désiré Kempis, geb. Brugge 1859-10-28;
7. Marie Thérèse Kempis, geb. ca. 1860, overl. Corbeham 1885-09-11.
9. Gustave Louis Charles Van Caillie, geb. Brugge 1833-01-06 (zie VIII.107).

VIII.96    Edouard Charles Van Caillie, notaris, geb. Brugge 1814-05-11, overl. ald. 1883-01-03, zn. van Carolus Joannes (Charles) van Caillie (zie VII.63) en Maria Theresia (Marie Thérèse) D'Aussy de Breemeersch de Terhelen.
Tr. Stalhille ca. 1851 Marie Madeleine Perlinghe, geb. Stalhille 1825-03-25, overl. Brugge 1881-06-18.
Uit dit huwelijk:
1. Emile Carol Edouard Van Caillie, notaris (Brugge), geb. Moerkerke 1852-02-28.
Tr. Wingene 1885-08-28 Euphemie Slock, geb. Wingene 1849-07-23, overl. Sint-Andries gem. Brugge 1913-10-30, dr. van Ivo Slock en Silvia Verkest, (grondeigenares).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Louis Joseph Van Caillie, geb. Moerkerke 1854-05-13 (zie IX.93).
3. Marie Thérèse Van Caillie, geb. Moerkerke 1856-07-10, overl. Berchem 1935-05-21.
Tr. Antwerpen 1887-12-15 Honoré Marie Joseph Standaert, apotheker, geb. Brugge 1856-03-08, overl. Lustin 1908-07-20, zn. van Honoreus (Honoré) Standaert, apotheker, gemeenteraadslid (Ruiselede 1826-Brugge 1885) en Hortentia (Hortense) Hubené.
Uit dit huwelijk:
1. Honoreus Emile Standaert, apotheker (Brugge), geb. Brugge 1888-02-11, tr. Marguerite Joséphine Evrard, geb. Rochefort 1889-08-26;
2. Albert Louis Marie Joseph Standaert, industrieel, geb. Brugge 1889-04-14, tr. Marthe Leonie Marie Joseph Busschaert, geb. Moeskroen 1892-04-25;
3. Paul Julien Honoré Ghislain Standaert, geb. Brugge 1891-02-10;
4. Joseph Gustave Euphémie Ghislain Standaert, handelsvertegenwoordiger, geb. Brugge 1892-11-03, tr. Ronse 1924-10-04 Marthe Palmyre Octavie Marie Joseph Cambier, geb. Ronse 1897-07-04;
5. Antoine Florimond Gabriel Ghislain Standaert, geb. Brugge 1894-07-31, tr. Margarita Pelgrims;
6. Regina Josephine Marie Eugénie Standaert, geb. Brugge 1895-09-05, tr. Joseph Somers;
7. Marguerite Gabrielle Alphonsine Standaert, geb. Brugge 1897-01-14, tr. Franz Delandtsheere.
4. Meester Julien Médard Van Caillie, geb. Moerkerke 1858-06-13 (zie IX.97).
5. Hermine Eugenie Van Caillie, geb. Moerkerke 1861-05-06, overl. Brugge 1880-07-26.
Ongehuwd.
6. Florimond Van Caillie, kunstschilder, geb. Moerkerke 1864-04-26, overl. Knokke 1904-05-05.
Ongehuwd.

IX.93    Louis Joseph Van Caillie, notaris (Brugge), geb. Moerkerke 1854-05-13, overl. Brugge 1896-06-26, zn. van Edouard Charles Van Caillie (zie VIII.96) en Marie Madeleine Perlinghe.
Tr. Brugge 1884-04-15 Josephine Marie Van Lede, geb. Brugge 1863-01-03, overl. Ukkel 1919-08-08.
Uit dit huwelijk:
1. Edouard Van Caillie, geb. Brugge 1885-03-09, overl. ald. 1904-11-01, nog student Rechten in Leuven.
2. Jean Louis Van Caillie, notaris, geb. Brugge 1886-04-25, overl. Damme 1956-01-17.
Tr. Elsene 1913-05-03 Marthe Marie Van der Meersch, geb. Luik 1894-08-07, overl. Brugge 1981-02-26.
3. Louis Joseph Van Caillie, geb. Brugge 1887-09-27, overl. ald. 1887-12-26.
4. Louis Joseph Van Caillie, geb. Brugge 1888-12-08, overl. Molenbeek 1907-01-24.
Ongehuwd.
5. Marthe Gabriëlle Van Caillie, geb. Brugge 1890-12-31, overl. ald. 1891-04-23.
6. Marthe Marie Van Caillie, geb. Brugge 1892-05-03.
Tr. Brussel 1919 Felicien Delcourt, bediende, geb. Marquain 1889-12-09, overl. Brussel 1948-10-23.
7. Germaine Jeannine Van Caillie, geb. Brugge 1893-07-29.
Tr. Schaarbeek 1921-12-28 Joseph Alphonse Ausloos, geb. Leuven 1870-03-12, overl. Brussel 1938-06-11.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

IX.97    Meester Julien Médard Van Caillie, advokaat, pleiter, geb. Moerkerke 1858-06-13, overl. Antwerpen 1918-12-29, zn. van Edouard Charles Van Caillie (zie VIII.96) en Marie Madeleine Perlinghe.
Tr. Antwerpen 1895-11-28 Gabriëlle Van Hoof, geb. Antwerpen 1866-09-02, overl. ald. 1918-02-19.
Uit dit huwelijk:
1. Pierre Emile Van Caillie, industrieel, geb. Antwerpen 1897-02-20, overl. Wilrijk 1964-10-03.
Tr. Antwerpen 1925-04-28 Josephine Van Coppenolle.
2. Germaine Marie Van Caillie, geb. Antwerpen 1898-03-09.
Tr. Elsene 1924-10-02 Fernand Bouzet, geb. Rixensart ca. 1899, overl. Parijs ca. 1925.
3. Adrienne Euphemie Van Caillie, geb. Antwerpen 1899-04-19, overl. Parijs 1934-06-27.
Tr. Antwerpen 1921-03-31 Fernand Hurbain, wisselagent, geb. Antwerpen 1895-06-26, overl. Brussel 1957-10-05.
4. Marie Thérèse Van Caillie, geb. Antwerpen 1900-05-23, overl. Vorst 1940-10-10.
Tr. Antwerpen 1921-03-31 Robert Van Landuyt, industrieel, geb. Geraardsbergen 1897-03-18, overl. Vorst 1959-01-05. Hertr. Berthe Honoré Van Caillie.
5. André Florimond Van Caillie, industrieel, geb. Antwerpen 1901-10-14.
Tr. (1) Sint-Gillis 1932-01-06 Marie Lempereur, geb. Grévegnée 1907-09-22.
Uit dit huwelijk 2 dochters en 1 aangenomen kind 'Van Caillie'.
Tr. (2) Elsene 1956-07-28.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
6. Berthe Honoré Van Caillie, geb. Antwerpen 1903-01-01.
Tr. Vorst 1941-04-17 Robert Van Landuyt, industrieel, geb. Geraardsbergen 1897-03-18, overl. Vorst 1959-01-05. Wedr. van Marie Thérèse Van Caillie.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
7. Leonie Arthur Van Caillie, geb. Antwerpen 1908-01-08.
Tr. ald. 1928-06-23 Jean Marie De Landtsheer, handelsbediende, geb. Antwerpen 1899-09-21, overl. Brussel 1962-04-12.

VIII.107    Gustave Louis Charles Van Caillie, huidevetter (Brugge), geb. Brugge 1833-01-06, overl. Oostende 1913-01-09, zn. van Carolus Joannes (Charles) van Caillie (zie VII.63) en Maria Theresia (Marie Thérèse) D'Aussy de Breemeersch de Terhelen.
Tr. Brugge 1863-02-11 Albertina Theresia Leopold Hodum, geb. Mechelen 1832-10-13, overl. Brussel 1910-04-03.
Uit dit huwelijk:
1. Alphonse Van Caillie, drukker, boekhandelaar, verzekeraar, geb. Brugge 1864-02-07, overl. ald. 1918-06-05.
2. Auguste Charles Marie Constantine Van Caillie, geb. Brugge 1865-10-24 (zie IX.102).
3. Marie Julie Albertine Van Caillie, geb. Brugge 1867-11-24, overl. Schaarbeek 1941-10-18.
Tr. Brugge 1893-11-16 Victor Joseph Flament, geb. Estines-au-Val 1863-07-21, overl. Antwerpen 1921-11-07.
Uit dit huwelijk:
1. René Auguste Flament, geb. Brugge 1894-08-19, tr. Marcinelle 1922-10-11 Alice Louise Vincent, geb. Marc 1987-06-06;
2. Marcelle Agathe Flament, geb. Brugge 1896-04-13, overl. Borgerhout 1972-05-05, tr. Antwerpen 1920-03-28 Clement Joyens, geb. Antwerpen 1894-12-10, overl. 1968-09-24;
3. Raymond Albert Flament, geb. Brugge 1897-10-07, overl. Sint-Pieters-Woluwe 1970-01-05, tr. (1) Antwerpen 1920-10-08 Irma Martens, geb. Antwerpen 1896-01-02, overl. Elsene 1952-03-12, tr. (2) Coq (Belgisch Kongo) 1957-05-08 Alice Martens, geb. Antwerpen 1899-01-06;
4. Marie Thérèse Flament, geb. Kain 1900-11-18, tr. Parijs 1937-11-25 Charles Raynal, arts, geb. Vergesse (Gard) 1888-10-18.
4. Clementine Henriette Van Caillie, geb. Brugge 1869-03-04, overl. Ukkel 1962-02-05.
Ongehuwd.
5. Charles André Van Caillie, geb. Brugge 1870-09-21 (zie IX.107).
6. Florence Emilie Marie A. Van Caillie, geb. Brugge 1873-01-16, overl. S.A. Brecht 1953-09-19.
Tr. Brugge 1899-04-15 Edward Francis Joseph Moorat, leraar Engels, geb. Londen 1867-06-17, overl. Laken 1935-04-20.
Uit dit huwelijk:
1. Johny Edward Moorat, geb. Gent 1900-01-27, tr. Bornemouth (GB) 1922-07-24 Wilma Kerley;
2. Paul François Moorat, geb. Sint-Michiels Brugge 1901-07-23, overl. ald. 1902-03-06;
3. Wilfried Edward Moorat, geb. Brussel 1903-10-11, tr. Yvonne Palmyre Bar, geb. Tourinnes-Saint-Louis;
4. Samuel Stanislas Moorat, geb. Brussel 1906-02-17, tr.(1) Molenbeek 1929-08-28 Berthe Carette, geb. Robaais ca. 1896, overl. Parijs 1940-07-18; tr.(2) Brussel 1941-05-20 Madeleine Dewitte;.
7. Sophie Marie Van Caillie, geb. Brugge 1876-01-24, overl. Leuven 1967-11-18.
Tr. Brussel 1909-11-10 Armand graaf Grandin de Raim Couville, geb. Dieppe 1854-08-06, overl. Parijs 1925-08-24.

IX.102    Auguste Charles Marie Constantine Van Caillie, boekhandelaar, deurwaarder, verzekeringsagent, geb. Brugge 1865-10-24, overl. Morley (GB) 1941-12-14, zn. van Gustave Louis Charles Van Caillie (zie VIII.107) en Albertina Theresia Leopold Hodum.
Tr. Brugge 1891-10-20 Marie Alice Louise Verriest, geb. Brugge 1870-10-06, overl. Leeds (GB) 1944-09-12.
Uit dit huwelijk:
1. Yvonne Van Caillie, bediende, geb. Gistel 1892-07-29, overl. Aalter 1964-07-05.
Ongehuwd.
2. Werner Gustave Van Caillie, geb. Gistel 1893-08-31, overl. Brussel 1965-07-26.
Tr. Le Houcis 1924-07-21 Simonne Rossier, geb. Plainpalais 1900-09-15.
3. Adrien Victor Van Caillie, geb. Gistel 1895-06-12, overl. ald. 1895-09-12.
4. Simonne Caroline Nathalie Van Caillie, geb. Gistel 1896-09-11, overl. Oostende 1960-08-08.
Tr. Brussel 1921-07-30, tr. kerk ald. 1921-07-30 (St.-Catharina) Andreas Eugenius Josephus (André) Timmermans, directeur pilotage (Oostende), geb. Oostende 1898-01-02, ged. ald. 1898-01-16 (get.: Josephus Timmerman & Juliana Thabert), zn. van Eugenius Albertus Josephus Timmermans en Florida Emerentia Thabert.
5. Anne Marie Van Caillie, geb. Oostende 1897-11-27, ged. ald. 1897-11-29 (get.: geen), in de St.-Jozefsparochie, overl. Oostende 1897-12-09.
6. Christiane Thérèse Emilienne Van Caillie, geb. Oostende 1900-05-05, ged. ald. 1900-05-14 (get.: Emilius Verriest & Theresia Sanguinetti), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Aye 1954-05-17.
Tr. Brussel 1930-06-17 Joseph Dupierreux, industrieel (Marche), geb. Gosselies 1895-08-19, overl. Sint-Gillis 1972-10-18.
7. Rolande Jeanne Van Caillie, geb. Oostende 1901-06-16.
Tr. Elsene 1933-05-15 André Pierre Tyberghein, geb. Menen 1900-04-16.

IX.107    Charles André Van Caillie, restauranthouder, uitgever, geb. Brugge 1870-09-21, overl. Ukkel 1943-04-27, zn. van Gustave Louis Charles Van Caillie (zie VIII.107) en Albertina Theresia Leopold Hodum.
Tr. Ledeberg 1891-12-05 Josephina Devisscher, geb. Gent 1871-11-18, overl. Ukkel 1951-04-15.
Uit dit huwelijk:
1. Gabriëlle Albertine Van Caillie, geb. Ledeberg 1891-01-31, overl. Ukkel 1961-08-20.
Tr. Ledeberg 1921-05-07 Constant Lambert Hennin, geb. Montegnee 1890-04-21.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Louise Marie Van Caillie, geb. Aalst 1894-04-14, overl. Namen 1931-05-31.
Tr. Schaarbeek 1922-09-20 Adjudant Achille Degand, militair, geb. Paturages 1898-08-19, overl. Lonzée 1936-07-17.
3. Aimé Guillaume Van Caillie, hotelbediende, geb. Aalst 1896-10-02, overl. Ukkel 1971-12-06.
Ongehuwd.
4. Agnes Van Caillie, bediende, geb. Ledeberg 1899-10-19.
Ongehuwd.
5. Juliette Frédérique Van Caillie, geb. Gent 1903-05-28.
Tr. Schaarbeek 1927-05-10 Arthur Paulis, koloniaal agent, geb. Bialistock 1897-08-20.
6. Louis Arthur Van Caillie, geb. Berchem 1906-05-22, overl. Aalst 1909-05-26.

VII.70    Burgemeester Auguste Vancaillie (x Van Caillie; Van Coillie) van Torhout, huidevetter (1831), politicus (schepen, burgemeester, provinciaal raadslid), geb. Torhout 1801-04-20, overl. ald. 1867-08-10, zn. van Joannes Franciscus (Jean) van Caillie (x Vancaillie) (zie VI.57) en Francisca Coleta (Françoise) Delaetere (x Delaeter), grondeigenares (1831).
Als schepen/plaatsvervangend ambtenaar van de burgerlijke stand gebruikte Augustinus in de aktes de naam 'August van Coillie', en hij ondertekende ze ook met die naam.
[ Biografie ] Blz. 573-574 van: L. Schepens, 'De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden', deel I (1836-1921), uitg. Lanno, Tielt-Amsterdam.
Tr. Torhout 1831-04-28 Amelie Sophie Opsomer, rentenierster (1831), geb. Esen 1803-12-27, overl. Torhout 1836-03-05, dr. van Engelbertus Gabriel Opsomer en Angela Lachat, rentenierster (1831). Wed. van Pieter Jan Dasonville.
Uit dit huwelijk:
1. Julienne Octavie Angeline Françoise Van Caillie (x Vancaillie), rentenierster (1865), geb. Torhout 1832-03-15, overl. ald. 1894-01-19.
Tr. ald. 1865-02-21 Juliaen Josephus D'Aussy de Breemeersch de Terhellen (x Daussy), gemeentesecretaris (Torhout), geb. Torhout 1823-06-02, overl. ald. 1879-12-17, zn. van Carolus D'Aussy de Breemeersch de Terhellen en Maria Carolina Devos, rentenierster (1865).
Uit dit huwelijk:
1. Augustus M.J.J.C.S.L. Daussy, geb. Torhout 1865-11-01, tr. Oostende (k, Ss.-P&P) 1893-04-15 (get: Gaston Daussy en Franciscus Laridon) Sophia Theresia Carolina Laridon, geb. Brugge 1864-01-12.
2. Julien Louis Van Caillie, geb. Torhout 1833-04-27, overl. ald. 1833-06-09.
3. Julien Louis Van Caillie, geb. Torhout 1834-06-17, overl. ald. 1836-03-24.

VI.59    Franciscus Xaverius (François) van Caillie (x Vancaillie), huidevetter, ged. Torhout 1759-12-31, overl. Brugge 1831-01-14, zn. van Crispinus (Crispijn) Vancaillie (van Couillie) (zie V.57) en Anna Theresia Maegerman (Magherman).
Poorter van Brugge (ingeschreven 1790-05-01).
Tr. kerk Koekelare 1790-04-15 Idonia Perpetua (Idonie) Delaetere (x Delaeter), ged. Koekelare 1768-06-09, overl. Brugge 1829-09-03, dr. van Franciscus Jacobus Delaetere en Maria Anna Questier.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Louis François van Caillie, ged. Brugge 1791-05-13 (zie VII.72).
2. Clement van Caillie, ged. Brugge 2e 1793-03-28, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge dd-03-1794, begr. ald. 1794-03-07, in de O.L.Vr.-parochie.
3. Colette van Caillie, ged. Brugge 1794-10-29, overl. ald. 1849-08-04.
Ongehuwd.
4. Amand Van Caillie, geb. Brugge 1797-02-11 (zie VII.76).
5. Felix Victor Van Caillie (x Vancaillie), geb. Brugge 1799-10-11 (zie VII.78).
6. Pater Clément Van Caillie sj, priester, geb. Brugge 1802-03-28, maar vlgs. zijn bidprentje de 30e [?], overl. Leuven 1864-04-01.
7. Kanunnik Léon Van Caillie, priester (gewijd Gent 1832-12-22), leraar te Menen ('33-'37), te Tielt ('37-40), geb. Brugge 1805-01-26, overl. ald. 1874-09-10.
8. Zuster Rosalie Van Caillie, kloosterlinge (Congregatie van de Moeder Gods), geb. Brugge 1807-12-17, maar haar bidprentje vermeldt de 19e [?], overl. Brugge 1857-09-30.
9. Caroline Pauline Van Caillie, geb. Brugge 1810-07-24, gemella, overl. Brugge 1810-08-08.
10. Marie Louise Van Caillie, geb. Brugge 1810-07-24, gemella, overl. Brugge 1810-08-02.

VII.72    Joseph Louis François van Caillie, notaris, ged. Brugge 1791-05-13, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge 1848-04-11, zn. van Franciscus Xaverius (François) van Caillie (x Vancaillie) (zie VI.59) en Idonia Perpetua (Idonie) Delaetere (x Delaeter).
Tr. Tielt 1821-09-27 Maria Catharina Joanna de Roo, ged. Tielt 1785-09-03, overl. Brugge 1850-07-13.
De moeder van Maria Catharina zou ook een Van Caillie geweest zijn. Nader onderzoek gewenst.
Uit dit huwelijk:
1. naamloos Van Caillie, geb. Brugge 1822-09-03, overl. ald. 1822-09-09.
2. Euphémie Idonie Marie Van Caillie, geb. Brugge 1824-05-01, overl. ald. 1906-11-14.
Ongehuwd.
3. Herminie Marie Van Caillie, geb. Brugge 1826-06-27, overl. ald. 1899-03-21.
Tr. ald. 1848-07-17 Burgemeester Adolphe François Dautricourt (+ Dautriecourt), notaris, burgemeester (Beernem), geb. Diksmuide 1814-02-03, overl. Beernem 1855-06-02.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Adolphe Marie Dautricourt, geb. Brugge 1851-04-17, dr. in de rechten, griffier rechtbank Brugge, overl. ald. 1898-08-17, tr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1881-05-11 [BSk #16] Pauline Marie Louise Ghislaine Serweytens, geb. ald. 1854-12-28, overl. Schaarbeek 1935-03-18, dr. van Carolus Josephus Serweytens & Felicita Cornelia Maria De Mercx;
2. Camille Marie Dautricourt, geb. Brugge 1852-05-18, burgerl. ingenieur, overl. ald. 1882-08-18, tr. Veurne 1877-05-29 Marie Lucie Despot, geb. Roeselare 1855-01-21, overl. Brugge 1946-10-19;
3. Marie Emilie Dautricourt, geb. Brugge 1853-09-25, overl. Veurne 1928-03-21, tr. Brugge 1878-07-16 Raphael Jean Marie ridder Despot, burgemeester Veurne, prov. raadslid, senator, geb. Roeselare 1850-10-23, overl. Veurne 1926-04-13.
4. Marie Colette Van Caillie, geb. Brugge 1827-11-21, overl. ald. 1830-01-13.
Ongehuwd.
5. Camille Désiré Van Caillie, geb. Brugge 1832-01-31 (zie VIII.118).

VIII.118    Camille Désiré Van Caillie, notaris, geb. Brugge 1832-01-31, overl. ald. 1912-06-12, zn. van Joseph Louis François van Caillie (zie VII.72) en Maria Catharina Joanna de Roo.
Tr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1871-02-16 Caroline Adèle Marie Ghislaine Serweytens, bijzondere (1871), geb. Brugge 1845-11-05, overl. ald. 1929-10-11, dr. van Carolus Josephus Serweytens en Felicita Cornelia Maria Demercx, grondeigenares (1871).
Uit dit huwelijk:
1. Meester Donatius Felix (Donat) Van Caillie, geb. Brugge 1871-12-20 (zie IX.113).
2. René Charles Van Caillie, geb. Brugge 1873-08-23, overl. ald. 1873-09-05.
3. Gaston Emile Marie Joseph Ghislain Van Caillie, geb. Brugge 1874-11-12 (zie IX.116).
4. Hélène Marie Van Caillie, geb. Brugge 1876-03-29, overl. Kortrijk 1901-11-10.
Ongehuwd.
5. Marie Alphonse Van Caillie, geb. Brugge 1878-02-09, overl. ald. 1878-08-19.
6. naamloos Van Caillie, geb. Brugge 1879-04-06, overl. ald. 1879-04-06.
7. Maurice Joseph Van Caillie, geb. Oostkamp 1880-08-18, overl. Brugge 1927-12-16.
Tr. Antwerpen 1914-02-07 Anne Marie Baeckelmans, geb. Antwerpen 1879-07-22.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Ingenieur Paul Marie Van Caillie, geb. Brugge 1882-12-20, overl. ald. 1957-05-06.
Tuinbouwingenieur.
Tr. Mulhouse 1911-02-28 Elise Valérie Roll, geb. Mulhouse 1889-01-05, overl. Elsene 1915-02-02.
9. Antonie Joseph Van Caillie, priester, geb. Brugge 1885-12-21, overl. ald. 1969-07-14.

IX.113    Meester Donatius Felix (Donat) Van Caillie, advokaat, stichter/beheerder nv Duinbergen, voorzitter Polderbestuur, provinciaal afgevaardigde, geb. Brugge 1871-12-20, overl. ald. 1947-10-06, zn. van Camille Désiré Van Caillie (zie VIII.118) en Caroline Adèle Marie Ghislaine Serweytens, bijzondere (1871).
Tr. Ieper 1905-08-01 Camille Henriette Berghman, geb. Ieper 1878-07-10, overl. Brugge 1910-04-04.
Uit dit huwelijk:
1. Lutgarde Camille (siter Gertrude) Van Caillie osa, kloosterlinge (geprofest 1928-05-08 in Engels Augustinessenklooster), geb. Brugge 1906-02-13, overl. ald. 1979-05-10.
2. Xavier Carolus Van Caillie, geb. Brugge 1907-04-15, overl. Duinbergen 1912-09-10.
3. Jacques Adelaide Van Caillie, directeur v/e vennootschap, geb. Heist-aan-Zee 1908-06-21.
Tr. Geldenaken (Jodoigne) 1938-05-17.

IX.116    Gaston Emile Marie Joseph Ghislain Van Caillie, houthandelaar te Oostkamp, geb. Brugge 1874-11-12, overl. Oostkamp 1922-12-24, zn. van Camille Désiré Van Caillie (zie VIII.118) en Caroline Adèle Marie Ghislaine Serweytens, bijzondere (1871).
Tr. Brugge 1898-09-13, tr. kerk ald. 1898-09-14 Marguerite Elise Ferdinande Marie Auguste Van den Abeele, geb. Brugge 1878-02-11, dr. van Prosper Van den Abeele & Augusta Veys, overl. Brugge 1925-02-14.
Uit dit huwelijk:
1. Ghislain Benoit Camille Marie Joseph Gaston Van Caillie, agronoom, geb. Brugge 1901-07-04, overl. ald. 1939-08-23.
2. Cécile Marie Caroline Ghislaine Merguerite Van Caillie, geb. Brugge 1903-10-21, overl. Blankenberge 1972-02-18.
Ongehuwd.
3. Agnes Marie Donat Ghislaine Van Caillie, geb. Assebroek 1905-11-05, overl. Montana (CH) 1939-07-22.
Ongehuwd.
4. Denise Marie Camille Henriette Ghislaine (mère Marguerite) Van Caillie, kloosterlinge (dames van Sint André), geb. Brugge 1907-02-03.

VII.76    Amand Van Caillie, huidevetter (1832), geb. Brugge 1797-02-11, overl. ald. 1839-03-20, zn. van Franciscus Xaverius (François) van Caillie (x Vancaillie) (zie VI.59) en Idonia Perpetua (Idonie) Delaetere (x Delaeter).
Tr. Brugge 1832-05-09 Jeanne Thérèse Siersack, particulier (1832), leerlooister ('56), geb. Brugge 1803-04-14, overl. ald. 1866-11-20, dr. van Stephanus Siersack, steenhouwer, en Barbara Theresia Eugenia Warlop.
Uit dit huwelijk:
1. Désiré Marie Amand Van Caillie (x Vancaillie), geb. Brugge 1833-05-23 (zie VIII.120).
2. Hippolite Marie Van Caillie, geb. Brugge 1835-08-10, overl. ald. 1836-05-12.

VIII.120    Désiré Marie Amand Van Caillie (x Vancaillie), bijzondere (1856), handelaar ('85), huidevetter, gemeenteraadslid (Brugge), geb. Brugge 1833-05-23, overl. ald. 1895-09-19, zn. van Amand Van Caillie (zie VII.76) en Jeanne Thérèse Siersack, particulier (1832), leerlooister ('56).
Tr. Oostende 1856-09-23, tr. kerk ald. 1856-09-23 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: rev. ds. L. Verheecke, pastoor te Ruddervoorde en Felix Van Caillie) Adèle Marie Colette Van Caillie (x Vancaillie) (zie VIII.122).
Uit dit huwelijk:
1. Désiré Felix Van Caillie (x Vancaillie), geb. Brugge 1857-07-30 (zie IX.126).
2. Eugène Emile Van Caillie (x Vancaillie), geb. Brugge 1860-03-15 (zie IX.128).
3. Elise Marie Thérèse Van Caillie, geb. Brugge 1861-11-25, overl. ald. 1862-01-05.
4. François Joseph Van Caillie, geb. Brugge 1863-03-14, overl. ald. 1863-06-04.

IX.126    Désiré Felix Van Caillie (x Vancaillie), zonder beroep (1885), huidevetter (Brugge), geb. Brugge 1857-07-30, overl. ald. 1928-12-08, zn. van Désiré Marie Amand Van Caillie (x Vancaillie) (zie VIII.120) en Adèle Marie Colette Van Caillie (x Vancaillie) (zie VIII.122).
Tr. Oostende 1885-05-19, tr. kerk ald. 1885-05-19 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Desiderius Van Caillie en Albertus Vroome) Hélène Sophie Maria Vroome, zonder beroep (1885), geb. Oostende 1863-03-02, vlgs. doopakte, maar vlgs huwelijksakte de 3e, ged. Oostende 1863-03-05 (get.: Jacobus Maclagan & Melania Steylaers voor Sophia Boudewel), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Brugge 1932-02-01, dr. van Albert Jean Vroome, handelaar & visserijreder (1883), en Prudence Pharailde Octavie Steylaers.
Uit dit huwelijk:
1. Hélène Marie Van Caillie, apotheker, geb. Brugge 1886-03-04, overl. ald. 1961-07-25.
Tr. ald. 1911-09-26 Karel Dewolf, apotheker, geb. Brugge 1883-05-02, overl. Sint-Michiels gem. Brugge 1948-09-16.
2. Joseph Désiré Van Caillie, kolenhandelaar, geb. Brugge 1888-03-04, overl. ald. 1954-05-22.
Tr. Laken 1922-09-09 Marie Van Mossevelde, geb. Roeselare 1889-10-01, overl. Brugge 1964-12-17.
3. Agnes Marie Van Caillie, geb. Brugge 1889-11-06, overl. ald. 1965-10-02.
Tr. ald. 1921-04-30, tr. kerk ald. 1921-04-30 Joseph Marie Jean Charles Ghislène Thomas Desmet, kunstglazenmaker, geb. Oostende 1890-03-19, ged. ald. 1890-03-22 (get.: Joannes Baptista Van Damme & Maria Lambert), door J. van Damme, pastor, overl. Brugge 1944-01-05, zn. van Amatus Franciscus Desmet en Amelia Maria Carolina Moulaert.
4. Marguerite Marie Van Caillie, geb. Brugge 1891-11-08, overl. ald. 1971-09-13.
Ongehuwd.
5. Elisabeth Leonie Van Caillie, geb. Brugge 1893-11-19.
Tr. ald. 1923-01-20 Octave Auguste Jonnaert, meubelmaker, geb. Brugge 1897-02-18, overl. ald. 1931-10-28.
6. Marie Albertine Van Caillie, geb. Brugge 1897-11-30.
Tr. ald. 1919-09-27 Ingenieur Gustave Van Mossevelde, geb. Aalst 1887-02-14, overl. Brugge 1963-03-02.
Scheikundige.
7. Alice Marie Van Caillie, geb. Brugge 1904-06-20.
Tr. ald. 1936-07-14 Marcel Debel, geb. Houtave 1896-09-25, overl. Brugge 1950-06-01.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

IX.128    Eugène Emile Van Caillie (x Vancaillie), zonder beroep (1885), huidevetter, zijdehandelaar, geb. Brugge 1860-03-15, overl. Lyon 1918-11-26, zn. van Désiré Marie Amand Van Caillie (x Vancaillie) (zie VIII.120) en Adèle Marie Colette Van Caillie (x Vancaillie) (zie VIII.122).
Tr. Oostende 1885-05-19, tr. kerk ald. 1885-05-19 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Desiderius Van Caillie en Albertus Vroome) Marie Zoe Louise Vroome, zonder beroep (1885), geb. Oostende 1866-07-05, ged. ald. 1866-07-08 (get.: Ludovicus Steylaers & Zoe Steylaers), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Audergem 1934-01-19, dr. van Albert Jean Vroome, handelaar & visserijreder (1883), en Prudence Pharailde Octavie Steylaers.
Uit dit huwelijk:
1. Madeleine Marie Van Caillie, geb. Brugge 1886-07-23, gemella, overl. Lobbes 1975-04-24.
Tr. Brugge 1911-09-12 Louis Julien Cauwe, verzekeringsagent, geb. Brugge 1887-08-29, overl. ald. 1960-04-11.
2. Paula Marie Van Caillie, geb. Brugge 1886-07-23, gemella, overl. Beernem 1968-09-27.
Tr. Brugge 1911-02-14 Henri Joseph Van Houtryve, brouwer, geb. Brugge 1880-03-01, overl. Beernem 1970-10-19.
3. Alice Marie Van Caillie, geb. Brugge 1887-08-13, overl. ald. 1892-02-14.
4. Thérèse Marie (zuster Clara) Van Caillie, kloosterlinge (dames v/h Christelijk Onderwijs), geb. Brugge 1889-02-14, overl. ald. 1976-02-15.
5. Prudence Marie Van Caillie, geb. Brugge 1890-11-01, overl. Brussel 1957-11-03.
Ongehuwd.
6. Clara Van Caillie, geb. Brugge 1892-09-22, overl. ald. 1895-03-23.
7. Lydie Marie Van Caillie, geb. Brugge 1894-03-24.
8. Marie Louise Thérèse Van Caillie (x(k) Van Coillie), geb. Brugge 1895-10-08, overl. Sint-Jans-Molenbeek 1959-02-07.
Tr. Brussel 1941-03-15, tr. kerk ald. 1948-11-16 (Notre-Dame-de-Bon-Secours) Alfred Vroome, geb. Oostende 1870-01-22, ged. ald. 1870-01-27 (get.: Ludovicus De Jagher & Celina Steylaers), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, zn. van Albertus Joannes De Vroome en Prudentia Octavia Steylaers.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
9. Adèle Marie Van Caillie, geb. Brugge 1897-05-19, overl. Koekelberg 1973-06-21.
Tr. Brussel 1936-02-22 Emile Pierre Simai, scheikundige (ministerie van Economische Zaken), geb. Pt. Rechain 1886-06-23, overl. Koekelberg 1960-05-26.
10. Marcelle Marie Josephine Van Caillie, geb. Brugge 1901-03-02, overl. Berchem 1978-04-16.
Tr. Brussel 1929-04-22 Paul Léon Halsberghe, directeur B. Compens. des Diamants, geb. Berchem 1903-02-01.
11. Emmanuel Van Caillie, geb. Brugge 1902-12-29, overl. Brussel 1921-08-08.
12. Désiré Marie Van Caillie, handelsvertegenwoordiger, geb. Brugge 1904-07-29.
Tr. Antwerpen 1929-10-05 Hélène Demey, geb. Antwerpen 1900-05-14, overl. Lyon 1954-06-28.

VII.78    Felix Victor Van Caillie (x Vancaillie), notaris (Oostende 1834), geb. Brugge 1799-10-11, overl. Oostende 1879-05-03, zn. van Franciscus Xaverius (François) van Caillie (x Vancaillie) (zie VI.59) en Idonia Perpetua (Idonie) Delaetere (x Delaeter).
[ Politieke loopbaan ]
1830...1836 gemeenteraadslid Oostende (unionstisch).
[ Functies ]
- voorzitter van de Tuchtraad van Notarissen in het Arrondissement Brugge.
Tr. Oostende 1834-09-23 (get.: Jacobus Decock (67, grootvader van de bruid), grondeigenaar en Judocus Decock (78, grootoom van de bruid), winkelier, beiden uit Oostende), tr. kerk ald. 1834-09-23 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Josephus De Cock (vader), Josephus Van Caillie en Leo Van Caillie) Pauline Anne Thérèse De Cock, bijzondere (1834), zonder beroep (1865), geb. Oostende 1815-10-31, ged. ald. 1815-10-31 (get.: Josephus De Cock & Anna Theresia Bringet), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1882-12-10, dr. van Josephus de Cock, eigenaar (1834), en Theresia Clara Deridder, eigenares (1834).
Uit dit huwelijk:
1. Adèle Marie Colette Van Caillie (x Vancaillie), geb. Oostende 1836-10-25 (zie VIII.122).
2. Leonia Maria Theresia Van Caillie, geb. Oostende 1837-09-24, ged. ald. 1837-09-26 (get.: rev. ds. Leo Van Caillie & Theresia De Ridder), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1904-09-03.
Ongehuwd.
3. Emile Joseph François Van Caillie, geb. Oostende 1838-12-17 (zie VIII.124).
4. Elisa Maria Paula (moeder Marie Thérèse) Van Caillie, kloosterlinge (Arme Klaren), ingetreden Brugge 1860, abdis in de nieuwe stichting te Kortrijk ('72-1924), geb. Oostende 1840-11-02, ged. ald. 1840-11-03 (get.: Josephus Van Caillie & Adela De Cock), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Kortrijk 1924-04-17.
5. Pauline Auguste Jeanne Marie Van Caillie (x Vancaillie), bijzondere (1865), geb. Oostende 1843-04-15, ged. ald. 1843-04-17 (get.: Augustus De Cock & Joanna Siersack), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1882-05-31.
Tr. ald. 1865-06-20, tr. kerk ald. 1865-06-20 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: V. Van Caillie en Josephus De Boninge) Louis Corneille Désiré Deboninge, bijzondere (1865), chef marinedepot (Oostende), geb. Oostende 1840-05-04, ged. ald. 1840-05-09 (get.: Franciscus Josephus Desiderius Caron & Rosalia De Boninge), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1882-05-27, zn. van Joseph Corneille Eugene Deboninge, handelaar, visserijreder, voorzitter handelsrechbank, gemeenteraadslid (1865), en Rose Clementine Caroline Caron.
Uit dit huwelijk:
1. Fréric Louis Deboninge, notaris, geb./ged. Oostende 1869-08-25/25 (get.: Josephus De Boninge & Theresia De Ridder), overl. Wevelgem 1949-04-21, tr. Kortrijk 1892-02-27 Anna Flora Van Ruymbeke, geb. Kortrijk 1872-02-27, overl. Wevelgem 1965-01-03);
2. Thérèse Idonie Deboninge, kloosterlinge (sr. Pauline de St. Louis te Namen), geb./ged. Oostende 1871-07-04/05 (get.: Felix Van Caillie & Maria De Boninge);
3. Josephus Deboninge, geb. Blankenberge 1873-03-02, overl. Oostende 1876-12-01;
4. François Emile Deboninge, geb. Blankenberge 1874-07-30, overl. Sint-Andries Brugge 1924-07-09, tr. Brugge 1901-06-18 Marie Josepha Van Heede, geb. Rijsel 1875-02-28, overl. Sint-Andries Brugge 1939-02-06;
5. Léon Jules Deboninge, geb. Blankenberge 1876-04-02, overl. Oostende 1876-11-23;
6. Auguste Emile Adrien Deboninge, geb./ged. Oostende 1877-12-13/15 (get.: Adrianus Van der Heyde & Emilia Van der Heyde), overl. ald. 1879-01-05.
6. Maria Euphemia Joanna (Euphrasie) Van Caillie, geb. Oostende 1844-08-04, ged. ald. 1844-08-05 (get.: Isidorus De Cock & Maria De Roo), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1922-11-09, begr. ald. 1922-11-13.
Ongehuwd.
7. Louise Idonie Marie Gabrielle Van Caillie (x Vancaillie), zonder beroep (1871), geb. Oostende 1845-09-24, ged. ald. 1845-09-25 (get.: Ludovicus Verheecke, kapelaan van Sint-Jacob te Brugge & Ludovicus Van Sieleghem), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1926-12-17, begr. ald. 1926-12-21.
Tr. ald. 1871-10-17, tr. kerk ald. 1871-10-17 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Felix Van Caillie en Franciscus Van der Meersch) Camille Julien Vandermeersch, zonder beroep (1871), wijnhandelaar, geb. Oostende 1840-05-16, vlgs. de doopakte, maar vlgs. de huwelijksakte de 15e, ged. Oostende 1840-05-17 (get.: Carolus Van Halme & Amelia Van der Meersch), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1884-02-06, zn. van François Désiré Vandermeersch, wijnhandelaar (1871), en Reine Jossine Françoise Vanhalme.
Uit dit huwelijk:
1. Thérèse Françoise Vandermeersch, geb. Oostende 1872-10-31, overl. ald. 1964-11-17, tr. ald. 1897-05-01 Eugène Schottey, notaris (Woumen), later wijnhandelaar (Oostende), geb. Menen 1866-03-18, overl. Oostende 1912-02-02.
8. Meester Joseph François Felix Van Caillie, geb. Oostende 1847-04-15 (zie VIII.132).
9. Clemens Adolphus Maria (Clément) Van Caillie (x Vancaillie), notaris (Brugge 1875), geb. Oostende 1849-05-31, ged. ald. 1849-06-01 (get.: Adolphus Franciscus Dautricourt & Anna De Ridder, echtgenote van Leo Van Caillie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Brugge 1919-02-08.
Tr. Oostende 1876-05-11, tr. kerk ald. 1876-05-18 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Felix Van Caillie en Adolphus Janssens) Leonia Maria Josephina Francisca (Leonie) Janssens, zonder beroep (1875), geb. Oostende 1855-09-07, ged. ald. 1855-09-08 (get.: Felix Van Caillie & Adolphus Janssens), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Brugge 1943-10-14, dr. van Dokter Adolphe François Fidèle Janssens, arts, chirurg & verloskundige, en Valérie Josephine Françoise Rycquaert, zonder beroep (1875).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
10. Theresia Maria Van Caillie, geb. Oostende 1850-11-07, overl. ald. 1850-11-08, begr. ald. 1850-11-10.
11. Franciscus Josephus Van Caillie, geb. Oostende 1851-12-13, overl. ald. 1851-12-19, begr. ald. 1851-12-21.
12. Felix Désiré Joseph Van Caillie (x Vancaillie), geb. Oostende 1859-10-11 (zie VIII.138).

VIII.122    Adèle Marie Colette Van Caillie (x Vancaillie), bijzondere (1856), zonder beroep (1885), geb. Oostende 1836-10-25, ged. 1836-10-27 (get.: Jacobus De Ridder & Coleta Van Caillie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Brugge 1925-01-15, in de Minnewaterkliniek, dr. van Felix Victor Van Caillie (x Vancaillie) (zie VII.78) en Pauline Anne Thérèse De Cock, bijzondere (1834), zonder beroep (1865).
'Geestelijk moeder' van het klooster der Arme Klaren Coletienen in Brugge van ongeveer 1871 tot 1921 (50 jaar).
Tr. Oostende 1856-09-23, tr. kerk ald. 1856-09-23 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: rev. ds. L. Verheecke, pastoor te Ruddervoorde en Felix Van Caillie) Désiré Marie Amand Van Caillie (x Vancaillie) (zie VIII.120).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VIII.120).
 
VIII.124    Emile Joseph François Van Caillie, kandidaatnotaris (1871), geb. Oostende 1838-12-17, ged. 1838-12-19 (get.: Josephus De Cock & Rosalia Van Caillie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1914-07-26, zn. van Felix Victor Van Caillie (x Vancaillie) (zie VII.78) en Pauline Anne Thérèse De Cock, bijzondere (1834), zonder beroep (1865).
Tr. Oostende 1871-07-18, tr. kerk ald. 1878-02-21, bij de doop van zn. François [?], Elisabeth Marie Silvie Vandermeersch, zonder beroep (1871), geb. Oostende 1852-11-22, ged. ald. 1852-11-23 (get.: Camillus Van der Meersch & Sylvia De Necker), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1934-01-16, begr. ald. 1934-01-20, dr. van François Désiré Vandermeersch, wijnhandelaar (1871), en Reine Jossine Françoise Vanhalme.
Uit dit huwelijk:
1. naamloos Van Caillie, geb. Oostende 1875-01-16, levenloos.
2. François Felix Joseph Antoine Van Caillie, notaris, geb. Oostende 1878-02-19, ged. ald. 1878-02-21 (get.: Camillus Van der Meersch & Theresia De Ridder), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Gistel 1950-03-23.
Tr. (1) Gent 1908-05-09 Marie Anne Clémence Ceriez, geb. Oostende 1885-02-18, ged. ald. 1885-02-22 (get.: Augustus Borry & Anna Feys), overl. ald. 1933-01-03, begr. ald. 1933-01-06, dr. van Kapitein Léon Prosper Ceriez, militair (1884,'91), en Clementia Florentia Detollenaere (x), rentenierster (1884).
Tr. (2) Schaarbeek 1934-01-18, tr. kerk ald. 1934-01-22, in de Mariaparochie, Josephine Cecile Valentine Ceriez, geb. Schaarbeek 1893-04-10, overl. Erps-Kwerps 1968-07-29, dr. van Kapitein Léon Prosper Ceriez, militair (1884,'91), en Emerence Octavie Detollenaere (x), rentenier (1891).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
3. Marie Pauline Emilie (zuster Agnes) Van Caillie, kloosterlinge (zz. van de H. Vincentius à Paulo), geb. Oostende 1880-07-10, ged. ald. 1880-08-11 (get.: Emilius Lahousse & Paulina De Cock), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1933-09-05, begr. ald. 1933-09-08.
4. Ingenieur Antoine Joseph Charles Marie Van Caillie, directeur ministerie van Economische Zaken, geb. Oostende 1882-12-09, ged. ald. 1882-12-11 (get.: Josephus Van Caillie & Maria Van der Hofstadt), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Bergen-Belsen, tussen 1944 en 1945, in het concentratiekamp.
Tr. Gontrode 1911-11-04 Margareta Augusta Sauer, geb. Elberfeld (DE) 1887-11-15, dr. van Walter Sauer & Françoise Adam, overl. Blankenberge 1971-04-06.
5. Rose Adèle Clémence Marie Elise Van Caillie, geb. Oostende 1889-11-28, ged. ald. 1889-11-29 (get.: Clemens Van Caillie & Adela Van der Meersch), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Sint-Denijs-Westrem 1959-02-25.
Tr. Oostende 1913-06-17, tr. kerk ald. 1913-06-17 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Franciscus Van Caillie en Leo De Wulf) Dokter Maurice Dewulf, arts, geb. Sint-Denijs-Westrem 1883-06-26, overl. Blankenberge 1955-06-15.
6. Emile Felix Camille Louis Joseph Antoine Van Caillie, kandidaat-notaris (Oostende), geb. Oostende 1891-05-29, ged. 1891-05-31 (get.: Felix Van Caillie & Ludovica Van Caillie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1979-04-04.
Tr. ald. 1925-04-22, tr. kerk ald. 1925-04-23 (Ss.-Petrus-en-Paulus) Thérèse Paule Bernardine Duriez, geb. Broekburg (Bourbourg) 1897-02-27, overl. Oostende 1981-01-18.

VIII.132    Meester Joseph François Felix Van Caillie, advokaat, vrederechter (Menen), geb. Oostende 1847-04-15, ged. ald. 1847-04-18 (get.: Franciscus Hoed (dr. van Josephus De Cock) & Euphemia Van Caillie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Menen 1910-10-06, zn. van Felix Victor Van Caillie (x Vancaillie) (zie VII.78) en Pauline Anne Thérèse De Cock, bijzondere (1834), zonder beroep (1865).
Tr. Leuven 1874-06-13 Maria Helena Florentia (Marie) Torné, geb. Leuven 1849-01-28, overl. Brugge 1928-07-18.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Clément Felix Van Caillie, geb. Oostende 1875-03-27, ged. ald. 1875-03-29 (get.: Clemens Torné & Theresia De Ridder), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1882-03-01.
2. Léon Jacques Felix Maria Van Caillie, geb. Oostende 1876-08-15, ged. ald. 1876-08-17 (get.: Felix Van Caillie & Pelagia De Bleeckere), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1883-10-28.
3. Henri Paul Joseph Van Caillie, geb. Oostende 1879-09-29 (zie IX.145).
4. Elise Hortense Emilie Marie Philomène Van Caillie, geb. Oostende 1881-10-08, ged. ald. 1881-10-10 (get.: Emilius Van Caillie & Hortentia Torne), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1882-02-05.
5. Jeanne Eulalie Clémence Van Caillie, geb. Oostende 1883-05-07, ged. ald. 1883-05-09 (get.: Clemens Van Caillie, notaris & Eulalia Torne, echtg. Brughmans), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1961-12-10.
Tr. Brugge 1911-06-13 Professor Joseph Marcel Alphonse Antoine (Jozef) Sebrechts, chirurg (privékliniek, later in 't St.-Janshospitaal), geb. Willebroek 1885-02-11, overl. Brugge 1948-03-28.
6. Maurice Louis Clément Felix Leon Antoine Van Caillie, theoloog, geb. Oostende 1884-06-09, ged. ald. 1884-06-14 (get.: Felix Van Caillie & Clementia Torné), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Soissons 1909-12-04.

IX.145    Henri Paul Joseph Van Caillie, notaris (Brugge), geb. Oostende 1879-09-29, ged. ald. 1879-10-01 (get.: Henricus Torne & Paulina De Cock), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Brugge 1953-12-11, zn. van Meester Joseph François Felix Van Caillie (zie VIII.132) en Maria Helena Florentia (Marie) Torné.
Tr. Brugge 1906-07-24 Marie Elisabeth Schramme, geb. Brugge 1882-12-17, overl. ald. 1951-10-24.
Uit dit huwelijk:
1. Dokter Pierre Joseph Van Caillie, arts, geb. Brugge 1907-06-30, overl. Schilde 1978-06-03.
Tr. Antwerpen 1934-10-10 Andrea Berthina Cammaerts, geb. Kalmthout 1907-11-03.
2. Monique Marie Van Caillie, geb. Brugge 1908-06-04.
Tr. ald. 1938-06-24 Fernand Louis Camille Kesteloot, rechter, voorzitter rechtbank 1e aanleg (Brugge), geb. Brugge 1902-11-18, ged. ald. 1902-11-18, in de Sint-Walburgaparochie.

VIII.138    Felix Désiré Joseph Van Caillie (x Vancaillie), eigenaar (1883), geb. Oostende 1859-10-11, of de 12e [?], ged. Oostende 1859-10-13 (get.: Desiderius Van Caillie & Leonia Van Caillie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1899-04-20, zn. van Felix Victor Van Caillie (x Vancaillie) (zie VII.78) en Pauline Anne Thérèse De Cock, bijzondere (1834), zonder beroep (1865).
Tr. Oostende 1883-09-04, tr. kerk ald. 1883-09-04 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Emilius Van Caillie en Albertus Vroome) Sophia Lydia Francisca (Lydie) Vroome, zonder beroep (1883), geb. Oostende 1864-11-24, ged. ald. 1864-11-28 (get.: Franciscus Vroome & Sophia Steylaers), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1951-01-04, dr. van Albert Jean Vroome, handelaar & visserijreder (1883), en Prudence Pharailde Octavie Steylaers.
Uit dit huwelijk:
1. Felix Albert Léon Van Caillie, kandidaat-notaris, geb. Oostende 1884-07-07, ged. ald. 1884-07-09 (get.: Albertus Vroome & L. Van Caillie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Middelkerke 1966-11-26.
Tr. (1) Menen 1911-02-21, tr. kerk ald. 1911-02-21 (St.-Vaast) Bertha Capelle, geb. Menen 1884-11-23, overl. Kortrijk 1957-10-05.
Tr. (2) Chaumont Gistoux 1958-05-22 Margaretha D'Halluin, geb. Vilvoorde 1904-02-11.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
2. Dokter René Felix Emile Albert Van Caillie, tandarts, geb. Oostende 1885-11-04, ged. ald. 1885-11-05 (get.: Emilius Van Caillie & Helena Vroome), overl. Brussel 1960-08-31.
Tr. Leuven 1911-04-08, tr. kerk ald. 1911-04-18 Irma Colette Bolen, geb. Leuven 1887-11-14, overl. Etterbeek 1973-05-21.
3. Albert Felix Désiré Van Caillie, geb. Oostende 1890-06-17, ged. ald. 1890-06-18 (get.: Albertus Vroome & Adela Van Caillie), overl. Brugge 1948-04-10.
Tr. ald. 1912-04-23, tr. kerk ald. 1912-04-24 (St.-Jacob) Hélène Van Houtryve, geb. Brugge 1886-03-02.

VI.64    Petrus Jacobus (Pierre) van Caillie (x Vancaillie), huidevetter (1805), ged. Torhout 1766-12-16, overl. ald. 1847-06-21, zn. van Crispinus (Crispijn) Vancaillie (van Couillie) (zie V.57) en Anna Theresia Maegerman (Magherman).
Tr. Torhout 1805-05-29 Anna Theresia (Anne) Hemeryck, geb. Koekelare ca. 1787, overl. Torhout 1827-12-17, dr. van Henri Hemeryck en Rosalie Perdu.
Uit dit huwelijk:
1. Pierre (Pieter) Vancaillie, geb. Torhout 1806-03-19 (zie VII.85).
2. Richard Vancaillie, geb. Torhout 1807-08-24, overl. ald. 1808-02-01.
3. Justine Vancaillie, geb. Torhout 1808-12-19, overl. Kortrijk 1898-05-29.
Ongehuwd.
4. George Vancaillie, geb. Torhout 1811-12-22, overl. Kortrijk 1876-09-10.
Ongehuwd.
5. Désiré Vancaillie, geb. Torhout 1814-06-27, overl. ald. 1815-03-13.
6. Constantin Julie Vancaillie, geb. Torhout 1815-11-06, overl. ald. 1815-11-24.
7. Marie Sophie Josephe Van Caillie, geb. Torhout 1818-07-13, overl. ald. 1822-02-23.
8. Louise Rosalie Van Caillie, geb. Torhout 1820-09-11, overl. Kortrijk.
Ongehuwd.
9. Marie Van Caillie, geb. Torhout 1823-03-21, overl. ald. 1877-04-27.

VII.85    Pierre (Pieter) Vancaillie, bijzondere (1828), geb. Torhout 1806-03-19, overl. ald. 1893-12-20, zn. van Petrus Jacobus (Pierre) van Caillie (x Vancaillie) (zie VI.64) en Anna Theresia (Anne) Hemeryck.
Tr. Torhout 1828-11-14, waarvoor de ouders van de bruid bij akte toestemming geven, Juliana Samyn, bijzondere (1828), geb. Torhout 1809-06-29, overl. ald. 1834-06-04, dr. van Jan Samyn, pottenbakker (1828), en Johanna Borra, pottenbakster (1828).
Uit dit huwelijk:
1. Camiel Van Caillie, geb. Torhout 1829-08-29, overl. ald. 1836-11-12.
2. Pieter Van Caillie, geb. Torhout 1830-10-06, overl. ald. 1837-01-25.

II.3    Andries van Coille (van Quoille), geb. ca. 1597, overl. Roeselare 1645-12-22, zn. van Pieter van Coillie (zie I.1) en Perinne Wevers.
Poorter van Roeselare.
Tr. kerk Joosyne Verstrate, overl. Roeselare 1646-01-12.
Poorteres van Roeselare.
Uit dit huwelijk:
1. Francisca (Francijnken) Verquailge (x van Quoillie), ged. Roeselare 1620-09-22 (get.: Jacobus Verquailje & Francisca Verstraete), begr. ald. 1676-10-24.
Otr. ald. 1642-01-18 (get.: Michael van Caelbergh en Maillard de Rycke), tr. kerk ald. 1642-02-16 (get.: Michael van Caelberg (vader bruid) en Maillard de Rickere) Michiel Vancaelberge.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Petronella (Pirijnken, Perijne) van Caelde (x van Quoille), ged. Roeselare 1623-03-05 (get.: Judocus Verstraete & Petronella Verlaets).
Otr. ald. 1642-06-28 (get.: Joannes Loncke en Franciscus Vlaminc), tr. kerk ald. 1642-07-22 (get.: Joannes Loncq en Franciscus Vlaminck) Rolandus (Roelant) Sette (Chette), overl. Roeselare 1649-07-04, begr. ald. 1649-07-05.
Uit dit huwelijk:
1. Francijne Sette.
3. Hendrick van Coilge, ged. Roeselare 1626-01-04 (get.: Hendrick van Coilge & Francine Verstraete), overl. voor 1646.
4. Jacoba (Jacqueminken) van Coilge, ged. Roeselare 1628-02-27 (get.: Joos Verstraete & Jacoba van Coilge).
5. Michiel van Coilge, ged. Roeselare 1630-12-26 (get.: Michiel Verstraete & Jacoba Wybo), overl. voor 1646.
6. Jacobus van Coilge, ged. Roeselare 1634-08-10 (get.: Jacobus Verstraete & Anna Verstraete), overl. voor 1646.
7. Maria van Quaille, ged. Roeselare 1637-02-23 (get.: Judocus Mestdach & Maria [.?.]), overl. voor 1646.
8. Elisabeth (Bettgen) van Quoille, ged. Roeselare 1639-03-17 (get.: Joannes van Quoille & Elisabeth Verstraete), overl. na 1646.

 

 

Post

 


Gemaakt met het genealogieprogramma PRO-GEN
© J. Mulderij & D.J. Scholte in ’t Hoff, Markelo.