v. 2009-04-02


Genealogie van Rouger van Coilge

 

          

 

onze Pater Familias

 

Dat Rougers vader Vincent heette is ons bekend, maar in Ingelmunster woonden
er tezelfder tijd twee (de oude en de jonge) die voor dat vaderschap in aanmerking komen.
Welke van de twee feitelijk Rougers vader was kunnen we nergens uit opmaken. Het resultaat
van het onderzoek naar beide Vincenten laat ons namelijk vermoeden dat de leeftijden
van de oude en de jonge elkaar weinig ontliepen, waarmee het onwaarschijnlijk lijkt
dat het hier om een vader/zoon-relatie gaat. (Neefje & jongere oom?)

 

Ook Clara (weduwe van ene Vincent) kunnen we op basis van de onderzoeksgegevens
niet eenduidig als echtgenote aan een van die twee toewijzen, al wijst het enige document
waarin zij wordt genoemd eerder naar Vincent de oude dan naar Vincent de jonge.

 

Wij zijn er daarom razend benieuwd naar, aan welke bron sommige genealogen
de zekerheid ontlenen om enerzijds de twee Vincenten als vader en zoon, en anderzijds
Clara als de echtgenote van Vincent de jonge op het www te presenteren.

 


Bladzijde 1 van 10 Volgende / laatste bladzijde

 

Mist u rechts ’n Namenindex ?  Klik dan hier.

 

I.1    Schout Ruggekin (Rouger) van Coilge (+ van de Coolge; ook: van Coeilge, - Coelge, - Coelghe), landbouwer (eigenaar en pachter), kerkmeester (1498), schout & wettelijk maander (1515), geb. Ingelmunster [?] ca. 1453, overl. Ingelmunster ca. 1529, voor 1529-03-16, zn. van Vincent van Coilge.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1529).
Tr. kerk Xx Incognita.
Uit dit huwelijk:
1. Michiel van Coilge (van Coolge, - Quaille, van der Quoille), geb. Ingelmunster [?] ca. 1484 (zie II.1).
2. Daneel (Daniel) van Coilge, geb. Ingelmunster [?] ca. 1486 (zie II.3).
3. Jan van Coilge, geb. Ingelmunster [?] ca. 1488 (zie II.5).
4. Schepen Joos van Coilge (van der Coylle, van de Coolge, van de Coille, voor Quaelge), geb. Ingelmunster [?] ca. 1490 (zie II.8).
5. Roegekin (Roegaer) van de Coolge, geb. Ingelmunster [?] ca. 1513 (zie II.11).

II.1    Michiel van Coilge (van Coolge, - Quaille, van der Quoille), landbouwer (eigenaar) te Ingelmunster (1571-'72), geb. Ingelmunster [?] ca. 1484, overl. ca. 1581, zn. van Schout Ruggekin (Rouger) van Coilge (+ van de Coolge; ook: van Coeilge, - Coelge, - Coelghe) (zie I.1) en Xx Incognita.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1540-1581).
Tr. kerk Xx Incognita.
Uit dit huwelijk:
1. Margriete van der Quoille (van Coolie, - Coelge), geb. ca. 1532, overl. Izegem ca. 1572.
2. Jan van Quoille (van Coolie, Verquoille, -quoillie), geb. Ingelmunster ca. 1534 (zie III.2).
3. Anthonis (Anteunis) van der Quoille, geb. Ingelmunster ca. 1536 (zie III.4).
4. Joos van Coilge, geb. ca. 1538.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1574-1582).
5. Jacob van Quoille, geb. ca. 1540.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1580).
6. Michiel van Coilge (van Coolie), geb. ca. 1542 (zie III.9).

III.2    Jan van Quoille (van Coolie, Verquoille, -quoillie), geb. Ingelmunster ca. 1534, overl. voor 1608, zn. van Michiel van Coilge (van Coolge, - Quaille, van der Quoille) (zie II.1) en Xx Incognita.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1574-1602).
Tr. kerk Betgen Bossuyt (Bossuut), overl. na 1638.
Buitenpoorteres van Kortrijk te Ingelmunster (1608-1638).
Uit dit huwelijk:
1. Burgemeester Michiel (Michael) Verquoille (xx van Coille; Vercoille, van Coille, - Quoille, - Quaille, - Coylde, Quoillie) van Ingelmunster, geb. Ingelmunster ca. 1565 (zie IV.1).
2. Joos(t) (Joes) Verquoillie (xx van Coille; van Quoille), geb. Ingelmunster ca. 1569 (zie IV.4).
3. Elisabeth (Betgen) van Quoille (x van Quaille), geb. Ingelmunster ca. 1571, overl. ca. 1665.
Buitenpoorteres van Kortrijk te Ingelmunster (1639-1665).
Tr. kerk Ingelmunster 1610-02-16 (get.: Jan van Quaille en Michiel zijn zoon) Jan (Hanskin) Ampe, geb. ca. 1576, overl. voor 1639, zn. van Joos Ampe.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1601-...).

[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
Zijn de huwelijksgetuigen Elisabets broer Michiel en haar vader Jan? ...Haar vader was echter al in 1607 overleden (Betgen Bossuyt in 1608 als 'weduwe' vermeld in de poorterslijst).

Of worden hier bedoeld stamvader Michiel van tak-Ingelmunster en diens vader Jan?
4. Pieter (Piren) van Quoille (p Verquoille), geb. Ingelmunster ca. 1573 (zie IV.9).
5. Aernout van Quoille, geb. ca. 1574.
6. Jan van Coille, geb. ca. 1576.

[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
Van deze Jan vonden wij geen huwelijk... Toch zou hij de vader kunnen zijn van Michiel, stamvader van onze tak-Ingelmunster.
De peters en meters van Michiels (klein)kinderen wijzen namelijk sterk op een nauwe verwantschap met deze familietak.
7. Jacquemine van Coille, geb. ca. 1577.
8. Rougaer (Rogier, Rogerius) van Coille (Verquoille, Verqoillie), geb. Ingelmunster ca. 1578 (zie IV.14).
9. Janne Verquoille, geb. ca. 1579, overl. na 1662.
Buitenpoorteres van Kortrijk te Ingelmunster (1619-1662).
Tr. kerk Jaspar van Schelstraete, overl. voor 1619.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

IV.1    Burgemeester Michiel (Michael) Verquoille (xx van Coille; Vercoille, van Coille, - Quoille, - Quaille, - Coylde, Quoillie) van Ingelmunster, geb. Ingelmunster ca. 1565, overl. ald. 1658-07-04, zn. van Jan van Quoille (van Coolie, Verquoille, -quoillie) (zie III.2) en Betgen Bossuyt (Bossuut).
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1595-1657).

[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
1. Betreft de duur van voornoemd poorterschap wel deze Michiel? Stamvader Michiel van de tak-Ingelmunster was namelijk ook buitenpoorter 'tot 1657'...
2. Was déze Michiel inderdaad burgemeester van Ingelmunster? Ook de stamvader van de tak-Ingelmunster wordt 'schepen van de baronie Ingelmunster' genoemd...
3. Jan, de vader van deze Michiel kon onmogelijk op de bruiloft van zijn dochter Elisabeth aanwezig geweest zijn, aangezien hij toen al overleden was. Was dat misschien de vader van die andere Michiel..?
In beide gevallen gaat het om ene «Michiel fs. Jan». Het is daarom niet onmogelijk dat vroegere onderzoekers verkeerde conclusies trokken uit de indertijd beschikbare gegevens!
 
Tr. kerk (1) ca. 1584 Xx Incognita, overl. voor 1610.
Otr. (2) Ingelmunster 1610-01-16 (get.: Joannes van Coilge en Petrus van Coilge), tr. kerk ald. 1610-02-07 (get.: Joannes van Coilge en Jacque de Cellier (baljuw van Ingelmunster)) Judoca (Joossyne) Laury (Lauverie), overl. voor 1630, voor 1630-01-28.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes (Jan) van Coille (van Coilge, + van Coylde), geb. Ingelmunster ca. 1585 (zie V.1).
2. Piryne van Coille (x van Coillie), geb. ca. 1587.
Tr. kerk Ingelmunster 1624-10-29 (get.: Joos Willemijn en Michiel van Coille) Jan Bruggeman.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Pieter van Coille (van Quoylge, Verquoille), geb. ca. 1589 (zie V.5).
4. Michiel van Coille, ged. Ingelmunster 1604-12-25 (get.: Michiel van Coille & Kathelijne Verstraete).

Volgens de stamboomgegevens van onze onderzoeker Maurits Vancoillie trouwde deze Michiel met Mayke Hoorne en was daarmee de stamvader van onze tak-Ingelmunster-ij, maar Carine Guillemijn ontdekte tijdens haar uitgebreide onderzoek van de Meulebeekse bronnen dat de Michiel die met Mayke trouwde de zoon was van ene Jan...
We hebben die 'Michiel fs. Jan' en Mayke Hoorne met hun nakomelingschap daarom apart gezet in de afgesplitste tak-Ingelmunster.
Of Michiel fs. Michiel hier nog gehandhaafd moet worden staat daarmee ter discussie. Ik hoop daarvoor de originele brontekst van Michiels doopakte te kunnen inzien waaruit dan zou moeten blijken dat zijn vader inderdaad Michiel heette. -Kobbe.
Uit het tweede huwelijk:
5. Guilliam (Willem, Guillaume) van Quaille (van Coille, Verquoille), ged. Ingelmunster 1611-08-05 (zie V.8).
6. Joos (Judocus) ver Coille (x van Coille, p Verqoille), geb. ca. 1612 (zie V.10).
7. Joossyne (Judoca) van Coille (ver Coille), ged. Ingelmunster 1614-10-05 (get.: [..Aernout.?] van Coille & Joosyne Bossuyt [of Cocquyt]).
Tr. kerk ald. 1643-11-22 (get.: Joannes de Waegemaeker en Rogerius Bonte) Antoine de Waegemaeker.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Loys (Louis, Ludovicus) van Coille (ver Coille), ged. Ingelmunster 1616-12-18 (get.: Louis van den Berghe & Louise Ampe [of Ameye]).
Tr. kerk ald. 1651-10-01 (get.: Michael Vancoille en Guillelmus Collen) Maria van Outryve.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
9. Tanneke (Anna) van Coille, ged. Ingelmunster 1619-11-16 (get.: Gaspard van den Berghe & Anna de Laere), voor 1630, meldt de getypte stamboomversie, echter zonder bron.
10. Christyne van Coille (ver Coille), ged. Ingelmunster 1622-04-05 (get.: Jan Fraeyman & Mayke Ameye), begr. ald. 1647-01-01.
11. Arent (Aernoudt) van Coille (ver Coille), ged. Ingelmunster 1624-08-16 (get.: Aernout [..Gryse.?] & Piryne van Coille), begr. ald. 1640-03-09.
12. Joanna (Janneke) van Coille (ver Coille), ged. Ingelmunster 1627-06-13 (get.: Emile Collen & Elisabeth Bossuyt [of Cocquyt]).
Tr. kerk ald. 1653-10-12 (get.: Jacobus van de Kerkhove en Nicolaas [..de Reeze.?]) Guillielmus (Guillaume) Wittebolle.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

V.1    Joannes (Jan) van Coille (van Coilge, + van Coylde), geb. Ingelmunster ca. 1585, begr. Beveren 1647-05-15, na een uitvaartdienst met negen lezingen, zn. van Burgemeester Michiel (Michael) Verquoille (xx van Coille; Vercoille, van Coille, - Quoille, - Quaille, - Coylde, Quoillie) van Ingelmunster (zie IV.1) en Xx Incognita.
Tr. kerk Ingelmunster|Beveren [?] ca. 1622 Joanna (Jeanneke) de Laere (Delaere, + de Lare, Laere, Laerens), geb. Ingelmunster [?] voor 1600, begr. Beveren 1681-03-10, na een uitvaartdienst in de hoogste klasse.
De (ooit genoemde en al vaak gekopieerde) huwelijksdatum 1622-09-30 is in de parochieregisters van Beveren, Ingelmunster noch Roeselare te vinden.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth van Coylde (van Coulle), ged. Beveren 1623-07-06 (get.: Michael van Coylde & Elisabeth Laere).
Otr. Torhout 1648-03-24 (get.: Livinius van Houtte en Franciscus le Roy), tr. kerk ald. 1648-04-22 (get.: Franciscus Leroy en Petrus Joneaux junior) Jacobus Cogghe.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Judoca van Coylde, ged. Beveren 1624-10-16 (get.: Judoca, echtgenote van Michiel van Coylde).
Tr. kerk Beveren [?] ca. 1659 Joannes Werbrouck, geb. ca. 1624, zn. van Jacobus Werbrouck.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Werbrouck, geb./ged. Ardooie 1660-06-30/07-01 (get.: Joannes Werbrouck voor Jacobus Werbrouck, zijn vader & Joanna de Laere, wed. van Joannes van Coillie), overl. ald. 1704-02-07, tr. Ardooie 1690-08-12 Petronilla Pollie, geb. ald. 1662-12-02, overl. ald. 1704-02-14;
2. Joanna Werbrouck, ged. Ardooie 1663-04-26 (get.: Judocus Koolye & [...]);
3. Petrus Werbrouck, ged. Ardooie 1665-09-02, overl. ald. 1737-05-03, tr. Ardooie 1693-08-02 Maria Vandecapelle, geb. ald. 1665-12-11, overl. ald. 1741-12-21;
4. Ignatius Werbrouck, ged. Ardooie 1666-09-07 (get:. Guilielma Cloets echtgenote van Dionisius van Coillie & [...]).
3. Joannes Coelge (van Coelge), geb. Beveren (zie VI.5).
4. Dionesius van Coylde (van Coelge), ged. Beveren 1628-03-26 (zie VI.7).
5. Maria van Coylde (van Collye), ged. Beveren 1630-02-24 (get.: Jacobus Vanneste & Maria, echtgenote van Anton Craeye), overl. Ardooie 1681-02-15.
Tr. kerk Beveren 1663-06-09 (get.: Willem Fraeyman en Joanna van Coylde) Adriaan Colpaert, overl. Ardooie 1684-01-06.
Uit dit huwelijk:
1. Guilliam Colpaert.
6. Petrus Josephus (Pieter) van Coylde (x van Coilie), ged. Beveren 1632-03-07 (zie VI.11).
7. Anthonius van Coylde (+ van Coillie), geb. Beveren (zie VI.13).
8. Judocus van Coylde, ged. Beveren 1636-11-25 (zie VI.15).
9. Michael (Michiel) van Coylde (van Coillie), geb. Beveren 1640-02-12 (zie VI.18).
10. Margaretha van Coylde, geb. 1642-03-16, ged. Beveren 1642-03-18 (get.: Petrus van Coylde & Margaretha, echtgenote van Jacobus Vanneste).
Tr. kerk ald. 1665-09-19 Petrus van Hecke.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna van Hecke, ged. Beveren 1666-02-02 (get. Joannes van Hecke & Joanna Laerens), overl. ald. 1669-08-30;
2. Anna Maria van Hecke, ged. Beveren 1670-01-04 (get. Dionisius van Coylde & Petronella van Hecke);
3. Joanna van Hecke, ged. Beveren 1671-05-24 (get. Joannes van Coylde & Joanna van Hecke);
4. Petrus van Hecke, ged. Beveren 1672-10-04 (get. Bartholomeus van Hecke & Maria Capelle), tr. ald. 1698-06-29 Godelieve Huybrechts;
5. Joannes van Hecke, ged. Beveren 1675-01-09 (get. Joannes van Hecke & Joanna Delaere);
6. Maria van Hecke, ged. Beveren 1678-06-07 (get. André Vermandere & Maria van Coylde), tr. ald. 1704-07-20 Christiaan Vandenbussche;
7. Godelieve van Hecke, ged. Beveren 1680-09-01 (get. Joannes van Coylde & Martine van Besien, echtgenote van Judocus van Coylde), tr. ald. 1713-04-25 Petrus Verhalleman;
8. Cornelia van Hecke, ged. Beveren 1682-10-25 (get. Christiaan Deneckere & Cornelia Bogaerts), tr.(1) ald. 1711-09-19 Franciscus Callewaert, tr.(2) ald. 1713-06-30 Joannes Perneel;
9. Bartholomeus van Hecke, ged. Beveren 1686-02-03 (get. Gentiel Roelens & Catharina van Coylde), tr. ald. 1710-09-20 Martina Callewaert;
10. Nn van Hecke, overl. Beveren 1689-08-07.

VI.5    Joannes Coelge (van Coelge), geb. Beveren, ged. ald. 1626-04-05 (get.: Joannes Bruggeman & Judoca, echtgenote van Jacobus Lanssens), begr. ald. 1693-04-08, na een uitvaartdienst in de hoogste klasse, zn. van Joannes (Jan) van Coille (van Coilge, + van Coylde) (zie V.1) en Joanna (Jeanneke) de Laere (Delaere, + de Lare, Laere, Laerens).
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1654-1662).
Tr. kerk Beveren 1652-09-27 (get.: Dionisius van Coylde en Carolina van Gheluwe) Maria de Coeghe (de Cogghe), ged. Beveren 1629-03-19, begr. ald. 1700-05-18.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Coyle, ged. Gits 1653-06-29 (zie VII.1).
2. Catharina van Coylde, ged. Beveren 1656-02-16 (get.: Michel van Coelge & Catharina Abeels).
3. Maria van Coylde, ged. Beveren 1661-02-13 (get.: Jacobus Cogghe & Maria van Coylde).
4. Guilihelma (Wilhelma) van Quoillie (x van Coylde; van Coylle, van Quoille), geb. Beveren 1664-03-07, ged. ald. 1664-03-09 (get.: Christianus Denecker & Guilihelma Cloedt).
Tr. kerk ald. 1683-07-08 (get.: Petrus Hermans en Maria van Coylde) Carolus Hermans (Hermance).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Hermance, ged. Beveren 1684-03-19 (get. Petrus Hermance & Maria de Coeghe).
5. Petrus van Coylde, ged. Beveren 1666-06-14 (get.: Petrus van Coylde & Catharina Coghe).
6. Jacobus van Coylde (x Vancoillien, xx Vancoillie, + van Quollie), ged. Beveren 1671-04-07 (zie VII.8).

VII.1    Joannes Coyle, ged. Gits 1653-06-29 (get.: Martinus Coghe & Joanna Coyle), begr. Beveren 1688-10-15, zn. van Joannes Coelge (van Coelge) (zie VI.5) en Maria de Coeghe (de Cogghe).
Tr. kerk Beveren 1679-01-22 (get.: Joannes van Coylde en Maria Swaenepoel) Madeleine Remauw (x Ramault), ged. Beveren 1649-05-07, begr. ald. 1694-03-22.
Uit dit huwelijk:
1. naamloos van Kollye, gemellus, ged. Beveren 1679-12-11 (get.: Joannes van Kollye senior & Maria van Hecke, dochter van Jacobus), overl. ald. 1679-12-11.
2. naamloos van Kollye, gemellus, ged. Beveren 1679-12-11 (get.: Judocus van Hecke & Guielema van Kollye), begr. ald. 1680-01-03.
3. Adrianus (Adriaan) van Coillie (Coillie), geb. Beveren 1682-11-08 (zie VIII.3).
4. Joannes Coillie, ged. Beveren 1685-12-16 (get.: Joannes van Coylde & Joanna van Hostens), begr. ald. 1694-02-15.

VIII.3    Adrianus (Adriaan) van Coillie (Coillie), geb. Beveren 1682-11-08, ged. ald. 1682-11-10 (get.: Adriaan Vanneste & Catharina de Cogghe), overl. Ardooie 1750-09-25, zn. van Joannes Coyle (zie VII.1) en Madeleine Remauw (x Ramault).
Tr. kerk Ardooie 1718-04-30 (get.: Judocus d'Heedene en Joanna Sondeville) Anna Maria Houthooft, ged. Ardooie 1688-12-23, overl. ald. 1777-01-11.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Joanna van Coillie, ged. Ardooie 1718-12-18 (get.: Joannes Geernaert & Joanna van Coillie), overl. ald. 1764-02-10.
Tr. kerk ald. 1756-02-28 (get.: Andreas Ollevier en Anna Maria Houthooft) Joannes Baptist Ollevier.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Ollevier, geb. ca. 1757;
2. Pieter Ollevier, geb. ca. 1760;
3. Isabella Ollevier, geb. ca. 1763.
2. Maria Catharina van Coillie, ged. Ardooie 1719-09-12 (get.: Joannes Houthooft & Maria Vandewalle), overl. ald. 1791-12-20.
Tr. kerk ald. 1742-01-06 (get.: Louisa en Anna Houthooft) Franciscus Lioen.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Constantin (Constant) van Coillie, ged. Ardooie 1721-11-22 (get.: Hubertus Houthooft & Josyne Hostens), overl. ald. 1723-07-03.
4. Joannes van Coillie, ged. Ardooie 1724-02-13 (get.: Joannes Vanneste & Joanna van Coillie), overl. ald. 1726-12-17.
5. Constantinus Augustinus (Constant) van Coillie, ged. Ardooie 1726-03-13 (zie IX.7).
6. Anna Theresia van Coillie, ged. Ardooie 1729-10-07 (zie IX.9).
7. Joanna Theresia van Coillie, ged. Ardooie 1732-05-22 (get.: Carolus Houthooft & Isabelle Brigitta Houthooft).
8. Joannes Baptiste (Jan) van Coilde, ged. Ardooie 1736-07-04 (zie IX.11).
9. Isabelle Clara van Coillie, ged. Ardooie 1739-11-20 (get.: Ignatius van Coillie & Judoca Theresia Tempelaere).

IX.7    Constantinus Augustinus (Constant) van Coillie, herbergier, ged. Ardooie 1726-03-13 (get.: Judocus d'Heedene & Isabella Houthooft), overl. ald. 1780-05-27, zn. van Adrianus (Adriaan) van Coillie (Coillie) (zie VIII.3) en Anna Maria Houthooft.
Tr. kerk Maria Joanna Lodrioor (+ Loddrioris), geb. ca. 1727, overl. Ardooie 1793-03-19, begr. ald. 1793-03-21.
Uit dit huwelijk:
1. Constant van Coillie, ged. Kachtem 1753-12-08 (get.: Joannes Lodrioor & Anna Maria Houthooft).
2. Ignatius Bernard (Ignaas) van Coillie, ged. Kachtem 1755-03-11 (get.: Joseph Houthooft & Maria Joanna van Coillie).
3. Regina van Coillie, ged. Kachtem 1757-03-11 (get.: Joannes van Coillie & Isabella Lodrioor), overl. Ardooie 1786-04-18.
Tr. kerk ald. 1782-08-08 (get.: Jacobus Hoornaert en Maria Lodrioor) Hubertus Hoornaert, overl. na 1786.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Bonifacius (Bonifaas) van Coillie, ged. Kachtem 1759-05-22 (get.: Joannes Baptist van Becelaere & Maria Joanna Verlinde), overl. Ardooie 1780-04-24.
5. Constant van Coillie, ged. Kachtem 1761-12-28 (get.: Joseph Lordrioor & Maria Jacoba Lordrioor), overl. Ardooie 1781-01-07.
6. Maria Jacoba van Coillie, ged. Kachtem 1764-07-05 (get.: Petrus Joseph Lodrioor & Maria Jacoba Houthooft), overl. Ardooie 1780-03-31.
7. Joanna Catharina van Coillie, ged. Kachtem 1765-10-07 (get.: Bernard van Becelaere & Alexandre Lodrioor), overl. voor 1783.
8. Isabella van Coillie, ged. Kachtem 1768-05-07 (get.: Mecharius Lodrioor & Maria Joanna Verhaeghe), overl. Ardooie 1801-11-01.
Tr. kerk ca. 1795 Petrus Joannes Hoornaert.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joannes Hoornaert, ged. Ardooie 1796-02-21 [PRk 792], tr. ald. 1827-10-10 [BSk:/#46] Marie Thérèse Vanackere, dr. van Philippus Vanackere & Barbara Versteele;
2. Bernardus Hoornaert, ged. Ardooie 1797-12-27 [PRk 1207].
9. Barbara Theresia van Coillie, geb. ca. 1771.

IX.9    Anna Theresia van Coillie, ged. Ardooie 1729-10-07 (get.: Rutger Derue & Isabelle Houthooft), overl. ald. 1788-10-27, dr. van Adrianus (Adriaan) van Coillie (Coillie) (zie VIII.3) en Anna Maria Houthooft.
Kind:
1. Jan van Coilde, ged. Ardooie 1756-05-20.

IX.11    Joannes Baptiste (Jan) van Coilde, ged. Ardooie 1736-07-04 (get.: Joannes Houthooft & Maria Catharina Maes), overl. ald. 1813-08-29, zn. van Adrianus (Adriaan) van Coillie (Coillie) (zie VIII.3) en Anna Maria Houthooft.
Tr. kerk (1) Kachtem 1759-05-01 Maria Josepha Vereecke, geb. Kachtem ca. 1740, overl. ald. 1799-08-24, of de 4e [?].
Tr. (2) Ardooie 1802-03-18 Maria Toebaert, ged. Ardooie 1754-11-09. Wed. van Guilliaume Ollevier.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
Uit het eerste huwelijk:
1. naamloos van Coilde, ged. Ardooie 1760-06-03.
2. Petrus van Coilde, ged. Ardooie 1761-03-15 (get.: Laurent Dheedene & [.?.]), overl. ald. 1761-04-01.
3. Joannes (Jan) van Coillie, ged. Ardooie 1762-01-30 (zie X.15).
4. Petrus Josephus (Pierre) van Coillie, ged. Ardooie 1764-01-24 (zie X.17).
5. Jacobus van Coillie (van Caillie), ged. Ardooie 1766-11-08 (zie X.19).
6. Ignatius (Ignaas) van Coillie (x Vancoillie), ged. Ardooie 1768-10-24 (zie X.21).
7. Joanna van Coillie, geb. Ardooie ca. 1770, overl. ald. 1809-09-01.
8. Barbara van Coillie, weefster (1829), ged. Ardooie 1773-03-09 (get.: Petrus Joseph Verstraete & Isabella Vereecke), overl. ald. 1844-01-08.
Tr. kerk Ardooie [?] ca. 1800 Petrus Demuynck, wever (1829), werkman ('44), geb. Ardooie ca. 1775, overl. na 1844.
Uit dit huwelijk:
1. Anna-Catharina Demuynck, spinster, geb. Ardooie 1802-01-02 (12 nivose x), tr. ald. 1829-04-01, [BSk #10] Ivo van de Cappelle, wever, geb. ald. 1795-10-19, zn. van Ignatius van de Capelle & Francisca Wallaert;
2. Eugenius Demuynck, geb. Ardooie 1802-06-03 (fout!), tr.(1) ald. 1825-05-18 [BSk #22] Barbara Hoornaert, dr. van Petrus Josephus Hoornaert & Barbara Wybo; tr.(2) Zwevezele 1830-12-01 [BSk #264] Francisca Saelens, dr. van Joannes Saelens & Barbara Vermeulen;
3. Barbara Demunck, Ardooie geb. 1805-06-19, tr.(1) ald. 1832-10-10 [BSk #49] Bruno De Backere, overl. ald. 1835-08-04, zn. van Josephus De Backere & Clara de Simpele; tr.(2) ald. 1837-05-03 [BSk #10] Louis Francis Gekiere, zn. van Jacobus Franciscus Gekiere & Barbara Theresia van Steenkiste;
4. Ferdinand Demuynck, geb. Ardooie 1808-08-18, tr. ald. 1839-11-20 [BSk #34] Anne Thérèse Van Hulle, dr. van Clementius van Hulle & Anne Catherina De Witte;
5. Leonard Demuynck, werkman, geb. Ardooie 1811-03-16, tr. ald. (met toestemming van haar voogd Pieter Van Beselaere) 1844-10-30 Coleta Van Beselaere, spinster, geb. ald. 1824-11-14, dr. van Leonard van Beselaere (overl. 1844) & Rosalia Deweerdt (overl. 1836) [BSk huw.-akte 1844#35];
6. Pierre Demuynck, geb. Ardooie 1814-02-23.
9. Philippus (Filip) van Coillie (+ Vancoillie), ged. Ardooie 1780-02-10 (get.: Joannes Franciscus van Coillie & Joanna Theresia Vereecke), overl. ald. 1796-11-19, '14 jaar' vlgs. PR.
10. Bernard van Coillie, geb. ca. 1785 (zie X.27).
11. Isabella Clara van Coillie, ged. Ardooie 1787-09-02 (get.: Petrus Joseph van Coillie & Joanna Catharina van Coillie), overl. ald. 1787-09-04.

X.15    Joannes (Jan) van Coillie, wever, ged. Ardooie 1762-01-30 (get.: Laurentius d'Heedene & Isabella Vereecke), overl. ald. 1820-11-19, zn. van Joannes Baptiste (Jan) van Coilde (zie IX.11) en Maria Josepha Vereecke.
Tr. ca. 1800 Isabella Victor, spinster (1828), geb. ca. 1775, ged. Ardooie 1776-08-09, overl. ald. 1850-04-18, of de 8e [?], dr. van Pieter Victor en Isabella Verstraete.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia Van Coillie, geb. Ardooie 1801-12-22.
2. Rosalia Christina (Rosalie) Van Coillie (x Van Caillie), spinster (1828), geb. Ardooie 1803-07-23, overl. ald. 1886-02-05.
Tr. ald. 1828-06-23 Albert Van den Broucke, werkman (1828), geb. Kachtem 1803-07-05, overl. voor 1886, zn. van Hubert Van den Broucke, werkman (1828), en Maria-Anna Legein, werkvrouw (1828).
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Van den Broucke, werkman, geb. ca. 1830, tr. Ardooie 1885-04-15 [BSk #12] Leonie Brulez met wettiging van Petrus Brulez (geb. Ardooie 1879-09-29), dr. van Petrus Brulez & Francisca Hoornaert;
2. Petrus Van den Broucke, geb. ca. 1845, tr. Ardooie 1879-11-29 [BSk #30] Marie Octavie Vandamme, dr. van Crispin Vandamme & Theresia Degryse.
3. Cordula Van Coillie, geb. Ardooie 1808-03-19.
4. Jean Baptist Van Coillie, landwerker, geb. Ardooie 1810-02-24, overl. Roeselare 1884-12-28.
5. Barbara Van Coillie, geb. Ardooie 1814-03-03, te kort voor haar broer Petrus, overl. Ardooie 1814-03-05.
6. Petrus (Pieter) Van Coillie, geb. Ardooie 1814-05-26 (zie XI.7).
7. Barbara Theresia Van Coillie, geb. Ardooie 1816-04-09 (zie XI.10).

XI.7    Petrus (Pieter) Van Coillie, wever (1857), geb. Ardooie 1814-05-26, overl. Roeselare 1879-11-09, zn. van Joannes (Jan) van Coillie (zie X.15) en Isabella Victor, spinster (1828).
Tr. (1) Ardooie 1840-02-28 Rosalia (Rosalie) Verstraete, spinster, geb. Ardooie 1815-09-07, overl. Kachtem 1857-01-31, dr. van Philippe Jacob Verstraete en Marie Thérèse de Geldere.
Tr. (2) Meulebeke 1857-10-24 Nathalie Natalia Declercq, spinster (1857), geb. Lendelede 1807-03-29, overl. Roeselare 1878-06-03, dr. van Franciscus Declercq en Maria Theresia Vanhaverbeke. Wed. van Ludovicus Dupont.
Uit het eerste huwelijk:
1. Juliana Vancoillie, geb. Kachtem 1840-07-07 (zie XII.1).
2. August Vancoillie, wever, geb. Emelgem 1842-04-14, overl. Roeselare 1875-08-31.
Ongehuwd.
3. Petrus Vancoillie, dienstknecht, geb. Kachtem 1844-06-29, overl. ald. 1884-02-08.
Ongehuwd.
4. Constantinus (Constant) Vancoillie, geb. Kachtem 1847-08-07 (zie XII.5).
5. Virginie Louise Vancoillie, geb. Kachtem 1850-05-05, overl. Beveren 1919-11-18.
Tr. Roeselare 1871-10-18 Petrus Joannes Decock, landwerker, geb. Roeselare 1844-03-03.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Leonie Vancoillie, geb. Kachtem 1854-07-26, overl. ald. 1854-08-12.
7. Léon Vancoillie, geb. ca. 1856, overl. ca. 1868, verdronken tijdens de militaire dienst van broer Constant.

XII.1    Juliana Vancoillie, weefster, geb. Kachtem 1840-07-07, overl. Roeselare 1881-08-10, dr. van Petrus (Pieter) Van Coillie (zie XI.7) en Rosalia (Rosalie) Verstraete, spinster.
Tr. Roeselare 1864-08-24 Carolus Ludovicus Dewitte, wever, geb. Roeselare 1839-11-11, overl. na 1881.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Kind:
1. Joannes (Jan) Vancoillie, geb. Kachtem 1861-03-13.

XII.5    Constantinus (Constant) Vancoillie, wever, geb. Kachtem 1847-08-07, overl. Roeselare 1918-12-01, zn. van Petrus (Pieter) Van Coillie (zie XI.7) en Rosalia (Rosalie) Verstraete, spinster.
Tr. Beveren 1873-09-24 Lucie Vancoillie (zie XII.579).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Vancoillie, geb. Beveren 1875-01-08.
Ongehuwd.
2. René Alfons Vancoillie, geb. Beveren 1876-09-20, overl. ald. 1878-01-14.
3. Mathilde Vancoillie, kloosterlinge (zz. Franciscanessen, Gooreind), geb. Beveren 1878-03-01.
4. Henri Vancoillie, geb. Roeselare 1880-01-09 (zie XIII.5).
5. Edmond Vancoillie, geb. Roeselare 1882-05-09 (zie XIII.7).
6. Joannes Vancoillie, geb. Roeselare 1884-02-29, overl. ald. 1962-02-09, begr. ald.
Tr. ald. 1911-08-25 Urbanie Augusta Dehaene, geb. Roeselare 1885-01-20, overl. 1954, begr. ald.
7. Clementia Vincentia Vancoillie, geb. Roeselare 1885-07-17, overl. ald. 1885-10-20.
8. Léon Gustave Vancoillie, geb. Roeselare 1887-04-23, overl. ald. 1949-12-29.
Tr. ald. 1908-07-01 Maria Germana Deckmijn, geb. Roeselare 1888-11-29, overl. ald. 1968-10-27.
9. naamloos Vancoillie, geb. Roeselare 1888-06-25, overl. ald. 1888-06-25.
10. Romanie Vancoillie, geb. Roeselare 1890-02-09, overl. ald. ca. 1976, in het stedelijk hospitaal.
Ongehuwd.
11. Julia Bertha Vancoillie, geb. Roeselare 1894-01-27.
Ongehuwd.
12. Emiel Florent Vancoillie, geb. Roeselare 1895-05-01, overl. ald. 1896-04-14.

XIII.5    Henri Vancoillie, geb. Roeselare 1880-01-09, of 1880-01-07, overl. Roeselare 1956-12-25, zn. van Constantinus (Constant) Vancoillie (zie XII.5) en Lucie Vancoillie (zie XII.579).
Tr. Roeselare 1900-10-26 Maria Arteel, geb. Roeselare 1880-02-14, overl. ald. 1938-05-08.
Uit dit huwelijk:
1. Emile Vancoillie, geb. Roeselare 1901-05-09.
Tr. Eugénie Fayolle, geb. ca. 1902.
2. Julien Vancoillie, wever, geb. Roeselare 1904-01-09, overl. voor 1980.
Tr. ca. 1930 Germaine Beerlandt, geb. ca. 1905.

XIII.7    Edmond Vancoillie, geb. Roeselare 1882-05-09, overl. ald. 1967-01-10, zn. van Constantinus (Constant) Vancoillie (zie XII.5) en Lucie Vancoillie (zie XII.579).
Tr. Roeselare 1905-02-24 Elisa Arteel, voddenbewerkster, geb. Roeselare 1883-12-24, overl. ald. 1946-06-01.
Uit dit huwelijk:
1. Léon Jules Vancoillie, geb. Roeselare 1905-09-13, overl. ald. 1905-10-09.
2. Maurits Vancoillie, geb. Roeselare 1906-09-11.
Tr. Alice Sinnaeve, geb. ca. 1908.

XI.10    Barbara Theresia Van Coillie, geb. Ardooie 1816-04-09, overl. ald. 1849-06-22, dr. van Joannes (Jan) van Coillie (zie X.15) en Isabella Victor, spinster (1828).
Kinderen:
1. Henri Van Coillie, geb. Ardooie 1844-01-20, overl. ald. 1852-10-09.
2. Constant Van Coillie, geb. Ardooie 1849-04-30, overl. ald. 1849-06-11.

X.17    Petrus Josephus (Pierre) van Coillie, wever (1815), ged. Ardooie 1764-01-24 (get.: Constant van Coillie & Joanna Vereecke), overl. ald. 1843-10-28, zn. van Joannes Baptiste (Jan) van Coilde (zie IX.11) en Maria Josepha Vereecke.
Tr. kerk Roeselare 1791-06-07 (get.: Petrus Victor en Joannes Baptist van Coillie) Barbara Theresia (Barbe) Victor (Victar), weefster (1815), geb. Ardooie ca. 1770, overl. ald. 1847-06-05.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara (Barbe) van Coillie, spinster (1815), geb. Ardooie 1792-06-07, (volgens huwelijksakte; niet in overeenstemming met doopdatum), ged. Ardooie 1792-06-06 (get.: Joannes Baptist van Coillie & Agatha Victor), overl. Rumbeke 1867-06-01.
Tr. Ardooie 1815-01-24 Jacobus (Jacques) Maertens, kleermaker (1815), geb. Beveren 1792-01-09, ged. ald. 1792-01-09, overl. Rumbeke 1866-08-19, zn. van Martinus Jacobus Maertens, kleermaker (1815), en Maria Magdalena van Caillie.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia Maertens, geb. Ardooie 1815-11-29;
2. Leo Maertens, kleermaker, geb. Ardooie ca. 1816.
2. Petrus Joseph (Pieter) Vancalie (x Van Coillie), geb. Ardooie 1794-02-25 (zie XI.13).
3. Joannes Franciscus Vancoillie (x Van Coillie), ged. Ardooie 1796-09-21 (zie XI.15).
4. Maria Theresia Vancoillie, spinster, geb. Ardooie 1798-11-30, overl. ald. 1859-10-26.
5. Antoon Van Coillie, geb. Ardooie 1804-03-10, overl. ald. 1805-05-23.
6. Francis Van Coillie, wever, geb. Ardooie ca. 1806, overl. ald. 1868-01-22.
Ongehuwd.
7. Leonard Van Coillie, geb. Ardooie 1808-04-12 (zie XI.21).

XI.13    Petrus Joseph (Pieter) Vancalie (x Van Coillie), vlaskoopman (1824), geb. Ardooie 1794-02-25, [?] vlgs. huwelijksakte, ged. Ardooie 1794-02-24, [?], overl. Pittem 1882-02-07, zn. van Petrus Josephus (Pierre) van Coillie (zie X.17) en Barbara Theresia (Barbe) Victor (Victar), weefster (1815).
Tr. Ardooie 1824-10-20 Maria Theresia Ollivier, spinster (1824), geb. Ardooie 1799-02-09, overl. ald. 1860-03-24, dr. van Petrus Ollivier, werkman (1824), en Joanna Catharina Verhaeghe, werkvrouw (1824).
Uit dit huwelijk:
1. Barbara Theresia Vancoillie, landbouwster, geb. Ardooie 1825-07-25, overl. Ingelmunster 1900-10-04.
Ongehuwd.
2. Petrus Vancoillie, geb. Ardooie 1826-11-12, overl. ald. 1832-11-05.
3. Charles Louis Vancoillie, landbouwer, geb. Ardooie 1828-12-02, overl. Ingelmunster 1894-02-26.
Ongehuwd.
4. Jan Vancoillie, geb. Ardooie 1830-09-22, overl. ald. 1832-10-30.
5. Pieter Joseph Vancoillie, geb. Ardooie 1833-07-16, overl. ald. 1916-11-27.
Ongehuwd.
6. Maria Louisa Vancoillie, geb. Ardooie 1835-09-10.
7. Julie Vancoillie, geb. Ardooie 1838-05-25.
8. Henricus (Henri) Vancoillie, geb. Ardooie 1840-08-12, overl. ald. 1840-08-29.

XI.15    Joannes Franciscus Vancoillie (x Van Coillie), wever, vervolgens koopman en onderwijzer, ged. Ardooie 1796-09-21, overl. Kachtem 1853-03-14, zn. van Petrus Josephus (Pierre) van Coillie (zie X.17) en Barbara Theresia (Barbe) Victor (Victar), weefster (1815).
Tr. (1) Emelgem 1827-04-28 Rosalie Vermeersch, spinster, ged. Emelgem 1790-04-21, overl. Kachtem 1851-08-27.
Tr. (2) ald. 1852-01-10 Nathalie Van Landeghem, landbouwster, geb. Ingelmunster 1812-06-02, overl. Kachtem 1890-12-10.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
Uit het eerste huwelijk:
1. Desiderius Van Coillie, geb. Rumbeke ca. 1831, overl. Kachtem 1840-09-20.
2. Henri Van Coillie, geb. Kachtem 1835-05-11.

XI.21    Leonard Van Coillie, wever, geb. Ardooie 1808-04-12, zn. van Petrus Josephus (Pierre) van Coillie (zie X.17) en Barbara Theresia (Barbe) Victor (Victar), weefster (1815).
Tr. Ardooie 1834-06-09 Coleta Joanna D'Haene, geb. Roeselare 1810-01-16, dr. van Petrus Josephus d'Haene en Agnes Maselis.
Uit dit huwelijk:
1. Leonard Van Coillie, geb. Wevelgem 1834-05-21, als D'Haene (l.p.m.), overl. Kachtem 1835-11-21.

X.19    Jacobus van Coillie (van Caillie), wever, ged. Ardooie 1766-11-08 (get.: Joannes Ollivier & Rosa Vereecke), overl. Roeselare 1807-09-02, zn. van Joannes Baptiste (Jan) van Coilde (zie IX.11) en Maria Josepha Vereecke.
Tr. kerk Roeselare 1791-05-25 (get.: Egidius Ollivier en Joannes van Coillie) Isabella Clara Ollivier, spinster (1821,'26), geb. Kachtem ca. 1765.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara van Coillie (x Vancoillie), spinster, ged. Roeselare 1792-06-18, overl. Kachtem 1840-09-04.
Tr. Roeselare 1816-07-26 Petrus Joannes de Geldere, wever, geb. Ardooie ca. 1792.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Petrus Jacobus van Coillie, ged. Roeselare 1794-08-11 (get.: Joannes Baptist van Coillie & Clara Anna van Becelaere), overl. ald. 1807-02-08.
3. Anna Theresia van Coillie (x Vancoillie), spinster (1821), ged. Roeselare 1796-09-22 (get.: Joannes van Coillie & Maria Joanna Werbrouck), overl. Kachtem 1847-11-21.
In haar huwelijksakte wordt zij ook 'Anna Catharina' genoemd.
Tr. Roeselare 1821-10-17 (get.: Jacobus Bouckaert (54), wever uit Roeselare, Joannes Steen (50), landsman uit Kachtem, Petrus Billioen (27) bakker te Roeselare en Ludovicus Coussement (35), herbergier te Roeselare) Josephus Delforche, werkman (1821), geb. Kachtem ca. 1793, zn. van Joannes Delforche en Maria Joanna Verfaillie.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Eugène François Van Coillie, geb. ca. 1798, overl. Roeselare 1809-05-03.
5. Cecilia Van Coillie, spinster, geb. Roeselare ca. 1801, overl. Kachtem 1848-04-13.
Tr. Roeselare 1826-09-27 Martinus Baert, wever, geb. Beveren ca. 1800.
Uit dit huwelijk:
1. Eduardus Baert, tr. Passendale 1859-09-16 [BSk #167] Sophia Melania Pinnoy, dr. van Franciscus Pinnoy & Perpetua Bekaert;
2. Petrus Baert, tr. Zonnebeke 1862-08-23 [BSk #141] Silvie Rosalie Six, dr. van Pieter Jacobus Six & Catharina Rose Dubois.
6. Léon (Leo) Van Coillie (x Van Caillie), geb. Roeselare 1803-03-08 (zie XI.31).

XI.31    Léon (Leo) Van Coillie (x Van Caillie), wever (Roeselare 1826), geb. Roeselare 1803-03-08, 17 ventose xi, overl. Kachtem 1847-04-18, zn. van Jacobus van Coillie (van Caillie) (zie X.19) en Isabella Clara Ollivier, spinster (1821,'26).
Tr. Ardooie 1826-05-03 Maria Theresia Vermote, spinster (Ardooie 1826), geb. Izegem 1802-05-04, 14 floreal x, overl. Roeselare 1857-11-24, dr. van Louis Joseph Vermote, schoenmaker (1826), en Marie Thérèse Bostoen.
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus Josephus (Louis) Vancoillie, geb. Ardooie 1826-02-06 (zie XII.23).
2. Edouard Vancoillie, geb. ca. 1828, overl. Roeselare 1829-02-23.
3. Joannes Romanus (Jean) Vancoillie (Vancaillie), geb. Roeselare 1829-12-08 (zie XII.26).
4. Maria Theresia Vancoillie, fabriekswerkster, geb. Roeselare 1832-03-25, overl. ald. 1895-02-06.
Tr. ald. 1862-06-18 Joannes Franciscus Rigolle (x Rigole), metselaar, geb. Roeselare 1838-04-02.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Leonard Vancoillie, wever, geb. Roeselare 1835-02-08, overl. ald. 1850-06-08.
6. Barbara Vancoillie, speldenwerkster, geb. Roeselare 1837-09-30, overl. ald. 1850-07-08.
7. Philomena Vancoillie, geb. Roeselare 1840-05-31, overl. ald. 1841-04-30.
8. Rosalie Vancoillie, geb. Roeselare 1841-07-26, overl. ald. 1876-04-17.
9. Petrus (Pierre) Vancoillie, geb. Roeselare 1844-09-24, overl. ald. 1846-03-26.
10. Ludovica (Louise) Vancoillie, geb. Kachtem ca. 1845, overl. ald. 1846-07-05.

XII.23    Ludovicus Josephus (Louis) Vancoillie, wever, geb. Ardooie 1826-02-06, zn. van Léon (Leo) Van Coillie (x Van Caillie) (zie XI.31) en Maria Theresia Vermote, spinster (Ardooie 1826).
Tr. Roeselare 1852-07-01 Barbara Vanslembrouck (x Vanslambrouck), naaister, geb. Oekene 1831-01-15, overl. Roeselare 1905-09-14, dr. van Pierre Vanslembrouck en Angela Vertein.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Vancoillie, geb. Roeselare 1852-10-22, overl. Waterlo (Wattrelos) 1924-09-25.
Ongehuwd.
2. Petrus Vancoillie, geb. Roeselare 1855-07-10.

XII.26    Joannes Romanus (Jean) Vancoillie (Vancaillie), wever, geb. Roeselare 1829-12-08, overl. ald. 1892-10-26, zn. van Léon (Leo) Van Coillie (x Van Caillie) (zie XI.31) en Maria Theresia Vermote, spinster (Ardooie 1826).
Tr. Barbara Theresia Cottijn, geb. ca. 1831, overl. na 1898.
Uit dit huwelijk:
1. Sidonia Vancaillie, zakkenstikster, geb. Moorslede 1864-03-23.
Tr. Roeselare 1886-11-10 August Lannoo, arbeider, geb. Eegem 1857-08-18.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Maria Louisa Vancoillie, handelaarster, geb. Moorslede 1866-02-28.
Tr. Roeselare 1895-01-25 Mattheas Van der Haeghen, dagloner, geb. Roeselare 1863-02-26, overl. ald. 1937-03-14.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Charles Louis Vancoillie, geb. Roeselare 1868-06-14 (zie XIII.24).
4. Polydoor Alfons Vancoillie, geb. Roeselare 1870-04-09, overl. ald. 1872-01-06.
5. Emma Celyna Vancoillie, geb. Roeselare 1874-05-11, overl. ald. 1884-02-11.

XIII.24    Charles Louis Vancoillie, wever, geb. Roeselare 1868-06-14, overl. ald. 1931-11-03, zn. van Joannes Romanus (Jean) Vancoillie (Vancaillie) (zie XII.26) en Barbara Theresia Cottijn.
Tr. (1) Roeselare 1891-10-02 Eugenia Capelle, spinster, geb. Roeselare 1870-02-03, overl. ald. 1897-06-10, na de geboorte van dr. Emilie.
Tr. (2) Roeselare 1898-10-26 Maria Steelandt, geb. Roeselare 1865-05-20, overl. ald. 1936-05-06.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joseph Albert Vancoillie, geb. Roeselare 1892-02-03, overl. ald. 1893-09-08.
2. Alidor Joseph Vancoillie, geb. Roeselare 1893-10-26, overl. ald. 1893-11-13.
3. Cesar Oscar Vancoillie, geb. Roeselare 1895-04-01, overl. ald. 1895-06-14.
4. Emilie Magdalena Vancoillie, geb. Roeselare 1897-06-03, overl. ald. 1897-08-02.
Uit het tweede huwelijk:
5. Victor Albert Vancoillie, geb. Roeselare 1899-05-04, overl. ald. 1899-05-12.
6. Martha Stephanie Vancoillie, geb. Roeselare 1900-07-08.

X.21    Ignatius (Ignaas) van Coillie (x Vancoillie), wever, werkman (1821,'36), ged. Ardooie 1768-10-24 (get.: Petrus Verstraete & Isabella Baert), overl. ald. 1842-07-03, zn. van Joannes Baptiste (Jan) van Coilde (zie IX.11) en Maria Josepha Vereecke.
Tr. kerk Ardooie 1795-11-18 (get.: Joannes Vancoillie en Maria Josepha Vereecke) Clara Agnes Rosselle, werkvrouw (1821,'36), weefster ('30), spinster ('43,'47), geb. Ardooie ca. 1771, overl. ald. 1847-06-03.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia Van Coillie (x Vancoillie), spinster (1821), geb. Ardooie 1799-03-02, overl. ald. 1843-02-13.
Tr. ald. 1821-01-27 Bruno Noppe, wever (1821), arbeider, geb. Izegem 1799-08-21, zn. van Eugenius Franciscus Noppe, werkman (1821), spinner (1830), en Maria Theresia Seijnhaeve.
Uit dit huwelijk:
1. Augustin Noppe, tr. Ardooie 1867-12-04 [BSk #4] Barbara Dewulf uit Roeselare, dr. van Ivo Dewulf en van Amelia Malfait.
2. Jan Van Coillie, geb. Ardooie 1807-02-21 (zie XI.35).
3. Petrus (Pierre) Van Coillie (Van Caillie), geb. Ardooie 1808-10-23 (zie XI.37).
4. André Van Coillie, wever (1843), geb. Ardooie 1810-11-30, overl. ald. 1888-07-17.
Tr. ald. 1843-10-25 Maria Theresia Debackere (x De Backere), spinster (1843), geb. Ardooie 1820-09-19, overl. ald. 1895-10-01, dr. van Joannes Debackere, werker (1843), en Rosalia de Kapmaeker, werkster (1843).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Leonard Van Coillie (x Vancollie), geb. Ardooie 1812-02-28 (zie XI.41).
6. Franciscus Van Coillie, geb. Ardooie 1814-12-18, overl. ald. 1815-06-05.
7. Rosalia Van Coillie (x Vancollie; - Caillie), spinster (1847,'73), geb. Ardooie 1817-06-05, overl. na 1873.
Tr. ald. 1847-04-27 Petrus Joannes Beheydt, wever (1847), geb. Ardooie 1817-11-19, overl. ald. 1870-05-07, zn. van Joannes Beheydt, wever (1836), en Isabella Clara van Eeckhoutte.
Uit dit huwelijk:
1. Louise Beheydt, geb. Ardooie 1848-04-15, overl. ald. 1848-04-30;
2. Marie Louise Beheydt, weefster, geb. Ardooie 1849-04-16, tr. ald. 1873-10-08 Felix Vandamme, werkman, geb. Roeselare 1843-06-29, zn. van Antonius Vandamme (overl. 1857) & Barbara Devos [BSk huw.-akte 1873#28].

XI.35    Jan Van Coillie, wever (1830), geb. Ardooie 1807-02-21, overl. ald. 1840-09-05, zn. van Ignatius (Ignaas) van Coillie (x Vancoillie) (zie X.21) en Clara Agnes Rosselle, werkvrouw (1821,'36), weefster ('30), spinster ('43,'47).
Tr. Ardooie 1830-02-03 Anna Theresia Van Nieuwkerke, spinster (1830), geb. Ardooie 1811-09-02, overl. ald. 1838-07-02, dr. van Jan van Nieuwkerke en Caroline de Vos, spinster (1830).
Uit dit huwelijk:
1. Anna Theresia Vancoillie, geb. Ardooie 1830-11-09, overl. Beveren 1907-02-16.
Tr. ald. 1859-08-12 Désiré Vanwalleghem, geb. Beveren 1836-04-03.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Petrus Vancoillie, geb. Ardooie 1833-01-24.
3. Charles Louis (Karel) Vancoillie, geb. Ardooie 1836-02-09 (zie XII.39).
4. Rosalia Vancoillie, geb. Ardooie 1837-05-07, terwijl de getypte stamboom uit 1980 voor dit 4e kind Rosalie als geboortejaar 1838 vermeldde [?].
5. Jan Vancoillie, geb. Ardooie 1838-05-01, overl. ald. 1838-12-13.

XII.39    Charles Louis (Karel) Vancoillie, wever, geb. Ardooie 1836-02-09, overl. Roeselare 1887-01-13, zn. van Jan Van Coillie (zie XI.35) en Anna Theresia Van Nieuwkerke, spinster (1830).
Tr. Roeselare 1862-04-30 Maria Louise Vermandere (x Vermander), bobijnster, geb. Roeselare 1838-02-08.
Uit dit huwelijk:
1. Charles Louis Vancoillie, geb. Roeselare 1863-03-13 (zie XIII.29).
2. Victor Vancoillie, geb. Roeselare 1865-08-31 (zie XIII.31).
3. Julia Vancoillie, werkster, geb. Roeselare 1869-04-11, overl. ald. 1891-03-28.
Tr. ald. 1886-08-04 Carolus Leyn, wever, geb. Kachtem 1853-02-13, overl. na 1891.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XIII.29    Charles Louis Vancoillie, klompenmaker, geb. Roeselare 1863-03-13, overl. ald. 1895-05-19, zn. van Charles Louis (Karel) Vancoillie (zie XII.39) en Maria Louise Vermandere (x Vermander), bobijnster.
Tr. Roeselare 1885-10-07 Maria Vanderhaeghe, naaister, geb. Roeselare 1858-07-25, overl. na 1923.
Uit dit huwelijk:
1. Julia Maria Vancoillie, geb. Roeselare 1886-04-18.
Tr. ald. ca. 1909 Jules Witthouck, 'joiner' (1910), geb. ca. 1886.

[ Emigratie ]
Jules Witthouck (gehuwd, 24), 'joiner' uit Roeselare, vertrok met het schip 'Kroonland' uit Antwerpen en arriveerde 1910-08-16 op Ellis Island; zijn reisdoel was Chicago (VS-Illinois); naaste verwante in thuisland was 'wife Jules Witthouck', Kleine Bassinstraat 16, Roeselare.
Julia (gehuwd, 24), houswife uit Roeselare, vervoegde zich na enkele maanden bij haar echtgenoot in de VS; ze reisde met het schip 'Vaderland' uit Antwerpen en arriveerde 1910-12-21 op Ellis Island; reisdoel was haar 'husband' in Chicago; als naaste verwante in het thuisland vermeldt de passagierslijst 'mother v. Ch. Van Coillie', Bruanestr., Roeselare.

Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Emilius Cyriel (Emiel) Vancoillie, mechanieker (1912), modelmaker (1923), geb. Roeselare 1887-07-24, overl. ald. 1976-05-15.
Tr. Chicago (VS-Illinois) 1914-09-07 Helena Maria Aernout, geb. ca. 1886, overl. na 1976.

[ (R)emigratie ]
Emiel Van Coillie (ongehuwd, 25), 'mechanic.' uit Roeselare, vertrok met het schip Zeelan' uit Antwerpen en arriveerde 1912-05-29 op Ellis Island met bestemming 'brother in law' Jules Witthouck, Westrem 234 in Chicago (VS-Illinois). Als naaste verwante in het thuisland vermeldt de passagierslijst 'mother Ww Van Coillie'.

We vonden het paar andermaal op een passagierslijst in 1923: Emiel Van Collie (gehuwd, 35), modelmaker/machinist uit Roeselare, met Helene Van Collie (gehuwd, 27), 'houswife'; ze reisden met het schip Majestic vanuit Southampton (GB) naar Jules Witthouck in Chicago 'returning home'. Hun naaste verwante in het thuisland was 'mother Van Collie, Koanstraat 7', Roeselare.
Het paar remigreerde later.

Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
3. Celina Julia Vancoillie, geb. Roeselare 1889-08-26.
4. Arthur Cyriel Vancoillie, geb. Roeselare 1890-10-14, overl. ald. 1891-01-25.
5. Martha Germaine Vancoillie, geb. Roeselare 1892-01-09.
6. Emilia Maria Vancoillie, geb. Roeselare 1893-05-04, overl. ald. 1893-08-24.
7. Maria Josephina Vancoillie, geb. Roeselare 1895-03-17.

XIII.31    Victor Vancoillie, klompenmaker, geb. Roeselare 1865-08-31, overl. ald. 1890-04-19, zn. van Charles Louis (Karel) Vancoillie (zie XII.39) en Maria Louise Vermandere (x Vermander), bobijnster.
Tr. Roeselare 1888-04-20 Maria Ludovica Claeys, visverkoopster, geb. Roeselare 1866-02-03. Hertr. Joseph Tyffers.
Uit dit huwelijk:
1. Julia Maria Vancoillie, geb. Roeselare 1888-08-07.
2. Emiel Victor Vancoillie, geb. Roeselare 1889-09-03, overl. ald. 1889-10-14.

XI.37    Petrus (Pierre) Van Coillie (Van Caillie), wever (1836), geb. Ardooie 1808-10-23, overl. ald. 1878-01-27, zn. van Ignatius (Ignaas) van Coillie (x Vancoillie) (zie X.21) en Clara Agnes Rosselle, werkvrouw (1821,'36), weefster ('30), spinster ('43,'47).
Tr. Ardooie 1836-04-27 Barbara Theresia Beheydt, spinster (1836), geb. Ardooie 1809-01-15, ged. ald. 1809-02-03, overl. ald. 1875-10-21, dr. van Joannes Beheydt, wever (1836), en Isabella Clara van Eeckhoutte.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Vancoillie, geb. Ardooie 1837-03-03, overl. ald. 1837-03-12.
2. Pieter Jan Vancoillie, geb. Ardooie 1838-11-09.
3. Marie Louise Vancoillie, geb. Ardooie 1840-04-09, overl. ald. 1851-04-24.
4. Augustin Vancoillie, arbeider, geb. Ardooie 1841-11-29, overl. Kachtem 1905-12-22.
Ongehuwd.
5. Lucie Vancoillie, geb. Ardooie 1844-05-12, overl. ald. 1844-08-06.

XI.41    Leonard Van Coillie (x Vancollie), wever, geb. Ardooie 1812-02-28, overl. ald. 1882-07-02, zn. van Ignatius (Ignaas) van Coillie (x Vancoillie) (zie X.21) en Clara Agnes Rosselle, werkvrouw (1821,'36), weefster ('30), spinster ('43,'47).
Tr. Ardooie 1851-05-01 Rosalia Pattijn (x Pattyn), spinster, geb. Ardooie 1810-10-24, overl. ald. voor 1882, dr. van Pieter Joseph Pattijn en Marie Anne Claerbout.
Uit dit huwelijk:
1. Mathilde Van Coillie, geb. Beveren 1852-02-12.

X.27    Bernard van Coillie, wever, werkman (1824), geb. ca. 1785, ... is vlgs. huw.-akte van dr. Barbara (1832) 47 jr. oud [!?], ged. Ardooie 1780-02-10 (get.: Joannes van Coillie & Isabella Vereecke), overl. ald. 1840-01-22, zn. van Joannes Baptiste (Jan) van Coilde (zie IX.11) en Maria Josepha Vereecke.
Tr. ca. 1800 Anna Catharina Beheydt (Beheyd), werkvrouw (1832), geb. Ardooie ca. 1786, overl. ald. 1837-12-21.
Uit dit huwelijk:
1. Bernard Van Coillie, geb. Ardooie 1801-04-02 (zie XI.46).
2. Pierre Jean Van Coillie, landwerker, geb. Ardooie 1803-02-17, overl. Roeselare 1872-01-29.
Ongehuwd.
3. Barbara Van Coillie (x Van Coille), spinster (1832), landwerkster, geb. Ardooie 1805-03-14, 23 ventose xiij, overl. Roeselare 1871-10-27.
Tr. Ardooie 1832-07-12 Pieter Jan Van Hoorne, landwerker, dienstknecht (1832), geb. Oostnieuwkerke 1801-02-11, 22 pluviose ix, zn. van Jacobus van Hoorne, werkman (1832), en Euphemia de Crue, werkvrouw (1832). Wedr. van Marie Therese Verbeke.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Pierre Van Coillie, geb. Ardooie 1806-08-26.
5. Petrus Camiel (Pierre) Van Coillie (x Vancoillie), geb. Ardooie 1807-12-10 (zie XI.53).
6. Petrus Van Coillie, geb. Ardooie 1810-08-19.
7. Rosalia Van Coillie, geb. Ardooie ca. 1811, overl. ald. 1832-02-09.
8. Leo Van Coillie, geb. Ardooie 1814-10-29 (zie XI.57).
9. Jeanne Van Coillie, geb. Ardooie 1816-12-27, drie dagen voor Pierre..? Onmogelijk! CORRIGENDA EST. Overl. Ardooie 1816-12-30, op dezelfde dag als Pierre [?].
10. Pierre Van Coillie, geb. Ardooie 1816-12-30, overl. ald. 1816-12-30, op dezelfde dag als Jeanne [?].

XI.46    Bernard Van Coillie, werkman (1824), wever, geb. Ardooie 1801-04-02, 12 germinal ix, overl. Rumbeke 1858-06-21, zn. van Bernard van Coillie (zie X.27) en Anna Catharina Beheydt (Beheyd), werkvrouw (1832).
Tr. (1) Ardooie 1824-01-20 Rosalie (Rosa) Driesens, spinster (1824), geb. Kachtem 1799-10-08, overl. Ardooie 1832-03-24, dr. van Joannes Driesens, wever, en Marie Jeanne Deurwaerder.
Tr. (2) Rumbeke 1835-10-07 Theresia Hillewaert, geb. Rumbeke 1806-03-14, overl. ald. 1882-01-12.
Uit het eerste huwelijk:
1. Barbara Van Coillie, geb. Ardooie ca. 1824, overl. Kachtem 1826-04-08.
2. Augustus (August) Van Coillie, geb. Kachtem 1826-01-02, overl. ald. 1827-06-27.
3. Barbara Van Coillie, geb. Kachtem 1827-03-29.
4. Barbara Vancoillie, geb. Ardooie 1829-11-07, overl. ald. 1881-03-05.
5. Rosalie Vancoillie, geb. Ardooie 1829-11-07, overl. ald. 1829-11-23.
6. naamloos Van Coillie, geb. Ardooie 1831-03-03, overl. ald. 1831-03-03.
Uit het tweede huwelijk:
7. Carolus Vancoillie, metselaar, geb. Rumbeke 1836-08-21.
Tr. ald. 1882-09-14 Rosalie Boudrez, werkster, geb. Rumbeke 1845-03-07.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Petrus Jacobus Vancoillie, geb. Rumbeke 1839-01-07, overl. ald. 1847-04-26.
9. Maria Theresia Vancoillie, geb. Rumbeke 1841-12-04, overl. ald. 1848-07-22.
10. Ludovica Vancoillie, werkster, geb. Rumbeke 1845-04-29.
Tr. ald. 1871-10-28 Constant Vanneste, wever, geb. Oekene 1838-10-04.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XI.53    Petrus Camiel (Pierre) Van Coillie (x Vancoillie), wever, geb. Ardooie 1807-12-10, overl. Roeselare 1872-08-30, zn. van Bernard van Coillie (zie X.27) en Anna Catharina Beheydt (Beheyd), werkvrouw (1832).
Tr. Roeselare 1839-05-07 Francisca Natalia Buysse (x Buyse), spinster, geb. Roeselare 1812-03-08, overl. ald. 1871-07-08.
Uit dit huwelijk:
1. Charles Louis Vancoillie, militair (soldaat reg. carabiniers), geb. Roeselare 1840-01-31, overl. Mechelen 1866-07-04.
2. Armand Desiderius Vancoillie, geb. Roeselare 1841-12-21, overl. ald. 1870-03-29.
Ongehuwd.
3. Petrus Vancoillie, arbeider, geb. Roeselare 1844-05-17, overl. na 1872.
4. Henri Vancoillie, geb. Roeselare 1847-01-25, overl. ald. 1847-03-10.
5. Edouard Vancoillie, geb. Roeselare 1848-05-21, overl. ald. 1849-08-10.
6. Joannes Vancoillie, geb. Roeselare 1851-06-28, overl. ald. 1853-07-20.
7. naamloos Van Coillie, geb. Roeselare 1853-10-19, overl. ald. 1853-10-19.

XI.57    Leo Van Coillie, wever (1840), zwingelaar, geb. Ardooie 1814-10-29, overl. Roeselare 1874-07-27, zn. van Bernard van Coillie (zie X.27) en Anna Catharina Beheydt (Beheyd), werkvrouw (1832).
Tr. Ardooie 1840-02-26 Ida Braedt (Braet), spinster (1840), naaister, geb. Ardooie 1814-12-29, overl. na 1880, dr. van Joannes (Jan) Braedt en Theresia Ollivier.
Uit dit huwelijk:
1. Charles Louis Vancoillie, geb. Roeselare 1840-12-12 (zie XII.68).
2. Eugenia Vancoillie, arbeidster, geb. Lichtervelde 1841-05-16.
Tr. Roeselare 1868-05-27 Charles Louis Braet, zwingelaar, geb. Lichtervelde 1841-05-16.

[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
Deze Eugenia is vlgs. de getypte stamboom geboren in Lichtervelde, en wel op dezelfde dag als haar latere echtgenoot en op dezelfde dag als haar zwager Carllus Muyle. Verder zijn twee Eugenia's in hetzelfde gezin ook niet zo waarschijnlijk.
 
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Fréderic Vancoillie, geb. Roeselare 1843-01-24, overl. ald. 1853-06-26.
4. Maria Ludovica Vancoillie, geb. Roeselare 1845-01-19, overl. ald. 1853-10-19.
5. Eugenia Vancoillie, geb. Roeselare 1848-03-29, overl. Beveren 1924-06-07.
Tr. Roeselare 1868-05-27 Carolus Ludovicus Muyle, geb. 1841-05-16, overl. 1898-01-11.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Maria Theresia Vancoillie, geb. Roeselare 1850-08-31, overl. ald. 1852-05-12.
7. Leontine Vancoillie, geb. Roeselare 1853-03-28, overl. ald. eind 1854.
8. Julia Vancoillie, geb. Roeselare 1855-06-27, overl. Brugge 1885-08-16.
9. Rosalie Vancoillie, geb. Roeselare 1858-04-04.
Tr. ald. 1880-01-28 Leonard Goossens, dagloner, geb. Gits 1851-08-15.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XII.68    Charles Louis Vancoillie, blekersgast, landwerker, geb. Roeselare 1840-12-12, overl. na 1907, zn. van Leo Van Coillie (zie XI.57) en Ida Braedt (Braet), spinster (1840), naaister.
Tr. Hooglede 1867-01-31 Philomena Muylle, geb. Gits ca. 1843, overl. Beveren 1887-11-22, dr. van Pieter Joannes Muylle en Barbara Compernolle.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joannes Vancoillie, geb. Hooglede 1867-08-29, overl. ald. 1870-06-04.
2. Leonie Lucie Vancoillie (vs Van Collie), dienstmeid (1892), geb. Oostnieuwkerke 1869-04-08.
Tr. Roeselare 1892-07-29 Camiel Van Steelandt (vs Van Steeland), boerenwerkman (1892), tuinier (1911), geb. Torhout 1868-04-05.

[ Emigratie ]
'Camille Van Steeland' (gehuwd, 42), 'gardener', reisde in maart 1911 vanuit Rotterdam met het schip Nieuw Amsterdam naar Freemont (VS-Ohio); zijn echtgenote woonde toen nog aan de Brugse Steenweg in Roeselare. Waarschijnlijk ging hij toen zijn toekomstige woonplaats verkennen...
In 1912 werd het Amerikaans staatsburgerschap aangevraagd bij het gerechtshof van Eaton County (VS-Michigan).

Uit dit huwelijk:
1. Maria Van Steeland, geb. Roeselare 1894-10-24, overl. Charlotte 1986-04-27, tr. Clyde (VS-Ohio) 1916-10-30 Bernard Saelens, geb. Oedelem 1879-03-18, overl. Mason (VS-Michigan) 1955-02-27;
2. Jeannette M. Van Steeland, verpleegster, geb. Roeselare 1902-01-24, overl. Charlotte (VS) 1998-01-24, tr. Elmer Alverson, overl. voor 1998;
3. Margaretha Van Steeland, geb. Roeselare, tr. ... (VS) Yy Austin;
4. Madeleine Margaretha (Madeline), geb. Roeselare 1908-09-28, tr. Mason (VS-Michigan, Ingham) Claire Duward Snow, geb. Cedar Springs (VS-Michigan) 1906-12-14, zn. van William Henry en van Mary Elma Main;
3. Leonie [?] Vancoillie, geb. Roeselare 1870-03-17.
Tr. ald. 1894-10-19 Edmond De Cloedt, arbeider, geb. Zedelgem 1873-01-18.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Cyriel Emiel Vancoillie, geb. Roeselare 1872-06-03.

[ Emigratie ?]
Na te gaan of deze Cyriel al dan niet emigreerde naar de VS!
In een volkstellingslijst (1930) van Gates Mills Village in de Amerikaanse staat Ohio (Cayahoga County) vonden wij:
» Cyriel Van Coillie, 58 jaar, geb. in België, met
» Clotilda, zijn 'housewife', 63 jaar, eveneens geb. in België.
De leeftijd van deze Cyriel klopt in ieder geval, en... ook zijn zus Leonie vestigde zich met echtgenoot Camiel Van Steelandt oorspronkelijk in Ohio...
5. Edouard Florent Vancoillie, geb. Roeselare 1874-10-02.
6. Petrus Vancoillie, geb. Roeselare 1876-12-09, overl. ald. 1876-12-19.
7. Irma Maria Vancoillie, geb. Roeselare 1877-12-26.
8. Karel Lodewijk Vancoillie, geb. Roeselare 1881-02-25.
9. Eugene (Eugeen) Vancoillie, geb. Beveren [?] 1882.
Tr. ... (CA) na 1911 Xx Incognita, geb. ca. 1883.

[ Emigratie ]
Eugene 'Van Coilie' (ongehuwd, 29) uit Staden vertrok vanuit Antwerpen met het schip 'Saint Andrew' en arriveerde 1911-05-12 op Ellis Island. Zijn reisdoel was Canada.
[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
Betreft de genoemde emigratie wel deze persoon?

Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Van dit paar werden ons wel ooit vier kinderen gemeld. Een overlijdensbericht van een van die Canadese kinderen vermeldde dat hij in 1929 in Roeselare geboren was en dat zijn vader Eugeen van ca. 1903 was. Die vader was ook nimmer geëmigreerd...
Het was voor ons een reden om die Eugeen uit 1903 met zijn vier kinderen voorlopig over te hevelen naar onze tak-Incognitus.
10. Theophile (Phil) Vancoillie (in de VS: Van Coillie), geb. Beveren 1884-09-21 (zie XIII.47).

XIII.47    Theophile (Phil) Vancoillie (in de VS: Van Coillie), timmerman, geb. Beveren 1884-09-21, de Amerikaanse social-securityindex vermeldt als datum 1884-09-24, overl. Moline (VS-Illinois, Rock Island) 1965-04-dd, begr. Moline, op begraafplaats St. Mary. Zn. van Charles Louis Vancoillie (zie XII.68) en Philomena Muylle.
Tr. Aalter 1907-10-02 Theresia Josephina (Josephine) Gyselbrecht, huiswerkster, geb. Aalter 1887-07-13, overl. Moline 1968-10-31, in het Lutheran Hospital aan een hartinfarct (coronary thrombosis), begr. Moline 1968-11-04, op begraafplaats St. Mary, dr. van Carolus Ludovicus Gyselbrecht en Marie Louise Waelput.

[ Emigratie ]
Theophile Van Coillie (gehuwd, 26), 'carpenter' uit Aalter, reisde in 1911 vanuit Liverpool met het schip 'Mauretania' en arriveerde 1911-02-17 op Ellis Island; zijn reisdoel was Moline in VS-Illinois, waarschijnlijk op verkenning...
Theophiel 'Van Coullie' (29), 'farm.lab.' en Josephine (27), 'housewife' uit Beveren vertrokken 1914-05-16 definitief vanuit Liverpool met de 'Mauretania' en arriveerden 1914-05-22 in New York; hun reisdoel was 'sister in law/sister E. Van Camp' in Devonport (VS-Iowa); naaste verwant in het thuisland was 'brother Edward Van Coullie, Roulers Belgium'.
Theophiel werd 1920-09-21 aanvaard als burger van Rock Island County (VS-Illinois).
.
Uit dit huwelijk:
1. Robert Maurice Vancoillie (x Van Coillie), geb. Aalter 1908-09-30, overl. Chicago|Carol Stream [?] (VS-Illinois) 1983-01-24, begr. Chicago|Palatine [?] (VS-Illinois), op de begraafplaats St.-Michael.
Tr. Chicago (VS-Illinois, Cook) ca. 1935.

VII.8    Jacobus van Coylde (x Vancoillien, xx Vancoillie, + van Quollie), ged. Beveren 1671-04-07 (get.: Egide Coghe & Maria Capelle), overl. Pittem 1737-11-24, zn. van Joannes Coelge (van Coelge) (zie VI.5) en Maria de Coeghe (de Cogghe).
Tr. kerk (1) Meulebeke 1696-03-04 (get.: Petrus Maerschalck en Martina Depuydt uit Emelgem) Jacoba Soens, geb. ca. 1667, overl. Pittem 1722-06-29, 55 jaar oud.
Tr. kerk (2) Meulebeke 1725-05-29 (get.: Joannes Verhaeghe en Adriana Debels) Maria Anna Debels, geb. Meulebeke 1692-05-19, ged. ald. 1692-05-20, dr. van Cornelius Debels en Florentia Staelens. Hertr. Joannes Goverman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Brigitta van Collië (x Vancoilde, + Vancoillie), ged. Pittem 1697-01-24 (get.: Judocus Bouckaert uit Tielt & Martina de Puydt uit Meulebeke), begr. Meulebeke 1776-07-02, «vidua 89 jaar, ex infimis»; een leeftijd die door meneer pastoor verkeerd berekend werd; ze was 79 jaar.
Tr. kerk Meulebeke 1721-04-30 (get.: Judocus Vercruycen en Jacoba Soenens) Joannes Verhaegen (x Verhaeghe), ged. Meulebeke 1691-12-23, begr. ald. 1746-04-20, «68 jaar». Ook deze leeftijd werd door meneer pastoor slordig berekend; hij werd slechts 54. Zn. van Petrus Verhaegen en Maria Vereeken.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Vanderhaegen, geb./ged. Meulebeke 1722-11-24/25 (get.: Jacobus Vancoilde & Maria Vereecke);
2. Josephus Verhaegen, ged. Meulebeke 1724-11-07 (get.: Josephus Vancoilde & Marianna Verhaegen);
3. Petrus Verhaeghe, geb./ged. Meulebeke 1727-05-29/30 (get.: Josephus Verhaeghe & Maria Anna Debels);
4. Birgitta Verhaegen, ged. Meulebeke 1729-08-21 (get.: Gaspar Verhaegen & Anna Maria Vancoilde);
5. Petronilla Verhaegen, geb./ged. Meulebeke 1732-05-16/17 (get.: Petrus Marisal & Petronilla Vancoilde);
6. Maria Anna Verhaege, ged. Meulebeke 1737-09-11 (get.: Petrus Claerhout & Joanna Bonte);
7. Ignatius Verhaege, ged. Meulebeke 1740-09-27 (get.: Josephus Verhoeije & Isabella Vancoillie).
2. Maria Catharina van Quollie, geb. Pittem, ged. ald. 1699-05-08, overl. ald. 1755-06-22.
Tr. kerk ald. 1719-06-02 (get.: Jacobus Deloddere en Jacoba Soens) Joannes Deloddere.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus de Loddere (+), overl. Pittem 1802-06-09 (aang.: Jan de Loddere (zoon) en Jan Baptist de Vlaeminck (schoonzoon), allebei wever), tr. Petronella de Four [BSk overl.-akte].
3. Josephus van Quollie, ged. Pittem 1701-08-01.
4. Anna Maria Vancoillie, ged. Pittem 1704-07-31 (get.: Maria van Coillie & [.?.]).
5. Petronilla van Quollie (x/+ Vancoillie), ged. Pittem 1707-06-10, overl. Meulebeke, begr. ald. 1741-02-28, 31 jaar oud, volgens de begrafenisakte.
Tr. kerk Meulebeke 1740-01-15 (get.: Joannes Vancoille en Marianna Vanbellegem) Judocus Verhoijen (Verhoye), overl. na 1741.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
6. Joannes (Jan) van Colies (x Vancoille, + Vancoilde), ged. Pittem 1709-11-25 (get.: Judoca van Coillie en [.?.]), begr. Meulebeke 1740-10-07, ex mediis.
Tr. kerk Meulebeke 1735-08-04 (get.: Jacobus Vancoilde en Maria Luyck) Livina Duyck, geb. Rozebeke, begr. Meulebeke 1751-09-17, dr. van Pauwel Duyck. Wed. van Joannes Sage.
Poorteres van Kortrijk te Meulebeke (bij koop, 1741-1761).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Elisabeth van Quollie, ged. Pittem 1712-04-25.
Uit het tweede huwelijk:
8. Florentia van Coollie, ged. Pittem 1726-08-29.
9. Maria Catharina van Coollie, ged. Pittem 1727-10-23.
10. Laurentia van Colgie, ged. Pittem 1728-01-25, wat veel te kort na Maria is; is Laurentia misschien Florentia? Overl. Bassevelde 1784-05-30.
Tr. kerk (1) Petrus Robert.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. kerk (2) Guillemus Robijns, geb. Lokeren, overl. Bassevelde 17ij-11-23.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
11. Maria Anna van Coollie, ged. Pittem 1729-08-28, overl. ald. 1730-07-10.
12. Ignatius van Coollie, geb. Pittem (zie VIII.23).
13. Guillielmus Josephus van Coollie (van Caillie), ged. Pittem 1733-09-16 (zie VIII.25).
14. Maria Anna Theresia van Coollie, ged. Pittem 1736-07-06, overl. Bassevelde 1756-04-30.

VIII.23    Ignatius van Coollie, geb. Pittem, ged. ald. 1731-04-07, overl. Bassevelde 1799, zn. van Jacobus van Coylde (x Vancoillien, xx Vancoillie, + van Quollie) (zie VII.8) en Maria Anna Debels.
Tr. kerk ca. 1760 Dorothea Geenssens, geb. Assenade.
Uit dit huwelijk:
1. Livinus Jacobus van Coillie, geb. Bassevelde ca. 1763, overl. ald. 1771-05-21.
2. Emmanuel van Coillie, ged. Bassevelde 1768-06-03, overl. ald. 1772-06-01.
3. Antonius van Coillie, ged. Bassevelde 1770-06-13.
4. Joanna Theresia van Coillie, ged. Bassevelde 1773-08-26, overl. ald. 1774-08-11.
5. Petrus Joannes van Coillie, ged. Bassevelde 1775-11-24 (zie IX.19).
6. Angela van Coillie, ged. Bassevelde 1777-10-15, overl. ald. 1784-06-28.
7. Joanna van Coillie, ged. Bassevelde 1779-10-05, overl. ald. 1784-06-27.

IX.19    Petrus Joannes van Coillie, ged. Bassevelde 1775-11-24, overl. ald. 1824-04-30, zn. van Ignatius van Coollie (zie VIII.23) en Dorothea Geenssens.
Tr. (1) Bassevelde 1800-04-13, [?], Coleta Petronella Braet, ged. Bassevelde 1764-11-27, overl. ald. 1813-09-13.
Tr. (2) ald. 1814-05-04 Johanna Agatha Petronella Vervliet, arbeidster, ged. Bassevelde 1780-03-29, overl. Boekhoute 1855-11-23.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Theresia Van Coillie, geb. Bassevelde 1800-09-09, overl. ald. 1801-01-29.
2. Joannes Theodorus Van Coillie, geb. Bassevelde 1802-01-19 (zie X.31).
3. Engelbertus Van Coillie, geb. ca. 1805.
4. Angelus (Ingel) Van Coillie, geb. Bassevelde 1807-02-21 (zie X.34).
5. Ignace Van Coillie, geb. Bassevelde 1809-09-07, overl. voor 1862.
Tr. Assenede 1846-01-07 Dominica Francisca Everaert, geb. Assenede 1821-08-06, overl. ald. 1900-01-31, dr. van Livinus Everaert en Joanna Aernouts. Hertr. Petrus Derycke.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Charles Louis Van Coillie, geb. Bassevelde 1811-10-24.
Uit het tweede huwelijk:
7. Maria Antonia Van Coillie, geb. Bassevelde 1814-02-05.
8. Sophia Van Coillie, dienstmeid (1843), geb. Bassevelde 1816-02-07.
Tr. Ijzendijke (Zeeuws-Vlaanderen) 1843-05-09 Pieter Anthonie Libberecht, timmerman (1843), geb. Ijzendijke (Zeeuws-Vlaanderen) ca. 1810, zn. van Cornelis Libberecht, timmerman, en Cornelia Knudde. Wedr. van Maria Amelia van Hecke.
Uit dit huwelijk:
1. Philippus Libberecht, geb. Ijzendijke 1844-03-dd, overl. ald. 1844-12-30 (BS #83).
9. Bruno Van Coillie, geb. Bassevelde 1820-04-20, overl. ald. 1821-05-20.
10. Regina Van Coillie, geb. Bassevelde 1821-10-25.
11. Bruno Van Coillie, geb. Bassevelde 1824-04-26 (zie X.44).

X.31    Joannes Theodorus Van Coillie, geb. Bassevelde 1802-01-19, of 1804-05-01 [?], zn. van Petrus Joannes van Coillie (zie IX.19) en Coleta Petronella Braet.
Tr. Bassevelde 1827-11-28 Maria Van Daebel (of Anna [?]), geb. Oost-Eeklo 1803-08-15, of Bassevelde 1806-09-01 [?].
Uit dit huwelijk:
1. Lucia Vancoillie, geb. Bassevelde 1828-11-18.
2. Octavia Vancoillie, geb. Bassevelde 1830-03-01, want 1830-02-29 is een niet bestaande datum.
3. Bernard Vancoillie, geb. Bassevelde 1831-08-30, overl. ald. 1832-02-26.
4. Ida Vancoillie, geb. Bassevelde 1833-08-31, maar vlgs. een andere bron 1832-08-30 [?].
5. Virginie Vancoillie, geb. Bassevelde 1835-07-27.
6. Eduard Vancoillie, geb. Bassevelde 1837-02-07, maar vlgs. een andere bron 1834-06-06 [?], overl. Brussel 1865-08-02.
Tr. Sint-Joost-ten-Node 1862-05-02 Jeanne Catherine Poeleiler, geb. Bassevelde 1835-05-01.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Melanie Vancoillie, geb. Bassevelde 1839-06-13, overl. ald. 1882-08-28.
Tr. ald. 1873-07-19 Joannes De Wispelaere, geb. ca. 1840.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Prudent Vancoillie, geb. Bassevelde 1841-08-08.

X.34    Angelus (Ingel) Van Coillie, geb. Bassevelde 1807-02-21, overl. ald. 1872-01-09, zn. van Petrus Joannes van Coillie (zie IX.19) en Coleta Petronella Braet.
Tr. Bassevelde 1835-04-07 Melanie De Bree.
Uit dit huwelijk:
1. Angelus (Ingel) Vancoillie, geb. Bassevelde 1836-02-05, overl. ald. 1836-08-11.

X.44    Bruno Van Coillie, geb. Bassevelde 1824-04-26, overl. Gent 1893-06-01, zn. van Petrus Joannes van Coillie (zie IX.19) en Johanna Agatha Petronella Vervliet, arbeidster.
Tr. Boekhoute 1858-12-20 Belinda Pauwels, geb. Boekhoute 1834-02-18.
Uit dit huwelijk:
1. Eduard Van Coillie, geb. Boekhoute 1860-01-01, overl. Gent ca. 1908.
Tr. ald. 1898-06-17 Malvina Van der Brugge.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Leonie Van Coillie, geb. Boekhoute 1861-10-04, overl. Gent 1934-12-03.
Tr. ald. 1889-09-11 Eduard Voet.
Uit dit huwelijk:
1. Idalia Voet, geb. Bassevelde 1884-03-30, overl. Sint-Niklaas 1953-01-27, tr. Sint-Niklaas 1907-05-08 Petrus Van Daele, geb. Ruddervoorde 1884-11-27, overl. Sint-Niklaas 1956-02-09;
2. Désiré Voet, geb. Bassevelde 1890-01-04, tr. Mathilde Waegebaert;
3. Maria Ludovica Voet, geb. Bassevelde 1890-11-27, tr. Edward Vanderhaeghen;
4. Gustave Voet, geb. Oostakker 1893-08-01, tr. Leonie Bonet;
5. Remy Voet, geb. Oostakker 1896-07-31.
3. Charles Louis (Karel) Van Coillie, geb. Boekhoute 1864-03-01 (zie XI.76).
4. Ludovica Van Coillie, geb. Bassevelde 1866-01-24, overl. Gent 1938-07-06.
Tr. ald. 1887-03-09 Theophiel Kapper, geb. Gent 1862-08-19, overl. ald. 1910-12-02.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Victorine, geb. Gent 1887-04-25, overl. ald. 1947-09-08, tr. ald. 1926-02-09 August Martens;
2. Prosper Julius, geb. Gent 1888-11-19, tr. Irma Willems;
3. Helena Emma, geb. Gent 1890-08-21, ald. Gent 1924-12-04;
4. Franciscus Guillaumus Sylvia, geb. Gent 1892-10-23, overl. ald. 1957-05-05, tr. Maria Clara Van de Veire;
5. Maria Palmira Guillaumus, geb. Gent 1894-05-23, overl. ald. 1965-12-20, ongehuwd;
6. Adolphina Caroline, geb. Gent 1898-02-03, overl. ald. 1899-03-07.
5. Rosalia Van Coillie, geb. Bassevelde 1868-09-19, overl. Gent 1934-09-15.
Tr. Bassevelde 1888-04-18 Bruno Van Weynsberghe (of Wynsberghe [?]), geb. Assenede 1863-01-05, overl. Gent 1892-06-28.
Uit dit huwelijk:
1. Rachel Leona Van Weynsberghe, geb. Gent 1887-09-06, tr. ald. 1909-07-28 Livin Eugeen Saelens;
2. Margarite Van Weynsberghe, geb. Gent 1889-10-06, tr. Isidoor Wildt;
3. Maurice Van Weynsberghe, geb. Gent 1891-09-14, tr. Germaine Henriëtte Eeckhout.
6. Maria Ludovica Van Coillie, geb. Bassevelde 1871-06-01, overl. Eke 1946-07-24.
Tr. Frans Van Caster.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Clara Van Coillie, geb. Bassevelde 1874-10-30, overl. Sint-Amandsberg 1939-10-15.
Tr. ald. 1897-10-27 Clovis Eeckhout, geb. Gent 1874-12-31, overl. Sint-Amandsberg 1944-02-24.
Uit dit huwelijk:
1. Emiel Lodewijk Eeckhout, geb. Ledeberg 1898-07-28, overl. Sint-Amandsberg 1936-11-01, tr. Ledeberg 1923-06-02 Maria Virginia De Meyer, geb. Ledeberg 1902-03-06;
2. Marcel Edward Eeckhout, geb. Gent 1899-12-25, tr.;
3. Amand Theophiel Eeckhout, geb. Gent 1901-01-31;.

XI.76    Charles Louis (Karel) Van Coillie, houtzager, geb. Boekhoute 1864-03-01, overl. Bassevelde 1930-02-02, zn. van Bruno Van Coillie (zie X.44) en Belinda Pauwels.
Tr. Bassevelde 1888-11-30, maar vlgs. een andere bron de 3e, Julia De Kock, geb. Bassevelde 1870-04-07, dr. van Joannes De Kock en Amelie Vermeulen, overl. Bassevelde 1934-12-14.
Uit dit huwelijk:
1. Théophile Van Coillie, dagbladverkoper, geb. Bassevelde 1889-03-13, overl. ald. 1950-05-13.
Tr. ald. 1914-07-16 Elodie De Wulf, huisvrouw, geb. Bassevelde 1896-08-24, dr. van Theophiel De Wulf em Lucia De Pauw, overl. Eeklo 1973-11-14.
2. Henricus Van Coillie, spoorwegarbeider, geb. Bassevelde 1891-12-11, overl. ald. 1967-03-25.
Tr. Assenede 1917-08-07, maar vlgs. een andere bron 1917-06-19, Irma De Bock, huisvrouw, geb. Assenede 1899-05-31, overl. Eeklo 1987-01-03, dr. van August De Bock en Louisa Versluys.
3. Maria Van Coillie, geb. Bassevelde 1894-03-23, overl. Gent 1928-07-03, na de geboorte van zn. Gerard.
Tr. Bassevelde 1912-11-14 Camillus (Camiel) De Bock, geb. Assenede 1891-08-11, overl. Bassevelde 1949-02-11, zn. van August De Bock en Louisa Versluys.

VIII.25    Guillielmus Josephus van Coollie (van Caillie), ged. Pittem 1733-09-16, zn. van Jacobus van Coylde (x Vancoillien, xx Vancoillie, + van Quollie) (zie VII.8) en Maria Anna Debels.
Tr. kerk (1) Bassevelde 1758-01-24 Joanna Cornelia Jooms, geb. Kaprijke ca. 1726, overl. Bassevelde 1762-02-01.
Tr. kerk (2) ald. 1763-04-11 Maria Jacoba Vermeiren.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus Bernardus van Colgie, ged. Bassevelde 1759-09-24, overl. ald. 1792-07-01.
Uit het tweede huwelijk:
2. Sophia Francisca van Colgie, ged. Bassevelde 1764-01-21, overl. ald. ca. 1766.
3. Joanna Maria van Colgie, ged. Bassevelde 1766-04-03, overl. ald. 1768-06-01.
4. Joannes Franciscus van Colgie, ged. Bassevelde 1767-07-16.
5. Angelina van Colgie, ged. Bassevelde 1768-11-08, overl. ald. 1768-11-12.
6. Isabella Jacoba van Colgie, ged. Bassevelde 1769-11-21.
7. Maria Catharina van Colgie, ged. Bassevelde 1771-08-02, overl. ald. 1772-01-04.
8. Petronella Ludovica van Colgie, geb. Bassevelde ca. 1773.

VI.7    Dionesius van Coylde (van Coelge), ged. Beveren 1628-03-26 (get.: Dionesius Deneckere en Judoca, echtgenote van Claudius Demeyere), begr. Gits 1692-02-10, zn. van Joannes (Jan) van Coille (van Coilge, + van Coylde) (zie V.1) en Joanna (Jeanneke) de Laere (Delaere, + de Lare, Laere, Laerens).
Tr. kerk Beveren 1655-10-10 (get.: Jacobus van Hecke en Gregorius Denijs) Guilielma Jacoba Cloets, geb. Gits, ged. ald. 1633-11-01 (get.: Hillonius Willaert & Catharina Cloet, echtgenote van Joes Huyghe), begr. ald. 1698-01-08, na een utvaartdienst in de middenklasse.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Coylie, ged. Gits 1656-11-19 (zie VII.11).
2. Dionisius Koylie, ged. Gits 1659-01-10 (get.: Anthonius van Koelie & Maria Kloet), overl. voor 1670.
3. Catharina van Koolie (x van Collie), ged. Gits 1660-03-11 (get.: Joannes van Koelie & Catharina Cloet), overl. ald. 1709-02-04, begr. ald. 1709-02-05, na een uitvaartdienst in de middenklasse.
Tr. kerk Gits 1683-06-08 (get.: Joos de Cock en [.?.] van Collie) Lucas de Kock (x de Cock), geb. Gits 1659-11-23, overl. ald. 1721-03-28. Hertr. Catharina van Compernolle.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Burgemeester Joannes Michael Coelie van de parochie Gits, ged. Gits 1663-11-27 (zie VII.16).
5. Jacobus Quoelie (+ Quallie), geb. Gits 1667-02-21 (zie VII.18).
6. Judocus van Coillie, geb. ca. 1670 (zie VII.20).
7. Dionisius van Coylde (van Caillie), geb. Gits 1670-01-16 (zie VII.22).

VII.11    Petrus Coylie, ged. Gits 1656-11-19 (get.: Petrus Cloet & Joanna Coylie), begr. ald. 1693-10-07, zn. van Dionesius van Coylde (van Coelge) (zie VI.7) en Guilielma Jacoba Cloets.
Tr. kerk Gits [?] Maria Debrune, geb. Gits, ged. ald. 1651-12-28, begr. ald. 1699-03-14, na een uitvaartdienst in de laagste klasse.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus van Collie, ged. Gits 1680-11-22 (get.: Dynis van Collie & Maria Hoornaert).
2. Petronella Coillie, ged. Gits 1684-03-20 (get.: Jan Collie & Joanna Bruyne).
3. Catharina Coilie, ged. Gits 1686-05-27 (get.: Anthonius de Brune & Catharina Coilie).
4. Joannes Baptist Colie, ged. Gits 1688-02-22 (get.: Michael de Brune & Godeliva Waeremous).
5. naamloos Coylie, geb. Gits 1691-02-24, begr. ald. 1691-02-24.

VII.16    Burgemeester Joannes Michael Coelie van de parochie Gits, ged. Gits 1663-11-27 (get.: Andries Vindevogel & Maria Willaert), overl. ald. 1750-09-18, begr. ald. 1750-09-20, voor het Maria-altaar, zn. van Dionesius van Coylde (van Coelge) (zie VI.7) en Guilielma Jacoba Cloets.
Tr. kerk Gits 1693-01-07 (get.: Lucas de Cock en Petrus Backers) Jacoba Deyne (+ Dedeyne, Dheyne, Denys), geb. [Gits ?] ca. 1676, overl. Gits 1749-10-31, begr. ald. 1749-11-02, voor het Maria-altaar, dr. van Petrus Deyne en Adrienne Godin.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Caillie (van Quaillie), ged. Gits 1694-01-08 (zie VIII.34).
2. Petrus Calie, ged. Gits 1696-10-07 (get.: Judocus Callie & Petronella Hillewaere), overl. ald. 1713-06-18, begr. ald. 1713-06-19.
3. naamloos Coillie, geb. Gits 1699-07-24, ged. ald. 1699-07-24, door 'chirurg' Jacobus de Cock, overl. Gits 1699-07-24.
4. Augustinus Coillie (van Callie), ged. Gits 1700-10-07 (zie VIII.38).
5. Petrus Jacobus van Quoillie, ged. Gits 1703-03-23, begr. ald. 1703-03-23.
6. Egidius (Gillis) Vanquoillie, geb. Gits 1704-04-23 (zie VIII.41).
7. Petrus Jacobus Quoillie, geb. Gits 1707-01-27, ged. ald. 1707-01-28 (get.: Jacobus Quoillie & Adriana Deine), overl. ald. 1716-11-12, begr. ald. 1716-11-13.
8. Petrus Hubertus Vanquoillie, ged. Gits 1709-01-14 (get.: Petrus Franciscus Kesteloot & Mary Rommelaere), «... septimus filius consequenter ...» (zevenste zeune te reke), begr. Gits 1728-09-22.
9. Petrus Thomas van Quoillie, ged. Gits 1712-03-07 (get.: pastoor van Gits & domina Petronella Hendrickx), geëerd als zevende zoon op een rij, overl. Gits 1716-05-22, begr. ald. 1716-05-23.
10. Petrus Josephus van Quaillie, geb. Gits 1714-03-02, ged. ald. 1714-03-03 (get.: Judocus van Coillie & Anna Maria Deyne), overl. ald. 1716-05-22, begr. ald. 1716-05-23.
11. Aldegondis Clara van Quoillie, geb. Gits 1717-01-24, ged. ald. 1717-01-25 (get.: Andreas Vandenbussche & Jacoba Lansens), overl. ald. 1738-03-21, begr. ald. 1738-03-21, na een uitvaartdienst in de hoogste klasse.

VIII.34    Joannes Caillie (van Quaillie), ged. Gits 1694-01-08 (get.: Petrus Deyne & Guilielma Cloets), overl. ald. 1773-03-07, begr. ald. 1773-03-09, zn. van Burgemeester Joannes Michael Coelie van de parochie Gits (zie VII.16) en Jacoba Deyne (+ Dedeyne, Dheyne, Denys).
Tr. kerk Gits 1720-05-23 (get.: Joannes van Quaillie en Francisca Callewaert) Maria Joanna Vantomme, ged. Geluwe 1701, overl. Gits 1779-07-16, begr. ald. 1779-07-18.
«Laetersse van Ogierlande».
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Bernardus van Caillie, ged. Gits 1723-11-18 (zie IX.32).
2. Petrus Ignatius van Coillie, ged. Gits 1726-08-23 (get.: Lucas Vantomme & Jacoba Dene), begr. ald. 1726-09-11.
3. Franciscus (François) van Coillie, ged. Gits 1727-09-10 (zie IX.36).
4. Anna Catharina van Coillie, ged. Gits 1730-08-23 (get.: Lucas Vantomme & Jacoba Deine).
Tr. kerk ald. 1760-07-27 Franciscus Luyckx.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Joanna Theresia van Coillie, geb. Gits 1733-09-22, ged. ald. 1733-09-23 (get.: Augustinus Vancoillie & Anna Vantomme).
6. Maria Anna van Coillie, ged. Gits 1736-05-08 (get.: Josephus Misseine & Maria Anna Vantomme), overl. Koolskamp 1816-05-11.
Tr. kerk Gits 1773-05-25 (get.: Petrus Lanssens en Anna van Tomme) Laurentius (Laureyns) Lanssens, ged. Koolskamp 1734-03-09, overl. ald. 1796-03-13.
Uit dit huwelijk:
1. Rosalia Lansens, ged. Koolskamp 1774-03-09 [PR 21,82], tr. ald. 1802-02-07 [BS #1bis] Bernard De Tempelaere;
2. Theresia Lansens, ged. Koolskamp 1777-03-05 [PR 21,88], tr. Torhout 1800-08-28 [BS #273] Jean Baptiste Denolf;
3. Joannes Baptiste Lansens, ged. Koolskamp 1779-11-26 [PR 23,11].
7. Josephus van Coillie (+ Van Collie), ged. Gits 1739-05-05 (zie IX.43).
8. Petrus Antonius (Antoon) van Coillie, ged. Gits 1743-04-04 (zie IX.45).

IX.32    Joannes Bernardus van Caillie, wever, ged. Gits 1723-11-18 (get.: Joannes van Caillie & Maria Joanna Nutten), overl. ald. 1774-09-16, begr. ald. 1774-09-18, zn. van Joannes Caillie (van Quaillie) (zie VIII.34) en Maria Joanna Vantomme.
Vrijlaat van Gits.
Tr. kerk (1) Gits 1746-02-05 (get.: Joannes van Caillie en Jacoba Vandenbussche) Maria Jacoba Vermeersch, geb. Gits 1725-06-13, ged. ald. 1725-06-13 (get.: Jacobus Lagijn & Anna Visschers), overl. ald. 1749-10-16, begr. ald. 1749-10-16.
Vrijlate van Gits.
Tr. kerk (2) Gits 1751-06-30 (get.: Joannes van Caillie en Anna Maria van Bossel) Anna Maria (Marie) van Peperstraete, ged. Noordschote 1728-02-16, overl. Gits 1783-10-25, begr. ald. 1783-10-25.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Catharina van Caillie, ged. Gits 1747-08-09 (get.: Joannes van Caillie & Maria Joanna Nutten), overl. ald. 1750-04-23, begr. ald. 1750-04-24.
2. Maria Agnes van Caillie, dagloonster (vt 1814), ged. Gits 1749-03-07 (get.: Antonius Vermeersch & Maria Joanna van Tomme), overl. ald. 1825-09-18.
Tr. kerk (1) ald. 1773-06-22 (get.: Josephus Vermeersch en Anna Maria van Peperstraete), met dispensatie, Pieter Joannes Vermeersch, geb. Gits ca. 1730, overl. ald. 1795-10-18, begr. ald. 1795-10-19.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) na 1795 Antonius Hoet, overl. Gits voor 1815.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
Uit het tweede huwelijk:
3. Joannes Bernardus van Coillie, ged. Gits 1752-10-26 (get.: Petrus van Coillie & Anna Maria van Bossel), overl. ald. 1759-04-11, begr. ald. 1759-04-12.
4. Petrus Joannes (Pieter) van Coillie, ged. Gits 1754-10-05 (zie X.51).
5. Franciscus Ignatius van Coillie, geb. Gits 1756-11-13 (zie X.53).
6. Henricus Josephus (Hinderyck) van Coillie, ged. Gits 1759-07-08 (get.: Aegidius van Coillie & Anna Maria Cornellie), overl. ald. 1782-02-23, begr. ald. 1782-02-25.
7. Antonius Bernardus (Anton) van Coillie (x Vancoillie), geb. Gits 1762-01-04 (zie X.56).
8. Joannes Baptiste van Coillie, herbergier (Lichtervelde 1814,'18), ged. Gits 1764-07-06 (get.: Petrus Willaert & Joanna Theresia van Coillie), overl. Lichtervelde 1828-01-05, begr. ald. 1828-01-08.
Tr. ald. 1798-03-07, 17 ventose vi, Catharina van Clooster, geb. ca. 1770, dr. van Paulus van Clooster en Stephania Ceuninck.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
9. Anna Theresia (Trese) van Coillie, ged. Gits 1767-05-30 (get.: Josephus van Coillie & Agnes van Coillie), overl. ald. 1795-02-07, begr. ald. 1795-02-10.
Tr. kerk ald. 1791-08-16 (get.: Guilielmus Devloo (vader) en Petrus Joannes Vancoillie (broer)), met toestemming van de voogd van de minderjarige bruid, Petrus Devloo, geb. Kortemark 1769-11-18, zn. van Guilielmus Devloo.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Devloo, tr. Gits 1820-05-03 [BSk #86] Joannes Ignatius Teuninck, zn. van Petrus Teuninck en Maria Godeliva Goes.
10. Maria Anna van Coillie, ged. Gits 1771-05-24 (get.: Petrus Franciscus Luyckx & Maria Anna van Coillie), overl. Lichtervelde 1818-05-21, begr. ald. 1818-05-22.

X.51    Petrus Joannes (Pieter) van Coillie, landbouwer (1813), ged. Gits 1754-10-05 (get.: Franciscus van Peperstraete & Anna Catharina van Coillie), overl. ald. 1825-03-29, zn. van Joannes Bernardus van Caillie (zie IX.32) en Anna Maria (Marie) van Peperstraete.
Tr. kerk Gits 1776-09-04 (get.: Petrus Joannes Vermeersch en Rosalia van Acker) Joanna Theresia van Acker, geb. Gits 1752-07-07, ged. ald. 1752-07-08 (get.: Augustinus Mommerency & Isabella Bernaert), overl. ald. 1831-10-25, als Anna Theresia.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara van Coillie, ged. Gits 1778-04-06 (get.: Martinus van Acker & Anna Maria Peperstraete), overl. Hooglede 1845-11-01.
Ongehuwd.
2. Petrus van Coillie, ged. Gits 1779-09-18 (get.: Petrus Wijngaert & Maria Agnes van Coillie), overl. ald. 1783-09-17, begr. ald. 1783-09-19.
3. Theresia van Coillie, spinster, ged. Gits 1781-08-22 (get.: Franciscus Ignatius van Coillie & Maria Rosalia van Acker), overl. ald. 1856-02-29.
Tr. ald. 1809-01-18, tr. kerk ald. 1809-01-18 (get.: Petrus Joannes Denijs en Petrus Joannes Van Coillie) Joannes Denijs, wever (1809), dagloner (vt'14), geb. Lichtervelde 1771-03-09, overl. Gits 1847-01-12, zn. van Rogerius (Roger) Denijs en Isabella Geleyn. Wedr. van Victoria vanden Bulcke.
Uit dit huwelijk:
1. Amelia Denijs, geb. ca. 1809;
2. Félicité Denijs, geb. ca. 1810, tr. Varsenare 1851-02-06 [BSk #7] Karel Augustinus Daenekindt, wed. van Victoria Vanthuyne (overl. ald. 1850-01-08), zn. van Bernardus Daenekindt & Genoveva Torreborre;
3. Seraphien Denijs, geb. ca. 1811;
4. Eugenie Denijs, geb. ca. 1812;
5. Jean Denijs, geb. ca. 1814.
4. Eugenia van Coillie, ged. Gits 1784-02-02 (get.: Petrus Joannes Vermeersch & Isabella Vanackere), overl. Lichtervelde 1859-12-14.
Tr. Gits 1809-05-03, tr. kerk ald. 1809-05-03 (get.: Petrus Van Coillie (vader) en Martinus Coghe) Petrus Josephus (Pieter) Verkest, dienstbode (1809), werkman (vt'14), geb. Hooglede 1783-06-11, zn. van Nicolaus Verkest.
Uit dit huwelijk:
1. Severinus Verkest, tr.(1) Adelaida Detollenaere, overl. Eernegem 1884-08-14; tr.(2) ald. 1893-09-28 [BSk #206] Regina Sophia Dezeure, wed. van Franciscus Verschingel (overl. Oostende 1891-05-23), dr. van Carolus Ludovicus Dezeure & Alexandrina Catharina Delanghe.
5. Cecilia van Coillie, geb. Gits 1786-09-14, ged. ald. 1786-09-15 (get.: Joannes Baptiste van Coillie & Isabella Regina Hoet), overl. Zwevezele 1847-11-09.
Tr. Gits 1813-11-12 Ludovicus Houttekier, bakker (1813), geb. Zwevezele 1785-12-02, zn. van Josephus Houttekier, bakker (1813), en Maria Joanna Scheemaeker.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Franciscus van Coillie, ged. Gits 1788-01-10 (get.: Eugenius Franciscus Vanneste & Anna Theresia van Coillie).
7. Catharina van Coillie, ged. Gits 1790-03-04 (get.: Franciscus van Coillie & Maria Agnes van Coillie).
Tr. ald. 1824-05-03 Carolus Verhoest, wever, ged. Hooglede 1795-03-21, zn. van Antonius Verhoest en Veronica Scheppere.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia Verhoest, geb./ged. Gits 1825-05-26 (ss.: Antonius Verhoest & Joanna Theresia Van Acker) [PR].

8. Joannes Baptiste van Coillie, ged. Gits 1792-10-04 (zie XI.97).
9. Idonia (Idonie) van Coillie, ged. Gits 1795-09-16 (get.: Petrus Verhelst & Joanna Theresia van Coillie), overl. Koekelare 1868-01-22.
Tr. Gits 1825-01-17 Remigius Muylle, geb. Beveren 1792-02-18, ged. ald. 1792-02-28 (get.: Joannes Baptiste Muylle & Anna Muylle), overl. Koekelare 1836-12-28, zn. van Josephus Richardus Muylle en Catharina Constantia Cnockaert.
Uit dit huwelijk:
1. Coleta Muylle, tr. Koekelare 1863-01-07 [BSk #6] Henricus Josephus Tanghe, zn. van Pieter Jacobus en van Marie Anne Therese Rys.

XI.97    Joannes Baptiste van Coillie, wever, ged. Gits 1792-10-04 (get.: Josephus van Coillie & Barbara van Coillie), begr. ald. 1851-12-06, zn. van Petrus Joannes (Pieter) van Coillie (zie X.51) en Joanna Theresia van Acker.
Tr. Gits 1813-05-12, tr. kerk ald. 1825-05-08 Cecilia (Cécile) Vandewaetere, geb. Gits 1789-08-29, begr. ald. 1867-12-17, dr. van Michael Vandewaetere en Joanna Theresia Herkelbout.
Uit dit huwelijk:
1. Karel Lodewijk Vancoillie (Van Coillie), geb. Gits 1823-07-16 (zie XII.87).
2. Coleta Vancoillie, geb. Gits 1826-01-30 (zie XII.92).
3. Barbara Vancoillie, geb. Gits 1830-04-12, overl. ald. 1841-03-06.
4. Nathalia Vancoillie, geb. Gits 1833-07-07, overl. ald. 1836-08-14.

XII.87    Karel Lodewijk Vancoillie (Van Coillie), arbeider, geb. Gits 1823-07-16, overl. ald. 1897-04-29, zn. van Joannes Baptiste van Coillie (zie XI.97) en Cecilia (Cécile) Vandewaetere.
Tr. (1) Gits 1854-06-21 Cecilia Vandecasteele, geb. Gits 1826-10-12, overl. ald. 1869-06-11.
Tr. (2) ald. 1870-01-05 Maria Ludovica Dekeuvere, geb. Ardooie 1828-10-20, overl. Gits 1894-06-22.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
Tr. (3) Ardooie 1894-10-10, tr. kerk ald. 1894-10-16 Tecla Major, geb. Pittem 1843-07-30, overl. Ardooie 1920-01-28, begr. ald. 1920-01-31.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Henricus Vancoillie, geb. Gits 1855-01-29 02:00 u., gemellus, ged. Gits 1855-01-29 (get.: Petrus Jacobus Tienpont & Cecilia Vandewater), overl. ald. 1855-02-04.
2. Maria Theresia Vancoillie, geb. Gits 1855-01-29 02:00 u., gemella, ged. Gits 1855-01-29 (get.: Petrus Jacobus Tienpont & Cecilia Vandewater), overl. ald. 1857-02-02.
3. Julia Philomena Vancoillie, geb. Gits 1856-03-21, overl. ald. 1872-10-28.
4. vrouwelijk Vancoillie, geb. Gits 1857-04-09, overl. ald. 1857-04-09.
5. Hendrik Petrus (Henri) Van Coillie, geb. Gits 1858-09-05 (zie XIII.53).
6. Pieter Jan Vancoillie, geb. Gits 1860-01-01, overl. ald. 1861-05-08, geregistreed als Petrus Jacobus.
7. mannelijk Vancoillie, geb. Gits 1861-04-19, overl. ald. 1861-04-19.
8. mannelijk Vancoillie, geb. Gits 1862-08-29, overl. ald. 1862-08-29.

XIII.53    Hendrik Petrus (Henri) Van Coillie, bakkersknecht, geb. Gits 1858-09-05, zn. van Karel Lodewijk Vancoillie (Van Coillie) (zie XII.87) en Cecilia Vandecasteele.
Tr. Lichtervelde 1883-05-02, tr. kerk ald. 1883-05-02 (get.: Carolus Vancoillie en Amata Faes) Amelia Faes, naaister, geb. Koekelare 1863-03-14.
Woonplaatsen: Het gezin week omstreeks 1890 uit naar het Fransvlaamse Pérenchies nabij Rijsel.
Uit dit huwelijk:
1. Emma Maria Van Coillie, geb. Lichtervelde 1886-10-07, ged. ald. 1886-10-10.
Tr. kerk Pérenchies (FR-Vlaanderen) 1909-07-24 Henricus Pattyn.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Leo Oscar Van Coillie, geb. Lichtervelde 1888-06-14, ged. ald. 1888-06-15 (get.: Carolus Vancoillie & Idonia Faes).
3. Sidonia Maria Van Coillie (x Vancoillie), slachtster (1911), geb. Lichtervelde 1889-06-19, ged. ald. 1889-06-20 (get.: Carolus Vancoillie & Sidonia Faes), overl. Pérenchies 1966.
In haar 1e huwelijksakte wordt ze 'Déonie Sidonie Marie' genoemd.
Tr. (1) Pérenchies (FR-Vlaanderen) 1911-06-24 Jules Emile Delforce, surveillant (1911), geb. Ferlingen (Frélinghien) 1887-07-06, overl. La-Chapelle-Yvon (FR, Calvados) 1918, zn. van Fidèle Henri Delforce en Sidonie Octavie Colice.
Tr. (2) Pérenchies 1927, tr. kerk ald. 1915-11-28, vlgs. (foutieve) aantekening op de doopakte in het PR van Lichtervelde, Henricus (Henri) Decroix, overl. Pérenchies 1937.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
4. Oscar Eugène Vancoillie, geb. Pérenchies (FR-Vlaanderen) 1892-01-12 (aang.: Henri Onvuis (47), bediende en Jacques Février (59), tuinier, beiden uit Pérenchies).
5. Augusta Maria Vancoillie, geb. Pérenchies (FR-Vlaanderen) 1893-11-12 08:00 u. (aang.: Jules Creus (37), dagloner en Cyr Wuydin (60), herbergier, beiden uit Pérenchies).
6. Hector Charles Louis Vancoillie, geb. Pérenchies (FR-Vlaanderen) 1895-10-30 01:00 u. (aang.: Albert Février (26), tuinier en Henri Delourme (35), dagloner, beiden uit Pérenchies).
7. Madeleine Marie Vancoillie, geb. Pérenchies (FR-Vlaanderen) 1897-05-31 15:00 u. (aang.: Jean Duthoit (32), dagloner en Achille Wuydin (30), wever, beiden uit Pérenchies).
8. Henri Victor Vancoillie, geb. Pérenchies (FR-Vlaanderen) 1899-11-10 22:00 u. (aang.: Alfred Six (30) en Charles Debruyne (67), dagloners uit Pérenchies), overl. Pérenchies 1947-01-20.
9. Emerence Gabrielle Vancoillie, geb. Pérenchies (FR-Vlaanderen) 1901-09-20 06:00 u. (aang.: Henri Derys (27), dagloner en Pierre Demoersman (35), wever, beiden uit Pérenchies), overl. Ferlingen (Frélinghien) 1975-02-09.
Tr. Pérenchies 1931-05-23 Henri Vermeersch, geb. ca. 1875.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XII.92    Coleta Vancoillie, geb. Gits 1826-01-30, overl. Lichtervelde 1899-01-13, dr. van Joannes Baptiste van Coillie (zie XI.97) en Cecilia (Cécile) Vandewaetere.
Tr. Carolus Ludovicus Maertens, landwerker, geb. Hooglede 1822-06-12, overl. voor 1899.
Uit dit huwelijk:
- vier zonen: Paul, Camille, Alphonse & Hector Maertens;
- vier dochters: Nathalia (volgt hieronder), Marie, Pharailde & Emma Maertens.
Uit dit huwelijk:
1. Nathalia (Mathilde) Maertens, geb. Gits 1857-05-09 (zie XIII.59).

XIII.59    Nathalia (Mathilde) Maertens, geb. Gits 1857-05-09 18:00 u., dr. van Carolus Ludovicus Maertens, landwerker, en Coleta Vancoillie (zie XII.92).
Tr. Constantinus (Constant) Joye, geb. Gits 1852-09-11 13:00 u., zn. van Pierre Joeye, arbeider, en Maria Theresia Heemeryck.
Uit dit huwelijk:
1. Achiel Arthur Joye, geb. Gits 1894-10-28 12:30 u., overl. ... (VS-Michigan, Macomb) 1985-11-04.
Tr. Grosse Pointe [?] (VS-Michigan) ca. 1925 Rose Elisabeth Haskin, geb. ! (VS-Michigan) 1900-10-03, overl. Macomb (VS-Michigan) 1986-06-01, dr. van Charley Haskin en Mary Incognita.

[ Emigratie ]
Achiel vertrok 1914-03-17 vanuit Antwerpen naar de VS.

Uit dit huwelijk is ons 1 zoon bekend die in de VS weer een Van Coillie vond...

X.53    Franciscus Ignatius van Coillie, dagloner (vt 1814), wever (1834), geb. Gits 1756-11-13, ged. ald. 1756-11-14 (get.: Franciscus van Coillie & Maria Joanna Lagein), overl. ald. 1834-08-26, zn. van Joannes Bernardus van Caillie (zie IX.32) en Anna Maria (Marie) van Peperstraete.
Tr. kerk Gits 1796-05-11 (get.: Joannes van Coillie en Joannes Calewaert) Anna Theresia Mestdagh, geb. Pittem 1770-12-03, overl. Gits 1837-06-09.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Van Coillie, landbouwersknecht (vt 1814), geb. Gits 1797-03-04, ged. ald. 1797-03-05 (get.: Franciscus & Maria Agnes Van Coillie), overl. ald. 1825-04-22.
2. Theresia Van Coillie, geb. Gits 1798-08-08, ged. ald. 1798-08-08 (get.: Petrus Mestdagh & Maria Anna Van Coillie), overl. ald. 1858-02-02.
3. Carolus Van Coillie, geb. Gits 1801-07-22, ged. ald. 1801-07-22 (get.: Antonius Hoet & Joanna Theresia Van Coillie), overl. ald. 1810-01-28.
4. Joannes Baptist (Jan) Van Coillie, geb. Gits 1803-08-24, overl. ald. 1868-02-07.
Ongehuwd.
5. Barbara Van Coillie, geb. Gits 1806-03-09, overl. ald. 1807-12-02, begr. ald. 1807-12-03.
6. Jacobus Van Coillie, geb. Gits 1808-11-27, ged. ald. 1808-11-27 (get.: Joannes & Maria Agnes Van Coillie), overl. ald. 1819-03-30.
7. Agnes Van Coillie, geb. Gits 1810-01-24, ged. ald. 1810-01-25 (get.: Josephus & Agnes Van Coillie).
8. Bruno Van Coillie, geb. Gits 1813-06-02, overl. ald. 1824-02-09.

X.56    Antonius Bernardus (Anton) van Coillie (x Vancoillie), kleermaker (1820,'26), geb. Gits 1762-01-04, ged. ald. 1762-01-05 (get.: Joannes van Coillie & Anna Maria van Bossel), overl. ald. 1826-03-27, zn. van Joannes Bernardus van Caillie (zie IX.32) en Anna Maria (Marie) van Peperstraete.
Tr. kerk (1) Anzegem 1790-05-12 (get.: Joannes Baptiste Ottevaere en Joannes Baptist Romel) Maria Barbara Vanneste (x Vanniste), ged. Kerkhove 1761-12-29 (get.: Henricus Dugardain & Adriana Romel), overl. Anzegem 1809-11-14.
Maria woonde voor haar huwelijk in Gits.
Tr. (2) Gits 1820-08-23, tr. kerk ald. 1820-08-24 Coleta Herremerre, spinster, ged. Kortemark 1783-03-10, dr. van Carolus Herremerre en Joanna Theresia Six.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Baptist van Coillie, ged. Anzegem 1790-07-03 (get.: Joannes Vanneste & Joanna Rapoye), overl. ald. 1790-10-04.
2. Constantinus (Constantin) van Coillie, ged. Anzegem 1791-07-07 (get.: Joannes Joseph Isebaert & Maria Joanna Vanneste).
3. Francisca van Coillie, ged. Anzegem 1794-05-30 (get.: Joannes Baptist Rommel & Maria Joanna Vanneste).
4. Ludovicus (Louis) Van Coillie, geb. Anzegem 1797-01-27 (zie XI.112).
5. Amelia Van Coillie, geb. Anzegem ca. 1800, overl. Gits 1860-06-02, begr. ald. 1860-06-02.
Tr. ald. 1832-05-05 Severinus Hallaert, zn. van Joannes Baptiste Hallaert en Isabella Lamote.
 
[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
De echtgenoot van Amelie heette in de getypte stamboomversie Josephus Allaert, z. datumgegevens en z. kinderen. We houden er rekening mee dat 'Josephus' geen typfout was, en dat Amelie mogelijk twee keer getrouwd was.

 
Uit dit huwelijk:
1. Carolus Ludovicus Allaert, geb. Gits 1833-10-07 [PR];
2. Joannes Hallaert, geb. Gits 1835-05-22;
3. Delphina Hallaert, geb. Gits 1837-10-16;
4. Petrus Allaert, geb. 1840-03-29, overl. ald. 1840-04-12.

Uit het tweede huwelijk:
6. Felicité Van Coillie, ged. Gits 1821-06-10, begr. ald. 1822-07-26.
7. Antonius (Antoine) Van Coillie, ged. Gits 1824-06-10 (zie XI.117).

XI.112    Ludovicus (Louis) Van Coillie, geb. Anzegem 1797-01-27, ged. ald. 1797-01-27 (get.: Joannes Baptist Vanneste & Maria Ludovica Lefever), begr. Gits 1877-12-07, zn. van Antonius Bernardus (Anton) van Coillie (x Vancoillie) (zie X.56) en Maria Barbara Vanneste (x Vanniste).
Tr. Gits 1823-08-06, tr. kerk ald. 1823-08-07 Cecilia Callewaert, spinster (1823), geb. Gits 1797-10-01, dr. van Germanus Ludovicus Callewaert en Joanna Theresia de Simpel.
Uit dit huwelijk:
1. Antoon Vancoillie, geb. Gits 1823-10-12 (zie XII.95).
2. Maria Ludovica Vancoillie, geb. Gits 1825-10-30.
3. Karel Lodewijk Vancoillie, geb. Gits 1828-01-15, overl. ald. 1909-09-09.
Tr. ald. 1871-06-20 Coleta Capelle, geb. Gits ca. 1827.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Lucie Vancoillie, geb. Gits 1830-03-16.
5. Maria Julia Vancoillie, geb. Gits 1832-10-01.
6. Maria Vancoillie, geb. Gits 1833-10-26, overl. ald. 1847-11-09.
7. Frans Xavier Vancoillie, geb. Gits 1835-06-16 (zie XII.103).
8. Melanie Vancoillie, geb. Gits ca. 1837.

XII.95    Antoon Vancoillie, geb. Gits 1823-10-12, overl. ald. 1864-01-05, zn. van Ludovicus (Louis) Van Coillie (zie XI.112) en Cecilia Callewaert, spinster (1823).
Tr. Gits 1860-05-09 Coleta Willaert, geb. Gits ca. 1832.
Uit dit huwelijk:
1. Henri Lodewijk Vancoillie, geb. Gits 1861-03-13.

XII.103    Frans Xavier Vancoillie, kleermaker (1868), geb. Gits 1835-06-16, overl. Brussel 1917-12-29, zn. van Ludovicus (Louis) Van Coillie (zie XI.112) en Cecilia Callewaert, spinster (1823).
Tr. Brussel 1867-10-26 Elisabeth Marthe van Lierop, geb. Eindhoven 1838-09-14, overl. 1905-01-21.
Uit dit huwelijk:
1. Antoine François Vancoillie, geb. Brussel 1868-06-01.
2. Louis Antoine Vancoillie, geb. Brussel 1869-09-19 (zie XIII.62).
3. Léon Victor Charles Vancoillie, geb. Brussel 1870-09-17 (zie XIII.64).
4. Arthur Joseph François Vancoillie, geb. Brussel 1874-05-31, overl. ald. 1874-07-01.
5. Colette Pulcine Cecile Vancoillie, geb. Brussel 1877-09-30, overl. ald. 1877-10-12.
6. Mathilde Leonier Antoinette Vancoillie, geb. Brussel 1880-07-20, overl. ald. 1880-08-28.

XIII.62    Louis Antoine Vancoillie, winkelbediende (1919), geb. Brussel 1869-09-19, zn. van Frans Xavier Vancoillie (zie XII.103) en Elisabeth Marthe van Lierop.
Tr. 1884-10-27 Victoire Augustine Lhoest, geb. Brussel 1868-11-16.

[ Emigratie ] Het gezin, afkomstig uit Zellik vertrok vanuit Den Haver met het schip Le Savoie naar het Canadese Abbeville. In 1919 passeerden op Ellis Island: Louis Van Coillie (gehuwd, 50), store clerk, Victoire Van Coillie (gehuwd, 50) en Augustine Van Coillie, domestic (ongehuwd, 24). Hoe Franstalig hun namen ook mogen klinken, ze waren op de passagierslijst ingeschreven als 'Flemish'.
Uit dit huwelijk:
1. Augustine Elisabeth Anna Vancoillie, domestic (1919), geb. Brussel 1868-11-16.

XIII.64    Léon Victor Charles Vancoillie, geb. Brussel 1870-09-17, overl. voor 1963, zn. van Frans Xavier Vancoillie (zie XII.103) en Elisabeth Marthe van Lierop.
Tr. Laken 1893-07-24 Pauline Persenaire, geb. Brussel 1871-02-28.
Uit dit huwelijk:
1. Antoine Vancoillie, architect te Saint-Malo (FR, Bretagne), geb. Brussel 1893-10-22, overl. Saint-Malo [?].
2. Marthe Edmée Cecile Vancoillie, geb. Brussel 1895-05-13.
3. Louis François Léon Vancoillie, geb. Brussel 1897-05-25.

XI.117    Antonius (Antoine) Van Coillie, landbouwarbeider (gedurende 45 jaar op de 'ferme du Chastel'), ged. Gits 1824-06-10, overl. La Houlette 1914-10-01, of de 15e, zn. van Antonius Bernardus (Anton) van Coillie (x Vancoillie) (zie X.56) en Coleta Herremerre, spinster.
Tr. Ferlingen (Frélinghien) 1853-05-11 Marie Catherine Joseph Desreumaux, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1824-09-28, overl. ald. 1871-11-09, dr. van Cyril Joseph Desreumaux en Marie Adélaïde Joseph Batteur.
Uit dit huwelijk:
1. Antoine Vancoillie, geb. Ferlingen (Frélinghien) ca. 1855, overl. ca. 1873, krankzinnig geworden nadat hij in een put was afgedaald waarin hij zijn sleutels had laten vallen.
2. Charles Henri Désiré Joseph Vancoillie, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1857-10-23.
Tr. Ferlingen (Frélingien) 1881-05-31 Delphine Mathilde Gilles, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1860-07-09, overl. ald. 1899-10-01, dr. van Pierre Joseph Gilles en Marie Fidéline Joseph Delobeau.
Volgens de getypte stamboom was Charles geb. ca. 1868 en bleef hij ongehuwd...
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Colette Amélie Joseph Vancoillie, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1859-03-06, of 1859-02-22 [?], overl. Ferlingen (Frélinghien) 1946-12-13.
Tr. ald. 1886-06-28 Désiré Joseph Prévost, geb. Quesnoy-sur-Deûle 1851-12-29, zn. van Charles Louis Prévost en Virginie Nathalie Marescaux.
Uit dit huwelijk:
1. Jules Prévost, geb. ca. 1887, tr. Elise Six.
4. Augustin Vancoillie, geb. La Houlette 1861-01-06 (zie XII.111).
5. François Louis Vancoillie, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1864-01-07 (zie XII.113).
6. Marie Vancoillie, geb. ca. 1867 (zie XII.115).
7. Léonie Lucie Joseph Vancoillie, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1868-01-14.
Tr. ald. 1892-06-11 Charles François Becu, geb. Vloerbeke (Fleurbaix) 1864-12-12, zn. van Elisa Becu.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XII.111    Augustin Vancoillie, geb. La Houlette 1861-01-06, overl. Ferlingen (Frélinghien) ca. 1906, zn. van Antonius (Antoine) Van Coillie (zie XI.117) en Marie Catherine Joseph Desreumaux.
Tr. Marie Apolline Dewilde, overl. Ferlingen (Frélinghien) 1901-12-08.
Volgens de gegevens van Maurits Vancoillie heette ze 'Pauline Dewitte'.
Uit dit huwelijk:
1. Jean Baptiste Augustin Joseph Vancoillie, geb. La Houlette 1880-01-02 (zie XIII.69).
2. Marie Marguerite Vancoillie, geb. 1881-04-22.
3. Antoinette Léonie Joseph Vancoillie, geb. 1882-09-01, overl. ca. 1951.
Tr. Ferlingen (Frélinghien) 1905-11-25 Théophile Henri Lemiègre.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Lemiègre, tr. Ferlingen 1927-06-04 Jeanne Cotteyne.
4. Marie Caroline Vancoillie, geb. 1883-10-21.
5. Louis François Vancoillie, geb. 1885-01-06.
6. Augustin Henri Vancoillie, geb. 1886-04-17.
7. Georges Paul Vancoillie, geb. 1887-09-08.
8. Marie Louise Vancoillie, geb. 1888-10-05.
Tr. Yy Demeyer.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
9. Pauline Vancoillie, geb. 1890-01-05.
Tr. (1) Mons-en-Baroeul 1910-09-22 Henri Devillier, overl. Rijsel 1926-01-24.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Rijsel Sint-Michiels 1931-01-07 Raymond Lemblé.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
10. Michel Jean Vancoillie, geb. 1891-02-26.
11. Yvonne Françoise Vancoillie, geb. 1892-03-18.
12. Léon Jules Vancoillie, geb. 1893-05-08, overl. ca. 1968.
Tr. Xx Van Wittenberghe.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
13. Madeleine Marie Vancoillie, geb. 1895-05-24.
Tr. Duinkerke Sint-Eloois 1921-12-15 François Saus.
14. Achille Vancoillie, geb. 1896-06-21.
15. Paul Vancoillie, geb. 1897-07-28, overl. ca. 1969.
Ongehuwd.
16. Marcel Jean Vancoillie, geb. 1898-07-17.
17. René Désiré Vancoillie, geb. 1899-12-02.
18. Valentine ([?]) Vancoillie, geb. ca. 1900.

XIII.69    Jean Baptiste Augustin Joseph Vancoillie, geb. La Houlette 1880-01-02, een andere bron zegt Ferlingen (Frélinghien), overl. ca. 1960, zn. van Augustin Vancoillie (zie XII.111) en Marie Apolline Dewilde.
Tr. Ferlingen (Frélinghien) 1903-06-15 Louise Aimée Charlet, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1880-03-14, dr. van Edouard Charlet en Aimée Menet.
Uit dit huwelijk:
1. Valentine Vancoillie, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1904-01-09.
Tr. Rijsel 1926-02-15 Alexandre Leroy, geb. ca. 1905.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XII.113    François Louis Vancoillie, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1864-01-07, overl. ca. 1941, zn. van Antonius (Antoine) Van Coillie (zie XI.117) en Marie Catherine Joseph Desreumaux.
Tr. Ferlingen (Frélinghien) 1892-10-11 Julie Fidéline Joseph Destriez, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1868-06-27, overl. ca. 1928, dr. van François Marie Joseph Destriez en Sophie Amélie Garrein.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Thérèse Vancoillie, geb. ca. 1897.
2. Emilienne Vancoillie, geb. ca. 1898.
3. Marcel François Vancoillie, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1904-05-15.
Tr. Robaais (Roubaix) 1928-04-11 Celestina Franquet, geb. ca. 1905.

XII.115    Marie Vancoillie, geb. ca. 1867, overl. ca. 1885, op 18-jarige leeftijd in het kraambed, dr. van Antonius (Antoine) Van Coillie (zie XI.117) en Marie Catherine Joseph Desreumaux.
Kind:
1. Berthe Marie Joseph Vancoillie, geb. ca. 1885 (zie XIII.98).

XIII.98    Berthe Marie Joseph Vancoillie, geb. ca. 1885, dr. van Marie Vancoillie (zie XII.115).
Tr. Ferlingen (Frélinghien) 1905-03-16 Charles Joseph Perdu.
Uit dit huwelijk:
1. Suzanne Perdu;
2. Thérèse Perdu;
3. Louis Perdu, overl. 5 jaar oud;
4. Germaine Perdu.
Kind:
1. Marie Madeleine Vancoillie, geb. Ferlingen (Frélinghien) 1904-12-26.

IX.36    Franciscus (François) van Coillie, landbouwer, ged. Gits 1727-09-10 (get.: Egidius Vancoillie & Maria Cecilia Vantomme), begr. ald. 1798-03-28, zn. van Joannes Caillie (van Quaillie) (zie VIII.34) en Maria Joanna Vantomme.
Tr. kerk Gits 1764-05-10 Anna Catharina Hoet, geb. Gits 1740-12-31, ged. ald. 1740-12-31 (get.: Ambrosius Maes & Maria Joanna Hoet), dr. van Pieter Hoet en Petronella Jacoba Mesure.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus van Coillie, geb. Gits 1765-02-23, ged. ald. 1765-02-24 (get.: Joannes van Coillie & Petronella Mesure), begr. ald. 1770-12-01.
2. Henricus Josephus van Coillie, geb. Gits 1766-09-26, ged. ald. 1766-09-27 (get.: Petrus Hoet & Joanna van Tomme).
3. Anna Theresia van Coillie, geb. Gits 1769-05-11, ged. ald. 1769-05-12 (get.: Petrus Hoet & Joanna Theresia van Coillie), overl. ald. 1770-01-30, begr. ald. 1770-01-31.
4. Dokter Petrus Ignatius van Coillie, veearts, geb. Gits 1770-12-27, ged. ald. 1770-12-28 (get.: Joannes Ignatius Hoet & Joanna Theresia van Coillie), overl. Beveren 1815-02-27, begr. ald. 1815-02-28.
Tr. Gits 1802-05-18, 18 floreal x,, tr. kerk Gits 1802-05-26 Victoire van Steenkiste, geb. Gits 1769-03-11, overl. Roeselare 1845-11-10, dr. van Martin van Steenkiste en Isabella Clara Houthooft.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Isabella Clara van Coillie, ged. Gits 1773-12-21 (get.: Joannes van Coillie & Petronella Miseure).
6. Cecilia van Coillie, ged. Gits 1776-01-19 (get.: Josephus van Coillie & Jacoba Victoria Hoet), overl. ald. 1776-05-17, begr. ald. 1776-05-19.
7. Ludovicus van Coillie, ged. Gits 1777-06-30 (get.: Josephus van Coillie & Jacoba Victoria Hoet).
8. Carolus van Coillie, ged. Gits 1781-03-31 (get.: Antonius Hoet & Agnes van Coillie), overl. ald. 1781-04-19, begr. ald. 1781-04-21.

IX.43    Josephus van Coillie (+ Van Collie), landbouwer, schepen van Ogierlande (benoemd 1775-02-10), ged. Gits 1739-05-05 (get.: Martinus Hillewaere & Anna Maria Deyne), overl. ald. 1825-06-16, begr. ald. 1825-06-17, zn. van Joannes Caillie (van Quaillie) (zie VIII.34) en Maria Joanna Vantomme.
Tr. kerk Gits 1783-01-08 (get.: Emmanuel Joye en Theresia van Coillie), maar ook vermeld in de klapper van PR Bekegem, Maria Theresia Joie (x Joye), geb. Gits 1758-11-11, ged. ald. 1758-11-11 (get.: Guilielmus Wybo & Anna Maria Joie), overl. ald. 1844-03-15.
Op de hofstede van het gezin verbleef in 1814 ook nog Bruno van Coillie, 11 jaar, knecht uit Gits (Volkstelling 1814).
Uit dit huwelijk:
1. Theresia van Coillie, ged. Gits 1785-11-03 (get.: Laurentius Joye & Anna Catharina van Coillie uit Koolskamp), overl. ald. 1788-07-12, begr. ald. 1788-07-13.
2. Sophia van Coillie, ged. Gits 1787-02-11 (get.: Franciscus van Coillie & Maria Joanna Wybo), overl. ald. 1846-07-11.
Tr. ald. 1818-10-10, tr. kerk ald. 1818-10-14 Joannes (Jan) Tempelaere, geb. Gits ca. 1784, zn. van Petrus Albertus Tempelaere en Maria Jacoba Cockhuyt.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Petrus (Pieter) van Coillie, ged. Gits 1788-10-12 (zie X.76).
4. Joannes Baptiste van Coillie, ged. Gits 1790-07-30 (zie X.78).
5. Barbara van Coillie, spinster, ged. Gits 1793-03-14 (get.: Petrus van Coillie uit Werken & Maria Anna Joye uit Gits), overl. ald. 1878-11-05, begr. ald. 1878-11-05.
Tr. ald. 1813-05-12 Joannes Muylle, broodbakker, geb. Gits 1793-02-25, ged. ald. 1793-02-26 (get.: Joannes Baptiste Muijlle & Maria de Vos), overl. ald. 1863-08-29, zn. van Michael Muylle en Maria Neckers.
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus Muylle, bakker, geb. 1819-01-25, overl. 1879-04-29, tr. Gistel 1849-05-07 [BSk #85] Maria Godeliva Laga, wed. van Joannes Viaene (overl. Gistel 1847-11-07), dr. van Henricus Josephus Laga & Sophia Josephina Rosseel;
2. Carolus Muylle, bakker, geb. 1821-04-27, overl. 1848-04-18;
3. Coleta Muylle, geb. Gits 1823-08-03, overl. Handzame 1912-03-16, tr. Ichtegem 1847-10-06 [BSk #212] Ferdinandus Vanrietvelde, zn. van Philippus Jacobus Vanrietvelde & Clemence Steen;
4. Eduardus Muylle, bakker, geb. 1826-07-05, overl. 1876-04-03, tr. Eernegem 1850-09-18 [BSk #173] Juliana Joanna Laga, geb. 1823, overl. 1910, dr. van Henricus Josephus Laga & Sophia Josephina Rosseel;
5. Leo Josephus Muylle, geb. 1827-07-05, overl. 1827-09-30;
6. Fredericus Muylle, bakker, geb. 1828-08-09, overl. 1908-08-10, tr. Hooglede 1853 Melanie Vandecasteele, geb. 1829-04-09, overl. 1885-12-25;
7. Desiderius Muylle, geb. 1830-10-29, overl. 1831-08-05;
8. Desiderius Muylle, bakker, geb. 1833-03-31, overl. 1885-08-25, tr.(1) Hooglede 1864-01-08 [BSk #5] Natalia Delaey, dr. van Petrus en van Christina Deceuninck; tr.(2) Gits 1867 Julia Bastiaen;
9. Richard Josephus Muylle, geb. 1837-08-31, overl. 1837-09-26.
6. Catharina (Katrien) van Coillie (x Vancoillie), geb. Gits 1796-01-27, ged. ald. 1796-01-28 (get.: Emmanuel Joye uit Lichtervelde & Maria Agnes van Coillie uit Gits), overl. Hooglede 1888-03-30, begr. Gits 1888-03-30.
Tr. ald. 1828-09-27, tr. kerk ald. 1828-09-30 Joannes (Jan) van Colen, geb. Ruddervoorde, ged. ald. 1789-01-20 (get.: Martyinus de Puydt & Catharina Craeymeersch), overl. Gits 1858-02-15.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Cecilia Van Coillie, geb. Gits 1798-04-04, ged. ald. 1798-04-04 (get.: Antonius Hoet & Anna Maria Joye), overl. Moorslede 1888-04-10.
Tr. Gits 1823-11-26, tr. kerk ald. 1823-11-26 Augustinus (August) van Colen, landbouwer, geb. Ruddervoorde, ged. ald. 1789-05-08 (get.: Petrus van Colen & Isabella Brigitta de Puydt), zn. van Franciscus van Colen en Godeliva Puydt.
Uit dit huwelijk:
1. Rosalia Van Colen, geb. Moorslede 1840-04-01, overl. Jeanvil-Paluel 1919-08-04 [rMich];
1. Bernard Leopold Vancolen, tr. Langemark 1870-08-31 [BSk #288] Pelagia Virginia Vermeulen, dr. van Petrus Martinus Vermeulen & Amelia Francisca Constantia Calmeyn.
8. Franciscus Van Coillie (x Vancoillie), geb. Gits 1800-05-11 (zie X.86).

X.76    Petrus (Pieter) van Coillie, ged. Gits 1788-10-12 (get.: Petrus Josephus Joye uit Roeselare & Joanna Theresia van Coillie uit Lichtervelde), overl. ald. 1861-02-20, zn. van Josephus van Coillie (+ Van Collie) (zie IX.43) en Maria Theresia Joie (x Joye).
Tr. Gits 1825-05-18 Rosalia Godderis, ged. Lichtervelde 1788-11-05, dr. van Michael Ludovicus Godderis en Victoria Cappelle.
Uit dit huwelijk:
1. Karel Lodewijk (Charles) Van Coillie, geb. Gits 1826-06-08 (zie XI.119).

XI.119    Karel Lodewijk (Charles) Van Coillie, geb. Gits 1826-06-08, overl. ald. 1904-06-28, zn. van Petrus (Pieter) van Coillie (zie X.76) en Rosalia Godderis.
Tr. Gits 1864-11-23 Maria Theresia Samijn (of Samyn ?), geb. Gits 1838-04-16, overl. ald. 1936-09-08.
Uit dit huwelijk:
1. Victorine Barbara Vancoillie, geb. Gits 1866-03-20, overl. ald. 1961-01-07.
Ongehuwd.

X.78    Joannes Baptiste van Coillie, ged. Gits 1790-07-30 (get.: Theodorus Joye uit Lichtervelde & Maria Anna van Coillie uit Koolskamp), overl. Komen 1875-12-15, zn. van Josephus van Coillie (+ Van Collie) (zie IX.43) en Maria Theresia Joie (x Joye).
Tr. Gits 1822-11-05, tr. kerk ald. 1822-11-06 Sophie van Hollebeke, ged. Gits 1788-07-06, overl. Oostnieuwkerke 1870-10-21 (aang.: Charles Vancoillie (45), landbouwer te Passendale, zoon), dr. van Carolus van Hollebeke en Petronilla (Petronelle) Ketels.
Uit dit huwelijk:
1. Karel Vancoillie, geb. Gits 1823-09-15, overl. ald. 1823-10-07.
2. Carolus Ludovicus (Karel) Vancoillie, geb. Gits 1824-10-04 (zie XI.122).
3. Juliana (Julie) Vancoillie, geb. Gits 1827-06-06, overl. Wervik 1887-02-11.
Tr. Passendale 1863-01-07 Petrus Martinus (Pierre) Syx, landbouwer (Komen), geb. Wervik 1837-06-20, overl. Bergen-bij-Rijsel (Mons) 1918-mm-dd, begr. Mons-en-Baroeul, zn. van Carolus Amandus Syx en Augustina Josephina Dervaux.
Uit dit huwelijk (o.m.?):
1. Camille Syx, geb. 1867, overl./begr. Bergen-bij-Rijsel (Mons-en-Baroeul) 1909.
4. Petrus Joannes (Pieter) Vancoillie, geb. Gits 1830-10-20 (zie XI.126).

XI.122    Carolus Ludovicus (Karel) Vancoillie, landbouwer (1897), geb. Gits 1824-10-04, overl. Passendale 1902-10-04, zn. van Joannes Baptiste van Coillie (zie X.78) en Sophie van Hollebeke.
Tr. Rumbeke 1865-07-06 Maria Ludovica (Marie-Louise) Demeester, landbouwster (1897), geb. Rumbeke 1841-09-11, overl. Passendale 1930-09-03.
Uit dit huwelijk:
1. Odilon Louis Napoleon Vancoillie, geb. Passendale 1866-10-13 (zie XII.119).
2. Emma Barbara Vancoillie, landbouwster (1897), geb. Passendale 1867-12-08, overl. Brugge 1952-09-11.
Tr. Passendale 1897-02-24 Camil Aloïs Vandeweghe, onderwijzer (1897), geb. Gullegem 1858-06-24, overl. ald. 1913-01-26, zn. van Hendrik Disideer Vandeweghe, koster (1897), en Rosalia Decoene. Eerder tr. Octavie Verstraete.
Uit dit huwelijk:
1. Marguerite Vandeweghe, geb. Gullegem 1898-04-26, overl. Brugge 1953-01-21 (ongehuwd);
2. Léon Vandeweghe, geb. Gullegem 1900-05-08;
3. Antoine Vandeweghe, kloosterling (br. Antoine), geb. Gullegem 1903-08-29.
3. Helena Maria Josepha Vancoillie, geb. Passendale 1868-11-03, overl. Bissey-la-Pierre (FR, Côte d'Or) 1954-08-04.
Tr. (1) Passendale 1893-10-05, met contract voor notaris Deneckere (Moorslede, 1893-09-28), Petrus Hendrik Decock, geb. Roeselare 1855-01-18, overl. ald. 1911-03-21, zn. van Petrus Frans Decock en Rosalia Decommer.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Madeleine Decock, geb. Roeselare 1896-03-22;
2. Irma Anna Decock, geb. Roeselare 1898-10-20, tr. 1925-08-20 Charles Joseph Tommeleyn, geb. Zarren 1897-06-06;
3. Nestorine Maria Decock, geb. Roeselare 1900-07-08, ongehuwd;
4. Germana Amandina Decock, geb. Roeselare 1901-10-09, tr. Clement Junot;
5. Hector Richard Decock, geb. Roeselare 1904-05-12, tr. Xx Bonte;
6. Anna Maria Decock, geb. Roeselare 1906-05-30;
7. Paula Maria Decock, geb. Roeselare 1908-01-17, tr. Jules Bostijn.
Tr. (2) na 1911 Yy Beeuwsaert.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Alexia Maria Vancoillie, geb. Passendale 1870-05-28, overl. ald. 1941-05-12.
5. Sophie Maria (Eveline) Vancoillie, geb. Passendale 1871-06-13, overl. ald. 1944-06-10.
Tr. ca. 1899 Cyrille Callewaert, geb. Passendale 1876-02-24, overl. ald. 1957-12-09.
Uit dit huwelijk:
1. Octave Callewaert, geb. Passendale ca. 1900, tr. Madeleine Goudezeune;
2. Léon Callewaert, geb. Passendale 1901-07-30, overl. 1969-12-03, tr. Marguerite Castrique;
3. Marie Madeleine Callewaert, geb. Passendale 1903-01-14, tr. Louis Lagache, geb. 1900-03-02;
4. Antoine Callewaert, geb. Passendale 1904-02-26, tr. Maria Lagache, geb. Wulvergem 1905-02-06;
5. Paula Callewaert, geb. Hooglede 1905-07-15, tr. Vormezele 1929-10-23 Remi Lesaffre, geb. Wervik 1897-02-07;
6. Rachel Callewaert, geb. Hooglede 1908-06-10, tr. Zillebeke 1932-06-01 Henri Pollefeyt, landbouwer;.
6. Vital Carolus Vancoillie, geb. Passendale 1872-11-09, overl. ald. 1874-04-23.
7. Cyriel Gustave Vancoillie, geb. Passendale 1874-04-01, overl. ald. 1875-08-27.
8. Joseph Vital Vancoillie, geb. Passendale 1875-05-05 (zie XII.132).
9. Camiel Joannes Vancoillie, geb. Passendale 1881-01-10, overl. Kortrijk 1891-08-14.
10. Maria Ludovica Vancoillie, geb. Passendale 1886-01-29, overl. Boezinge 1958-05-28.
Tr. Passendale 1914-01-07 Arsenus Amandus (Arsène) Lemahieu, landbouwer, geb. Brielen 1882-03-09, overl. Ieper 1967-07-18.

XII.119    Odilon Louis Napoleon Vancoillie, geb. Passendale 1866-10-13, overl. ald. 1953-01-11, zn. van Carolus Ludovicus (Karel) Vancoillie (zie XI.122) en Maria Ludovica (Marie-Louise) Demeester, landbouwster (1897).
Tr. (1) ca. 1896 Maria Ludovica (Louise) Degandt, geb. Westrozebeke 1866-04-24, overl. Passendale 1903-04-15.
Tr. (2) ald. 1905-03-09 Maria Mathilda (Marie) Bisschop, geb. Passendale 1881-07-29, overl. voor 1953, dr. van Désiré Bisschop en Lucie Régine Schier.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jozef Vancoillie, geb. ca. 1898.
Tr. Xx Soete, geb. ca. 1900.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Madeleine Vancoillie, geb. Passendale 1900-05-31, overl. Izegem 1927-06-06.
Tr. ca. 1925 Paul Soete, geb. ca. 1898, overl. na 1953. Hertr. Xx Verhamme.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
Uit het tweede huwelijk:
3. Charles Louis (Karel) Vancoillie, landbouwer, geb. Passendale 1905-06-01, overl. Zonnebeke 1991-04-05.
Tr. Passendale 1931-09-30, of 1931-10-01 [?] (pater Staf vermeldde de onbestaande datum 1931-09-31). Echtgenote is Maria Julia Beheyt, geb. Passendale 1907-04-17.
4. Gerard Vancoillie, landbouwer, geb. Passendale 1908-02-02, overl. 1953.
Tr. ca. 1942.

XII.132    Joseph Vital Vancoillie, geb. Passendale 1875-05-05, overl. ald. 1951-08-28, zn. van Carolus Ludovicus (Karel) Vancoillie (zie XI.122) en Maria Ludovica (Marie-Louise) Demeester, landbouwster (1897).
Tr. ca. 1904 Marie Deleu, geb. Passendale 1876-06-23.
Uit dit huwelijk:
1. Julia Vancoillie, geb. 1905-04-01, overl. na 1992.
Tr. Passendale 1930-07-16 Jules Vanoverberghe, geb. Moorslede 1899-05-13, overl. Lupoigne 1954-09-09.
2. Elza Louisa Vancoillie, geb. Passendale 1906-04-22, overl. Wakken 1982-03-19.
Tr. ca. 1929 Marcel Cools, geb. Meulebeke 1904-02-09, overl. Roeselare 1992-11-16, in het H.-Hartziekenhuis, begr. Passendale 1992-11-23, bijgezet in de familiekelder.
3. Anna Vancoillie, geb. Passendale 1907-04-03, overl. ald. 2007-03-11, een kleine maand voor haar honderdste verjaardag.
Tr. ca. 1930 Achiel Casteleyn, geb. ca. 1905, overl. 1981.
4. Léon Odillon Vancoillie, landbouwer, geb. Passendale 1908-08-28, overl. voor 1992.
Tr. ca. 1933.

XI.126    Petrus Joannes (Pieter) Vancoillie, geb. Gits 1830-10-20, zn. van Joannes Baptiste van Coillie (zie X.78) en Sophie van Hollebeke.
Tr. Passendale 1859-02-09 Juliana Pattijn (x Pattyn), geb. Passendale 1836-02-02, dr. van Bernard Pattyn en Coleta Francisca Bonte.
Uit dit huwelijk:
1. Arthur Alois Vancoillie, geb. Passendale 1859-05-15.
2. Emmerence Marie Vancoillie, geb. Passendale 1860-08-01, overl. Komen 1906-12-06.
Tr. Zonnebeke 1892-02-17, met huwelijkscontract voor notaris Parret (Zonnebeke, 1892-02-04), Felix Deriemaecker, zn. van Karel Deriemaecker en Leonora Vannooye (Vanoyen).
Uit dit huwelijk:
1. Jerôme Deriemaecker, geb. Komen 1892-04-19, overl. Poperinge 1919-09-08.
3. Justin Victor Vancoillie, geb. Passendale 1861-10-02 (zie XII.140).
4. Anna Maria Vancoillie, geb. Passendale 1862-11-02.
Tr. Zonnebeke 1888-11-29, met huwelijkscontract voor notaris De Toucruier (Langemark, 1888-11-13), Victor Deriemaecker, zn. van Karel Deriemaecker en Leonora Vannooye (Vanoyen).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

 

 

Post

 


Gemaakt met het genealogieprogramma PRO-GEN
© J. Mulderij & D.J. Scholte in ’t Hoff, Markelo.