v. 2009-11-12


Genealogie van Petrus Vancoillie


Oostrozebeke

 

onze tak-Oostrozebeke

 

De tak Oostrozebeke werd met ingang van
2003-09-01 afgesplist van de stam Rouger. Nieuwe onderzoeksresultaten
van Marc Van Assche toonden aan dat Michiel Vancoillie onmogelijk kon
afstammen van de Pieter waarvan hij voordien de zoon heette
te zijn. Het zoeken is nu naar een Petrus, geb. ca. 1605 in
Sint-Baafs-Vijve of in Oostrozebeke.

In de penningkohieren van
Oostrozebeke (1571–’77) vond genealoog Marc Van Assche in 1576:
«Willem Van Coylgen hout in pachte van Joos De Busschere
een huus ende een lochtink.
»,
en vermoedt dat deze Willem wel eens de grootvader van de gezochte
Pieter zou kunnen zijn. Pieter kan dan geboren zijn in Oostrozebeke, evenals
zijn zoon Michiel die door huwelijk verhuisde naar Sint-Baafs-Vijve
maar in 1682 terugkeerde naar Oostrozebeke.

 

Mist u rechts ’n Namenindex ?  Klik dan hier.

 

I.1    Petrus Vancoillie, geb. Sint-Baafs-Vijve|Oostrozebeke [?] ca. 1605.
Kinderen:
1. Michiel Vancoillie (x Varcailde, + Vercoilge), geb. Sint-Baafs-Vijve|Oostrozebeke [?] ca. 1629 (zie II.1).
2. Egidius van Coille, geb. ca. 1636 (zie II.3).

II.1    Michiel Vancoillie (x Varcailde, + Vercoilge), geb. Sint-Baafs-Vijve|Oostrozebeke [?] ca. 1629, (PR's Sint-Baafs-Vijve beginnen pas in 1650), overl. Oostrozebeke 1714-09-15, begr. ald. 1714-09-16, zn. van Petrus Vancoillie (zie I.1).
Buitenpoorter van Kortrijk te Sint-Baafs-Vijve (bij koop, 1663-11-10...1681), en te Oostrozebeke (1682-1713).
Otr. Sint-Baafs-Vijve 1654-05-10 (get.: Laurentius Verschelde en Adriana Peys), tr. kerk ald. 1654-05-17 (get.: Maria van Gompel en Carolus de Volder) Elisabeth Peys (Peers, Pes), overl. voor 1714.
Uit dit huwelijk:
1. Judoca Vercoile, geb. Sint-Baafs-Vijve 1655-02-23, ged. ald. 1655-02-24 (get.: Judocus Peers & Judoca Peers), overl. Oostrozebeke 1679-10-04, begr. ald. 1679-10-05.
2. Michiel Vercoli, geb. Sint-Baafs-Vijve 1657-03-19 (zie III.2).
3. Adriana Vercoille, geb. Sint-Baafs-Vijve 1662-12-18, ged. ald. 1662-12-19 (get.: Judocus de Deyne & Adriana Pers).
4. Maria Vercollie, 'filia devota', geb. Sint-Baafs-Vijve 1663-09-10, ged. ald. 1663-09-11 (get.: [.?.] de Wachter & Maria de Smet), overl. Oostrozebeke 1731-01-26.
5. Judocus Vercoli (x Vercoellie, + van Coille), geb. Sint-Baafs-Vijve 1666-05-11 (zie III.6).
6. Franciscus Vercoille (x Vercoilge, + Vancoille), geb. Sint-Baafs-Vijve 1667-08-23 (zie III.8).
7. Adrianus Verkoellie (x Vercoullie, + Vancoille), geb. Oostrozebeke 1670-02-06 (zie III.11).
8. Elisabeth Vercoellie (x Verquoilge, + Vancoille), geb. Oostrozebeke 1673-04-01, ged. ald. 1673-04-02 (get.: Franciscus de Mey namens Joes Pessche & Elisabeth Verbeke), overl. ald. 1743-07-03.
Otr. ald. 1700-04-13 (get.: Olivier Huys en Maria Verquoilge), tr. kerk ald. 1700-04-25 (get.: Maria Verquoilge en Henricus Fourny) Joannes Turpin (Turpein), overl. na 1743.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

III.2    Michiel Vercoli, geb. Sint-Baafs-Vijve 1657-03-19, ged. ald. 1657-03-20 (get.: [.?.] & Judoca Peers), overl. Oostrozebeke 1739-12-05, zn. van Michiel Vancoillie (x Varcailde, + Vercoilge) (zie II.1) en Elisabeth Peys (Peers, Pes).
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1690-1713).
Otr. Oostrozebeke 1690-04-05 (get.: Michael Vercolie en Elisabeth Beke), tr. kerk ald. 1690-04-21 (get.: Michael Vercolie en Elisabeth Beke) Joanna Verhulst, geb. Oostrozebeke 1666-09-23, ged. ald. 1666-09-24 (get.: Carolus Verbeeck & Joanna Nieuwlant), overl. ald. 1734-08-08.
Uit dit huwelijk:
1. Michiel Facoeillie (Vancoille), geb. Oostrozebeke 1691-05-07 (zie IV.1).
2. Elisabeth Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1695-12-26, ged. ald. 1695-12-27 (get.: Carolus Verbeke & Elisabeth van Coillie).
3. Maria Anne Verquoilge (x Vancoillie, + Vancoille), geb. Oostrozebeke 1697-10-04, ged. ald. 1697-10-05 (get.: Judocus Verquoilge & Maria Verbeke), overl. ald. 1773-12-21.
Otr. (1) ald. 1726-09-14 (get.: Guilielmus Devos en Joanna Deruddere), tr. kerk ald. 1726-09-28 (get.: Guilielmus de Vos en Joanna Verhulst) Judocus Devos.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. kerk (2) Oostrozebeke 1745-02-04 (get.: Joannes Vandekerckhove en Joanna Deruddere) Salomon Desmet.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Franciscus Vercoilge (+ Vancoillie), geb. Oostrozebeke 1703-01-29 (zie IV.7).

IV.1    Michiel Facoeillie (Vancoille), geb. Oostrozebeke 1691-05-07, ged. ald. 1691-05-08 (get.: Michael Facoillie & Elisabeth Verbeke), overl. ald. 1757-09-26, zn. van Michiel Vercoli (zie III.2) en Joanna Verhulst.
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1726-1760).
Tr. ca. 1728 Joanna de Rudder, geb. ca. 1700, overl. Oostrozebeke 1770-11-17.
Buitenpoorteres van Kortrijk te Oostrozebeke (1761-1766).
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus van Coille, ged. Oostrozebeke 1729-01-19 (zie V.1).
2. Maria Francisca van Coile, ged. Oostrozebeke 1731-04-27 (get.: Franciscus van Coile & Maria Anna Deruddere), overl. ald. 1799-05-07, 18 floreal vij.
Tr. kerk Oostrozebeke 1755-05-03 (get.: Joannes Dumon en Joanna Deruddere) Joannes Dumon, geb. ca. 1730.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Petrus Josephus van Coile, geb. Oostrozebeke 1734-01-14, ged. ald. 1734-01-16 (get.: Carolus de Ruddere & Maria Anna van Coile), overl. ald. 1734-02-05.
4. Joanna Theresia van Coile, ged. Oostrozebeke 1735-03-26 (get.: Jacobus Vanneste & Maria Catharina van Outryve), overl. ald. 1736-10-22.
5. Petrus Josephus van Coile, geb. Oostrozebeke 1737-01-09, ged. ald. 1737-01-11 (get.: Guilielmus Sanders & Catharina de Ruddere), overl. ald. 1742-01-11.
6. Ignatius van Coille, herbergier, ged. Oostrozebeke 1739-05-05 (get.: Joannes Josephus Deras & Maria Verhulst), overl. Sint-Baafs-Vijve 1818-02-21.
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1765-1788).
Tr. kerk Oostrozebeke 1764-09-17 (get.: Joannes Otte en Joanna Deruddere) Anna Theresia Otte.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Amandus (Amand) Vancoille, ged. Oostrozebeke 1741-09-22 (get.: Georgius Luyens & Livina Eggermont), overl. ald. 1742-02-05.
8. Isabella Brigitta Vancoille, geb. Oostrozebeke 1743-12-07, ged. ald. 1743-12-09 (get.: Franciscus de Ruddere & Isabella Brigitta de Rudder), overl. ald. 1772-07-04.

V.1    Joannes Franciscus van Coille, ged. Oostrozebeke 1729-01-19 (get.: Adrianus de Ruddere & Joanna Verhulst), overl. ald. 1799-12-02, 11 frimaire viij, zn. van Michiel Facoeillie (Vancoille) (zie IV.1) en Joanna de Rudder.
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1756-1794).
Tr. kerk Oostrozebeke 1754-10-24 (get.: Michiel van Coille en Judoca Lecluyse) Maria Catharina Deconinck, ged. Oostrozebeke 1726-10-01, overl. ald. 1780-11-09.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Theresia van Coillie, ged. Oostrozebeke 1755-09-09 (get.: Michiel van Coillie & Anna Maria Deconinck).
2. Petrus Jacobus van Coillie, timmerman, ged. Oostrozebeke 1756-10-15 (get.: Joannes Amandus Deconinck & Livina Eggermont), overl. ald. 1811-03-15.
Ongehuwd.
3. Maria Joanna van Coillie, ged. Oostrozebeke 1758-02-01 (get.: Joseph Tack & Maria Joanna Deruddere), overl. ald. 1823-12-14.
4. Ignatius Joannes van Coillie, timmerman, ged. Oostrozebeke 1759-09-15 (get.: Ignatius van Coillie & Brigitta Deconinck), overl. ald. 1827-04-02.
5. Anna Rosalia van Coillie, ged. Oostrozebeke 1761-05-09 (get.: Joannes Dumont & Anna Maria Lecluyse), overl. ald. 1799-04-22, 3 floreal vij.
6. Emmanuel Leonard van Coillie, ged. Oostrozebeke 1762-08-11 (get.: Joannes Otte & Isabelle Vanheste).
7. Francisca Dorothea van Coillie, ged. Oostrozebeke 1765-12-18 (get.: Carolus Herman & Joanna Antonia Eggermont), overl. ald. 1811-08-09.
Tr. kerk ald. 1793-05-14 (get.: Andreas Ottevaere en Anna Theresia van Coillie) Joannes Franciscus Ottevaere, bakker.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Maria Josepha van Coillie, ged. Oostrozebeke 1768-04-16 (get.: Jacobus Emmanuel Duynslaeger & Maria Francisca van Coillie), overl. ald. 1820-08-12.
Tr. Oostrozebeke [?] ca. 1795 Ludovicus Josephus (Louis) Becue, barbier, heelmeester ('chirurgien'), geb. Noordberkijn ca. 1757.
Uit dit huwelijk:
1. Colette Becue, geb. Oostrozebeke ca. 1796;
2. Ivo Becue, geb. Oostrozebeke ca. 1798;
3. Rosalie Becue, geb. Oostrozebeke ca. 1799;
4. Augustijn Becue, geb. Oostrozebeke ca. 1801;
5. Bruno Becue, geb. Oostrozebeke ca. 1802;
6. Ingel Becue, geb. Oostrozebeke ca. 1803;
7. Jan Roger Becue, geb. Oostrozebeke ca. 1805;
8. Karel Becue, geb. Oostrozebeke ca. 1806;
9. Charles Boromeus Becue (dom. Oostrozebeke), tr. Egem 1839-10-03 [BSk #12] Theresia Van Eeckhout, dr. van Ivo Van Eeckhout & Bregitta De Nolf.
9. Fredericus Leonardus van Coillie, ged. Oostrozebeke 1770-09-28 (zie VI.11).

VI.11    Fredericus Leonardus van Coillie, ged. Oostrozebeke 1770-09-28 (get.: Joannes Franciscus Snauwaert & Anna Theresia Otte), overl. Lichtervelde 1829-11-25, begr. ald. 1829-11-27, zn. van Joannes Franciscus van Coille (zie V.1) en Maria Catharina Deconinck.
Tr. kerk Oostrozebeke 1793-11-26 (get.: Joannes van Coillie en Maria Catharina Vandermander), waarbij de echtgenoot 'Fredericus Bernardus' wordt genoemd, Maria Anna Rosa Vandenbogaerde, overl. Oostrozebeke 1819-05-21.
Uit dit huwelijk:
1. Donatus van Coillie (x Vancoillie), ged. Oostrozebeke 1794-11-09 (zie VII.1).
2. Ludovicus van Coillie, ged. Oostrozebeke 1796-09-18 (get.: Ludovicus Derue & Anna Theresia van Coillie).
Tr. Ruddervoorde 1824-05-10 Theresia Calliauw, geb. ca. 1798.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Françoise Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1797-09-30, 9 vendemiaire vi, overl. Oostrozebeke 1799-05-04, 5 germinal vij.
4. Charles Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1799-11-22, 1 frimaire viij.
5. Fredericus Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1803-05-26 (zie VII.8).

VII.1    Donatus van Coillie (x Vancoillie), ged. Oostrozebeke 1794-11-09 (get.: Joannes van Coillie & Catharina Vandermander), overl. Lichtervelde 1847-10-22, zn. van Fredericus Leonardus van Coillie (zie VI.11) en Maria Anna Rosa Vandenbogaerde.
Tr. (1) Lichtervelde 1821-10-17, tr. kerk ald. 1821-10-17 Carolina Victoria Beernaert, ged. Lichtervelde 1776-04-08, overl. ald. 1828-02-01, dr. van Pieter Jacobus Beernaert en Maria Joanna Bouckaert. Wed. van Pieter Vanraepenbusch.
Uit dit eerste huwelijk geen nakomelingschap.
Tr. (2) Lichtervelde 1829-05-27, tr. kerk ald. 1829-05-27 (get.: Fredericus Van Coillie en Fredericus Billiet) Barbara Viaene, geb. Beveren ca. 1803, overl. Lichtervelde 1872-04-05, dr. van Jan Viaene en Catharina Decaluwe.
Uit het tweede huwelijk:
1. Felix Van Coillie, geb. Lichtervelde 1830-04-29, ged. ald. 1830-04-30 (get.: Rosalia Van Heuverzwijn & Joannes Viaene), overl. ald. 1830-04-30, begr. ald. 1830-05-01.
2. Eduardus Van Coillie, geb. Lichtervelde 1831-06-29, ged. ald. 1831-07-01 (get.: Petrus Delafantaine & Ludovica Van Raepenbusch), overl. ald. 1897-01-09.
3. Mathilde Van Coillie, geb. Lichtervelde ca. 1834, overl. ald. 1899-10-07.
4. Felix Van Coillie, geb. Lichtervelde 1835-07-16, ged. ald. 1835-07-17, overl. ald. 1896-12-07.
5. Carolus Ludovicus Van Coillie, geb. Lichtervelde 1837-03-30, overl. ald. 1837-05-07, begr. ald. 1837-05-09.
6. Constantinus Van Coillie, geb. Lichtervelde 1838-03-29, ged. ald. 1838-03-30, overl. ald. 1840-03-23, begr. ald. 1840-03-25.
7. Eleonora Van Coillie, kantwerkster, geb. Lichtervelde 1840-01-24, overl. ald. 1873-06-12.
8. Juliana Van Coillie, kantwerkster, geb. Lichtervelde 1842-06-28, ged. ald. 1842-07-01, overl. ald. 1893-11-29, in het godshuis.

VII.8    Fredericus Van Coillie, klompenmaker, geb. Oostrozebeke 1803-05-26, 6 prairial xi, overl. Lichtervelde 1881-04-05, zn. van Fredericus Leonardus van Coillie (zie VI.11) en Maria Anna Rosa Vandenbogaerde.
Tr. Egem 1828-05-28 Seraphina Maria Salomon, geb. Sint-Joris-ten-Distel 1804-04-22, overl. Lichtervelde 1863-05-26, dr. van Philip Salomon en Veronica Muylaert.
Uit dit huwelijk:
1. Donatus Joannes Van Coillie (x/xx Vancoillie), houthandelaar (1895), geb. Lichtervelde 1829-02-06, ged. ald. 1829-02-06 (get.: Donatus Van Coille & Veronica Muylaert).
Tr. (1) Pollinkhove 1856 Rosalia Sophia Decorte, overl. Alveringem 1849-11-25.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Oostende 1895-04-30 Justina Matthys, staatsgepensioneerde (1895), geb. Jabbeke 1845-05-30, dr. van Michiel Matthys, rentenier (1895), en Maria Faict. Wed. van Jacobus Franciscus Vanhoucke.
2. Juliana Van Coillie, geb. Lichtervelde 1830-01-06, ged. ald. 1830-01-06 (get.: Leonardus Salomon & Juliana Lebruyn), overl. ald. 1839-02-01, begr. ald. 1839-02-03.
3. Constantinus Van Coillie, geb. Lichtervelde 1831-05-22, ged. ald. 1831-05-23 (get.: Ludovicus Van Collie & Isabella Muylaert).
4. Felix Van Coillie, geb. Gits 1833-04-07, overl. Lichtervelde 1839-01-16, begr. ald. 1839-01-17.
5. Virginie Van Coillie, geb. Lichtervelde 1834-12-27.
6. Henricus Van Coillie, geb. Lichtervelde 1836-10-20, overl. ald. 1839-02-02, begr. ald. 1839-02-04.
7. Theresia Van Coillie, geb. Lichtervelde 1838-12-07, overl. ald. 1865-05-20.
8. Maria Ludovica Van Coillie, geb. Lichtervelde 1840-12-18.
9. Antonius Eduardus Van Coillie, geb. Lichtervelde 1842-09-27, ged. ald. 1842-09-28, overl. ald. 1843-06-27.
10. Henricus Van Coillie, geb. Lichtervelde 1845-05-29.

IV.7    Franciscus Vercoilge (+ Vancoillie), geb. Oostrozebeke 1703-01-29, ged. ald. 1703-01-31 (get.: Franciscus Vercoilge & Maria Verbeke), overl. ald. 1771-08-21, zn. van Michiel Vercoli (zie III.2) en Joanna Verhulst.
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1734-1766).
Tr. kerk Oostrozebeke 1734-06-26 (get.: Michiel van Coile en Anna Maria Vervaecke) Judoca Beirlant, geb. Oostrozebeke 1701-11-30, ged. ald. 1701-12-01 (get.: Joannes Vervaecke & Judoca Beirlant), overl. ald. 1779-06-27.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Vankolie, geb. Oostrozebeke 1734-06-11, ged. ald. 1734-06-12 (get.: Joannes Beirlant & Joanna de Rudder), overl. ald. 1734-06-22.
2. Joannes Franciscus Vankoelie, ged. Oostrozebeke 1735-11-17 (get.: Michiel van Kolie & Anna Maria Vervaecke), overl. ald. 1765-06-20.
3. Maria Magdalena Vancoille, geb. Oostrozebeke 1737-02-27, ged. ald. 1737-03-01 (get.: Michael van Coillie & Maria Magdalena Beernaert), overl. ald. 1800-08-21, 3 fructidor viij.
Tr. kerk Oostrozebeke 1760-08-09 (get.: Joseph Vanlerberghe en Judoca Beirlant) Joannes Baptiste Vanlerberghe.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus Vanlerberghe, timmerman, geb. ca. 1764;
2. Xx Vanlerberghe, tr. Joseph Bal, werkman, geb. ca. 1767.
4. Maria Anna Vancoille, ged. Oostrozebeke 1739-02-09 (get.: Joannes Beirlant & Maria Anna van Coillie), overl. ald. 1821-02-24.
Tr. kerk (1) ald. 1768-05-18 (get.: Livinus Debosschere en Judoca Beirlant) Jacobus Decroone, geb. Wielsbeke.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna Rosa Decroone, spinster, geb./ged. Oostrozebeke 1777-09-01/02, overl. ald. 1846-10-06, tr. Marinus Vanlaeke, dagloner, spinner, geb./ged. Oostrozebeke 1765-07-04, overl. ald. 1829-03-07.
Tr. kerk (2) Oostrozebeke 1779-07-13 (get.: Petrus Deyghers en Maria Magdalena van Coillie) Joannes Vantieghem, geb. Meulebeke.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Jacobus Amandus Vancoille (van Coille), geb. Oostrozebeke 1740-12-13 (zie V.19).
6. Petrus Josephus Vancoille, ged. Oostrozebeke 1743-01-01 (zie V.22).

V.19    Jacobus Amandus Vancoille (van Coille), timmerman, geb. Oostrozebeke 1740-12-13, ged. ald. 1740-12-15 (get.: Guilielmus van Wijnsberghe & Petronella Beirlant), overl. ald. 1803-08-18, 30 thermidor xi, zn. van Franciscus Vercoilge (+ Vancoillie) (zie IV.7) en Judoca Beirlant.
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1768-1795).
Tr. kerk (1) Oostrozebeke 1766-05-07 (get.: Franciscus van Coille en Maria Vermeulen) Joanna Theresia Maes, geb. Oostrozebeke 1743-01-10, ged. ald. 1743-01-12 (get.: Josephus Dewaele & Maria Joanna Vermeulen), overl. ald., begr. ald. 1782-03-01.
Tr. kerk (2) ald. 1782-05-01 (get.: Franciscus Maes en Rosa Debacker) Maria Catharina Declercq, geb. Oostrozebeke, overl. na 1803.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Franciscus Vancoille, ged. Oostrozebeke 1769-03-12 (get.: Franciscus van Coillie & Brigitta Maes), begr. ald. 1778-08-08.
2. Livina Theresia Vancoille, spinster, ged. Oostrozebeke 1770-09-12 (get.: Petrus van Coillie & Livina de Smet), overl. ald. 1828-07-04.
Tr. kerk ald. 1790-04-19 (get.: Jacobus Amandus van Coillie en Anna Theresia van Poucke) Damianus Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Vermeulen, tr. Harelbeke 1828-04-30 Coleta Beert, dr. van Petrus Beert & Joanna Vereecke [BS huw.-akte 1828#n/a]. (Moeders naam: Vercoillie).
3. Maria Anna Vancoille, ged. Oostrozebeke 1773-06-26 (get.: Franciscus Maes & Maria Anna van Coillie).
Tr. ald. 1798-05-02, 13 floreal vi, August Goussaert, overl. voor 1825.
Uit dit huwelijk:
1. Jean Baptiste Goussaert, geb. ca. 1804.
4. Barbara Theresia Vancoille, ged. Oostrozebeke 1775-03-16 (get.: Joseph Amandus Beirlant & Rosa Maes), begr. ald. 1775-06-03.
5. Petrus Josephus Vancoille (x/+ Vancouille, xx Van Coillie), ged. Oostrozebeke 1776-06-03 (zie VI.19).
6. Ignatius Vancoille, ged. Oostrozebeke 1778-05-26 (get.: Josephus Lecluyse & Isabella Verhulst), begr. ald. 1778-10-24.
7. Isabella Vancoille, ged. Oostrozebeke 1780-01-29 (get.: Josephus Maes & Elisabeth Roelens), begr. ald. 1782-07-05.
8. Francisca Vancoille, ged. Oostrozebeke 1781-08-17 (get.: Josephus de Verrewaere & Brigitta Maes), begr. ald. 1781-11-10.
Uit het tweede huwelijk:
9. Franciscus Vancoille, ged. Oostrozebeke 1783-02-02 (get.: Franciscus Maes & Rosa Debackere), begr. ald. 1783-09-17.
10. Francisca Vancoille, spinster, ged. Oostrozebeke 1784-03-16 (get.: Joseph Declercq & Maria Magdalena van Coillie), overl. Sint-Baafs-Vijve 1835-07-04.
Tr. Oostrozebeke 1801-02-19, 30 pluviose ix, Henricus Franciscus de Fraye, handelaar, geb. Poeke ca. 1761.
Uit dit huwelijk:
1. Amelie Françoise De Fraye, geb. Izegem 1805-12-27 (6 nivose xiv) [BSk #n/a].
11. Ignatius (Ignace) Vancoille, ged. Oostrozebeke 1786-09-21 (zie VI.28).
12. Joannes Baptiste Vancoille, ged. Oostrozebeke 1788-10-07 (get.: Joannes Declercq & Maria Theresia Vancoillie), begr. ald. 1789-01-03.
13. Thecla Vancoille (x Van Coellie), ged. Oostrozebeke 1790-03-19 (get.: Franciscus Declercq & Maria Anna Rosa van Coillie), overl. Sint-Baafs-Vijve 1851-01-31.
Tr. Wakken 1809-01-11 Franciscus Hooghe, overl. voor 1851.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
14. Coleta Vancoille, spinster, ged. Oostrozebeke 1791-11-15 (get.: Petrus Josephus van Coillie & Maria Rosa Declerck), overl. ald. 1836-11-23.
Tr. Gregorius Callens.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
15. Amelia Vercoille, ged. Oostrozebeke 1794-12-11 (get.: Jacobus Declerck & Maria Anna Rosa de Croone), overl. ald. 1843-01-13.
Tr. Franciscus Tjolle, wever, geb. ca. 1791, overl. na 1843.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
16. Damianus Vancoille, ged. Oostrozebeke 1797-09-24 (get.: Damianus Vermeulen & Francisca Vancoille), overl. ald. 1825-10-28.

VI.19    Petrus Josephus Vancoille (x/+ Vancouille, xx Van Coillie), timmerman (1766), ged. Oostrozebeke 1776-06-03 (get.: Joseph Derat & Anna Rosa Depaepe), overl. Oeselgem 1828-08-01, zn. van Jacobus Amandus Vancoille (van Coille) (zie V.19) en Joanna Theresia Maes.
Tr. (1) Oeselgem 1799-07-08, 20 messidor vij Carolina Tack, spinster (1799), geb. Oeselgem 1780-02-04, overl. ald. 1820-08-21, na de geboorte van zn. Philippus, dr. van Petrus Joannes Tack en Agatha Vandecasteele.
Caroline wordt in de huwelijksakte 'Colette' genoemd.
Tr. (2) Markegem 1821-11-07 Barbara Coleta Desmet, geb. Dentergem [?], dr. van Emanuel Desmet en Livina Marie Biebuyck.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
Uit het eerste huwelijk:
1. Louis Vancouille, geb. Olsene 1802-11-02, overl. Gottem 1867.
Tr. ald. 1842-01-10 Rosalia van den Broeke, spinster (1842), geb. Gottem 1795-09-12, dr. van Philippus van den Broeke en Isabella Rosa Himpe.
2. Ferdinand Vancouille, geb. Oeselgem 1805-01-26 (zie VII.12).
3. Blondina Vancouille, geb. Oeselgem 1808-05-29.
4. Rosalie Vancouille, geb. Oeselgem 1811-01-10, overl. Gottem 1883-01-05.
Tr. Wielsebeke 1836-06-08 Joannes De Vlaeminck, wever, geb. Wielsebeke 1812-05-10.
Uit dit huwelijk:
1. Angelus De Vlaeminck, geb. Wielsebeke 1837-04-16, overl. ald. 1837-05-08;
2. Pieter Joseph De Vlaeminck, geb. Oostrozebeke 1838-07-22, overl. ald. 1838-08-31;
3. Henry De Vlaeminck, geb. Oostrozebeke 1839-10-22, overl. ald. 1839-11-27;
4. Mathilde Vlaeminck, geb. Gottem 1840, tr. ald. 1864-11-23 [BS] Guillielmus Tack, geb. Dentergem 1843-02-07, zn. van Sepherinus Tack en Rosalia Balduck;
5. Rosalia Vlaeminck, geb. Gottem 1844-12-17, tr. ald. 1865-05-13 Petrus Tack, geb. Wontergem 1835-01-30, zn. van Sepherinus Tack en Rosalia Balduck.
5. Regina Vancouille, geb. Oeselgem [?] ca. 1815, overl. Sint-Baafs-Vijve 1858-06-18.
6. Eugenia Vancouille, geb. Oeselgem 1815-05-17.
Tr. Joannes D'Haene.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Franciscus Vancouille, geb. Oeselgem 1817-08-26, overl. ald. 1826-06-27.
8. Philippus Jacobus Vancoille, geb. Oeselgem 1820-08-07, overl. ald. 1823-08-02.

VII.12    Ferdinand Vancouille, arbeider (1832), geb. Oeselgem 1805-01-26, overl. Wontergem 1847-03-04, zn. van Petrus Josephus Vancoille (x/+ Vancouille, xx Van Coillie) (zie VI.19) en Carolina Tack, spinster (1799).
Tr. Grammene 1832-03-03 Charlotte Benedicta Neirynck, spinster (1832), geb. Grammene 1809-04-12, overl. ald. 1847-06-22, dr. van Pieter Francis Neirynck en Carolina Huys.
Uit dit huwelijk:
1. Angelus Vancouille, geb. Grammene 1833-06-30, overl. ald. 1834-04-04.
2. Rosalia Vancouille, geb. Grammene 1835-03-02, overl. Wontergem 1844-06-02.
3. Nathalia Vancouille, spinster (1861), geb. Grammene 1837-08-25.
Tr. Wontergem 1861-05-27 Ivo Verbeke, dienstbode (1861), geb. Dentergem 1837-09-27, zn. van Xaverius Verbeke en Amelie Lessens.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Eugenius Vancouille, geb. Grammene 1839-08-29, overl. ald. 1840-07-08.
5. Virginia Vancouille, geb. Wontergem 1844-12-27, overl. Grammene 1855-03-02.

VI.28    Ignatius (Ignace) Vancoille, timmerman, ged. Oostrozebeke 1786-09-21 (get.: Petrus Josephus Declercq & Isabella Clara Beirlant), overl. ald. 1853-05-17, zn. van Jacobus Amandus Vancoille (van Coille) (zie V.19) en Maria Catharina Declercq.
Tr. Oostrozebeke 1816-02-21 Coleta Verhulst, spinster, ged. Oostrozebeke 1792-11-05, overl. ald. 1879-03-25.
Uit dit huwelijk:
1. Thecla Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1816-12-15.
2. Rosalie Van Coillie, landbouwster, geb. Oostrozebeke 1818-04-24, overl. ald. 1859-03-29.
Tr. ald. 1851-10-01 Constant Christiaens, landsman, geb. Ruiselede 1828-06-08.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Petrus Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1820-01-05 (zie VII.25).
4. Francisca Van Coillie, herbergierster, geb. Oostrozebeke 1821-04-24, overl. ald. 1901-06-07.
Tr. (1) ca. 1850 Leo Verbeke, geb. Kuurne ca. 1822, overl. Hulste 1860-06-01.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Hulste 1861-10-03 Jan Franciscus Mignauw, koopman, geb. Oostrozebeke 1830-11-12.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Jean Henri Van Coillie, koehouder, geb. Sint-Baafs-Vijve 1823-03-28, overl. Oostrozebeke 1837-06-06.
6. Ignace Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1824-08-06.
7. Augustijn Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1826-03-22, overl. ald. 1827-01-01.
8. Coleta Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1828-05-11, overl. ald. 1891-01-17.
Tr. ald. 1859-01-27 Pieter Jan Riems, zager, geb. Oostrozebeke 1824-11-17.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
9. Leo Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1830-02-16 (zie VII.35).
10. Franciscus Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1833-06-21.
Tr. (1) ald. 1862-11-05 Sophia Devoldere, winkelierster, geb. Oostrozebeke 1812-04-01.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
Tr. (2) Oostrozebeke 1879-05-30 Félicité Wante, geb. Kruishoutem 1835-07-11.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
11. Maria Theresia Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1836-04-02 (zie VII.40).

VII.25    Petrus Van Coillie, timmerman, geb. Oostrozebeke 1820-01-05, overl. Wakken 1896-08-25, zn. van Ignatius (Ignace) Vancoille (zie VI.28) en Coleta Verhulst, spinster.
Verblijfplaats: Woont te Wakken, maar is gedomicilieerd te Oostrozebeke (1845).
Tr. Ruiselede 1845-04-25 Coleta Christiaens, spinster, geb. Ruiselede ca. 1819, overl. Oostrozebeke 1868-12-07, [?], dr. van Ivo Christiaens en Sophia Dezutter.
Uit dit huwelijk:
1. Constantinus (Constant) Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1846-03-24 (zie VIII.27).
2. Joanna Maria Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1848-01-18.
Tr. Markegem 1878-06-19, of de 20e [?], Desiderius (Desiré) Soetaert, geb. Markegem ca. 1850, zn. van Ferdinand Soetaert en Isabella Herman.
Uit dit huwelijk:
1. Jozef Soetaert;
2. Aloïs Soetaert;
3. Miria Victorina Soetaert, geb. 1882-04-12;
4. Maria Blondina Soetaert, geb. 1886-04-29.
3. Marie Emilie Vancoillie, geb. Oostrozebeke ca. 1850, overl. Markegem.
4. Clemence Vancoillie, kantwerkster, geb. Markegem 1851-04-12, overl. Oostrozebeke 1871-06-21.
5. Eulalie Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1853-01-27, overl. ald. 1930-03-12.
Tr. Markegem 1877-05-11 Ivo Valcke, geb. ca. 1852.
Uit dit huwelijk:
1. Triphon Valcke;
2. Marie Valcke;
3. Lisa Valcke;
4. Jozef Valcke;
5. Irma Valcke;
6. Constant Valcke.
6. Henri Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1857-08-21 (zie VIII.37).
7. Camille Edouard Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1861-03-14, overl. ald. 1861-04-15.

VIII.27    Constantinus (Constant) Vancoillie, timmerman, geb. Oostrozebeke 1846-03-24, overl. ald. 1907-05-13, zn. van Petrus Van Coillie (zie VII.25) en Coleta Christiaens, spinster.
Tr. (1) Oostrozebeke 1874-06-19 Romanie Degraeve, kantwerkster, naaister, geb. Oostrozebeke 1846-10-24, overl. ald. 1878-06-08.
Tr. (2) ald. 1879-03-20 Sophia Degraeve, geb. Oostrozebeke 1849-04-09, overl. ca. 1885.
Tr. (3) ca. 1887 Rosalia (Rosalie) Viaene, geb. Sint-Baafs-Vijve 1856-01-08.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marie Louise Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1866-04-18, als Degraeve (l.p.m.).
Tr. Oostrozebeke 1888-07-11 Aloysius (Aloïs) Ottevaere, geb. Oostrozebeke 1864-08-27.
Uit dit huwelijk:
1. Alberic Ottevaere;
2. Alfons Ottevaere;
3. Alida Ottevaere;
4. Margriet Ottevaere;
5. René Ottevaere;
6. Zoé Ottevaere.
2. Camiel Joseph Vancoillie (x Van Coillie), geb. Oostrozebeke 1875-05-27 (zie IX.3).
3. Anna Catharina Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1877-05-25, overl. ald. 1878-04-16.
Uit het tweede huwelijk:
4. Alfons Joseph Vancoillie, timmerman, geb. Oostrozebeke 1880-07-12, overl. Kortrijk 1959-01-10.
Tr. Oostrozebeke 1908-09-18 Marie Febronie Deloddere, winkelierster, geb. Oostrozebeke 1875-05-01, overl. ald. 1940-05-10.
5. Achille Alois Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1882-09-08 (zie IX.8).
6. Alida Pauline Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1885-02-08, overl. ald. 1885-11-27.
Uit het derde huwelijk:
7. Alida Mathilde Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1888-02-24.
Tr. ca. 1915 Achiel Victor Libbrecht, geb. 1892-06-26.

IX.3    Camiel Joseph Vancoillie (x Van Coillie), timmerman, geb. Oostrozebeke 1875-05-27, overl. ald. 1943-04-02, zn. van Constantinus (Constant) Vancoillie (zie VIII.27) en Romanie Degraeve, kantwerkster, naaister.
Tr. Ingelmunster 1904-01-19 Irma Elisa Verschoore, geb. 1882-03-19, overl. na 1943, dr. van Petrus Ludovicus Verschoore en Melania Depla.
Uit dit huwelijk:
1. Gentiel Alois Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1904-11-14, overl. Izegem 1991-11-23.
Tr. Oostrozebeke 1931-06-26 Rachel Gabrielle Vanhee, geb. Oostrozebeke 1902-01-23, overl. voor 1991.
2. Alicia Maria (Alice) Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1906-10-02, overl. Izegem 1995-07-08.
Ongehuwd.
3. Laura Maria (zuster Cornelia) Vancoillie, kloosterlinge (zuster van Liefde van Izegem), geb. Oostrozebeke 1908-12-29 (eeuwelinge).

IX.8    Achille Alois Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1882-09-08, zn. van Constantinus (Constant) Vancoillie (zie VIII.27) en Sophia Degraeve.
Tr. Alida Mathilde Declercq, geb. Ruiselede 1884-12-14.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Hermina Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1908-10-18.

VIII.37    Henri Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1857-08-21, overl. 1935-12-02, zn. van Petrus Van Coillie (zie VII.25) en Coleta Christiaens, spinster.
Tr. Markegem 1884-01-28 Marie Louise Comijn (x Comyn), geb. Aarsele 1855-08-28, overl. Kortrijk 1928-01-15.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Vancoillie, geb. Markegem 1885-05-30, overl. ald. 1896-02-08.
2. Josephus Julius (Jules) Vancoillie, geb. Markegem 1887-03-27, gemellus, overl. Markegem 1887-08-05.
3. Julianus (Julien) Vancoillie, geb. Markegem 1887-03-27, gemellus, overl. Markegem 1888-04-08.
4. Hector Josephus Constantinus (Joseph) Vancoillie, geb. Markegem 1888-10-22.
Tr. Wakken 1917-04-10 Zulma Maria Tytgat, geb. Oeselgem 1893-01-24, overl. Wakken 1948-04-08.
5. Jules Victor Vancoillie, timmerman (1819), geb. Markegem 1892-05-06, overl. Waregem 1976-03-28.
Tr. Sint-Eloois-Vijve 1919-05-28 Margaretha Maria Declercq, geb. Sint-Eloois-Vijve 1892-03-25, overl. Wakken 1968-09-23.
6. Maria Martha Vancoillie, geb. Markegem 1895-03-22, overl. ald. 1924-02-29.
Ongehuwd.
7. Petrus Gustavus (Gustaaf) Vancoillie, geb. Markegem 1897-07-02.
Tr. Maria Louisa Biebuyck, geb. Markegem 1898-05-03.
8. Richard Remi Alfons Vancoillie, geb. Markegem 1901-04-13, overl. ald. 1902-08-21, begr. ald. 1902-08-22.

VII.35    Leo Van Coillie, timmerman, winkelier, geb. Oostrozebeke 1830-02-16, overl. ald. 1887-01-15, zn. van Ignatius (Ignace) Vancoille (zie VI.28) en Coleta Verhulst, spinster.
Tr. Oostrozebeke 1872-01-05 Coletta Amelia Tjolle, geb. Oostrozebeke 1831-08-27, overl. ald. 1890-12-20.
Uit dit huwelijk:
1. Camille Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1874-04-02.

VII.40    Maria Theresia Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1836-04-02, dr. van Ignatius (Ignace) Vancoille (zie VI.28) en Coleta Verhulst, spinster.
Tr. (1) Oostrozebeke 1872-06-01 Pieter Jan Delombaerde, zwingelaar, geb. Sint-Eloois-Vijve 1841-06-02.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Oostrozebeke 1879-09-17 Constant Hellebuyck, zwingelaar, geb. Wielsbeke 1830-11-15.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Kind:
1. Eulalie Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1861-11-14, overl. ald. 1863-06-12.

V.22    Petrus Josephus Vancoille, timmerman, ged. Oostrozebeke 1743-01-01 (get.: Judocus Beirlant & Maria Anna Otte), overl. ald. 1779-01-19, zn. van Franciscus Vercoilge (+ Vancoillie) (zie IV.7) en Judoca Beirlant.
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1769-1777).
Tr. kerk Wielsbeke 1769-01-21 Anna Rosa Depaepe, geb. Wielsbeke 1742-05-03.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara Theresia Vancoille, ged. Oostrozebeke 1769-11-12 (get.: Franciscus van Coillie & Joanna Quartier).
2. Petrus Joannes Vancoille, ged. Oostrozebeke 1771-09-10 (zie VI.39).
3. Joannes Franciscus Vancoille, ged. Oostrozebeke 1774-02-20 (get.: Adrianus Schokele & Maria Anna Lambrecht), begr. ald. 1775-10-05.
4. Constantinus (Constantin) Vancoille, geb. Oostrozebeke 1775-01-16 (zie VI.42).
5. Maria Rosa Vancoille, ged. Oostrozebeke 1777-10-10 (get.: Joannes de Paepe & Maria Anna Beke), overl. Wakken 1784-07-06.

VI.39    Petrus Joannes Vancoille, wever, ged. Oostrozebeke 1771-09-10 (get.: Joannes de Paepe & Maria Anna van Coillie), overl. ald. 1833-07-03, zn. van Petrus Josephus Vancoille (zie V.22) en Anna Rosa Depaepe.
Tr. kerk Dorothea Constantia Picavet, uit Verrebrouck.
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea van Coillie, ged. Oostrozebeke 1795-06-07 (get.: Petrus Depaepe & Maria Anna van Coillie), overl. ald. 1795-07-28.
2. Rosalia van Coillie, ged. Oostrozebeke 1796-10-22 (get.: Petrus Depaepe & Maria Anna Decroone), overl. ald. 1850-05-23.
3. Fréderic Van Coillie, bakker, geb. Oostrozebeke 1798-10-05, 14 vendemiaire vij, overl. Oostrozebeke 1818-02-19.
4. Catharina Van Coillie, spinster, geb. Oostrozebeke 1800-08-06, 18 thermidor viij, overl. Oostrozebeke 1836-02-09.
Tr. kerk Ferdinand Callens, wever, geb. ca. 1791, overl. Meulebeke 1856-07-29.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Sophie Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1802-01-27, 7 pluviose x.
6. Thecla Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1803-11-02, 10 brumaire xij, overl. Oostrozebeke 1857-07-21.
7. Henri Van Coillie, wever, geb. Oostrozebeke 1805-09-01, 23 fructidor xiij, overl. Oostrozebeke 1845-06-21.
Ongehuwd.
8. Pelagie Van Coillie, spinster, geb. Oostrozebeke 1807-11-05, overl. ald. 1847-09-02.
9. Maria Theresia Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1810-09-23, overl. Meulebeke 1839-02-01, begr. ald. 1839-02-02.
Tr. Louis Verschuere.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
10. Charles Louis Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1813-04-28 (zie VII.54).

VII.54    Charles Louis Van Coillie, zwingelaar, geb. Oostrozebeke 1813-04-28, overl. ald. 1875-11-20, zn. van Petrus Joannes Vancoille (zie VI.39) en Dorothea Constantia Picavet.
Tr. Oostrozebeke 1858-04-08 Natalie Van Bruaene, spinster, geb. Oostrozebeke 1830-08-14, overl. ald. 1871-08-19.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Emile Vancoillie, kantwerkster, geb. ca. 1860, overl. Oostrozebeke 1886-07-05, (een andere bron vermeldt 1875-11-20).
2. Emilia Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1862-01-21, overl. ald. 1863-05-20.
3. Maria Elodie Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1865-12-08.
4. Octavie Van Coillie, geb. Oostrozebeke 1869-09-22, overl. ald. 1870-09-29.

VI.42    Constantinus (Constantin) Vancoille, timmerman (1800), geb. Oostrozebeke 1775-01-16, ged. ald. 1775-01-17 (get.: Joannes de Paepe & Goddeliva de Krune), overl. Wakken 1830-08-18, begr. ald. 1830-08-20, zn. van Petrus Josephus Vancoille (zie V.22) en Anna Rosa Depaepe.
Tr. Wakken 1800-06-09 Isabella Rosa Vandenabeele, geb. Wakken ca. 1773, overl. ald. 1848-05-21, begr. ald. 1848-08-23, dr. van Petrus Vandenabeele en Catharina Tytgat.
Uit dit huwelijk:
1. Sophie Vancoille, geb. Wakken 1801-03-06, overl. ald. 1833-03-19, begr. ald. 1833-03-20.
2. Françoise Vancoille, geb. Wakken 1802-08-22, overl. ald. 1846-06-26, begr. ald. 1846-06-28.
3. Marie Thérèse Vancoille, geb. Wakken 1804-10-17, overl. ald. 1845-03-01.
4. Eugenie Vancoille, geb. Wakken 1807-01-05, overl. ald. 1849-03-02.
5. Marie Virginie Vancoille, geb. Wakken 1809-08-09, overl. ald. 1841-07-17, begr. ald. 1841-07-18.
6. Colette Vancoille, geb. Wakken 1811-11-25, overl. ald. 1829-06-12, begr. ald. 1829-06-14.
7. Dorothée Vancoille, spinster (1857), geb. Wakken 1815-04-30, overl. ald. 1857-03-10.
Tr. ald. 1849-05-02 Joseph Lippens, dienstbode (1849), geb. Wakken 1812-03-21, zn. van Bernardus Lippens en Coleta van Wonterghem.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Seraphina Sabina Vancoille, geb. Wakken 1817-06-01, overl. ald. 1862-06-14.
Ongehuwd.
9. Constantinus Vancoille, geb. Wakken 1820-10-24, overl. ald. 1822-10-26.

III.6    Judocus Vercoli (x Vercoellie, + van Coille), geb. Sint-Baafs-Vijve 1666-05-11, ged. ald. 1666-05-14 (get.: Judocus Vercoli & Anna Bultens), overl. Oostrozebeke 1747-01-22, zn. van Michiel Vancoillie (x Varcailde, + Vercoilge) (zie II.1) en Elisabeth Peys (Peers, Pes).
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1693-1746).
Otr. Oostrozebeke 1693-05-21, tr. kerk ald. 1693-06-02 (get.: Michael Vercoellie en Maria de Borchgraeve) Catharina Deborchgraeve, ged. Oostrozebeke 1670-08-04 (get.: [.?] Delodder & [.?.]), overl. ald. 1728-06-17.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Verquoilge, geb. Oostrozebeke 1698-08-29, ged. ald. 1698-08-30 (get.: Judocus van Walleghem voor Judocus Burchgraeve & Elisabeth Verquoilge).
2. Adrianus Vercoilge, geb. Oostrozebeke ca. 1702, overl. ald. 1704-07-22, begr. ald. 1704-07-23, 18 maanden oud.
3. Joossijne van Coilge (x Vancoillie), ged. Oostrozebeke 1705-10-04 (get.: Joannes Turpein & Judoca Borchgraeve), de klapper vermeldt 'Judocus', maar de akte zelf 'Joossijne', overl. na 1740.
Tr. kerk Oostrozebeke 1737-07-03 (get.: Antonius de Coghe en Maria Francisca Vancoillie) Franciscus de Coghe, geb. ca. 1705, overl. Ardooie 1740-07-25, begr. ald. 1740-07-27, zn. van Anthone de Coghe en Joossijne Batteeuws.
Uit dit huwelijk:
1. Judocus Decoge, geb./ged. Meulebeke 1739-09-06/07 (get. Judocus Vancoille & Elisabeth Belaijn).
4. naamloos Vercoli, geb. Oostrozebeke 1710-04-24, overl. ald. 1710-04-25.
5. Livina Vercoilge, geb. Oostrozebeke 1711-06-19, ged. ald. 1711-06-20 (get.: Adrianus Vercoilge & Guilielma de Clercq), overl. ald. 1713-10-11, begr. ald. 1713-10-12.

III.8    Franciscus Vercoille (x Vercoilge, + Vancoille), geb. Sint-Baafs-Vijve 1667-08-23, ged. ald. 1667-08-24 (get.: Franciscus de Volder & Jacoba Beel), overl. Oostrozebeke 1726-03-30, zn. van Michiel Vancoillie (x Varcailde, + Vercoilge) (zie II.1) en Elisabeth Peys (Peers, Pes).
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1701-1728); pas in 1729 wordt vermeld «vidua Frans Verquoille fs. Michiel».
Otr. (1) Oostrozebeke 1701-04-10, tr. kerk ald. 1701-04-30 (get.: Michael Vercoilie en Francisca Ottevaere) Maria Vervaecke, geb. Oostrozebeke 1678-06-23, ged. ald. 1678-06-24 (get.: Antonius Hottevaere voor Godefridus Hottevaere & Maria Huysman), overl. ald. 1710-07-11, begr. ald. 1710-07-12.
Otr. (2) ald. 1711-04-08, tr. kerk ald. 1711-04-27 (get.: Judocus Vercoilge en Joanna de Clercq) Guilielma Declercq.
Buitenpoorteres van Kortrijk te Oostrozebeke (1729...).
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna van Coille, ged. Oostrozebeke 1695-12-27 (get.: Guillelmus & Anna Vervaecke).
2. Michael Vercoilge, ged. Oostrozebeke 1702-02-03 (get.: Michael Vercoilge & Francisca Ottevaere), overl. ald. 1721-02-25.
3. Franciscus Vancoulge, geb. Oostrozebeke 1704-01-25, ged. ald. 1704-01-27 (get.: Michael van Coulge & Margarita Vermout).
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1730-1738).
4. Francisca Vercoilge, ged. Oostrozebeke 1705-10-11 (get.: Antonius de Sompele & Francisca Pinte), overl. ald. 1742-12-14.
5. Adrianus Vercoillie, geb. Oostrozebeke 1707-09-10, ged. ald. 1707-09-11 (get.: Adrianus Vercoillie & Francisca Hoddevaere).
Uit het tweede huwelijk:
6. Josephus Joannes Vercoille, ged. Oostrozebeke 1712-03-17 (get.: Joannes Turpein & Judoca Declercq).
7. Joanna Vancoille, ged. Oostrozebeke 1713-05-12 (get.: Joannes de Bo & Joanna Declercq).
8. Elisabeth Vercoilge, geb. Oostrozebeke 1715-12-29, ged. ald. 1715-12-30 (get.: Michael Minjauw & Elisabeth de Bo), overl. ald. 1791-10-03.
Tr. kerk ald. 1752-02-04 (get.: Petrus Hertoghe en Guilielma Declercq) Joannes Hertoghe, geb. ca. 1712.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
9. Maria Catharina Vercoilge, geb. Oostrozebeke 1719-02-07, gemella, ged. Oostrozebeke 1719-02-08 (get.: Michael Vercoilge & Maria Vercoilge).
10. Maria Theresia Vercoilge, geb. Oostrozebeke 1719-02-07, gemella, ged. Oostrozebeke 1719-02-08 (get.: Guilielmus Vervaecke & Elisabeth Vercoilge).
11. Antonia Vercoyllie, geb. Oostrozebeke 1722-08-29, ged. ald. 1722-08-30 (get.: Anthonius Walcarius & Maria Anna Vercoyllie), overl. ald. 1725-10-25.
12. Petrus Josephus Vancoille, ged. Oostrozebeke 1725-04-25 (zie IV.27).

IV.27    Petrus Josephus Vancoille, ged. Oostrozebeke 1725-04-25 (get.: Joannes Lecluse & Joanna Verloo), begr. ald. 1790-10-18, zn. van Franciscus Vercoille (x Vercoilge, + Vancoille) (zie III.8) en Guilielma Declercq.
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1769-1777).
Otr. Sint-Baafs-Vijve 1749-08-11, tr. kerk ald. 1749-08-27 (get.: Josephus van den Abeele en Adriana van de Velde) Maria Catharina van Laeken.
Uit dit huwelijk:
1. Marinus Vercoillie, ged. Oostrozebeke 1750-05-18 (zie V.24).
2. Joanna Theresia Vercoillie, geb. Oostrozebeke 1752-03-10, ged. ald. 1752-03-11 (get.: Joannes d'Hertoge & Maria van Laeken), begr. ald. 1756-01-30.
3. Brigitta Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1754-01-26, ged. ald. 1754-01-27 (get.: Joseph van den Abeele & Maria Catharina Maes), begr. ald. 1758-03-14.
4. Maria Anna Vancoillie, geb. Oostrozebeke 1755-12-23, ged. ald. 1755-12-24 (get.: Adriaan van Coillie & Judoca Vermeesch), overl. ald. 1836-07-18.
Tr. kerk ald. 1783-10-22 (get.: Petrus Joseph Vanneste en Maria Catharina van Laeken uit Ingelmunster) Franciscus Devos.
5. Jacobus Bernardus Vancoille, ged. Oostrozebeke 1758-06-26 (get.: Jacobus Beel & Francisca van Coille), begr. ald. 1759-05-04.
6. Maria Joanna Vancoille, geb. Oostrozebeke 1760-11-02, ged. ald. 1760-11-03 (get.: Petrus Tulpin & Maria Joanna van den Abeele), begr. ald. 1777-05-24.
7. Anna Petronella Vancoillie, ged. Oostrozebeke 1763-06-06 (get.: Joseph van de Walle & Maria Catharina van Coillie), overl. ald. 1805-09-01, 2 complement xiij.
Tr. kerk Oostrozebeke 1792-06-06 (get.: Petrus Crap en Maria Catharina van Laeken) Augustinus Crap, overl. na 1805.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Maria Francisca Vercoillie, ged. Oostrozebeke 1766-01-23 (get.: Marinus Vercoillie & Anna Maria van Laecke), begr. ald. 1766-12-30.
9. Barbara Theresia Vancoille, ged. Oostrozebeke 1769-06-11 (get.: Franciscus van Coillie & Maria Francisca Desmedt), overl. ald. 1812-03-04.
Tr. kerk ald. 1797-04-24 (get.: Judocus de Clerck en Maria Catharina van Laecke) Joannes Baptiste Waerlop, wever, geb. Sint-Eloois-Vijve ca. 1778.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

V.24    Marinus Vercoillie, ged. Oostrozebeke 1750-05-18 (get.: Marinus van Laeken & Guilielma de Clerck), overl. Sint-Baafs-Vijve 1826-07-01, zn. van Petrus Josephus Vancoille (zie IV.27) en Maria Catharina van Laeken.
Tr. kerk Oostrozebeke 1773-11-09 (get.: Jacobus van Halewijn en Anna Theresia Desmet) Maria Joanna van Halewijn (Vanhollemijn), overl. Sint-Baafs-Vijve 1825-04-18.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joannes van Coillie, ged. Oostrozebeke 1773-11-22 (get.: Petrus van Coillie & Anna Theresia Desmet), overl. ald. 1775-08-02.
2. Joannes Franciscus van Coillie, ged. Oostrozebeke 1775-05-18 (get.: Joannes Baptiste van Halewijn & Maria Catharina van Laeken), overl. ald. 1775-08-23.
3. Barbara Theresia van Coillie, ged. Oostrozebeke 1776-12-25 (get.: Joseph van Halewijn & Maria Anna van Coillie), overl. ald. 1845-07-15.
Tr. (1) ca. 1798 Bernard Vanneste.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) na 1799 Eugène Step.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Rosa Marie van Coillie, ged. Oostrozebeke 1779-02-09 (get.: Rogerius van Halewijn uit Pittem & Joanna Theresia Maes), overl. ald. 1863-09-09.
Tr. Richard Francis Degraeve, overl. voor 1863.
Uit dit huwelijk:
1. Louis Degraeve, wever, geb. ca. 1810.
5. Catharina van Coillie (x Vancoeille), ged. Oostrozebeke 1781-03-18 (get.: Petrus van Halewijn & Petronella van Coillie).
Tr. (1) ald. 1804-05-21, 1 prairial xij, Louis van den Abbeele, strodekker, ged. Tielt 1781-08-25.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Oostrozebeke 1813-06-20 Jacobus Antonius Coussement, ged. Ooigem 1766-03-06.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Coussement, tr. Ingelmunster 1860-07-25 [BSk #40] Barbara Paulina Decoene, dr. van Rochus Decoene & Amelia Monteyne.
6. Franciscus van Coillie, ged. Oostrozebeke 1784-01-09 (zie VI.55).
7. Francisca van Coillie, ged. Oostrozebeke 1786-03-18 (get.: Petrus van Coillie & Maria Magdalena van Coillie), overl. Wakken 1863-04-05.
Tr. Sint-Baafs-Vijve 1817-05-06 Ignatius Parmentier, geb. Oostrozebeke ca. 1790.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Angela van Coillie, ged. Oostrozebeke 1787-10-29 (get.: Joannes Baptist van Halewijn & Barbara Theresia van Coillie), overl. Sint-Baafs-Vijve 1859-11-25.
9. Joannes Baptiste van Coillie (x Vancoillie), ged. Oostrozebeke 1789-11-29 (zie VI.61).

VI.55    Franciscus van Coillie, ged. Oostrozebeke 1784-01-09 (get.: Jacobus van Halewijn & Maria Catharina Maes), overl. Sint-Baafs-Vijve 1846-05-20, zn. van Marinus Vercoillie (zie V.24) en Maria Joanna van Halewijn (Vanhollemijn).
Tr. (1) Sint-Baafs-Vijve 1813-07-16 Maria Joanna de Clerck, landbouwster (1813), spinster ('21), geb. Sint-Baafs-Vijve ca. 1774, overl. ald. 1821-07-09, kort na de geboorte van haar vijfde kind, dr. van Joseph de Clerck, landbouwer (1813), en Marie Françoise van Poucke.
Tr. (2) na 1821 Sophia Vervaecke, spinster, ged. Sint-Baafs-Vijve 1791-08-04, dr. van Joannes Vervaecke en Maria Catharina Houtters.
Uit het eerste huwelijk:
1. Theresia Van Coillie, geb. Sint-Baafs-Vijve ca. 1814, overl. ald. 1821-11-19.
2. Ambrosius Van Coillie, geb. Sint-Baafs-Vijve 1816-04-06, overl. ald. 1816-10-10.
3. Coleta Van Coillie, geb. Sint-Baafs-Vijve 1817-05-01.
4. Franciscus van Coillie, geb. Sint-Baafs-Vijve 1819-10-02, overl. ald. 1819-10-23.
5. Ambrosius Matheus Van Coillie, geb. Sint-Baafs-Vijve 1821-07-03, overl. ald. 1821-07-20, een tiental dagen na zijn moeder.
Uit het tweede huwelijk:
6. Petrus Joannes Van Coillie, geb. Sint-Baafs-Vijve 1830-03-26.

VI.61    Joannes Baptiste van Coillie (x Vancoillie), wever (1829), ged. Oostrozebeke 1789-11-29 (get.: Joseph van Slambrouck & Petronella Bruggeman uit Meulebeke), overl. Wielsbeke 1846-12-19, zn. van Marinus Vercoillie (zie V.24) en Maria Joanna van Halewijn (Vanhollemijn).
Tr. Meulebeke 1829-08-27, tr. kerk ald. 1829-09-01 Rosalia Snauwaert, ged. Meulebeke 1795-03-18, overl. Wielsbeke 1846-03-26.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Van Coillie, geb. Sint-Baafs-Vijve 1830-05-30, overl. ald. 1831-12-06.
2. Barbara Van Coillie, geb. Sint-Baafs-Vijve 1831-12-08, twee dagen na het overlijden van haar zusje Catharina.
3. Bernard Vancoillie, geb. Wielsbeke 1835-04-01 (zie VII.74).

VII.74    Bernard Vancoillie, wever (1879), geb. Wielsbeke 1835-04-01, zn. van Joannes Baptiste van Coillie (x Vancoillie) (zie VI.61) en Rosalia Snauwaert.
Tr. Meulebeke 1879-08-13, tr. kerk ald. 1879-08-19 Marie Seraphine Vandenborre, kantwerkster, fabriekswerkster in Meulebeke (1879), geb. Oostrozebeke 1839-08-20, dr. van Franciscus Vandenborre en Beatrice Vancanneyt.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elodia Vancouillie, geb. Meulebeke 1880-07-23, ged. ald. 1880-07-23.

III.11    Adrianus Verkoellie (x Vercoullie, + Vancoille), geb. Oostrozebeke 1670-02-06, ged. ald. 1670-02-06 (get.: Adrianus van Verdeghem & Maria Verheye), overl. ald. 1739-09-07, zn. van Michiel Vancoillie (x Varcailde, + Vercoilge) (zie II.1) en Elisabeth Peys (Peers, Pes).
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1693-1739).
Otr. (1) Oostrozebeke 1693-01-05 (get.: Carolus de Bo en Stephanus Almes), tr. kerk ald. 1693-06-24 (get.: Franciscus Vancoillie en Joannes [.?.]) Maria Verbeke, ged. Oostrozebeke 1657-12-14 (get.: Adrianus Verbeke & Maria Vermeulen), overl. ald. 1722-03-10.
Otr. (2) ald. 1722-08-14 (get.: Franciscus Doop en Godelieve Cools), tr. kerk ald. 1722-08-26 (get.: Michael Van Coillie en Godeliva Sabbe) Joanna Sabbe, ged. Oostrozebeke 1698-05-29 (get.: Joannes Beel & Judoca Seynhaeve), overl. na 1739.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus Vercoillie, geb. Oostrozebeke 1693-05-16, ged. ald. 1693-05-18 (get.: Franciscus Vercoillie & Petronella Verbeke).
2. Petrus Verquoilge, geb. Oostrozebeke 1696-05-15, ged. ald. 1696-05-16 (get.: Michiel van Quoilge & Joanna Tybau).
3. Maria Vercoille (+ Vancoille), geb. Oostrozebeke 1698-04-19, ged. ald. 1698-04-20 (get.: Michael Verquoilge & Judoca [.?.]), overl. ald. 1770-12-29.
Tr. kerk ald. 1740-07-06 (get.: Petrus Tytgat en Joanna Sabbe) Alexander Tytgat.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Uit het tweede huwelijk:
4. Joanna Maria van Koyllie, ged. Oostrozebeke 1723-08-31 (get.: Michiel van Koyllie & Gedeliva Cools), overl. ald. 1726-09-13.
5. Maria Josepha Vancollie, geb. Oostrozebeke 1724-12-21, ged. ald. 1724-12-22 (get.: Petrus van den Berghe & Maria van Collie).
6. Petrus Josephus Vancollie, geb. Oostrozebeke 1726-06-29 (zie IV.35).
7. Adrianus (Adriaen) Vancoile (x van Coelie), geb. Oostrozebeke 1729-09-30 (zie IV.38).
8. Franciscus (François) van Coile (x Vancoillie, + Van Coillie), geb. Oostrozebeke 1732-12-21 (zie IV.41).
9. Jacobus Bernardus Vancoile (p van Coilée, x Vankoillie), geb. Oostrozebeke 1734-03-16 (zie IV.44).
10. Petronella Vancoile, ged. Oostrozebeke 1737-02-21 (get.: Michael van Coile & Petronilla Sabbe).
Tr. kerk Jan Franciscus Degroote, werkman, geb. ca. 1732, overl. na 1800.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
11. Godeliva (Godelieve) Vancoile, ged. Oostrozebeke 1739-05-28 (get.: Andreas de Vijle & Joanna de Rudder), overl. ald. 1740-05-12.

IV.35    Petrus Josephus Vancollie, geb. Oostrozebeke 1726-06-29, ged. ald. 1726-06-30 (get.: Franciscus van Collie & Godeliva Sabbe), overl. ald. 1761-05-02, zn. van Adrianus Verkoellie (x Vercoullie, + Vancoille) (zie III.11) en Joanna Sabbe.
Buitenpoorter van Kortrijk te Oostrozebeke (1750-1761).
Tr. kerk (1) Oostrozebeke 1751-05-11 (get.: Franciscus van Coille en Joanna Sabbe) Anna Maria Dendisch, geb. ca. 1720, overl. Oostrozebeke 1756-04-15.
Tr. kerk (2) ald. 1758-01-09 (get.: Petrus vanden Berghe en Maria Anna Minjauw) Maria Catharina Vlerick, geb. Oostrozebeke 1736-03-31, ged. ald. 1736-04-02 (get.: Jacobus van der Beke & Joanna Petronella Vlerick), overl. na 1760.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Franciscus Vancollie, ged. Oostrozebeke 1753-01-29 (get.: Joannes Baptist van Coille & Joanna Francisca de Smedt).
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria Joanna Vancollie, ged. Oostrozebeke 1758-12-04 (get.: Petrus van den Berghe & Joanna Sabbe), overl. ald. 1760-12-21, geregistreerd als 'Maria Catharina'.
3. Maria Anna Vancollie, ged. Oostrozebeke 1760-10-21 (get.: Josephus Cloet & Maria van Collie), overl. ald. 1788-05-20.

IV.38    Adrianus (Adriaen) Vancoile (x van Coelie), geb. Oostrozebeke 1729-09-30, ged. ald. 1729-10-02 (get.: Michael Sabbe & Elisabeth van Coile), overl. Westkapelle 1777-04-15, begr. ald. 1777-04-18, zn. van Adrianus Verkoellie (x Vercoullie, + Vancoille) (zie III.11) en Joanna Sabbe.
Otr. (1) Westkapelle 1756-10-20 (get.: Franciscus Ludovicus van Haeveskercke en Benedictus Neyt), tr. kerk ald. 1756-10-30 (get.: Franciscus Ludovicus van Haeveskercke en Benedictus Neyt) Regina Breydel, geb. Oostkerke 1725, ged. ald. 1725-09-26 (get.: Michael Goedemé & Maria Nalenborst), overl. Westkapelle 1768-10-12, begr. ald. 1768-10-14, dr. van Petrus Breydel en Joanna Vanhoute.
Tr. kerk (2) 1769-04-28 Petronella (Pieternelle) Dezutter, geb. Lapscheure ca. 1740.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus Jacobus Vancoulje, geb. Westkapelle 1758-01-25, ged. ald. 1758-01-26 (get.: Bernardus de Neve & Maria Theresia de Vriese), overl. ald. 1758-02-19, begr. ald. 1758-02-20.
2. Anna Catharina Vancoulje, gemella, ged. Westkapelle 1760-03-19 (get.: Josephus van Belleghem & Catharina van de Waeter), overl. ald. 1760-09-16, begr. ald. 1760-09-20.
3. Cecilia Jacoba Vancoulje, gemella, ged. Westkapelle 1760-03-19 (get.: Leopoldus Dobbelaere & Anna Maria van Holleghem), overl. ald. 1760-08-14, begr. ald. 1760-08-15, na een 'engelenmis'.
4. Petrus Jacobus Vancoulje, ged. Westkapelle 1762-03-08 (get.: Petrus Serruys & Isabelle de Vel), overl. ald. 1777-02-02, begr. ald. 1777-02-05.
5. Cecilia Francisca Vancoulje (+ van Coile), geb. Westkapelle 1764-03-03, ged. ald. 1764-03-05 (get.: Petrus Breydels & Joanna Sabbe), overl. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1801-06-04.
Tr. kerk (1) ald. 1785-10-11 (get.: Jacobus van Coillie en Petrus Samyn) Petrus de Deyne, geb. Sint-Kruis ca. 1741, overl. voor 1788.
Weduwnaar van Isabella Claeys en van Isabella Goethals.
Tr. kerk (2) Sint-Pieters-op-den-Dijk 1788-10-18 (get.: Joannes Baptist de Vliegher en Josephus Caestecker) Henricus Joannes Devliegher, landbouwer, geb. Koolkerke 1760-06-10, overl. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1817-06-25, zn. van Joannes Baptista de Vliegher en Anna Maria van Loo.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Devliegere, ged. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1791-08-13 [PRk];
2. Carolus Josephus Devlieghere (x De Vlieghere), dienstbode (1817), landman, ged. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1792-09-28 [PRk] (get.: Josephus Timmerman & Isabella Gilliaert), overl. Uitkerke 1855-06-18, tr.(1) Dudzele 1817-04-22 [BSk #27] Anne Dalle, dienstbode, geb. Uitkerke 1793-01-01, dr. van Andreas Dalle & Victoria Baes; tr.(2) Isabella Clara Schaep, werkster, geb. Uitkerke ca. 1810, overl. na 1871-02;
3. Monica Francisca Devliegere, begr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1795-03-23 [PRk];
4. Francisca Catharina Devlieghere, ged. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1795-12-09 [PRk];
5. Joanna Clara Devliegere, ged. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1797-09-20.
6. Carolus Adrianus Vancoulje, geb. Westkapelle 1767-11-02, ged. ald. 1767-11-04 (get.: Petrus Dujardin & Maria Jacoba de Maecker), overl. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1788-12-12, begr. ald. 1788-12-14.
Uit het tweede huwelijk:
7. Petronella Joanna Vancoulje, ged. Westkapelle 1770-01-06 (get.: rev. dom. Petrus Jonghbloet, pastoor te Houcke & Joanna Desuttere), overl. ald. 1770-03-16, begr. ald. 1770-03-18, na een 'engelenmis'.
8. Joannes Ferdinandus Vancoulje, geb. Westkapelle 1771, overl. ald. 1782-12-25.
9. Bernardus Waverius Vancoile, geb. Westkapelle 1772-08-06, ged. ald. 1772-08-08 (get.: Laurentius Deleyn & Joanna Schaep), overl. ald. 1773-11-13, begr. ald. 1773-11-15.
10. Maria Ludovica Vancoulje, ged. Westkapelle 1773-08-27 (get.: rev. dom. Petrus Jonghbloet, pastoor te Houcke & Ludovica Haegens).
11. Petronella Joanna Vancoulje, geb. Westkapelle 1775-02-09, ged. ald. 1775-02-11 (get.: Andreas de Sutter & Therese de Sutter).
12. Regina Francisca Vancoulje, geb. Westkapelle 1776-02-03, ged. ald. 1776-02-05, overl. ald. 1776-09-05, begr. ald. 1776-09-05.
13. Henrica Sophia Vancoulje, ged. Westkapelle 1777-11-12 (get.: Sebastianus Vervaecke & Jacoba de Maecke).

IV.41    Franciscus (François) van Coile (x Vancoillie, + Van Coillie), handelaar, 'wijnkelier', geb. Oostrozebeke 1732-12-21, ged. ald. 1732-12-23 (get.: Adrianus van Coile & Maria Sabbe), overl. Brugge 1801-02-17, zn. van Adrianus Verkoellie (x Vercoullie, + Vancoille) (zie III.11) en Joanna Sabbe.
Tr. kerk (1) Brugge 1759-01-07 (St.-Anna) (get.: Franciscus van Outryve en Joannes van Coile) Rosa Victoria Dufour (du Four, Defour, de Four, de Foeur), geb. Leffinge ca. 1731, overl. Brugge 1786-06-23, begr. ald. 1786-06-25, in de St.-Gillisparochie, dr. van Adrianus Dufour en Joanna Levecke.
Tr. kerk (2) Brugge 1791-11-03 (St.-Gillis) (get.: Augustus Malin en Francisca Schellaert) Jacoba Florentia (Jacqueline Florentine) Muys (x Mus; ook Muijs), geb. Handzame ca. 1759, overl. na 1818.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna van Coile, geb. Brugge, ged. 1761-03-11 (get.: Carolus Vandeventer & Anna Goube), in de St.-Jacobsparochie.
2. Joannes Franciscus Jacobus van Coile, geb. Brugge, ged. 1763-02-09 (get.: Joannes Baptist van Coile & Maria Flamen), in de St.-Gillisparochie, begr. Brugge 1764-01-09, in de St.-Gillisparochie.
3. Franciscus van Coillie, geb. ca. 1765, begr. Brugge 1766-05-27, in de St.-Gillisparochie.
4. Cecilia Catharina van Coillie (+ van Coile), ged. Brugge 1766-11-22 (zie V.58).
5. Coleta Josepha van Coillie, geb. Brugge (zie V.59).
6. Franciscus Josephus van Coillie, geb. Brugge, ged. 1771-04-24 (get.: Franciscus Griet & Maria Theresia Meytens), in de St.-Gillisparochie, overl. Brugge, begr. 1772-03-11, in de St.-Gillisparochie.
7. Antonius Franciscus van Coillie, geb. Brugge, ged. 1773-08-03 (get.: Antonius Block & Maria Schellaert), in de St.-Gillisparochie.
8. Jacobus Franciscus Josephus van Coillie, geb. Brugge, ged. 1775-10-05 (get.: Jacobus Bernardus van Coillie & Maria Theresia Weytens), in de St.-Gillisparochie, overl. Brugge, begr. 1783-12-14, in de St.-Gillisparochie.
Uit het tweede huwelijk:
9. Anna Theresia van Coillie, geb. Brugge 1792-08-21, ged. 1792-08-22 (get.: Jacobus Vancoillie & Anna Theresia Ancaer), in de St.-Gillisparochie.
Tr. Brugge 1816-01-25 Nicolaes Ludovicus Gallois, brigadier ruiterij (1816), geb. Sery (Ardennen) 1775-01-13, zn. van Antonius Gallois, particulier (1816), en Henriette Bonnevaux. Wedr. van Pieternella Weytase.
Uit dit huwelijk:
1. Virginia Sophia (als Van Coulie) Gallois (l.p.m.), geb. Brugge 1814-05-26;
2. Marie Louise Gallois, tr. Sint-Kruis 1880-11-08 [BS #101] Franciscus Vermeulen (contr. voor notaris Van Elslande, Brugge 1880-09-30), zn. van Franciscus Vermeulen & Helena Rots.
10. Franciscus Leonardus (François) van Coile, geb. Brugge 1795-11-05 (zie V.65).
11. Pierre Jacques Van Coille (x Van Coillie), geb. Brugge 1798-01-31 (zie V.67).

V.58    Cecilia Catharina van Coillie (+ van Coile), ged. Brugge 1766-11-22 (get.: Ludgerus Callebout & Godeliva de Four), in de St.-Gillisparochie, waarbij vader 'Cornelius' genoemd wordt, overl. Brugge 1790-05-16, begr. 1790-05-18, in de St.-Gillisparochie, als 'Coleta Cecilia'. Dr. van Franciscus (François) van Coile (x Vancoillie, + Van Coillie) (zie IV.41) en Rosa Victoria Dufour (du Four, Defour, de Four, de Foeur).
Kind:
1. Rose Cecile van Colie (+ van Quoilije), geb. Brugge, ged. 1785-05-04, overl. ald., begr. 1786-03-20, in de St.-Jacobsparochie.

V.59    Coleta Josepha van Coillie, geb. Brugge, ged. 1769-01-23, in de St.-Gillisparochie, dr. van Franciscus (François) van Coile (x Vancoillie, + Van Coillie) (zie IV.41) en Rosa Victoria Dufour (du Four, Defour, de Four, de Foeur).
Coleta staat in de PR-klapper op de geboorten van de St.-Gillisparochie (en daarmee ook bij Ariadne online) vermeld met een verkeerd ouderpaar: Valentinus Van Coillie & Joanna Clara Messchaert.
Kind:
1. Joannes Franciscus van Colie (+ van Coillie), ged. Brugge 1789-09-18, overl. ald., begr. 1790-03-24, in de St.-Gillisparochie.

V.65    Franciscus Leonardus (François) van Coile, dagloner, wever (1835), geb. Brugge 1795-11-05, ged. 1795-11-06 (get.: Franciscus van Coile & Petronella Notterdam), in de St.-Gillisparochie, overl. Brugge 1825-10-11, zn. van Franciscus (François) van Coile (x Vancoillie, + Van Coillie) (zie IV.41) en Jacoba Florentia (Jacqueline Florentine) Muys (x Mus; ook Muijs).
Tr. Brugge 1814-11-25 Jeanne Isabelle Lemonne, kantwerkster (1835), geb. Brugge 1796-02-12, dr. van Jacobus Lemonne en Isabella Cramer.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus Van Coile, geb. Brugge 1816-09-06 (zie VI.65).

VI.65    Joannes Franciscus Van Coile, metselaarshulp (1835), geb. Brugge 1816-09-06, overl. ald. 1840-09-18, waarbij moeder 'Joanna Lamoine' genoemd wordt, zn. van Franciscus Leonardus (François) van Coile (zie V.65) en Jeanne Isabelle Lemonne, kantwerkster (1835).
Tr. Brugge 1835-11-26 Coleta Maria Anna Deleu, kantwerkster (1835), geb. Brugge 1807-09-24, dr. van Josephus Deleu, zager (1835), en Regina Borgoo, huisvrouw (1835).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Coleta Justina Van Coile, geb. voor 1836, als Deleu (l.p.m.).
Tr. Brugge 1854-07-14 Fredericus Josephus Hanseel, geb. voor 1835.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

V.67    Pierre Jacques Van Coille (x Van Coillie), dagloner, geb. Brugge 1798-01-31, overl. ald. 1845-07-17, zn. van Franciscus (François) van Coile (x Vancoillie, + Van Coillie) (zie IV.41) en Jacoba Florentia (Jacqueline Florentine) Muys (x Mus; ook Muijs).
Tr. Brugge 1823-07-23 Maria Godelieve Seynhaeve (x Sijnave), geb. Brugge 1798-01-06, overl. ald. 1848-01-17, dr. van Joannes Seynhaeve en Judoca Gooris.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Leonardus Van Coille (x Vancoillie), geb. Brugge 1839-11-06 (zie VI.67).

VI.67    Franciscus Leonardus Van Coille (x Vancoillie), arbeider, geb. Brugge 1839-11-06, overl. Sijsele 1900-03-01, (1900-02-29 niet bestaande datum), zn. van Pierre Jacques Van Coille (x Van Coillie) (zie V.67) en Maria Godelieve Seynhaeve (x Sijnave).
Tr. Sijsele 1869-11-19 Rosalia (Rosalie) Coene, geb. Sijsele 1842-11-20, overl. ald. 1899-04-14, dr. van Joannes Coene, dienstknecht, en Isabella Vanhulle.
Uit dit huwelijk:
1. Charles Vancoillie, geb. Sijsele 1871-01-29, overl. ald. 1874-03-09.
2. Henricus Vancoillie, geb. Sijsele 1872-04-13, overl. ald. 1874-03-07.
3. Idalia Maria (zuster Josephine) Vancoillie, kloosterlinge, geb. Sijsele 1873-09-02, overl. Moorslede 1942-05-07.
4. Eugenie Maria Vancoillie, kleermaakster, geb. Sijsele 1875-07-17, overl. ald. 1937-09-14.
Tr. ald. 1909-07-14 Henri Vandenbussche, werkman, geb. Sint-Kruis 1874-06-02, overl. Sijsele 1932-11-29.
5. Henricus Franciscus Vancoillie, ex-broeder Van Daele te Kortrijk, geb. Sijsele 1877-02-19, overl. Ieper 1913-06-24.
Tr. Duffel Victoire Florentine Matthijs, geb. Duffel.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Elodie (moeder Clara Marie) Vancoillie, kloosterlinge, novicemeesteres, geb. Sijsele 1879-03-08, overl. Moorslede 1954-08-20.
7. Carolus Ludovicus Van Coillie, cipier, geb. Sijsele 1880-12-05, overl. Brugge 1953-08-28.
Tr. 1910-10-19 Leonie Misseleyn, geb. Sint-Joris-Ijzer 1887-09-24, overl. Moorslede 1962-12-08.
8. Maria Ludovica Vancoillie, geb. Sijsele 1883-07-04, overl. Brugge 1945-05-27.
Tr. Sijsele 1919-01-23 Fréderic Timmerman, landbouwer, geb. Assebroek 1882-03-01, overl. Damme 1968-07-19.
9. Leo Joseph Van Coillie, landbouwer, geb. Sijsele 1885-03-11, overl. Brugge 1954-02-12.
Tr. Sijsele 1918-02-06 Odila Josephina Maria D'Heye, geb. Sijsele 1892-01-29, overl. ald. 1964-10-30. Wed. van Cesar Van Nevel.

IV.44    Jacobus Bernardus Vancoile (p van Coilée, x Vankoillie), landbouwer (1803), geb. Oostrozebeke 1734-03-16, ged. ald. 1734-03-18 (get.: Petrus van den Berghe & Francisca van Coile), overl. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1827-04-20, [???], begr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1791, in 't begin van het jaar, want Anna blijft als weduwe achter, zn. van Adrianus Verkoellie (x Vercoullie, + Vancoille) (zie III.11) en Joanna Sabbe.
Buitenpoorter van Kortrijk.
Tr. kerk Koolkerke 1758-05-02 (get.: Petrus Maertens en Antonius van Wijnsberghe) Anna Maria Rotsaert (Rotzaert), geb. Assebroek 1733-08-23, ged. ald. 1733-08-24 (get.: Joannes Rosaert & Joanna Roels), overl. Brugge 1791-02-07, in de parochie St.-Gillis (St.-Pieters vermeldt de 8e), begr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1791-02-10, dr. van Dominicus Rotsaert en Petronella van Renterghem.
Buitenpoorteres van Kortrijk.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Jacobus van Coelie, ged. Koolkerke 1759-08-11 (get.: Joannes Baptistus van Coile & Isabella Rotsaert), overl. ald. 1761-07-30, begr. ald. 1761-08-01.
2. Isabella Theresia van Coeylle, ged. Koolkerke 1761-06-01 (get.: Joannes Jacobus Dhaenens & Maria Anna Livens), begr. Brugge 1777-01-08, in de St.-Gillisparochie, als Elisabeth van Coillie.
3. Anna Rosa van Coeylle, ged. Koolkerke 1762-08-10 (get.: Petrus Andreas Maertens & Anna Petronella Francisca Roeges), begr. ald. 1762-08-20.
4. Franciscus Jacobus van Coeylle (x,xxx Van Coile), geb. Koolkerke 1764-01-24 (zie V.72).
5. Jacoba Regina van Coeylle, ged. Koolkerke 1765-08-13 (get.: David van Rentergem & Rosalia Benedicta Vancuijl), overl. ald. 1765-08-25, begr. ald. 1765-08-27.
6. Catharina Regina van Coeylle (x van Coillie), huishoudster (1831), particuliere ('34), ged. Koolkerke 1767-01-19 (get.: Joannes de Rijcke & Catharina Pijcke).
Tr. kerk Brugge 1796-05-03 (St.-Gillis) Philibertus Henricus Zwaenepoel (x Swaenepoel), timmerman (1831,'34), geb. ca. 1768.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Zwaenepoel, dienstmeid, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1801-02-09, overl. tussen 1864 en 1882, tr. Brugge 1831-01-12 [BSk #4] Ignatius Jacobus Pierar (x Pirard), witbierstoker, herbergier, brouwersknecht, geb. Brugge 1976-07-25, overl. ald. 1882-05-24, zn. van Nicolaus Pierar & Theresia Framhout;
2. Napoleon Zwaenepoel, timmerman, geb. ca. 1806, tr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1830-08-13 [BSk #27] Isabella Vermeulen, dr. van Jacobus Benedictus Vermeulen & Maria Theresia Seghers;
3. Celestina Eugenia Zwaenepoel, particuliere, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1809-03-16, tr. Brugge 1834-04-23 Isaac Simon Kinsbergen, stafmuzikant, geb. Amsterdam 1796-09-22 (1 vendemiaire v), zn. van Simon Samuel Kinsbergen, koopman (overl. A'dam 1820-01-20) & Catharina Kinsbergen [BSk huw.-akte #135];
4. Amelia Rosalia Swaenepoel (x), werkdochter, geb. Sint-Pieters-op-den-dijk 1811-02-21, tr. ald. 1834-10-24 Joannes Franciscus Dewaele, koorndrager, geb. Zuienkerke 1802-01-20 (30 nivose x), zn. van Franciscus Dewaele & Victoria Schotte [BSk huw.-akte #43].
7. Theresia Catharina van Coeylle (+ van Coillie), geb. Koolkerke 1768-08-28, ged. ald. 1768-08-30 (get.: Joannes Sarlet & Brigitta Dhaenens), overl. Brugge 1775-04-04, begr. 1775-04-05, in de St.-Gillisparochie.
8. Francisca Cornelia Vancoillie, geb. Brugge, ged. 1772-11-21 (get.: Philippus Josephus van Winnebeek & Joanna Francisca d'Hont), in de St.-Gillisparochie, overl. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1804-05-27.
9. Joannes Franciscus Vancoillie, geb. Brugge, ged. 1774-06-26 (get.: Joannes Kerker & Maria Francisca Pintelon), in de St.-Gillisparochie.
10. Jacobus Bernardus (Jacques) Vancoile (x Van Coile), geb. Brugge 1776-01-16 (zie V.82).

V.72    Franciscus Jacobus van Coeylle (x,xxx Van Coile), werkman, geb. Koolkerke 1764-01-24, vlgs. de doopakte, maar de 3e huwelijksakte vermeldt "Franciscus Josephus 1764-01-26", ged. Koolkerke 1764-01-26 (get.: Franciscus de Cnock & Domicella Theresia Parmentier), overl. Oostkerke 1810-12-08, zn. van Jacobus Bernardus Vancoile (p van Coilée, x Vankoillie) (zie IV.44) en Anna Maria Rotsaert (Rotzaert).
Tr. kerk (1) Assebroek 1791-06-07 (get.: Franciscus van Lerberghe en Bertinus van Damme) Maria van Lerberghe, geb. Houtave ca. 1770, overl. Dudzele 1794-09-06.
Tr. (2) Damme 1794-12-30 Anna Maria Declercq, geb. Nieuwmunster [?], overl. voor 1798.
Tr. (3) Houtave 1798-11-10 Francisca Theresia Herteleer (Hertleer), werkvrouw (1828), geb. Meetkerke 1772-06-19, vls. doopakte, maar volgens de huwelijksakte 1772-06-17, ged. Meetkerke 1772-06-20, overl. Brugge 1839-04-29, dr. van Ferdinandus Herteleer en Petronella d'Hulst. Hertr. Yy Verfaillie.
Uit het eerste huwelijk:
1. Francisca Cecilia Vancoille, geb. Dudzele 1794-03-14, ged. ald. 1794-03-14, overl. ald. 1794-09-17.
Uit het tweede huwelijk:
2. Anna Maria Vancoile (+ Vancoille), geb. Dudzele 1795-10-02, ged. ald. 1795-10-02, overl. ald. 1796-04-04.
Uit het derde huwelijk:
3. Jean François Van Coile, geb. Dudzele 1800-01-16 (zie VI.71).
4. Cecilia Francisca Van Coile, dienstmeid (1828), geb. Zuienkerke 1802-01-29, 9 pluviose x.
Tr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1828-09-11, waarvoor Casemirus' vader per notariële akte (gepasseerd voor notaris Van Claerhout te Brugge) toestemming geeft, Cazemirus Franciscus Galle, landbouwer (1828), geb. Damme 1793-11-10, 20 brumaire ij, zn. van Petrus Galle, landbouwer (1828), en Regina Dombrecht.
Uit dit huwelijk:
1. Justina Regina Cecilia Galle, tr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1859-06-03 [BSk #26] Josephus Joannes Timmerman, zn. van Josephus Timmerman & Joanna Theresia Ardenois.
5. Franciscus (Frans) Van Coile (x Vancoile), geb. Zuienkerke 1804-09-15 (zie VI.75).
6. Casimirus Josephus Van Coile, geb. Zuienkerke 1807-09-02 (zie VI.77).

VI.71    Jean François Van Coile, werkman (1827), geb. Dudzele 1800-01-16, overl. na 1850, zn. van Franciscus Jacobus van Coeylle (x,xxx Van Coile) (zie V.72) en Francisca Theresia Herteleer (Hertleer), werkvrouw (1828).
[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ] In de klappers van overlijdens te Dudzele staat dat Jean François Van Coille op 26 nivose viij (1800-01-16: op zijn geboortedatum dus) overleden is. Er moet dan een tweede Jean Frannçois in dit gezin geweest zijn.
Tr. Sint-Andries 1827-11-23, tr. kerk ald. 1827-11-27 Maria Anna Vanderhaeghe, spinster (1827), werkvrouw ('50), geb. Ingelmunster 1799-02-05, 17 pluviose vij, overl. na 1850, dr. van Petrus Franciscus (Pieter) Vanderhaeghe en Coleta van Keersbilck, werkvrouw (1827).
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus Adolphus Vancoile (x Van Coile), ged. Sint-Andries 1828-09-21 (get.: Casimirus Galle & Ingenia Vandraeghe).
Tr. Brugge 1855-05-18 Anna Theresia Coelus, geb. voor 1855.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Rosalia Victoria Vancoile (x Van Coile), werkmeid (1850), geb. Sint-Andries 1829-12-23, ged. ald. 1829-12-23 (get.: Petrus Vandraeghe & Maria Declercq).
Tr. Sint-Michiels 1850-09-05 Franciscus Leopoldus Slimbrouck, metselaar (1850), geb. Sint-Michiels 1819-12-28, zn. van Louis Slimbrouck, werkman (1850), en Regina Meyers, werkvrouw (1850).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Leopoldus (Leopold) Vancoile, ged. Sint-Andries 1832-01-15 (get.: Guilielmus Dewulf & Joanna Vermees), overl. ald. 1832-01-25.
4. Juliana Vancoile, ged. Sint-Andries 1833-03-15 (get.: Joannes Vanbellegem & Isabelle Verstraete), overl. ald. 1834-05-24.
5. Adelaide Vancoile, ged. Sint-Andries 1836-09-23 (get.: Casimir Vancoile & Lamberta Talan).
6. Adolphine Vancoile, ged. Sint-Andries 1839-05-09 (get.: Franciscus Vancoile & Isabella Van Compernolle).

VI.75    Franciscus (Frans) Van Coile (x Vancoile), dienstbode (1828), werkman ('59,'71), brouwersknecht ('67), geb. Zuienkerke 1804-09-15, 28 fructidor xij, overl. Sint-Andries 1875-08-14, zn. van Franciscus Jacobus van Coeylle (x,xxx Van Coile) (zie V.72) en Francisca Theresia Herteleer (Hertleer), werkvrouw (1828).
Tr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1828-05-20 Sophia Vermeersch (x Vermeesch), dienstmeid (1828), werkster ('59), huishoudster ('67), geb. Stalhille 1806-10-17, overl. Sint-Andries 1870-02-11, dr. van Ludovicus (Louis) Vermeersch, werkman (1828), en Maria Theresia Desmidts.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Ludovicus Vancoile (x Van Coile), geb. Sint-Andries 1828-07-07 (zie VII.100).
2. Romanus Vancoile, ged. Sint-Andries 1830-09-20 (get.: Josephus Vermees & Catharina Declercq), overl. ald. 1832-09-10.
3. Justina Vancoile (x Van Couillie), werkmeid (1859), geb. Sint-Andries 1833-03-28, ged. ald. 1833-03-28 (get.: Ludovicus Vermees & Catharina Declercq), overl. ald. 1899-04-08.
Tr. ald. 1859-09-05, tr. kerk ald. 1859-09-06 Franciscus Joannes De Ghey, werkman (1859), geb. Sint-Andries 1826-07-26, zn. van Joannes de Ghey en Francisca de Cloedt.
Uit dit huwelijk (o.m.?):
1. Hermenie De Ghey, tr. Sint-Andries 1899-01-09 [BSk #1] Carolus Mingou, zn. van Petrus Mingou & Rosalie Benteyn;
2. Augustus De Ghey, landbouwwerkman, geb. Sint-Andries 1877-03-29, overl. ald. 1922-08-16, tr. Sint-Kruis 1919-04-25 Augusta Irma Maria Gilliaert.
4. Fredericus Franciscus (Fredrik) Vancoile (x/xx Van Coile), geb. Sint-Andries 1835-09-27 (zie VII.105).
5. Franciscus (Frans) Vancoile, ged. Sint-Andries 1837-07-27 (get.: Joannes Vancoile & Cecilia Vermees).
6. Alexander Vancoile (x Van Coile), geb. Sint-Andries 1839-10-08 (zie VII.109).
7. Cornelius Vancoile, werkman (1871), geb. Sint-Andries 1842-03-11, ged. ald. 1842-03-11 (get.: Cornelius Hongerloot & Amelia Maene), overl. voor 1915.
Tr. ald. 1871-02-03 Ludovica Desoete, speldenwerkster (1871), geb. Sint-Andries 1841-09-13, overl. Oostende 1915-01-14, dr. van Jacobus Desoete, arbeider (1871), en Joanna Derre.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Carolus (Karel) Van Coile, ged. Sint-Andries 1845-02-19 (get.: Amandus Hongerloot & Adelaide De Vrieze), overl. ald. 1903-03-05.
Tr. ald. 1875-09-23 Amanda Vereecke.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
9. Mathilde Christina Vancoile, ged. Sint-Andries 1848-07-05 (get.: Petrus Vermeersch & Theresia Pauwels).

VII.100    Petrus Ludovicus Vancoile (x Van Coile), werkman (1859), geb. Sint-Andries 1828-07-07, ged. ald. 1828-07-07 (get.: Jacobus Vancoile & Maria Vandraeghe), overl. ald. 1895-10-26, zn. van Franciscus (Frans) Van Coile (x Vancoile) (zie VI.75) en Sophia Vermeersch (x Vermeesch), dienstmeid (1828), werkster ('59), huishoudster ('67).
Tr. Sint-Andries 1859-02-28 Seraphina (Seraphine) Dejaegher, dienstmeid (1859), huishoudster ('87), werkvrouw ('92), geb. Waardamme 1831-08-23, dr. van Ludovicus Dejaegher, werkman (1859), en Martha Meuleman.
Uit dit huwelijk:
1. Rosalia (Rosalie) Van Coile, dienstmeid (1887), geb. Sint-Andries 1859-12-08, ged. ald. 1859-12-08 (get.: Ludovicus De Jaegher & Sophia Vermeersch), overl. Brugge 1893-01-06, begr. ald. 1893-01-09, na een uitvaartdienst in haar parochiekerk St.-Jacob.
Tr. Sint-Andries 1887-05-23, tr. kerk ald. 1887-05-24 (get.: Carolus Mahieu en Petrus Vancoillie) Carolus Franciscus (Charles) Mahieu, timmerman (1887), geb. Brugge 1859-09-17, zn. van Charles François Mahieu, timmerman, en Anne Catherine Thylis, herbergierster (1887).
Uit dit huwelijk:
1. Gustaaf Mahieu;
2. Adolf Mahieu.
2. Leopoldus Josephus (Leopold) Vancoile (x Van Coile), geb. Sint-Andries 1862-10-22 (zie VIII.49).
3. Hermenia (Ermenie) Van Coile, fabriekswerkster (1887), geb. Sint-Andries 1865-05-18, ged. ald. 1865-05-18 (get.: Franciscus Vancoile & Veronica Vermeersch).
Tr. ald. 1887-01-31, tr. kerk ald. 1887-02-14 (get.: Franciscus Devrieze en Leopold Vancoillie) Hipolitus Roels, werkman (1887), geb. Sint-Andries 1861-04-28, zn. van Felix Guillielmus Roels, bareelwachter (1887), en Rosalia Verhamme.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Carolus Ludovicus (Karel) Van Coile, geb. Sint-Andries 1867-06-02 (zie VIII.54).

VIII.49    Leopoldus Josephus (Leopold) Vancoile (x Van Coile), timmerman (bij spoorwegen), geb. Sint-Andries 1862-10-22, ged. ald. 1862-10-22 (get.: Leopoldus Lemahieu & Rosalia Schacht), zn. van Petrus Ludovicus Vancoile (x Van Coile) (zie VII.100) en Seraphina (Seraphine) Dejaegher, dienstmeid (1859), huishoudster ('87), werkvrouw ('92).
Tr. (1) Brugge 1888-09-12 Coleta Ludovica Coudeville, geb. Jabbeke 1863-09-29, overl. ca. 1925, dr. van Jacobus Coudeville en Virginia Plettinck.
Tr. (2) Brugge 1929-11-05 Theresia Coppejans.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gustavus Petrus Leopoldus Vancoile, geb. Sint-Andries 1890-07-13, overl. ald. 1890-12-07.
2. Théophile Camiel Van Coile, geb. Sint-Andries 1892-05-08, overl. Gent 1964-09-08.
Tr. ald. 1922-07-01 Augusta De Laender, geb. Gent 1894-09-01, overl. ald. 1969-01-01.
3. Maurice Charles Vancoile, geb. Sint-Andries 1893-09-16.
4. Herminie Marie Van Coile, geb. Uitkerke 1894-09-22.
5. Marguerite Eugenia Vancoile, geb. Sint-Andries 1896-03-24.
6. Romanie Vancoile, geb. Sint-Andries 1897-03-01, overl. ald. 1898-08-16.
7. Adrienne Marie Vancoile, geb. Sint-Andries 1899-03-17, overl. Oostende 1954-04-11, begr. ald. 1954-04-14.
Tr. voor 1933 Renatus Van Doorne, geb. Middelkerke 1889-10-05, overl. na 1954.

VIII.54    Carolus Ludovicus (Karel) Van Coile, schoenmaker (1892), geb. Sint-Andries 1867-06-02, ged. ald. 1867-06-02 (get.: Joannes Deschacht & Justina Vancoile), zn. van Petrus Ludovicus Vancoile (x Van Coile) (zie VII.100) en Seraphina (Seraphine) Dejaegher, dienstmeid (1859), huishoudster ('87), werkvrouw ('92).
Tr. Sint-Andries 1892-10-19, tr. kerk ald. 1892-10-20 (get.: Leopold Vancoile en Bernard Van Overstraeten) Melania Maria (Melanie) Vraeghe, fabriekswerkster (1892), geb. Brugge 1873-05-05, dr. van Desiderius Adolphus Vraeghe, huisschilder (1869), en Fanny Melanie Baessens, speldenwerkster (1869), werkvrouw ('92), huisvrouw ('92,'98).
Uit dit huwelijk (o.m. [?]):.
Uit dit huwelijk:
1. Zenobie Marie Van Coile, geb. Sint-Andries 1893-08-25.
2. Bernard Jozef Van Coile, geb. Sint-Andries 1895-09-26.
3. Marie Louise Van Coile, geb. Sint-Andries 1897-10-05.
4. Leon Engelbert Charles Van Coile, geb. Sint-Andries 1899-10-11, overl. ald. 1899-10-16.

VII.105    Fredericus Franciscus (Fredrik) Vancoile (x/xx Van Coile), werkman (1867), geb. Sint-Andries 1835-09-27, ged. ald. 1835-09-28, overl. ald. 1896-04-07, zn. van Franciscus (Frans) Van Coile (x Vancoile) (zie VI.75) en Sophia Vermeersch (x Vermeesch), dienstmeid (1828), werkster ('59), huishoudster ('67).
Tr. (1) Sint-Andries 1867-03-04, tr. kerk ald. 1867-03-05 (get.: Petrus Van Coile en Carolus Vermeulen) Ludovica Vermeulen, huishoudster (1867), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1836-03-08, overl. Sint-Andries 1876-02-08, dr. van Franciscus Vermeulen, hovenier, en Marie Vermeulen.
Tr. (2) Sint-Andries 1877-01-03, tr. kerk ald. 1877-01-04 (get.: Franciscus Vermeulen en Carolus Vandevelde) Anna Maria Van de Velde, speldenwerkster (1877), geb. Sint-Andries 1851-02-13, overl. na 1933, dr. van Desiderius Van de Velde en Coleta Gevaert. Hertr. Jozef Vercruysse.
Uit het eerste huwelijk:
1. Leonia Sophia Vancoile (x Van Coile), landwerkster (1891), geb. Sint-Andries 1868-09-05, ged. ald. 1868-09-05 (get.: Franciscus Vermeulen & Sophia Vermeersch).
Tr. ald. 1891-08-17, tr. kerk ald. 1891-08-18 (get.: Petrus Doom en Fredericus Van Coile) Arthur Prosper Denolf, hovenier (1891), geb. Sint-Andries 1866-09-13, zn. van Joannes Denolf en Theresia Joanna Vandemoortele, werkvrouw (1891).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Camillus Augustus (Camiel) Vancoile, geb. Sint-Andries 1870-10-16 (zie VIII.58).
3. Augustus (August) Vancoile, ged. Sint-Andries 1873-08-22 (get.: Augustinus Vermeulen & Justina Vancoile).
Tr. ald. 1907-04-15 Octavia Maria Gevaert, geb. Sint-Andries, overl.. Wed. van Clement Van Acker.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Uit het tweede huwelijk:
4. Maria Vancoile, geb. Sint-Andries 1878-02-12, overl. ald. 1944-03-02.
5. Zenobia Vancoile, geb. Sint-Andries 1879-10-07, overl. ald. 1896-08-22.
6. Octavia Maria Vancoile, geb. Sint-Andries 1881-09-11.
Tr. kerk ald. 1907-06-10 (get.: Joseph Vercruysse en August Delannoy) Livinus Van den Berghe, geb. Aartrijke ca. 1870, 187?-07-20.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Ludovica Maria Vancoile, geb. Sint-Andries 1883-07-01, overl. Brugge 1972-01-18.
Tr. (1) Sint-Andries 1903-04-20 Adolphus (Adolphe) Himpe, steenbakker, geb. Sint-Andries 1876-05-18, overl. Brugge 1911-02-27, zn. van Leopoldus Himpe en Ludovica Maria Decloedt.
Uit dit huwelijk:
1. Florimond Himpe, geb. Sint-Andries 1903-09-21, overl. Brugge 1961-10-09, tr. Gabrielle Matthys, geb. Brugge 1905-01-25;
2. Maurits Himpe, geb. Sint-Andries 1904-11-29, overl. Sint-Michiels gem. Brugge, tr. Germaine Rotty, geb. Loppem 1905-05-06, overl. Brugge 1987-08-29.
Tr. (2) Sint-Andries 1913-03-25 (get.: Petrus Vandenbussche en Carolus Vandevelde) Edouard Joseph Vandenbussche, geb. Sint-Andries 1881-05-11, overl. Zandvoorde 1942-05-10, zn. van Petrus Vandenbussche en Nathalia Van Hee.
8. Henricus Vancoile, geb. Sint-Andries 1888-11-19.
Tr. ald. 1908-10-12 Cordula Maria Van Waeleghem, geb. Sint-Andries 1889-08-04.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
9. Guillaume Eduard Vancoile, geb. Sint-Andries 1891-03-20.

VIII.58    Camillus Augustus (Camiel) Vancoile, fabriekswerker (1898), geb. Sint-Andries 1870-10-16, vlgs. huwelijksakte [?], ged. Sint-Andries 1870-10-15 (get.: Leopoldus Vermeulen & Mathilde Vancoillie), overl. ald. 1907-02-22, zn. van Fredericus Franciscus (Fredrik) Vancoile (x/xx Van Coile) (zie VII.105) en Ludovica Vermeulen, huishoudster (1867).
Tr. Sint-Andries 1898-10-10, tr. kerk ald. 1898-10-17 (get.: Arthur Denolf en Paulus Dumarey) Victorina Rosalia (Victorine) Debadrihaye, landwerkster (1898), geb. Sint-Andries 1869-05-21, overl. ald. 1947-01-17, dr. van Joseph Ludovicus Debadrihaye, werkman (1898), steenbakker, en Wilhelmina Gilliaert, huishoudster (1898).
Uit dit huwelijk:
1. Rosalia Josephine (Rosalie) Vancoile, geb. Sint-Andries 1899-07-29, overl. Sint-Andries gem. Brugge 1973-11-01.
Tr. ca. 1924 Maurice Bossu, spoorwegmedewerker, geb. Brugge 1901-04-12.
2. Helena Vancoile, geb. Sint-Andries ca. 1901, overl. ald. 1965-07-12.
Ongehuwd.
3. Léon Vancoile, geb. Sint-Andries 1902-10-18, overl. 1970-09-23.
Tr. ald. Sidonie Vervaecke, geb. Sint-Andries 1905-06-11, overl. Brugge 1972-01-30.
4. Frans Vancoile, geb. Sint-Andries 1904-09-28, overl. ald. 1948-01-30, of 1948-10-30 [?].
Tr. Zedelgem 1933-11-03.

VII.109    Alexander Vancoile (x Van Coile), werkman (1868), geb. Sint-Andries 1839-10-08, ged. ald. 1839-10-08 (get.: Josephus Vermeersch & Francisca Gallé), overl. ald. 1882-03-23, zn. van Franciscus (Frans) Van Coile (x Vancoile) (zie VI.75) en Sophia Vermeersch (x Vermeesch), dienstmeid (1828), werkster ('59), huishoudster ('67).
Tr. Sint-Andries 1868-09-11, tr. kerk ald. 1868-09-15 (get.: Bernard Deloof en Cornelius Vancoile) Virginia (Virginie) Degroote, werkvrouw (1868), huishoudster ('97), geb. Gistel 1846-10-08, dr. van Alexander Franciscus Degroote en Barbara Dehaemers.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus (Henri) Vancoile, geb. Sint-Andries 1868-10-19 (zie VIII.72).
2. Gustavus Emilius Vancoile, ged. Sint-Andries 1870-06-25 (get.: Joannes Vancoile & Mathilde Vancoile), overl. ald. 1870-10-23.
3. Gustavus Camilus Vancoile, ged. Sint-Andries 1871-07-20 (get.: Joannes Vancoile & Ludovica Vermeulen), overl. ald. 1872-07-27.
4. Sylvia Vancoile, ged. Sint-Andries 1872-12-01 (zie VIII.76).
5. Emilius Vancoile, werkman (1897), geb. Sint-Andries 1874-06-20, vlgs. huwelijksakte [?], ged. Sint-Andries 1874-06-19 (get.: Carolus Mahieu & Ludovica Dezoete).
Tr. Sint-Michiels 1897-10-14 Emiliana Serru, werkvrouw (1897), geb. Sint-Michiels 1855-06-10, dr. van Felix Serru en Sophie Anthierens, huishoudster (1897). Wed. van Julius Franciscus Degrande.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Augusta Vancoile (x Van Coile), fabriekswerkster (1899), geb. Sint-Andries 1876-04-30.
Tr. (1) ald. 1899-01-30 Gustave Moerman, steenbakker (1899), geb. Sint-Michiels 1875-02-24, overl. ca. 1905, zn. van Henri Moerman, werkman (1899), en Marie Anthierens, huisvrouw (1899).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Sint-Andries 1906-08-06 Josephus Joannes Verbrugghe, geb. Sint-Andries 1876-04-30.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Augusta Verbrugghe, geb. 1906-04-12 als Vancoile (l.p.m.).
7. Cenobia Maria Vancoile, geb. Sint-Andries ca. 1877, overl. ald. 1880-08-13.

VIII.72    Henricus (Henri) Vancoile, fabriekswerker (1890), geb. Sint-Andries 1868-10-19, ged. ald. 1868-10-19 (get.: Cornelius Vancoile & Ludovica De Groote), zn. van Alexander Vancoile (x Van Coile) (zie VII.109) en Virginia (Virginie) Degroote, werkvrouw (1868), huishoudster ('97).
Tr. Sint-Andries 1890-10-01, tr. kerk ald. 1890-10-13 Leonie Vanacker, fabriekswerkster (1890), geb. Zedelgem 1871-03-02, dr. van Carolus Vanacker, werkman (1890), en Rosalie Taveirne, werkvrouw (1890).
Uit dit huwelijk:
1. Michael Vancoile, geb. Sint-Andries 1890-11-29, overl. ald. 1890-12-01.
2. Sylvia Vancoile, geb. Sint-Andries 1893-02-11.
Tr. kerk ald. 1912-01-16 (get.: Leon Houf en Gustaaf Van Acker) Florimondus (Florimond) Houf, uit Sint-Andries.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Firmin Alfons Vancoile, geb. Sint-Andries 1895-02-23, overl. voor 1972.
Tr. ca. 1918 Rachel De Graeve, geb. Brugge 1895-04-01, overl. Machelen 1972-07-20.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Michel Adolf Vancoile, geb. Sint-Andries 1896-02-11, overl. ald. 1901-05-24.
5. Marguerite Maria Vancoile, geb. Sint-Andries 1898-12-10.

VIII.76    Sylvia Vancoile, ged. Sint-Andries 1872-12-01 (get.: Carolus Vancoile & Ludovica Vermeulen), overl. ald. 1892-12-23, dr. van Alexander Vancoile (x Van Coile) (zie VII.109) en Virginia (Virginie) Degroote, werkvrouw (1868), huishoudster ('97).
Kind:
1. Alphonsus Josephus (Alfons) Vancoile, geb. Sint-Andries 1892-11-25, overl. 1893-01-16.

VI.77    Casimirus Josephus Van Coile, werkman (1833), geb. Zuienkerke 1807-09-02, overl. Sint-Michiels 1872-06-28, zn. van Franciscus Jacobus van Coeylle (x,xxx Van Coile) (zie V.72) en Francisca Theresia Herteleer (Hertleer), werkvrouw (1828).
Tr. Sint-Andries 1833-09-05, tr. kerk ald. 1833-09-05 (get.: Petrus Vanderhaeghe en Francisca Aernout) Anna Catharina Van der Haeghe, dienstbode (1833), werkvrouw ('73), geb. Sint-Andries 1810-11-30, ged. ald. 1810-11-30 (get.: Petrus Vanderhaeghe & Monica Vamme uit Sint-Michiels), dr. van Eugenie van der Haeghe, werkvrouw (1833).
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus Vancoile, ged. Sint-Andries 1834-06-03 (get.: Petrus Vandraeghe & Catharina Declercq).
2. Augustus (August) Vancoile, ged. Sint-Andries 1837-03-25 (get.: Bartholomeus Vancoile & Joanna Vermees).
3. Carolus Vancoile, geb. Sint-Andries 1839-02-11, ged. ald. 1839-02-11 (get.: Jacobus Minjau & Catharina Vermees), overl. ald. 1839-02-11.
4. Ludovica Vancoile, ged. Sint-Andries 1840-05-17 (get.: Petrus Kinsabyl & Catharina Vermeesch).
5. Carolus Vancoile, ged. Sint-Andries 1842-11-21 (get.: Ludovicus Beirlant & Julia Vanderhaeghe).
6. Joannes Van Coile (x Van Coulie), metselaar (1873), geb. Sint-Michiels 1845-04-24.
Tr. Oostkamp 1873-05-02 Silvie David, speldenwerkster, geb. Sint-Michiels 1853-04-14, dr. van Carolus David, bareelwachter (1873), en Marie Debal, bareelwachter.
Joannes tekent zijn huwelijksakte wel als 'Van Coile'.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

V.82    Jacobus Bernardus (Jacques) Vancoile (x Van Coile), timmerman (1803), arbeider ('50), geb. Brugge 1776-01-16, vlgs. doopakte; huwelijksakte vermeldt als geboortedatum 1776-01-17, ged. Brugge 1776-01-18 (get.: Joannes de Kempe & Anna Cornelia Hoste), in de St.-Gillisparochie, overl. na 1855, zn. van Jacobus Bernardus Vancoile (p van Coilée, x Vankoillie) (zie IV.44) en Anna Maria Rotsaert (Rotzaert).
Tr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1803-06-15, 26 prairial xi Catharina Francisca Declercq (x De Clercq), huishoudster (1846), arbeidster ('50), geb. Eernegem 1782-10-17, overl. na 1855, dr. van Charles Alexandre de Clercq, molenaar (1803), en Godelieve Vanhee.
Uit dit huwelijk:
1. Cecilia Vancoile, geb. Zuienkerke ca. 1800.
2. Franciscus Jacobus Vancoile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1804-05-27, overl. ald. 1807-02-22.
3. Albertus Jacobus (Albert) Vancoile (x Van Coile), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1806-09-02 (zie VI.81).
4. Joanna Theresia Vancoile (x Vancoilie, xx Van Coile), arbeidster (1855), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1808-12-12, overl. ca. 1885.
Tr. (1) ald. 1835-12-21 Franciscus Jacob Cornelus Vermeulen, werkman, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1807-11-04, overl. Koolkerke 1853-07-05, zn. van Benedictus Jacobus Vermeulen, werkman (1835), en Maria Seghers.
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus Josephus Vermeulen, geb. Koolkerke 1840-03-25 [BSk #23, mf. 1231373];
2. Fredericus Vermeulen, geb. Koolkerke 1842-06-27 [BSk];
3. Louise Seraphine Vermeulen, geb. Koolkerke 1845-08-28 [BSk #57, mf. 1231373], tr. Sint-Pieters-op-den-Dijk Jacobus Franciscus Raes, landbouwerszoon [BSk #26, mf. 1358798], geb. Koolkerke 1826-10-28, zn. van Henricus (overl. Koolkerke 1839-03-12) en van Catharinq Francisca Beausaert (overl. Koolkerke 1858-05-04);
4. Augustus Franciscus Vermeulen, geb. Koolkerke 1850-07-13 [BSk #34].
Tr. (2) Koolkerke 1855-10-09 Petrus Maenhout, werkman (1855), geb. Oostkerke 1824-10-26, zn. van Franciscus Jacobus Maenhout en Isabella de Backer.
Joanna heet in de huwelijksakte 'Joanna Francisca'.
5. Coleta Francisca Vancoile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1811-03-20, overl. ald. 1811-04-02.
6. Sophia Rosalia Vancoile, bijzondere (1850), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1815-12-01.
Tr. ald. 1850-02-01 Pieter Bailliu, timmerman (1850), geb. Westkapelle 1816-06-27, zn. van Pieter Bailliu, landbouwer (1850), en Clara Deboodt.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Franciscus Vancoile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1822-11-20, overl. ald. 1822-11-21.

VI.81    Albertus Jacobus (Albert) Vancoile (x Van Coile), herbergier en timmerman (1846), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1806-09-02, overl. ald. 1889-03-03, zn. van Jacobus Bernardus (Jacques) Vancoile (x Van Coile) (zie V.82) en Catharina Francisca Declercq (x De Clercq), huishoudster (1846), arbeidster ('50).
Tr. Sint-Andries 1846-04-29, tr. kerk ald. 1846-05-04 (get.: Henricus Vancoile en Jacobus Wagner) Francisca Maria Ghislena Wagner, bijzondere (1846), herbergierster ('52), huishoudster ('81), geb. Sint-Andries 1814-06-15, overl. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1886-11-19, dr. van Jacobus Wagner, hovenier (1846), en Laurentina Francisca Lugghe, huisvrouw (1846).
Uit dit huwelijk:
1. Augustus Fredericus (August) Vancoile (x Van Coile), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1848-09-16 (zie VII.123).
2. Edwardus Josephus Vancoile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1850-12-23.
3. Henricus Franciscus Vancoile (x Van Coile), timmermansbaas (1896), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1852-06-06, overl. ald. 1908-09-17, in de herberg Oud-St.-Pieters, begr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1908-09-21, na een uitvaartdienst in de St.-Pieterskerk.
Tr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1896-04-21 Louise Maria Vintioen, dienstmeid (1896), geb. Oostkerke 1868-03-13, overl. na 1908, dr. van Leonard Vintioen en Martha Luyckx (Lux), huishoudster.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
4. Justina Francisca Seraphina Vancoile (x Van Coile), zonder beroep (1881), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1853-11-03.
Tr. ald. 1881-09-20 Emilius Eugenius (Emile) Dhauw, koopman (1881), geb. Brugge 1850-01-25, zn. van Joannes Dhauw en Catharina Ventax, koopvrouw (1881).
Uit dit huwelijk meerdere (onbekende) kinderen.
5. Edmondus Fredericus (Edmond) Vancoile (x Van Coile), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1858-08-22 (zie VII.130).
6. Emile Josephus Vancoile (x Van Coile), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1860-01-30 (zie VII.132).

VII.123    Augustus Fredericus (August) Vancoile (x Van Coile), timmerman (1880), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1848-09-16, vlgs. geboorteakte; huwelijksakte vermeldt de 6e, zn. van Albertus Jacobus (Albert) Vancoile (x Van Coile) (zie VI.81) en Francisca Maria Ghislena Wagner, bijzondere (1846), herbergierster ('52), huishoudster ('81).
Tr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1880-09-27 Leonie Marie Christine Moreeuw, modewerkster (1880), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1858-07-12, dr. van Josephus Moreeuw, kleermaker (1880), en Rosalia Hendricx, huishoudster (1880).
Uit dit huwelijk:
1. Alphonsus (Alfons) Vancoile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1882-03-13.
Tr. kerk Sint-Andries 1905-01-10 (get.: Emilius Vancoile en Ludovicus Van Acker) Augusta Tombeur, geb. Uitkerke 1886-07-02.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Emile Augustus (Emiel) Van Coile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1883-04-13.
Tr. Sint-Michiels 1906-09-28 Augusta Verplancke, geb. ca. 1885.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Carolus Augustus (Karel) Vancoile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1884-06-02 (zie VIII.85).
4. Alice Hortense Emile Vancoile, geb. Sint-Andries 1891-03-25.
5. Georgius (Georges) Vancoile, geb. Sint-Andries 1893-08-15, overl. ald. 1895-01-05.
6. Maurice Jozef Vancoile, geb. Sint-Andries 1895-07-19.
Tr. ca. 1920 Xx Incognita, geb. ca. 1896.
7. Albert August Henri (Berten) Van Coile, voetballer (Cercle Brugge), geb. Sint-Andries 1900-03-27, overl. Brugge 1927-04-04, aan de gevolgen van een sport-ongeval, begr. Sint-Andries.
Tr. ca. 1913 Magdalena Maes, geb. ca. 1890.
 
[ Berten's voetbalcarrière ]
Berten was in de twintiger jaren een sterke verdediger van Cercle Brugge. Net in de periode dat hij zijn kans kreeg in de Belgische nationale ploeg en Cercle op het punt stond kampioen te worden, werd een botsing met een doelman hem noodlottig. Dat gebeurde tijdens een oefenwedstrijd op 1927-04-03 in Toerkonje. Hij overleed de volgende dag in Brugge aan de gevolgen van de daarbij opgelopen inwendige verwondingen.

Deze lieveling van het Brugse publiek, die 182 maal voor zijn ploeg uitkwam en 26 keer scoorde, werd onder massale belangstelling begraven.
 
8. Maria Ludovica (Marie-Louise) Vancoile, geb. Sint-Andries 1901-03-07, overl. ald. 1901-03-14.

VIII.85    Carolus Augustus (Karel) Vancoile, bediende (Belgische spoorwegen), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1884-06-02, overl. Sint-Andries 1953-08-02, zn. van Augustus Fredericus (August) Vancoile (x Van Coile) (zie VII.123) en Leonie Marie Christine Moreeuw, modewerkster (1880).
Oudstrijder 1914-'18.
Tr. Sint-Andries 1906-08-23 Rachilde Nathalia (Rachel) Vanhee, geb. Sint-Andries 1884-06-27.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Magdalena (Marie Madeleine) Van Coile, geb. Sint-Andries 1905-07-25, als Vanhee (l.p.m.), overl. Sint-Andries gem. Bugge 1989-12-22, gecr. Brugge 1989-12-28, in crematorium De Blauwe Toren, na een uitvaartdienst in parochiekerk St.-Lutgardis te Sint-Kruis gem. Bugge.
Tr. Sint-Andries 1923-05-04 Edmond Alfons Ballegeer, geb. Sint-Michiels 1900-10-04, overl. Brugge 1983-12-10.

VII.130    Edmondus Fredericus (Edmond) Vancoile (x Van Coile), huisschilder (1887), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1858-08-22, zn. van Albertus Jacobus (Albert) Vancoile (x Van Coile) (zie VI.81) en Francisca Maria Ghislena Wagner, bijzondere (1846), herbergierster ('52), huishoudster ('81).
Tr. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1887-01-24 Emilia Mathilde Rotsaert, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1861-10-12, dr. van Ludovicus Rotsaert en Coleta Haegebaert, landbouwster.
Landbouwersdochter (1880).
Uit dit huwelijk:
1. Marie Van Coile, geb. ca. 1887.
2. Bertha Van Coile, geb. ca. 1889.
3. René Van Coile, geb. ca. 1891.
4. Augusta Van Coile, geb. ca. 1893.

VII.132    Emile Josephus Vancoile (x Van Coile), wagenmaker (1892), geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1860-01-30, vlgs. geboorteakte; huwelijksakte & rouwbrief vermelden 1860-01-21, overl. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1943-02-09, begr. ald. 1943-02-12, na een uitvaartdienst in de St.-Pieterskerk, zn. van Albertus Jacobus (Albert) Vancoile (x Van Coile) (zie VI.81) en Francisca Maria Ghislena Wagner, bijzondere (1846), herbergierster ('52), huishoudster ('81).
Tr. Zuienkerke 1892-05-19 Mathilda Justina (Mathilde) Van Eeghem, herbergierster 'In 't Nieuw Sint-Pieters', geb. Zuienkerke 1868-07-02, overl. 1945, dr. van Josephus Van Eeghem en Isabella Van de Pitte, herbergierster (1892).
[Gezinsfoto's in ons hoofdstuk Documenten].
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Augustus Fredericus (Albert) Van Coile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1893-02-12, overl. 1927-06-14.
Tr. Gabriëlle Mahieu, geb. 1884-06-10, overl. 1929-01-19.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
2. Margaretha Mathilda Van Coile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1894-08-15, overl. ald. 1994-08-31.
3. Ernest Edmond Van Coile, geb. 1895-11-07, overl. Detroit (VS-Michigan) 1965-01-07, of 1961-01-01 [?].
Tr. Alice Dezutter, geb. 1897-07-23, overl. ... (VS [?]) 1981-01-02.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
4. Jooris Joseph (Georges) Van Coile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1897-07-09, overl. Brugge 1947-08-22.
Tr. (1) ca. 1923 Martha De Waele.
Tr. (2) Koolkerke 1925-07-07 Irene De Plancke, geb. Koolkerke 1904-12-23, overl. na 1979.
5. Cyrille Mauritius Cyriel Van Coile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1899-03-31, overl. Brugge 1964-11-03.
Tr. ca. 1923 Martha Schotte, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1899-07-03, overl. Brugge 1990-05-16, in het algemeen ziekenhuis St.-Jan, begr. Brugge 1990-05-22, op het kerkhof van St.-Pieters.
6. Irène Van Coile, geb. Sint-Pieters-op-den-Dijk 1901-06-13, overl. Roeselare 1988-01-11, begr. Sint-Pieters gem. Brugge 1988-01-16, na een uitvaartdienst in de St.-Pieterskerk.
Ongehuwd.
7. Laura Van Coile, geb. Brugge 1905-01-24, overl. ald. 1973-11-19, begr. Sint-Pieters gem. Brugge 1973-11-24, na een uitvaartdienst in de St.-Pietersparochie.
Tr. ca. 1932 Gaston Moreeuw, zelfstandig schoenmaker, suisse van de St.-Pieterskerk, geb. 1904-02-14, overl. 1979-01-24, zn. van François Moreeuw en Lisa Brutin.
1961-05-17 - Onderscheiden met het zilveren kruis van de heilige Donatianus door mgr. Desmedt, bisschop van Brugge.
8. Georgine Van Coile, geb. Brugge 1909-01-31, overl. Assebroek gem. Brugge 1985-01-11, begr. Brugge 1985-01-19, op het centraal kerkhof, na een uitvaartdienst in parochiekerk St.-Katarina te Assebroek.
Tr. Armand Gillemon, geb. 1907-07-13, overl. 1988-11-15.

II.3    Egidius van Coille, geb. ca. 1636, zn. van Petrus Vancoillie (zie I.1).
Tr. kerk Judoca Leersnyders.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus van Coillie, geb. Oostrozebeke 1659-06-28, ged. ald. 1659-06-29 (get.: Peter Gyssels & Jacoba Monteyne).

 

 

Post

 


Gemaakt met het genealogieprogramma PRO-GEN
© J. Mulderij & D.J. Scholte in ’t Hoff, Markelo.