v. 2009-11-12

Eerste / vorige bladzijde Bladzijde 3 van 3  

 

Mist u rechts ’n Namenindex ?  Klik dan hier.

 

XIV.146    Bernardus (Bernard) Vercoullie, houtdraaier, geb. Pervijze 1752, zn. van MDCCxxxiij (Incognitus) Vercouilge (zie XIII.125).
Oudere broer van Perpetua Vercouille die met Petrus van Slembrouck trouwde ?
Tr. kerk Oostende 1786-10-17 (get.: Petrus van Slembroeck en Ludovicus Josephus Care) Maria Anna Adam, geb. Brugge, ged. 1764-04-21, of 1764-09-21 [?] in de St.-Annaparochie.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus Bernardus Vercoille, reizend muzikant, speelman, geb. Brugge, ged. 1787-06-05, in de St.-Annaparochie.
Tr. Duinkerke 1814-11-16 Anna Joanna Sansen, geb. Duinkerke 1787-12-18, dr. van Petrus Jacobus Sansen, koetsier, en Susanna Lacour.
Woonplaats: Jozef kreeg in Duinkerke op 1816-09-21 een paspoort voor Sint-Omaars; hij had geen vaste woon- of verblijfplaats.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Patritius Joannes Verkouille (Verkoelie), geb. Oostende 1789-03-16, ged. ald. 1789-03-17 (get.: Franciscus de Hulster & Joanna van Temst).
3. Maria Josepha Vercoullie (+ Vercouille), geb. Oostende 1792-05-17, ged. ald. 1792-05-17 (get.: Franciscus Lefevere & Josepha Lefevere), overl. ald. 1792-05-25, begr. ald. 1792-05-26, als Maria Joanna.

XIV.152    Josse Vercoullie, geb. ca. 1765, zn. van MDCCxxxiij (Incognitus) Vercouilge (zie XIII.125).
Tr. kerk ca. 1788 Barbara (Barbe) Verbeecke, geb. Brugge, dr. van Josephus Verbeecke & Jacoba Botry, ged. 1766-08-17, in de St.-Annaparochie.
Uit dit huwelijk:
1. Jeanne Vercoullie, geb. ca. 1790, overl. Brugge 1810-12-05.

XIV.154    MDCCLxvi (Incognitus) Vercouilge, geb. 1766, zn. van MDCCxxxiij (Incognitus) Vercouilge (zie XIII.125).
Kinderen:
1. MDCCC (Incognitus) Vercouilge, geb. 1800 (zie XV.152).
2. Joannes Van Couillie, geb. ... ca. 1810 (zie XV.153).

XV.152    MDCCC (Incognitus) Vercouilge, geb. 1800, zn. van MDCCLxvi (Incognitus) Vercouilge (zie XIV.154).
Kinderen:
1. Christina Francisca Vercouillie, geb. ... ca. 1825.
Tr. Brugge 1847-04-30 Albertus Franciscus Peire.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Josephus Alexander Vercoullie (x, ook Vercouillie), geb. Brugge 1831-07-07 (zie XVI.155).
3. MDCCCxxxiij (Incognitus) Vercouilge, geb. 1833 (zie XVI.157).
4. Josephus Alphonsus Van Couillie, geb. 1826-1836.
Tr. kerk Brussel 1856-05-19 (St.-Niklaas) Anna Maria De Scoth, geb. 1826-1836.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XVI.155    Josephus Alexander Vercoullie (x, ook Vercouillie), kleermaker, geb. Brugge 1831-07-07, overl. na 1893, zn. van MDCCC (Incognitus) Vercouilge (zie XV.152).
Tr. ca. 1856 Amelia Antonia Sophia Deseck (= ± De Seck), geb. Nieuwpoort 1828-02-01 20:00 u., ged. ald. 1828-02-01, begr. Oostende 1893-05-08, dr. van Petrus Carolus Deseck, timmerman (1828), en Susanna Antonia Vanhoucke.

Als je de peters en meters van Jozefs kinderen even naloopt, dan trek je al snel de conclusie dat deze in Brugge geboren maar in Oostende wonende Vercoullie zeker thuishoort in het nakomelingschap van Carolus Joannes en Maria Barbara Deldiaen.
Toch krijg ik het gezin nog niet met goed fatsoen aan die afstammingslijn gekoppeld. -Kobbe

[ Gemechaniseerd kleermaker ]
Jozef kocht in de zestiger jaren voor 450 goudfrank een naaimachine en was daarmee de eerste Oostendse kleermaker die 'mechaniseerde'. Zijn oudste zoon, de latere Gentse hoogleraar, deed daarop vanaf zijn zevende levensjaar tot zijn vertrek naar de universiteit, alle voorkomende naaiwerk.
Uit dit huwelijk:
1. Professor doctor Josephus Fredericus (Jozef) Vercoullie, geb. Oostende 1857-04-20 (zie XVII.137).
2. Fredericus Franciscus Vercoullie (x Vercouillie), geb. Oostende 1858-05-26 (zie XVII.139).
3. Augustus Franciscus Vercoullie, geb. Oostende 1859-08-03, ged. ald. 1859-08-07 (get.: Josephus Vercoullie & Joanna De Seure), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
4. Henricus Augustus Vercoullie, geb. Oostende 1862-02-15 (zie XVII.142).
5. Amelia Coleta Vercoullie (xx Vercouillie), beroepsloos (1884), geb. Oostende 1863-07-20, ged. ald. 1863-07-21 (get.: Augustus Breyaert & Coleta De Seck), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1951-04-06, begr. ald. 1951-04-09.
Tr. (1) voor 1884 Yy Incognitus.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Oostende 1884-06-07, tr. kerk ald. 1884-06-07 (get.: Augustus Breyaert & Petrus Franciscus Van Branteghem) Felix Theophilus Van Branteghem (x Vanbranteghem), beeldhouwer (1884), geb. Oostende 1857-07-20, ged. ald. 1857-07-22, in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende voor 1951, zn. van Ludovicus Augustus Van Branteghem, politieman (1884), en Cecilia Francisca Voeten.
Uit dit huwelijk:
1. naamloos Van Branteghem, geb./overl. Oostende 1890-08-23 [PR].
6. Victor Emmanuel Vercoullie (+ Vercouillie), geb. Oostende 1866-03-17, ged. ald. 1866-03-18 (get.: Gustavus Dierickx & Theresia Aelterman), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, begr. Oostende 1867-09-23.
7. Bernardus Joachim Vercoullie (x Vercouillie), geb. Oostende 1867-10-06 (zie XVII.148).

XVII.137    Professor doctor Josephus Fredericus (Jozef) Vercoullie, filoloog, etymoloog, geb. Oostende 1857-04-20, ged. ald. 1857-04-21 (get.: Petrus De Seck & Judoca Vercoullie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Gent 1937-02-04, zn. van Josephus Alexander Vercoullie (x, ook Vercouillie) (zie XVI.155) en Amelia Antonia Sophia Deseck (= ± De Seck).
Tr. Luik 1881-08-27 Jeanne Marie Victorine Boinem, lerares (atheneum Oostende), geb. Luik 1854-09-13, overl. voor 1937, dr. van Hubert Joseph Isidore Boinem en Jeanne Joseph Dupont.

[ Jozefs loopbaan ]
» 1878 atheneumleraar te Luik;
» 1883 atheneumleraar te Gent;
» 1890 docent aan de Rijksuniversiteit Gent;
» 1892 buitengewoon -, en '96 gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Gent;
» politicus;
» 1919-04-16...1937-02-04 werkend lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

[ Bibliografie ]
» 'Beknopt Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal', uitg. Martinus Nijhoff en Van Rysselberghe & Rombaut, 's-Gravenhage/Gent 1890 (herdukken in 1898 & 1925). Het boek wordt beschouwd als het beginpunt van de wetenschappelijke etymologie van het Nederlands;
» 'Hadewijch', uitg. 1895;
» 'De diersage en Reinaert de Vos' uitg. De Centrale Boekhandel, Brugge 1925 (serie Cultuur en Wetenschap nr. 16; 96 blz. klein octavo; geïllustreerd);
» 'Spraakleer van het West-Vlaamsch Dialect';
» 'De taal der Vlamingen', uitg. S.V. De Centrale Boekhandel, Brugge (serie Cultuur en Wetenschap nr. 3; 94 blz.).

[ Biografieën ]
» F. Jos van den Branden en J.G. Frederiks, 'Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde', 1888-1891;
» K. ter Laan, 'Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, 1941;
» 'In Memoriam Jozef Vercoullie';
» E. Blancquaert, in: 'Rijksuniversiteit te Gent, liber memorialis 1913-1960', uitg. onder hoofdred. van Theo Luykx, dl. 1: Faculteit der letteren en wijsbegeerte, Gent 1960.

Uit dit huwelijk:
1. Jeanne Josephine Vercoullie, geb. Oostende [?] na 1881.
Tr. Adriaan Herman Albert (Professor doctor) Martens, internist (1920-'33), geb. Bocholt 1885-06-08, overl. Astene 1968-09-26.

[ Functies van Adriaan Martens ]
» bestuurslid Het Kunstmuseum;
» bestuurslid Algemeen Nederlands Verbond (ANV).

[ Jozef-Vercoullieprijs ]
Mw. Martens-Vercoullie stichtte in 1938 door een gift aan de Belgische staat, met rente t.b.v. de Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, de 'Jozef Vercoullieprijs'. Die prijs wordt om de vier jaar uitgeloofd.
 
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Jozef Jan Vercoullie, huidarts, docent - later extraordinarius dermatoveneriologie, geb. Oostende [?] 1884, overl. 1971.
Tr. 1914 Bertha De Vriese, arts, gynaecologe, geb. Gent 1877-09-26, overl. ald. 1958-03-17.
 
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.

XVII.139    Fredericus Franciscus Vercoullie (x Vercouillie), geb. Oostende 1858-05-26, ged. ald. 1858-05-27 (get.: Franciscus De Blende & Coleta Vercoullie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, zn. van Josephus Alexander Vercoullie (x, ook Vercouillie) (zie XVI.155) en Amelia Antonia Sophia Deseck (= ± De Seck).
Tr. ca. 1887 Elisabeth Maria De Coster, geb. Nieuwpoort 1853-01-28, dr. van Albertus De Coster en Anna Theresia Ocket.
Uit dit huwelijk:
1. Hector Leopoldus Vercoullie, geb. Oostende 1887-11-18, ged. ald. 1887-11-20 (get.: Albertus De Coster & Victorina Eylandt), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
2. Margaretha Maria Vercoullie, geb. Oostende 1890-03-30, ged. ald. 1890-04-06 (get.: Petrus Braem & Eugenia De Smet), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.

XVII.142    Henricus Augustus Vercoullie, loodgietersknecht (1897), geb. Oostende 1862-02-15, ged. ald. 1862-02-17 (get.: Josephus De Pauw & Coleta Hauterman), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1920-02-17, begr. ald. 1920-02-20, zn. van Josephus Alexander Vercoullie (x, ook Vercouillie) (zie XVI.155) en Amelia Antonia Sophia Deseck (= ± De Seck).
Tr. Oostende 1897-03-30, tr. kerk ald. 1897-03-30 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Josephus Marote en Guilelmus Goes) Helena Maria Mensaert, geb. Oostende 1871-09-03, ged. ald. 1871-09-03, dr. van Augustus Hypolitus Mensaert en Mathildis Josephina Billiaert.
Uit dit huwelijk:
1. Esperantia Maria Vercoullie, geb. Oostende 1889-08-15, als Mensaert (l.p.m.), ged. Oostende 1889-08-18, overl. ald. 1967-06-21, begr. ald. 1967-06-24.
Tr. kerk ald. 1908-05-20 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Petrus Deckmyn en Bernardus Vercoullie) Petrus Carolus Deckmyn, geb. Oostende 1884-08-18, als De Fer (l.p.m.), ged. Oostende 1884-08-19 (get.: Bernardus De Fer & Eugenia Verstraete), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, zn. van Isidorus Petrus Deckmyn en Victoria Josephina De Fer.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Isidorus Petrus Deckmyn, geb./ged. Oostende (St.-P&P) 1908-10-04/12 (get.: Henricus Vercoullie & Victorina De Fer), overl. ald. 1909-01-27 [PR]; ...
2. Blanca Maria Helena Vercoullie, geb. Oostende 1892-05-08, als Mensaert (l.p.m.), ged. Oostende 1892-05-15.
3. Georgius Stephanus Vercoullie, geb. Oostende 1895-11-22, als Mensaert (l.p.m.), ged. Oostende 1895-11-24 (get.: Stephania Van Parys), begr. ald. 1897-12-25.
4. Georgina Stephania Vercoullie, geb. Oostende 1895-11-22, als Mensaert (l.p.m.), ged. Oostende 1895-11-24, overl. ald. 1897-12-25.
5. Paula Emilia Vercoullie, geb. Oostende 1897-10-11, ged. ald. 1897-10-17 (get.: Desiderius Willem & Amelia Vercoullie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
Tr. kerk Oostende 1922-09-12 (Ss.-Petrus-en-Paulus) Theodorus Eduardus Deckmyn, geb. Oostende 1897-12-16, ged. ald. 1897-12-20 (get.: Theodorus Dasseville & Maria Deckmyn), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, zn. van Isidorus Petrus Deckmyn en Victoria Josephina De Fer.
6. Josephus Gustavus Vercoullie, geb. Oostende 1900-03-21, ged. ald. 1900-04-01 (get.: Josephus Vercoullie & Clothilde De Puyt), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
Tr. kerk Oostende 1923-09-01 (St.-Antonius) Maria Ludovica De Pecker, geb. Oostende 1903-01-22, ged. ald. 1903-01-25 (get.: Paulus De Pecker & Hermina Mestagh), in de St.-Antoniusparochie.
7. Yvonna Vercoullie, geb. Oostende 1901-10-01, ged. ald. 1901-10-01 (get.: Maria Herme), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
8. Simonna Theodorina Vercoullie (x Vercouillie), geb. Oostende 1903-04-03, ged. ald. 1903-04-15 (get.: Theodorus Moor & Maria De Puydt), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
Tr. kerk Oostende 1922-09-12 (Ss.-Petrus-en-Paulus) Andreas Leontius Dyserinck, geb. Oostende 1898-03-30, ged. ald. 1898-04-12 (get.: Franciscus Dyserinck & Cesarina Dyserinck), in de St.-Jozefsparochie.
9. Georgina Alphonsina Vercoullie (PR Vercouillie), geb. Oostende 1906-12-29, ged. ald. 1907-01-10 (get.: Alphonsus Brackx & Esperantia Vercouillie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
Tr. Oostende 1928, tr. kerk ald. 1928-07-17 (St.-Jan) (get.: Theo Deckmyn en Angelbertus De Vos) Seraphinus De Vos, geb. Gistel 1905-11-25.

XVII.148    Bernardus Joachim Vercoullie (x Vercouillie), geb. Oostende 1867-10-06, ged. ald. 1867-10-08 (get.: Josephus Van den Broucke & Sophia Lefever), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, zn. van Josephus Alexander Vercoullie (x, ook Vercouillie) (zie XVI.155) en Amelia Antonia Sophia Deseck (= ± De Seck).
surveillant op de muziekacademie.
Tr. kerk Leontina Maria Clement, geb. Aartrijke 1882-11-25.
Uit dit huwelijk:
1. Frieda Maria Vercoullie, geb. Oostende 1903-05-15, ged. ald. 1926-05-23 (get.: Julianus De Rycker & Maria Van den Bogaerde), in de H.-Hartparochie.
Tr. kerk Oostende 1926-08-07 (H.-Hart) Camillus Guist.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XVI.157    MDCCCxxxiij (Incognitus) Vercouilge, geb. 1833, zn. van MDCCC (Incognitus) Vercouilge (zie XV.152).
Kinderen:
1. Joannes Vercoullie (k), geb. ca. 1859 (zie XVII.150).
2. Gustave Vercouillie (k), geb. ... ca. 1860 (zie XVII.152).
3. Jean François Vercoullie (x), geb. ca. 1865 (zie XVII.154).
4. MDCCCLxvi (Incognitus) Vercouilge, geb. 1866 (zie XVII.155).

XVII.150    Joannes Vercoullie (k), geb. ca. 1859, zn. van MDCCCxxxiij (Incognitus) Vercouilge (zie XVI.157).
Tr. ca. 1885 Eugenie Hillebrant, geb. ca. 1864.
Woonplaats: Lombardsijde.
Uit dit huwelijk:
1. Oscar Desiderius Vercoullie, geb. Lombardsijde 1889-05-27, overl. ald. 1889-06-27.

XVII.152    Gustave Vercouillie (k), geb. ... ca. 1860, zn. van MDCCCxxxiij (Incognitus) Vercouilge (zie XVI.157).
Tr. voor 1890 Elodie D'Harte, geb. ... ca. 1862.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Vercouillie, geb. ... (BE) ca. 1890.
Tr. Detroit (VS-Michigan, Wayne) 1923-02-08 Jules Verbouw, timmerman (1923), geb. Oostkerke 1888-04-21, zn. v. Adolph Verbouw & Mary Moens, overl. Detroit (VS-Michigan) 1963-03-20. Hertr. Marie Van de Steene.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XVII.154    Jean François Vercoullie (x), geb. ca. 1865, zn. van MDCCCxxxiij (Incognitus) Vercouilge (zie XVI.157).
Tr. Oostvleteren 1893, geen datum, Elodia Stephania Visage, winkelierster (1890), geb. Gijverinkhove 1866-09-06, in 1890 gedomicilieerd te Lo, overl. na 1922, dr. van Franciscus Visage en Sidonia Amelia Hovaere, winkelierster (1890). Wed. van Victor Vercouillie (x).
Uit dit huwelijk:
1. Andreas Celestinus (André) Vercouillie, geb. Oostvleteren 1897-06-21.
Tr. ca. 1921 Margaretha Maria Godelieva Debulcke, geb. Zuidschote 1900-06-21.

XVII.155    MDCCCLxvi (Incognitus) Vercouilge, geb. 1866, zn. van MDCCCxxxiij (Incognitus) Vercouilge (zie XVI.157).
Kinderen:
1. Marie Elisa Vercouillie, geb. ca. 1888.
Tr. voor 1913 Jules Alphons Derivière, geb. ca. 1886.
2. Henri Joseph Vercouillie, douanier, geb. Lombardsijde 1890-07-13.
3. Arthur Joseph Vercouillie, geb. Lombardsijde 1891-11-01, overl. Oostkerke 1918-01-12, gesneuveld.
4. Philibert Vercouillie, geb. Lombardsijde 1893-05-05, overl. Westende 1936-09-01. Oudstrijder 1914-'18.
Tr. ca. 1919 Amandina Verleye, geb. ca. 1895, overl. na 1936.
Uit dit huwelijk meerdere (ongekende) kinderen.
5. MCM (Incognitus) Vercouilge, geb. 1900.
6. Benedictus Robertus Vercouillie, geb. ... ca. 1905.
Tr. ... ca. 1930 Martha Eleonora Stocks, geb. ... ca. 1907.
7. Maria Ludovica Verkouille, geb. ca. 1906.
Tr. kerk Oostende 1930-09-06 (Ss.-Petrus-en-Paulus) Robertus Julius Gruwier, geb. Oostende, ged. Mariakerke 1905-05-28.

XV.153    Joannes Van Couillie, geb. ... ca. 1810, overl. Dendernaarde [?] 1840-09-18, zn. van MDCCLxvi (Incognitus) Vercouilge (zie XIV.154).
Tr. voor 1840 Coleta De Leurs.
Uit dit huwelijk:
1. Mathilde Jeanne Van Couillie, geb. Brugge 1840-07-15.
Tr. ald. 1864-10-07 Franciscus Ludovicus Caillau, geb. Oostvleteren 1821-07-07.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Frans Louis Caillau, geb. ca. 1865.

XIII.126    Philippus Jacobus Vercouillie, geb. ... ca. 1740, overl. Reninge voor 1802, zn. van MDCC (Incognitus) Vercouilge (zie XII.140).
Tr. kerk ca. 1765 Maria Catharina Boury|Borry, geb. ... ca. 1741, overl. Reninge|Lo [?] voor 1802.
Uit dit huwelijk:
1. Francisca Catharina Vercoillie (xx, xxx Vercouillie), landbouwster (1800), meid ('16), geb. Reninge 1769-08-02, of de 9e [?].
Tr. kerk (1) ca. 1792 Ferdinandus Verstraete, geb. ... ca. 1768, overl. Lo voor 1800.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Lo 1800-05-10, 20 floreal viij, Franciscus Josephus Sught, landbouwer (Oudekapelle 1800), geb. Ramskapelle 1750-08-07, zn. van Josephus Sught & Maria Joanna Moerkerke (beiden overl. Ramskapelle), overl. Lo 1815-10-15, zn. van Josephus Sught en Maria Joanna Moerkerke.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (3) Lo 1816-09-19 Philippus Jacobus Bolle, landman (1816), geb. Lo 1774-08-06, zn. van Philippus Lambertus Bolle en Constantia Labeeuw.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Maria Jacoba Vercouillie (x), geb. Reninge 1770-10-07.
Tr. ald. 1802-04-28 (get.: Jacques Vercouillie (broer, 29)) Petrus Ignatius van Steene, timmerman (1802), geb. Oudekapelle 1763-10-05, zn. van Philippus Jacobus van Steene en Isabella Francisca Wulleput.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Jacobus Vercouillie, geb. Reninge [?] ca. 1773.

XII.141    Anselmus Vercouille (kk), geb. ... ca. 1710, zn. van MDCLxvi (Incognitus) Vercouilge (zie XI.106).
Tr. kerk voor 1735 Jacoba Commin, geb. ... ca. 1712, overl. Oudekapelle 1797-06-06.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Jacoba Vercouillie (k, ook Vercouille), geb. ... ca. 1735, overl. Veurne 1798-06-21, 3 messidor vi.
Tr. kerk ca. 1757 Ferdinandus Jacobus Ampoorter, geb. Reninge ca. 1733, overl. Veurne 1790-02-09, zn. van Jacobus Ampoorter en Theresia Decan.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Joanna Ampoorter, geb. Veurne 1759-10-25, tr. ald. 1810-01-18 (get.: Ives Ampoorter (broer, 46), herbergier, Emanuel Willems (schoonbr. v.d. bruid, 28), bakker, Romain Commeyne (61), slager, alledrie uit Veurne, en François Louis Carreyn (53), landbouwer uit Bulskamp) Jacobus Emmanuel Carreyn, geb. Boezinge 1749-01-24, zn. van Judocus Petrus Carreyn (geb. Zonnebeke, overl. ald. 1785-04-20) & Joanna Clara Vandevyver (geb. Boezinge, overl. ald. 1752-04-07) [BSk, huw.-akte];
2. Ivo Ampoorter, geb. ca. 1763;
3. Ursula Regina Ampoorter, meid, geb. Veurne 1772-10-20, tr. ald. 1809-04-26 (get.: Pierre Willems (broer, 25), bakker, Benigne Willems (broer, 23), handelaar, Pierre-Jean Vanryssel (44), ontvanger en François Ghyselen (47), molenaar, allen uit Veurne) Emmanuel Ludovicus Willems, bakker, geb. Veurne 1781-09-10, zn. van Emmanuel Willems (geb. Veurne, overl. ald. 1806-12-16) & Joanna Cecilia Markey (geb. Sint-Jacobs-Kapelle, overl. Veurne 1788-10-248) [BSk, huw.-akte].

XI.107    Yy Vercouilge, geb. ... ca. 1680, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) Vercouilge (zie X.59).
Kinderen:
1. Francisca Verkouille (Verkoelle), geb. Middelkerke ca. 1703, overl. Oostende 1781-09-13, begr. ald. 1781-09-14.
Tr. kerk ca. 1754 Nicolaus Boddaer (ook Boedaert), geb. Oostende ca. 1729, overl. ald. voor 1781.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Jacoba Bodaer (+), geb. Oostende ca. 1734, overl. ald. (Wetstr. 24) 1820-02-02 14:00 h (aang.: Emanuel Maessen (neef, 41) en Jean Vergult (neef, 36), beiden zeelui), tr. Christianus Touquoij, overl. Bredene voor 1820 [BS overl.akte 1820, #n/a];
2. Catharina Boedaert (+), geb. ca. 1756, overl. Gent (hospitaal Bijloke) 1808-10-30 21:00 h, tr. (1) Cornelius Marssen; tr. (2) Josephus Vergult, overl. na 1808;.
2. Petrus Vercoullie, geb. Oostende 1708 (zie XII.145).

XII.145    Petrus Vercoullie, geb. Oostende 1708, overl. ald. 1760-04-08, begr. ald. 1760-04-10, voor de geboorte van de tweede zoon uit zijn tweede huwelijk, zn. van Yy Vercouilge (zie XI.107).
Tr. (1) Oostende [?] ca. 1730 Xx Incognita, overl. voor 1759.
Tr. kerk (2) Oostende 1759-02-13 (get.: Nicolaus Boddaert en Philippus Jacobus Lambrecht) Clara Judoca Lambrecht (Lambrechtsen), geb. ... na 1715, overl. na 1760.
Woonplaats: Pieter bezat in 1772 een huis op de Oostendse Groentenmarkt. Eigendom ging over op Henricus Lecatel. [Bron: PR Oostende. Jaartal lijkt me verkeerd. -Kobbe].
Uit het eerste huwelijk:
1. Carolus Joannes Vercoullie (Vercoulle, Vercoillie), geb. Oostende 1730 (zie XIII.134).
Uit het tweede huwelijk:
2. Petrus Joannes Franciscus Vercoullie, geb. Oostende, ged. ald. 1760-01-30 (get.: Joannes Lambrechts & Francisca Vercoillie), begr. ald. 1760-10-27.
3. Petrus Jacobus Vercoullie, geb. Oostende voor 1761 (zie XIII.137).

XIII.134    Carolus Joannes Vercoullie (Vercoulle, Vercoillie), geb. Oostende 1730, overl. ald. voor 1801, zn. van Petrus Vercoullie (zie XII.145) en Xx Incognita.
Tr. kerk ... voor 1751 Maria Barbara Deldiaen (Deldian, Deldeaen), geb. Emden (DE-Friesland) 1730, overl. Oostende 1801-03-21 17:00 u. (aang.: Frederic Vercouille (zoon), zeeman), dr. van Yy Deldiaen en Martine Lanoy.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Vercoullie, geb. Oostende 1751, overl. ald. 1837-11-20, in het godshuis, begr. Oostende 1837-11-22.
Tr. ald. 1777 Angelus Carolus van Wynsberghe (+ Vanweynsberge), geb. Oostende 1755-09-15, ged. ald. 1755-09-15, overl. ald. 1809-10-06 11:00 u., in het burgerlijk hospitaal, begr. Oostende 1809-10-09, zn. van Petrus Vanweynsberge en Joanna Billet.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Christina Anna van Wynsberghe, geb./ged. Oostende 1778-11-09/09 (get.: Carolus Joannes Vercouille & Joanna Billiet), overl./begr. ald. 1779-01-03/04 [PR];
2. Petronilla Francisca van Wynsberghe, geb./ged. Oostende 1781-07-05/05 (get.: Carolus Gysels/Giesels & Petronilla de Sitter), begr. ald. 1858-01-14 [PR];
3. Angelus Leonardus Carolus van Wynsberghe, geb./ged. Oostende 1783-03-23/23 (get.: Leonardus de Smit & Maria Deldian), begr. ald. 03 thermidor vi [PR];
4. Emmanuel Franciscus van Wynsberghe, geb./ged. Oostende 1785-02-14/14 (get.: Emmanuel van Wynsberghe & Joanna Vercouille), overl./begr. ald. 1786-04-17/18 [PR];
5. Joanna Maria van Wynsberghe, geb./ged. Oostende 1786-09-23/23 (get.: Emmanuel van Wynsberghe & Joanna Vercouille), overl./begr. ald. 1790-05-23/24 [PR];
6. Fredericus Carolus van Wynsberghe, geb./ged. Oostende 1789-07-12/12 (get.: Fredericus Vercouille & Catharina van Wynsberghe) [PR];
7. George Vanwynsberghe (+), overl. Oostende 1798-07-21 20:00 h [BS].
2. Antonia Petronilla Vercoullie, geb. Oostende 1758-03-11, ged. ald. 1758-03-11 (get.: Nicolaus Bedaer & Antonia Petronilla Lanoye), begr. ald. 1760-02-28.
3. Francisca Philippina Verkouille, geb. Oostende 1760-09-29, ged. ald. 1760-09-29 (get.: Philippus Jacobus Dudal & Maria Francisca Boddaer), overl. ald. 1760-12-19.
4. Joanna Agnes Vercoullie, geb. Oostende 1762-01-20, ged. ald. 1762-01-20 (get.: Alexander Petrus Derdeyn & Joanna Jacoba Lievens), overl. ald. 1841-02-11, begr. ald. 1841-02-13.
Ongehuwd.
5. Jacoba Petronilla Vercoullie (+ Vercoillie), geb. Oostende 1765-01-23, ged. ald. 1765-01-23 (get.: Petrus Hostens & Jacoba Beurens), overl. ald. 1807-09-12 08:00 u., als Jacqueline Jeanne in het burgerlijk hospitaal, begr. Oostende 1807-09-14.
Tr. kerk ald. 1791-08-16 (get.: Carolus Vercoillie en Alexander Laurens) Laurentius Joannes de Smidt (x de Smedt), zeeman, geb. Brugge 1766-10-14, ged. 1766-10-15, in de St.-Salvatorparochie, overl. op zee voor 1807. Laurens was volgens de huwelijksaktes van dochter Jacoba (1815) en zoon Laurens (1817) al verscheidene jaren afwezig zonder enig teken van leven... Wedr. van Maria Theresia van Waefelghem.
Uit dit huwelijk:
1. Laurentius Joannes de Smedt (x Desmidt), kleermaker (1817), geb./ged. Oostende 1794-04-29/29 (get.: Anselmus Everaert & Joanna Vercoille), tr. ald.w./k. (Ss.-P&P) 1817-05-14/15 (get.: Laurentius Vercoillie en Joannes Van Hoorne) Maria Catharina Fol, geb./ged. ald. 1790-03-23/23 (get.: Jacobus van Loo & Maria Verkoelie), overl./begr. ald. 1853-02-12/15, dr. van Franciscus Fol (overl. Oostende voor 1817) & Maria Anna Brassier;
2. Jacoba Francisca de Smedt (x Desmidt), geb./ged. Oostende 1792-07-14/14 (get.: Thomas Pieters & Maria Barbara Deldiaen), overl./begr. ald. 1837-01-20/23, tr. ald. 1815-05-24 Joannes Franciscus Brys, zeeman (1815), geb. ald. 1789-10-25, overl. na 1837, zn. van Mecharius Franciscus Brys, metselaar & Anna Theresia Dhaenen;
3. Joanna Coleta de Smedt, geb./ged. Oostende 1796-02-10/10 (get.: Laurentius Verkouille & Joanna van de Steene);
4. Frederic Joannes Desmedt, visser (1824), geb./ged. Oostende 03:00 h 1797-08-02/02 (15 thermidor v), begr. ald. 1874-11-08, tr. ald. (w/k: Ss.-P&P) 1824-03-03/04 Maria Ludovica De Clercq (Declerc), geb. Nieuwpoort 1796-01-15 (25 nivose iv), dr. van Joannes de Clercq, visser (56 jr. in 1824) & Antonia Willaert (overl. Nieuwpoort voor 1824);
5. Melania Jacoba De Smedt, ged. Oostende 1799-04-17;
6. Catharina Maria De Smedt, ged. Oostende 1801-04-28;
7. Philippe Jacques Desmidt (+), geb. Oostende 1806-07-21 [berekend], overl. ald. (Albertstr. 4) 1807-12-10 17:00 h [BSk].
6. Fredericus Verkouille (+ Vercoullie), geb. Oostende 1767-12-15 (zie XIV.169).
7. Laurentius Bartholomeus Verkouille, geb. Oostende 1770-08-23 (zie XIV.171).

XIV.169    Fredericus Verkouille (+ Vercoullie), werkman, geb. Oostende 1767-12-15, ged. ald. 1767-12-18 (get.: Fredericus van Remoortel & Victoria Lippens), overl. ald. 1808-03-05, thuis (Lijnbaanstraat 19), begr. Oostende 1808-03-07, zn. van Carolus Joannes Vercoullie (Vercoulle, Vercoillie) (zie XIII.134) en Maria Barbara Deldiaen (Deldian, Deldeaen).
Uit verschillende aktes blijkt dat Frederik analfabeet was.
Tr. kerk Oostende 1791-11-15 (get.: Hermanus Wygers en Angelus van Wynsberghe) Joanna Catharina van de Steene (=), dagloonster (1827), werkvrouw ('31), geb. Oostende 1771-12-10, ged. ald. 1771-12-11 (get.: Guilelmus Willie & Joanna Biebuyck), overl. ald. 1846-11-26, begr. ald. 1846-11-28, dr. van Joannes Baptista van de Steene en Jacoba van Hove.
Uit dit huwelijk:
1. Fredericus Joannes Verkouille, matroos, geb. Oostende 1792-08-22, ged. ald. 1792-08-23 (get.: Joannes van der Steene & Maria Deldiaen).
2. Monica Vercouillie, kleermaakster, geb. Oostende 1794.
Monica staat met dit geboortejaartal ingeschreven in het parochieregister. Dat kan niet juist zijn.
3. Judoca Joanna Verkouille (x), geb. Oostende 1794-08-25, 8 fructidor ij, ged. Oostende 1794-08-25 (get.: Laurentius de Smedt & Judoca Francisca Groenvinck).
Tr. ald. 1824-05-12, tr. kerk ald. 1824-05-12 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Petrus Jacobus Luys en Jacobus Van de Steene) Franciscus Joannes Deblende, muzikant (1824), geb. Oostende 1790-01-19, zn. van Joannes Baptista Deblende en Joanna Theresia Boddart (+).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Josephina Verkouille, geb. Oostende 1794-08-25, overl. ald. 1872-12-22.
Ongehuwd.
5. Antonia Joanna Verquoille (=, x Vercouille), naaister (1825), winkelierster ('56), geb. Oostende 1796-09-19, 3 complementaire iv, ged. Oostende 1796-09-19 (get.: Antonius Daghelet & Antonia van de Steene), overl. ald. 1876-05-16.
Tr. ald. 1825-09-07, tr. kerk ald. 1825-09-07 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Guilelmus de la Croix en Carolus Serruys) Josephus Franciscus Depauw (x), stoffeerder (1825), behanger ('56), geb. Oostende 1798-12-23, 2 nivose vij, ged. Oostende 1798-12-23, in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1873-07-14, zn. van Emmanuel Franciscus Depauw, stoffeerder, en Anna Maria Demoor.
Uit dit huwelijk:
1. Justina Joanna Anna De Pauw, geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1826-11-13/13 (get.: Emmanuel De Pauw & Antonia Van de Steene), overl. ald. 1901-07-17, ongehuwd [PR];
2. Josephus Carolus Joannes De Pauw (x Depauw), behanger (1856), geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1828-11-21/22 (get.: Carolus Serruys & Joanna De Coninck), overl. ald. 1909-11-27, tr. wet/kerk ald. (Ss.-P&P) 1856-01-29/29 [BS #9, PR] (get.: C. Dujardin en Em. De Pauw) Maria Ludovica Plouvier, bijzondere (1856), geb. ald. 1834-03-14, overl. na 1909, dr. van Antonius Joannes Plouvier, bakker (51 jr. in 1856) & Maria Joanna Francisca Beuren, bijzondere (46 jr. in 1856);
3. naamloos De Pauw, geb. Oostende 1830-09-11, overl./begr. ald. 1830-09-11/13 [PR];
4. Jacobus Antonius De Pauw, behanger (1884), geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1834-11-17/18 (get.: Jacobus Borry & Adelaida Dryoel), overl. ald. 1897-05-29, tr. (1) ald. Octavia Regina Zencker, overl. ald. 1866-08-10; tr. (2) na 1866 Joanna Dorothea Honseyae (Honsejac), geb. Sint-Katelijne-Waver 1831, overl. Oostende 1880-01-01; tr. (3) wet/kerk Oostende (Ss.-P&P) 1884-05-14 [BS #57, PR] (get.: Josephus De Pauw en Emilius De Brauwer) Eulalia Adelaida Helena Fontaine, z. beroep (1884), geb. ald. 1843-04-29, overl. na 1897, dr. van Ludovicus Eugenius Fontaine (overl. op zee 1849-02-18) & Isabella Francisca Amelia Gokelaere, z. beroep (73 jr. in 1884);
5. naamloos De Pauw, geb. Oostende 1839-09-03, overl./begr. ald. 1839-09-03/04 [PR].
6. Anna Maria Vercoullie, geb. Oostende 1798-06-17, ged. ald. 1798-06-18 (get.: Laurentius Vercoeillie & Anna Van Sluys), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1823-03-27 19:00 u., thuis (Lijnbaanstraat 19), begr. Oostende 1823-03-29.
Ongehuwd.
7. Joanna Jacoba Verkouille (x Vercouille), beroepsloos (1827), huishoudster ('57), werkvrouw ('66,'68), geb. Oostende 1800-08-07, 3 floreal xij, ged. Oostende 1800-08-07 (get.: Hermanus Van der Sweep & Joanna Jacoba Laneres), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1881-09-19.
Tr. ald. 1827-02-07, tr. kerk ald. 1827-02-08 (get.: Josephus De Pauw en Petrus Spilliaert) Jacobus Cornelius Breyaert (x Breijaert), loodgieter (1827), klokkenluider ('57), geb. Oostende 1799-09-03, 17 fructidor vij, ged. Oostende 1799-09-12 (get.: Gaspar Van den Brandt & Judoca De Vos), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1860-04-04, zn. van Joannes Emmanuel Breyaert en Anna Isabella Pilaeis.
Uit dit huwelijk:
1. Mathilde Anna Breyaert, geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1827-03-25/25 (get.: Joannes Breyaert & Jacoba Laneres), overl./begr. ald 1827-04-10/12 als Nathalia Mathilde;
2. Mathilde Coleta Joanna Breyaert, werkmeid (1866), geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1829-05-19/21 (get.: Joannes Buyse & Joanna van de Steene), tr. wet/kerk ald. (Ss.-P&P) 1866-09-26/26 (get.: Augustus Breyaert en Leo Desmadryl) Joannes Van Weydeveldt, muzikant (1866), geb. Brugge 03.02.1831 (dom. Oostende), wedr. van Joanna Vermeesch (overl. Brussel 1864-11-05), zn. van Philippina Vanweydeveldt (overl. Oostende 1858-12-18);
3. Elisabeth Joanna Breyaert, naaister, geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1830-12-07/09 (get.: Livinus Vercouillie & Maria Schoonjans), begr. ald. 1893-01-04, tr. ald. 1857-06-02, tr. kerk 1858-11-16 [BS #62] (get.: C. van Yper en F. Vercouillie) Petrus Carolus Dhelft, schoenmaker, geb. Brugge 1828-05-04, overl. na 1893, zn. van Franciscus Dhelft, dagloner (59 jr. in 1857) & Rosa Declercq, dagloonster (67 jr. in 1857);
4. Judoca Joanna Cornelia Breyaert, naaister (1858), geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1832-09-12/13 (get.: Josephus De Pauw & Judoca Vercouillie), begr. ald. 1915-05-20, tr. wet/kerk ald. 1858-11-16/16 [BS #118] (get.: J. De Pauw en F. Vermeire) Leo Amandus Josephus Desmadryl, metselaardiener (1858), geb. ald. 1836-02-20, overl. voor 1915, zn. van Antonius Franciscus Desmadryl, werkman (58 jr. in 1858) & Laria Joanna Constantia Dessein, huishoudster (42 jr. in 1858);
5. Augustus Richardus Jacobus Breyaert, klokkenluider (1862), geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1833-11-22/23 (get.: Augustus Spilliaert & Carolina De Moor), begr. ald. 1888-07-22, tr. wet/kerk ald. (Ss.-P&P) 1862-10-21/21 [BS #122] (get.: C. Ocket en Augustus Spilliaert) Coleta Haelterman, dienstmeid (1862), geb. Kalken 1826-11-23, overl. na 1888, dr. van Joannes Franciscus Haelterman, werkman (71 jr. in 1862) & Joanna Maria Demol (overl. Laarne 1850-02-18);
6. Joanna Suzanna Breyaert, geb./ged. (Ss.-P&P) 1835-05-08/10 (get.: Eugenius Vercouillie & Suzanna Vitse), begr. ald. 1892-03-19;
7. Coleta Cornelia Breyaert, werkmeid (1868), geb./ged. (Ss.-P&P) 1837-05-07/09 (get.: Joannes Van den Kerckhove & Coleta Vercouillie), begr. ald. 1913-01-12, tr. wet/kerk ald. (Ss.-P&P) 1868-11-23/23 [BS #130] (get.: Petrus Dhelft en Josephus Vercouillie) Alphonsus Josephus Pattyn, schipper (1868), geb. Bredene 1841-03-08 (dom. Bredene), overl. voor 1913, zn. van Petrus Jacobus Pattyn, schipper (58 jr. in 1868) & Maria Theresia Tallier, vroedvrouw (61 jr. in 1868);
8. Clementia Carola Coleta Breyaert, geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1839-06-06/07 (get.: Augustus Breyaert & Joanna Van Daele);
9. Justina Ludovica Breyaert, geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1841-09-27/28 (get.: Ludovicus Van Welsenaers & Justina De Pauw), overl./begr. ald. 1842-07-26/28.
8. Coleta Verkouille, geb. Oostende 1802-03-15, overl. ald. 1878-10-01.
Ongehuwd.
9. Livinus Hermanus Verkouille (x), geb. Oostende 1804-04-23 (zie XV.166).
10. Josephus Philippus Verkouille, geb. Oostende 1806-01-10, ged. ald. 1806-01-11 (get.: Josephus Maes & Victoria Petyt), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1889-11-22.
Ongehuwd.
11. Maria Francisca Verkouille (+ Verkouillie), geb. Oostende 1807-09-08, ged. ald. 1807-09-08 (get.: Franciscus Willem & Maria De Corte), in de Ss.-Petrus-en-Pauluskerk, overl. Oostende 1809-09-20 22:00 u., in de Lijnbaanstraat, 2 jaar oud, begr. Oostende 1809-09-21.

XV.166    Livinus Hermanus Verkouille (x), werkman (1831), zeeman ('54...'62), loodsmatroos ('58...'64), staatsgepensioneerd ('65), geb. Oostende 1804-04-23, 3 floreal xij, ged. Oostende 1804-04-23 (get.: Livinus Huilmand & Maria Bonvarle), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1869-10-23, zn. van Fredericus Verkouille (+ Vercoullie) (zie XIV.169) en Joanna Catharina van de Steene (=), dagloonster (1827), werkvrouw ('31).
Tr. Oostende 1831-07-06, tr. kerk ald. 1831-07-06 (get.: Tillemanus Josephus Dickschen en Joannes Baptista Bataille) Maria Lodewijka Malfait, dagloonster (1831), huishoudster ('54...'64), werkvrouw ('62), beroepsloos ('65...'68), gepensioneerd ('71), geb. Oostende 1810-12-27, overl. ald. 1871-11-26, dr. van Jacobus Malfait en Maria Joanna Deboo, bijzondere (1831).
Uit dit huwelijk:
1. Mathildis Lodewijka Cornelia Verkouille, beroepsloos (1858...'96), winkelierster ('85...'98), geb. Oostende 1832-02-17, ged. ald. 1832-02-19 (get.: Franciscus De Blende & Anna Helders), overl. ald. 1900-03-28.
Tr. ald. 1858-10-20, tr. kerk ald. 1858-10-20 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: H.Lefever en H. Feys) Jacques Tratsaert, werkman (1858), geb. Middelkerke 1825-04-04, in 1858 wonende te Oostende, overl. Oostende 1876-08-01, zn. van Ivo Tratsaert, werkman, en Isabella Meyns.
[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ] Jacques wordt in de kerkelijke huwelijksakte Joannes genoemd. Dezelfde naam vinden we in de geboorteakte van zijn oudste zoon.
Uit dit huwelijk:
1. Prosper Edmundus Joannes Tratsaert, bediende (spoorwegen), geb. Oostende 1859-07-26, tr. Torhout 1886-10-28 Carolie Marie Vanbesien, klakkenmaakster, geb. ald. 1857-07-13, dr. v. Bruno Vanbesien (overl. Torhout 1866-01-18) & Catharina Willems, herbergierster (overl. na 1886) [BS, huw.-akte 1886#37];
2. Oscar Carolus Tratsaert, smidsknecht (1885), verzekeringsagent ('98), geb. Oostende 1860-11-09, tr. (1) ald. 1885-11-28 [BS #172] Charlotta Joanna Panesi, z. beroep (1885), geb. ald. 1859-09-24, overl. ald. 1894-03-28, dr. v. Andreas Josephus Panesi (overl. Oostende 1871-04-07) & Joanna Rosalia Lonke, winkelierster (65 jr. in 1885); tr. (2) ald. 1898-07-09 [BS #117] Maria Ludovica Deman, naaister (1898), geb. ald. 1874-03-24, dr. v. Cornelius Deman (overl. Oostende 1897-04-28) & Silvia Theresia Roens, z. beroep (65 jr. in 1898);
3. Ludovica Josephina Mathildis Tratsaert, z. beroep (1886), geb. Oostende 1862-10-22, tr. ald. 1886-12-29 Edmundus Gustavus Valcke, bakker (1886), geb. ald. 1857-01-22, zn. v. Joannes Natalis Valcke, bakker (65 jr. in 1886) & Adelaida Meulemeester, z. beroep (61 jr. in 1886) [BS, huw.-akte 1886#130];
4. Alphonse Louis Tratsaert, mutsenmaker (1896), geb. Oostende 1867-04-03, tr. ald. 1896-04-21 Marguerite Louise Josephine Libert, naaister (1896), geb. ald. 1874-08-06, dr. v. Eustache Joseph Baudouin Libert, werkhuisoverste bij het zeewezen (53 jr. in 1896) & Marie Anne Josephine Frankinet, z. beroep (54 jr. in 1896) [BS, huw.-akte 1896#64].
2. Elisabeth Cornelia (Eliza) Verkouille, dienstmeid (1854), werkvrouw ('62,'75), geb. Oostende 1833-03-15, ged. ald. 1833-03-16 (get.: Josephus Verkouille & Isabella Boels), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1876-02-07.
Tr. (1) ald. 1854-11-08, tr. kerk ald. 1854-11-08 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: J. De Pauw en B. Cokers) Henricus Josephus Laplace, wisser (1854), geb. Halewijn 1826-07-22, overl. op zee 1860-08-27, zn. van Philippus Jacobus Laplace en Rosalia Cornelia Vroome.
Was sergeant bij het regiment carabiniers (1854).
Uit het eerste huwelijk:
1. Alexander Henricus Laplace, behanger (1875), geb. Oostende 1856-12-17, tr. ald. 1875-07-15 Eugenia Kieken, naaister (1875), geb. Oostende 1855-08-08, dr. van Joannes Petrus Kieken (overl. Oostende 1855-04-17) & Rosalia Maria Bonne, werkvrouw (60 jr. in 1875) [BS, huw.-akte 1875#84].
Tr. (2) Oostende 1862-06-18, tr. kerk ald. 1862-06-18 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: P. Vroome en L. Verstraete) Carolus Ludovicus Degraeve, barbier (1862...'95), geb. Oostende 1838-10-14, overl. na 1876, zn. van Domenicus Eugenius Degraeve, werkman (1862), en Rosalia Fanny Robbe, werkvrouw (1862).
Uit het tweede huwelijk:
1. Clementia Justina Degraeve, werkmeid (1895), geb. Oostende 1862-12-12, tr. ald. 1895-10-23, Josephus Gustavus Vanblaere, werkman (1895), geb. ald. 1864-03-20, zn. van Franciscus Vanblaere (overl. Mariakerke 1873-01-23) & Theresia Jacquet, werkvrouw (73 jr. in 1895) [BSk huw.-akte 1895#167];
2. Leonia Mathildis Degraeve, dienstmeid (1891), geb. Oostende 1864-05-15 (dom. Koekelare), tr. Koekelare 1891-05-12 Ludovicus Vivey, dagloner (1891), geb. ald. 1857-05-04, zn. van Philippus Vivey, dagloner (65 jr. in 1891) & Anna Thérèse Tommeleyn (overl. Koekelare 1890-12-16) [BSk huw.-akte 1891#131];
3. Arthur Maria Josephus Degraeve, werkman (1891), geb. Oostende 1867-01-18, tr. ald. 1891-06-17 Anna Maria Elisabeth Verbrugghe, werkmeid (1891), geb. ald. 1864-10-31, dr. van Desiderius Augustus Verbrugghe (overl. Oostende 1874-09-17) & Rosalia Ludovica Lauwerens, werkvrouw (64 jr. in 1891) [BSk huw.-akte].
3. Livinus Antonius Verkouille, geb. Oostende 1834-03-13, ged. ald. 1834-03-13 (get.: Petrus Malfait & Antonia Verkouille), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1835-02-17, begr. ald. 1835-02-20.
4. Ludovica Cornelia Verkouille, geb. Oostende 1835-07-10, ged. ald. 1835-07-12 (get.: Petrus Malfair & Antonis Verkouille), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1836-02-02, gecr. ald. 1836-02-04.
5. Cornelia Coleta Verkouille, werkvrouw (1859...'95), geb. Oostende 1836-10-11, ged. ald. 1836-10-12 (get.: Ludovicus Colembier & Coleta Verkouille), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1910-04-06.
Tr. (1) ald. 1859-09-14, tr. kerk ald. 1859-09-14 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: J. De Pauw en Ed. Wilsens) Carolus Ludovicus Ramon, visser (1859,'82), geb. Oostende 1835-10-29, overl. op zee 1883-04-04, zn. van Petrus Franciscus Ramon en Joanna Theresia Danneel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Eugenia Mathildis Ramon, werkmeid (1882), geb. Oostende 1860-08-12, tr. ald. 1882-01-04 Joannes Franciscus Smessaert, werkman (1882), geb. ald. 1857-01-12, zn. v. Franciscus Leopoldus Smessaert, werkman (51 jr. in 1882) & Anna Francisca Morree, werkvrouw (52 jr. in 1882) [BS, huw.-akte 1882#2];
2. Maria Ludovica Ramon, strijkster (1889), geb. Oostende 1866-10-29, tr. ald. 1889-09-18 Arthur Jacobus Lauwereins, visser (1889), geb. ald. 1866-06-14, zn. v. Jacobus Joannes Lauwereins (overl. Oostende 1874-03-12) & Anna Theresia Luyens (overl. Oostende 1866-08-19, 2 maanden na de geboorte van haar zoon Arthur) [BS, huw.-akte 1889#117];
3. Carolus Arthur Ramon, visser (1890), geb. Oostende 1868-10-03, tr. ald. 1890-04-09 Maria Helena Huysseune, werkmeid (1890), geb. ald. 1871-05-10, dr. v. Carolus Ludovicus Huysseune (overl. Oostende 1884-05-06) & Mathildis Clementia Roens, naaister (47 jr. in 1890) [BS, huw.-akte 1890#47];
4. Mathildis Justina Maria Ramon, werkmeid (1895), geb. Oostende 1875-10-31, tr. ald. 1895-11-21 Laurentius Franciscus Dejonghe, werkman (1895), geb. Duinkerke 1872-03-25, zn. v. Carolus Ludovicus Dejonghe, werkman (49 jr. in 1895) & Justina Godelieva Desorgher, werkvrouw (45 jr. in 1895) [BS, huw.-akte 1895#193].
Tr. (2) Oostende 1884-10-08, tr. kerk ald. 1884-10-09 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Jacobus Verkouille en Petrus Reubens) Desiderius Ludovicus Gryson, visser (1884), geb. Oostende 1854-02-14, in 1884 gedomicilieerd in Lombardsijde, zn. van Ludovicus Franciscus Gryson en Theresia Genoveva Dewulf, beroepsloos (1884).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
6. Livinus Franciscus Verkouille, geb. Oostende 1839-05-02, ged. ald. 1839-05-03 (get.: Jacobus Breyaert & Barbara Rotsaert), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1839-10-30, begr. ald. 1839-11-01.
7. Hortentia Barbara Verkouille, geb. Oostende 1840-05-29 (zie XVI.173).
8. Emma Carolina Verkouille, dienstmeid (1861), herbergierster ('85), beroepsloos ('97), geb. Oostende 1841-11-20, ged. ald. 1841-11-21 (get.: Jacobus Van Hoorn & Rosa De Graeve), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1915-05-21.
Tr. (1) ald. 1861-05-01, tr. kerk ald. 1861-05-01 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: J. De Pauw en J. Piers) Carolus Ludovicus Lancszweert, winkelknecht (1861), geb. Snaaskerke 1833-08-25, in 1861 gedomicilieerd in Oostende, overl. Oostende 1883-08-16, zn. van Philippus Lancszweert, winkelier (1861), en Anna Theresia Cornilly, winkelierster (1861).
Uit het eerste huwelijk:
1. Julius Livinus Lancszweert, beroepsloos (1897), geb. Oostende 1865-07-02, tr. ald. 1897-02-23 Elisa Clementia Block, beroepsloos (1897), geb. ald. 1867-08-16, dr. v. Josephus Theodorus Block, tuinier (68 jr. in 1897) & Silvia Maria Rosalia Bourgoignie, z. beroep (62 jr. in 1897) [BS, huw.-akte 1897#39];
2. Prosper Georgius Lancsweert, geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1879-02-28/03-03 (get.: Prosper Tratsaert & Maria Ingelbrecht), tr. k. ald. (Ss.-P&P) 1913-04-19 (get.: Fr. Van Caillie en Leo Spilliaert) Magdalena Julia Octavia Spilliaert, geb. ald. 1890-04-13 [PR].
Tr. (2) Oostende 1885-06-09, tr. kerk ald. 1885-06-09 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Josephus Lancsweert en Antonius Plouvier) Joannes Antonius Petrus Plouvier, controleur bij de compagnie van de slaapwagens (1885), geb. Oostende 1844-02-13, overl. voor 1915, zn. van Joannes Antonius Plouvier en Maria Theresia Anna Kress.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
9. Eugenia Rosalia Verkouille, geb. Oostende 1843-06-04, ged. ald. 1843-06-05 (get.: Ludovicus De Coo & Eugenia Van Parys), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
10. Maria Theresia Verkouille, werkmeid (1864), werkvrouw ('83...'93), geb. Oostende 1844-12-20, ged. ald. 1844-12-22 (get.: Josephus De Raedt & Maria De Necker), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1929-12-17.
Tr. (1) ald. 1864-01-11, tr. kerk ald. 1864-06-11 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Joannes Tratsaert en Carolus De Graeve) Gabriel Jacobus Zanders, visser (1864,'83), geb. Oostende 1840-03-07, overl. ald. 1886-12-18, zn. van Joannes Baptista Zanders, werkman (1864), en Virginia Catharina Deboysere.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Ludovica Zanders, werkmeid (1883), geb. Oostende 1864-03-08, tr. ald. 1883-02-08 Emilius Josephus Ellegeert, werkman (1883), geb. ald. 1860-03-27, zn. v. Carolus Ludovicus Ellegeert, smidsknecht (57 jr. in 1883) & Maria Ludovica Lamer, werkvrouw (57 jr. in 1883) [BS, huw.-akte 1883#30];
2. Ludovicus Livinus Zanders, visser (1887), geb. Oostende 1865-09-17, tr. ald. 1887-06-11 Philomena Romania Desmet, werkvrouw (1887), geb. Brugge 1853-04-01, wed. v. Modestus Anselmus Slabbinck (overl. Oostende 30.10.1885), dr. v. Josephus Desmet (overl. Sint-Michiels 1880-01-30) & Sophia Vandekerckhove, z. beroep (75jr. in 1887) [BS, huw.-akte 1887#83];
3. Emilius Franciscus Zanders, visser (1893), geb. Oostende 1867-06-12, tr. ald. 1893-04-05 Rosalia Vanderveeken, werkmeid (1893), geb. Brussel 1872-05-12 (in 1893 dom. Oostende), dr. v. Josephus Vanderveeken, werkman (44 jr. in 1893) & Theresia Rosalia Juliana Vermeire, werkvrouw (46 jr. in 1893) [BS, huw.-akte 1893#51];
4. Mathildis Charlotta Zanders, werkmeid (1891), geb. Oostende 1872-08-26, tr. ald. 1891-05-15 Petrus Carolus Hallemeesch, visser (1891), geb. ald. 1869-11-30, zn. v. Petrus Franciscus Hallemeesch (overl. op zee 1881-01-19) & Natalia Emma Francisca Verstraete, werkvrouw (47 jr. in 1891) [BS, huw.-akte 1891#51];
5. Carola Euphrosina Zanders, geb. ca. 1887, tr. ca. 1908 Yy De Coninck [PR].
Tr. (2) Oostende 1891-01-14 Petrus Antonius Martinsen, geb. Oostende 1863-05-05, zn. van Petrus Alphonsus Laurent Martinsen, werkman (1891), en Rosalia Sophia Torreborre, werkvrouw (1891).
Weduwnaar van Xx Incognita.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
11. Natalia Sophia Verkouille, naaister (1868), geb. Oostende 1846-10-31, ged. ald. 1846-11-01 (get.: Josephus Toeloeze & Maria Anna Hoesman), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
Tr. Oostende 1868-05-13, tr. kerk ald. 1868-05-12 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Carolus Lancsweert en Ludovicus Tyberghein) Ludovicus Augustus Vermeulen, vissr (1868), geb. Oostende 1844-04-04, ged. ald. 1844-04-07 (get.: Ludovicus Tyberghein & Maria Vermeulen), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, zn. van Judocus Carolus Vermeulen, werkman (1868), en Sophia Maria Tyberghein, werkvrouw (1868).
Uit dit huwelijk:
1. Clementina Vermeulen, geb./ged Oostende (Ss.-P&P) 1868-08-07/08 (ss.: Florentinus Tyberghein & Ludovica Malfait) [PR];
2. Ludovicus Carolus Vermeulen, geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1870-08-22/25 (ss.: carolus De Graeve & Leonia Verkouille [PR].
12. Leonia Sophia Verkouille, beroepsloos (1871), geb. Oostende 1848-07-15, ged. ald. 1848-07-15 (get.: Theodorus Fonteyne & Joanna Kieken), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
Tr. Oostende 1871-05-03, tr. kerk ald. 1871-05-03 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Carolus De Graeve en Carolus Lancsweert) Franciscus Vanaudenaerde, schipper (1871), geb. Zevergem 1843-08-11, in 1871 gedomicilieerd in Gent, zn. van Joannes Ludovicus Vanaudenaerde, schipper (1871), en Monica Smesman, schipper (1871).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
13. Carolus Theodorus Vercoullie (+ Van Kouille), geb. Oostende 1850-09-13, ged. ald. 1850-09-14 (get.: Benjamin De Coker & Barbara Raes), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. in zee 1865-01-02, verdronken.
14. Jacobus Augustus Amatus Verkouille, geb. Oostende 1854-04-07 (zie XVI.187).
15. Ludovicus Franciscus Verkouille, geb. Oostende 1856-08-11, ged. ald. 1856-08-13 (get.: Ludovicus Franciscus Clemme & Mathilde Verkouille), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.

XVI.173    Hortentia Barbara Verkouille, werkvrouw (1865), geb. Oostende 1840-05-29, overl. ald. 1871-05-24, dr. van Livinus Hermanus Verkouille (x) (zie XV.166) en Maria Lodewijka Malfait, dagloonster (1831), huishoudster ('54...'64), werkvrouw ('62), beroepsloos ('65...'68), gepensioneerd ('71).
Tr. Oostende 1865-09-27 Ludovicus Josephus Wouters, kleermaker (1865,'91), geb. Brugge 1822-09-02, in 1865 gedomicilieerd in Oostende, zn. van Maximus Josephus Wouters en Anna Maria Vanhauter, werkvrouw (1865). Wedr. van Joanna Theresia Vermeulen.
Uit het huwelijk:
1. Joannes Ludovicus Wouters, visser (1891), geb. Oostende 1869-03-07, tr. ald. 1891-10-20 Joanna Rosalia Vandekerckhove, werkmeid (1891), geb. ald. 1875-06-21, dr. v. Leopoldus Henricus Vanderkerckhove, visser (51 jr. in 1891) & Maria Elisabeth Vandewalle, strijkster (54 jr. in 1891) [BS, huw.-akte 1891#157].
Kind:
1. Clementia Hortentia Vercoullie, geb. Oostende 1863-10-29, ged. ald. 1863-10-30 (get.: Theresia De Prez), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, begr. Oostende 1871-03-24.

XVI.187    Jacobus Augustus Amatus Verkouille, werkman (1877), geb. Oostende 1854-04-07, ged. ald. 1854-04-07 (get.: Amandus Dyserinck & Mathilde Verkouille), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1901-02-25, zn. van Livinus Hermanus Verkouille (x) (zie XV.166) en Maria Lodewijka Malfait, dagloonster (1831), huishoudster ('54...'64), werkvrouw ('62), beroepsloos ('65...'68), gepensioneerd ('71).
Tr. Oostende 1877-05-02, tr. kerk ald. 1877-05-02 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Carolus Lanszweert en Emilius Simon) Victorina Adelaida Vandendriessche, werkmeid (1877), geb. Oostende 1854-02-25, overl. na 1910, dr. van Edmondus Angelus Vandendriessche en Maria Ludovica Vansluys, visverkoopster (1877).
Uit dit huwelijk:
1. Livinus Jacobus Verkouille, visser, geb. Oostende 1878-08-17, ged. ald. 1878-08-18 (get.: Carolus Lanczweert & Carola Van Driessche), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1950-04-22, begr. ald. 1950-04-25.
Tr. kerk ald. 1901-07-27 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Oscar Tratsaert en Renilde Maria Vermast) Maria Mohn, geb. Oostende 1873-06-01, overl. voor 1950.
2. Anna Emma Verkouille, geb. Oostende 1881-03-21, ged. ald. 1881-03-23 (get.: Arnoldeus Van Driessche & Emma Verkouille), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1883-08-27.
3. Ludovicus Carolus Verkouille, werkman (gasfabriek), geb. Oostende 1884-04-11, ged. ald. 1884-04-13 (get.: Ludovicus Peters & Emma Verkouillie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1955-04-07, begr. ald. 1955-04-11.
Tr. kerk ald. 1910-09-21 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Livinus Verkouille en Josepus Ocket) Hortentia Maria Ocket, geb. Oostende 1888-10-10, overl. na 1955.
4. Oscar Alphonsus Verkouille, geb. Oostende 1886-11-30, ged. ald. 1886-12-02 (get.: Oscar Tratsaert & Paulina Van Driessche), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1956-12-09, begr. ald. 1956-12-14.
Tr. ... 1908-10-31 Helena Rosalia Ryckier, geb. Oostende 1887-06-08.
5. Ludovica Maria Verkouille, geb. Oostende 1889-09-07, ged. ald. 1889-09-08 (get.: Joachim De Pauw & Ludovica Barbe), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1943-12-22, begr. ald. 1943-12-24.
Tr. kerk ald. 1912-11-09 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Adolphus Verschelde en Anscharius [Audomarus ?] Verkouille) Desideratus Van Daele, geb. Oostende 1890-09-25.
6. Augusta Maria Verkouille, geb. Oostende 1893-03-11, ged. ald. 1893-03-13 (get.: Carolus Feys & Augusta Anca), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1969-08-04, begr. ald. 1967-08-07.
Tr. Haverfordwest (GB, Pembrokeshire) 1916-12-dd Theodorus Adolphus Gillegot, geb. Oostende 1893-07-23.
7. Emma Camilla Helena Verkouille, geb. Oostende 1896-10-03, ged. ald. 1896-10-05 (get.: Julianus Wets & Victorina Lanczweert), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1897-12-28.

XIV.171    Laurentius Bartholomeus Verkouille, loodskapitein (1821,'38), zeeman ('32,'39,'43), geb. Oostende 1770-08-23, ged. ald. 1770-08-24 (get.: Laurentius Augustinus Poppe & Catharina Antonia Reubens), overl. ald. 1850-10-14, begr. ald. 1850-10-17, zn. van Carolus Joannes Vercoullie (Vercoulle, Vercoillie) (zie XIII.134) en Maria Barbara Deldiaen (Deldian, Deldeaen).
Tr. kerk Oostende 1794-05-06 (get.: Fredericus Verkouille (broer) en Jacobus Laneres) Joanna Catharina Laneres, bijzondere (1832...'43), geb. ... ca. 1773, overl. Oostende 1857-11-04.
Uit verschillende aktes blijkt dat beide echtelieden analfabeet waren.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Ludovicus van Couille, geb. Oostende 1795-05-05, ged. ald. 1795-05-05 (get.: Joannes Ingelbrecht & Monica Laneres), overl. ald. 1855-02-01, begr. ald. 1855-02-03.
Ongehuwd?
2. Laurent Bartholomé Verkouille, geb. Oostende 1797-01-21 11:30 u. (aang.: Laurent (vader) en Frederic Verkouille (38) uit Oostende), thuis (Oostmolenstraat), ged. Oostende 1797-01-21 (get.: Fredericus Vercouille & Petronilla Magdalena De Boscher), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1797-08-26 11:00 u. (aang.: Jeanne Laneres (moeder)), thuis (Oostmolenstraat).
3. Fredericus Laurentius Verkouille, geb. Oostende 1798-08-12, ged. ald. 1798-08-14 (get.: Fredericus Verkouille & Anna Laneres), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1799-06-05 23:00 u. (aang.: Jeanne Laneris (moeder)), thuis (Lijnbaanstraat), begr. Oostende 1799-06-06, [overl./begr.] 17/18 prairial vij.
4. Virginia Monica Verkouille (=, x Vercouille), bijzondere (1843,'48), beroepsloos ('51,'55), huishoudster ('55,'62), geb. Oostende 1800-08-09, maar vlgs. BS (huw.-akte) 19 germinal viij of 1800-04-09, ged. Oostende 1800-08-09 (get.: Balthazar Van Cleempoel & Angelina Lammens), overl. ald. 1872-11-21.
Tr. ald. 1821-06-20, tr. kerk ald. 1821-06-24 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Franciscus Smulders en Laurentius Vercouille) Joannes Franciscus Barbe (x Barbaix), dagloner (1821), douanebediende ('43...'55), werkman ('48), geb. Oostende 1796-10-27, 6 brumaire v, ged. Oostende 1796-10-27 (get.: Angelus Cuylle & Victoria Mantangie), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1857-10-11, begr. ald. 1857-10-14, zn. van Joannes Baptista Josephus Barbe, zeeman, en Anna Maria Vandenabeele.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Joanna Barbaix, bijzondere (1843), werkvrouw (85), ged./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1822-06-07/09 (get.: Laurentius Vercouille & Anna Maria Van den Abeele/Beele), begr. ald. 1899-07-17, tr. (1) wet/kerk ald. (Ss.-P&P) 1843-04-18/18 [BSk #20] (get.: Livinus Van Viaene en Joannes Monet) Franciscus Amandus Therry, visser (1843), geb. ald. 1820-02-08, overl. op zee 1878-12-04, zn. van Maria Anna Therry (overl. Oostende voor 1843); tr. (2) wet/kerk ald. (Ss.-P&P) 1885-02-18 [BSk #30] (get.: Ludovicus Meeus en Carolus Verpoorter) Hubertus Cornelius Verpoorter, mandenmakersknecht (1885), geb. ald. 1822-04-28, overl. voor 1899, wed. van Maria Coleta Diserinck (overl. Oostende 1884-03-09), zn. van Joannes Jacobus Verpoorter (overl. Oostende 1839-06-08) & Idonia Coleta Hoeck (overl. Oostende 1849-12-01);
2. Mechtilde|Mathildis [?] Barbaix, bijzondere (1848), geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1828-05-03/04 (get.: Angelus Le Roy & Anna Louys), begr. ald. 1913-12-04, tr. wet/kerk ald. (Ss.-P&P) 1848-12-26/1849-04-09 [BSk #110] (get.: Winocus Barrat en Amandus Vercouille) Joannes Stephanus Jacobus Debuf, visser (1848), geb./ged. ald. (Ss.-P&P) 1824-10-31/11-01 (get.: Joannes Jacobus De Buf & Genoveva Germonpre), begr. ald. 1911-01-23, wed. van Henrica Albina Barbe (overl. voor 1849), zn. van Joannes Stephanus Debuf, visser (49 jr. in 1848) & Adelaida Virginia Susanna Deweert (overl. Oostende voor 1849);
3. Joannes Josephus Barbaix, douanebediende (1855), geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1828-06-17/17 (get.: Josephus Van Der Beele & Coleta Vercouille) (dom. Antwerpen), tr. wet/kerk Oostende (Ss.-P&P) 1855-09-26/26 [BSk #77] (get.: P. Baels en Fr. Walles) Theresia Baels, z. beroep (1855), geb. ald. 1828-09-10, dr. van Petrus Paulus Baels (overl. Oostende 1828-06-06) & Theresia Francisca Deweert, z. beroep (68 jr. in 1855);
4. Franciscus Joannes Barbaix, visser (1851,'55), geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1830-09-21/21 (get.: Franciscus Van Welssenaers & Clara Lauwereyns), begr. ald. 1872-04-30, tr. (1) wet/kerk ald. (Ss.-P&P) 1851-04-23/23 [BSk #38] (get.: Guilelmus Tratsaert en Petrus Van Dichel) Sylvia Theresia Vandichel, geb. Bredene 1831-07-21 (dom. Oostende), overl. Oostende 1854-09-12, werkvrouw (1851), dr. van Josephus Vandichel, visser (46 jr. in 1851) & Rosalia Vanoverbeke, z. beroep (42 jr. in 1851); tr. (2) wet/kerk ald. (Ss.-P&P) 1855-10-24/24 [BSk #92] (get.: J. Versteele en L. Vercouille) Ludovica Theresia Vanborre, z. beroep (1855), geb. Oostende 1828-06-28, overl. na 1872, dr. van Ignatius Franciscus Vanborre (overl. Oostende 1832-01-07) & Anna Theresia Deweert (overl. Oostende 1855-02-07);
5. Josephus Ludovicus Barbaix, smid (1855), geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1833-04-07/08 (get.: Josephus Cattois & Melania De Clercq), begr. Brugge 1903-02-02, tr. wet/kerk Oostende 1855-11-29/29 [BSk #111] (get.: J. Fonteyne en C. Mirgeler) Honorina Coleta Sophia Laga, strijkster (1855), geb. ald. 1835-05-10, dr. van Petrus Laga, stratenmaker (55 jr. in 1855) & Anna Theresia Vanhove, huisvrouw (58 jr. in 1855);
6. Leonia Rosalia Barbaix, geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1836-03-09/10 (get.: Carolus De Smet & Nathalia Vercouille), overl./begr. ald. 1844-07-20/22;
7. Ludovica Maria Barbaix, z. beroep (1862), geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1840-04-17/17 (get.: Ludocicus Vercouille & Theresia Boutens), begr. ald. 1901-06-28, tr. wet/kerk ald. (Ss.-P&P) 1862-11-03/03 [BSk #105] (get.: Michael Hinderson en Josephus Barbaix) Joannes Franciscus Hallemeesch, visser (1862), geb. ald. 1833-02-04, overl. voor 1901, zn. van Henricus Franciscus Ignatius Hallemeesch, visser (51 jr. in 1862) & Joanna Theresia Declerck, huisvrouw (50 jr. in 1862).
5. Carolus Mattheus (Charles) Verkouille, geb. Oostende 1803-06-16, ged. ald. 1803-06-16 (get.: Carolus De Sorgher & Theresia De Graeve), in de Ss.-Petrus-en-Pauluskerk, overl. Oostende 1806-01-03 06:00 u., thuis (Lijnbaanstraat 429).
6. Damianus Ludovicus Verkouille, geb. Oostende 1805-12-11 (zie XV.176).
7. mannelijk Verkouillen, geb. Oostende 1808-03-10 18:00 u., overl. ald. 1808-03-10 19:00 u. (aang.: Laurent Verkouille (vader)), thuis (Lijnbaanstraat 41).
8. Coleta Francisca Verkouille, naaister (1839), huishoudster ('63), beroepsloos ('71...'80), geb. Oostende 1809-03-18, ged. ald. 1809-03-18 (get.: Carolus Josephus Raegaert & Monica Francisca De Graeve), in de Ss.-Petrus-en-Pauluskerk, overl. Oostende 1891-06-17.
Tr. ald. 1839-04-24, tr. kerk ald. 1839-04-24 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Livinus Viane en Guilelmus De Bruyne) Joannes Franciscus Mohn, timmerman (1839...'80), beroepsloos ('74), geb. Oostende 1814-01-14, overl. ald. 1889-01-15, zn. van Joannes Fredericus Mohn, zeeman, en Anna Theresia Hubrechtsen.
Coleta heet in beide huwelijksakten Monica Francisca.
Uit dit huwelijk:
1. Euphrasia Joanna Mohn, z. beroep (1863), geb. Oostende 1840-07-23, tr. (1) ald. 1863-11-03 [BS #104] Joannes Cornelius Asaert, visser (1863), geb. Blankenberge 1842-01-14 (dom. Oostende), overl. op zee, 1878-11-.., zn. van Cornelius Asaert, visser (54 jr. in 1863) & Justina Vandenberghe, huishoudster (56 jr. in 1863); tr. (2) Oostende 1880-11-30 [BS #143] Joannes Eduardus Thoon, visser (1880), geb. Oostende 1839-04-15, wed. van Ludovica Brackx (overl. Oostende 1879-01-23), zn. van Joannes Ignatius Thoon, kleermaker (68 jr. in 1880) & Maria Francisca Waegebaert, z. beroep (62 jr. in 1880);
2. Maria Ludovica Mohn, z. beroep (1871), winkelierster (91), geb. Oostende 1845-01-28, tr. (1) ald. 1871-07-12 [BS #66] Augustus Aloisius Maria Desmidt, werkman (1871), geb. Brugge 1849-11-22 (dom. Oostende), overl. Oostende 1882-10-18, zn. van Joannes Desmidt, meubelmakersknecht (51 jr. in 1871) & Maria Vanderhispaillie, z. beroep (50 jr. in 1871); tr. (2) Oostende 1891-07-18 [BS #113] Cornelius Ludovicus Dewaey, schoenmaker (1891), geb. ald. 1859-06-21, zn. van Cornelius Josephus Dewaey (overl. Oostende 1881-05-22) & Anna Maria Clement, z. beroep (62 jr. in 1891);
3. Esperantia Justina Mohn, z. beroep (1874), geb. Oostende 1847-01-24, tr. ald. 1874-04-29 [BS #46] Franciscus Carolus Dewaele, visser (1874), geb. Oostende 1850-01-11, zn. van Petrus Franciscus Valentinus Dewaele (overl. Oostende 1866-07-13) & Anna Theresia Dumon, naaister (48 jr. in 1874).
9. Petrus Andreas (Pierre) Verkouille, geb. Oostende 1811-12-30, ged. ald. 1811-12-31 (get.: Petrus Van den Broucke & Coleta De Graeve), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1812-01-09 09:00 u., in de Karnemelkstraat 42.
10. Joanna Maria Verkouille, naaister (1838), werkvrouw ('73), geb. Oostende 1813-01-17, ged. ald. 1813-01-19 (get.: Petrus Van den Broucke & Coleta De Graeve), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1882-11-07.
Tr. (1) ald. 1838-10-24, tr. kerk ald. 1838-10-24 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Michael Doyers en Josephus Godaer) Livinus Joannes Vijane (of Vyane [?]), kleermaker (1838), geb. Oostende 1816-08-10, ged. ald. 1816-08-11 (get.: Livinus Serret & Coleta Hoydonckx), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1846-12-06, begr. ald. 1846-12-08, zn. van Franciscus Vijane en Elisabeth Amijs, fruitverkoopster.
Uit dit eerste huwelijk:
1. Eugenia Joanna Vyane, geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1840-07-08/09 (ss.: Laurentius Verkouille & Elisabeth Amys) [PR];
2. Emilius Franciscus Vyane, geb./ged. Oostende (Ss.-P&P) 1842-01-30/31 (ss.: Damatianus Ludovicus Vercouille & Joanna De Necker), tr. w./k. ald. (Ss.-P&P) 1869-10-12/12 [BS #103, PR] (get.: Augustus Spilliaert en Joannes Brissinck) Eugenia Juriaenz, geb. Brugge 1846-07-02, dr. van Franciscus Josephus Juriaenz & Maria Catharina Eghels.
Tr. (2) Oostende 1873-04-30, tr. kerk ald. 1873-04-30 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Henricus De Crix en Franciscus Haermaer) Franciscus Josephus Juriaenz, zilversmidknecht (1873), geb. Brugge 1807-05-14, overl. na 1882, zn. van Petrus Juriaenz en Catharina Haemers.
11. Natalia Sophia Theresia Verkouille, naaister (1843), beroepsloos ('78), geb. Oostende 1815-06-05, ged. ald. 1815-06-05 (get.: Andreas Denys & Theresia De Graeve), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1905-03-27.
Tr. ald. 1843-10-11, tr. kerk ald. 1843-10-11 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Franciscus Roens en Livinus Van Vyane) Jacobus Boeva (ook Bouve), schoenmaker (1843), meesterschoenmaker ('78), geb. Oostende 1815-12-30, zn. van Jacobus Joannes Boeva en Anna Josephina Roens, bijzondere (1843).
Uit dit huwelijk:
1. Julius Alphonsus Boeva, schoenmakersknecht bij vader (1844), geb. Oostende 1844-07-08, tr. ald. 1878-02-27 Maria Joanna Mathildis Neirinck, z. beroep (1844), geb. ald. 1852-12-01, dr. van Henricus Alexander Neirinck (overl. Oostende 1869-09-149) & Mathildis Maria Joanna Malfait, herbergierster (51 jr. in 1878) [BSk, huw.-akte 1878#37].

XV.176    Damianus Ludovicus Verkouille, visser (1832...'68), geb. Oostende 1805-12-11, 20 frimaire xiv, ged. Oostende 1805-12-11 (get.: Jacobus Laneres & Theresia Joanna Beyens), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1870-03-29, zn. van Laurentius Bartholomeus Verkouille (zie XIV.171) en Joanna Catharina Laneres, bijzondere (1832...'43).
Tr. Oostende 1832-11-14, tr. kerk ald. 1832-11-14 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Franciscus Jacobus De Clerck en Joannes Barbe), met dispensatie voor bloedverwantschap Melania Justina Declerck, naaister (1832), winkelierster ('51), huishoudster ('62), visserin ('63), beroepsloos ('68), geb. Oostende 1803-03-27, 6 germinal xi (vlgs. PR-transcriptie 1806), overl. na 1870, dr. van Franciscus Jacobus Declerck, visser, en Cecilia Dorothea Pruijssenaere.
Uit dit huwelijk:
1. Melania Coleta Verkouille, beroepsloos (1851), geb. Oostende 1833-12-22, ged. ald. 1833-12-22 (get.: Franciscus De Clerck & Joanna Laneres), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
Tr. Oostende 1851-09-23, tr. kerk ald. 1851-09-23 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Joannes Mohn en Jacobus Boeva) Stephanus Joannes Sanders, bakker (1851), geb. Gistel 1832-01-23, in 1851 gedomicilieerd in Oostende, zn. van Henricus Sanders en Isabella Vanrolleghem, landbouwster (1851).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Ludovicus Joannes Verkouille, geb. Oostende 1836-03-08 (zie XVI.192).
3. Carolus Joannes Verkouille, schoenmaker (1868), geb. Oostende 1837-06-16, ged. ald. 1837-06-18 (get.: Joannes Baele & Coleta Verkouille), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1875-09-20, verdronken (gevonden in de haven).
Tr. Oostende 1868-04-14 Maria Ludovica Bouche, naaister (1868), geb. Zandvoorde 1822-05-14, bij Oostende, overl. na 1875, dr. van Genoveva Victoria Bouche, beroepsloos (1868).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Emilius Julianus Verkouille, geb. Oostende 1839-05-16 (zie XVI.196).
5. Eduardus Gustavus Verkouille, geb. Oostende 1841-08-05, ged. ald. 1841-08-06 (get.: Ludovicus Krelly & Mathilde Barbe), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1844-10-07, begr. ald. 1844-10-09.
6. Carola Philomena Verkouille, geb. Oostende 1843-10-23, gemella, ged. Oostende 1843-10-24 (get.: Augustus Van Landschoote & Carola Catrysse), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
7. Anna Florentina Verkouille, geb. Oostende 1843-10-23, gemella, ged. Oostende 1843-10-24 (get.: Philippus Boudeloot & Anna Vervarcke), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1843-11-12, begr. ald. 1843-11-14.
8. Theophilus Julius Constantinus Verkouille, geb. Oostende 1846-06-05 (zie XVI.201).

XVI.192    Ludovicus Joannes Verkouille, stuurman ter visserij (1862), geb. Oostende 1836-03-08, ged. ald. 1836-03-08 (get.: Joannes Barbe & Coleta De Clerck), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Blankenberge 1873-10-21, of de 23e [?], dood gevonden, zn. van Damianus Ludovicus Verkouille (zie XV.176) en Melania Justina Declerck, naaister (1832), winkelierster ('51), huishoudster ('62), visserin ('63), beroepsloos ('68).
Tr. Oostende 1862-10-29, tr. kerk ald. 1862-10-29 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: J. De Graeve en Ed. Demon) Paulina Celestina Ocket, strijkster (1862), beroepsloos (84,'97), geb. Oostende 1833-10-11, overl. na 1897, dr. van Petrus Jacobus Ocket, zeeman (1862), en Antonia Joanna Vandenbroucke.
Uit dit huwelijk:
1. Melania Paulina Verkouille, geb. Oostende 1863-11-02, ged. ald. 1863-11-03 (get.: Petrus ocket & Melania De Clercq), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1869-06-14.
2. Maria Ludovica Verkouille (x), naaister (1884), geb. Oostende 1865-12-24, ged. ald. 1865-12-25 (get.: Maria Hubert), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
Tr. Oostende 1884-10-22, tr. kerk ald. 1884-10-22 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Eugenius Coucke en Adolphus Van de Velde) Eugenius Franciscus Alphonsus Janssens, schoenmaker (1884), geb. Oostende 1851-02-10, zn. van Joannes Franciscus Janssens en Rosalia Sesee.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Valentina Clementina Verkouille, naaister (1897), geb. Oostende 1869-10-30, ged. ald. 1869-11-01 (get.: Theophilus Verkouille & Maria Van Houcke), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1923-11-11, begr. ald. 1923-11-15.
Tr. ald. 1897-10-14, tr. kerk ald. 1897-10-14 (St.-Jozef) (get.: Eugenius Janssens en Augustus De Bouver) Medardus Debouver, bakker (1897), geb. Moerbeke 1864-10-27, in 1897 wonend in Oostende, zn. van Petrus Debouver en Barbara Dombrecht. Wedr. van Maria Mathildis Jansens.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Ludovica Joanna Verkouille, geb. Oostende 1871-08-04, ged. ald. 1871-08-06 (get.: Desiderius Van de Putte & Ludovica Allegoet), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1941-04-23, begr. ald. 1941-04-26.
Tr. ca. 1897 Petrus De Wit, geb. Mechelen 1873-02-17.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XVI.196    Emilius Julianus Verkouille, schoenmakersknecht (1863), schoenmaker ('90,'92), geb. Oostende 1839-05-16, ged. ald. 1839-05-17 (get.: Livinus Viaene & Juliana De Clerck), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1894-04-27, zn. van Damianus Ludovicus Verkouille (zie XV.176) en Melania Justina Declerck, naaister (1832), winkelierster ('51), huishoudster ('62), visserin ('63), beroepsloos ('68).
Tr. Oostende 1863-05-26, tr. kerk ald. 1863-05-26 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: G. van der Haeghe en P. Van de Woestyne) Rosalia Regina Leyre, beroepsloos (1863...'98), geb. Oostende 1836-05-01, overl. na 1898, dr. van Isidorus Ludovicus Leyre, schoenmaker (1863), en Regina Francisca Moens, huishoudster (1863).
.
[ Zorg voor doofstomme zoon Emiel ]
8e Requête de sieur Verkouille tendante a obtenir l'admission de son fils à l'institut des sourd-muets et aveugles à Bruges.
Il est donné lecture de cette requête.
Le conseil accueille favorablement cette demande et prend l'arrêté suivant:
Art. 1er. Le college échevinal est autorisé à placer le nommé Emile Verkouille, né à Ostende le 28 mars 1864, a l'institut des sourd-muets et des aveugles à Bruges.
Art 2. Cette autorisation est subordonnée à la condition que l'état et la province consentent à intervenir chacun pour un tiers dans les frais de pension de cet enfant, l'autre tiers restant pour compte de la caisse communale.
[Bron: http://www.oostende.be/file_uploads/6558.pdf?_vs=0_N of blz. 34 van Bulletin Communal, Mémorial Historique, année 1896.].
.
Uit dit huwelijk:
1. Emilius Gregorius (Emile) Verkouille, kunstschilder, geb. Oostende 1864-03-28, doof, ged. Oostende 1864-03-30 (get.: Isidorius Leyre & Melania De Clercq), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. 1927.
Tr. Oostende 1925-12-12 Octavia Quaekelbeen, geb. na 1864.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
2. Eulalia Rosalia Verkouille, geb. Oostende 1865-09-21, ged. ald. 1865-09-24 (get.: Damianus Ludovicus Verkouille & Regina Moens), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1865-09-30.
3. Victorina Ludovica Verkouille, geb. Oostende 1866-12-20, ged. ald. 1866-12-23 (get.: Carolus Verkouille & Ludoviva Van Hoorn), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1868-11-17.
4. Leopoldina Clementina Verkouille (x), beroepsloos (1890), geb. Oostende 1869-07-09, vlgs. PR, maar vlgs. BS de 10e, ged. Oostende 1869-07-12 (get.: Theophilus Verkouille & Nathalia Loens), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie.
Tr. Oostende 1890-04-09, tr. kerk ald. 1890-04-09 (get.: Carolus Timmerman en Eugenius Janssoone) Camille Achille Timmerman, bediende (spoorwegen 1890), geb. Brugge 1866-03-19, in 1890 wonend te Oostende, zn. van Louis Timmerman, bediende (1890), en Isabella Dhondt, beroepsloos (1890).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Julianus Emilius Verkouille, geb. Oostende 1871-11-11 (zie XVII.182).
6. Gustavus Emilius Verkouille, geb. Oostende 1874-02-25 (zie XVII.184).
7. Petrus Gustavus Verkouille, geb. Oostende 1876-11-15 (zie XVII.186).
8. Franciscus Alphonsus Verkouille, geb. Oostende 1882-02-11, ged. ald. 1882-02-13 (get.: Franciscus Allaert & Eugenia Vigne), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1885-03-26.

XVII.182    Julianus Emilius Verkouille, timmermansknecht (1892), geb. Oostende 1871-11-11, ged. ald. 1871-11-13 (get.: Julianus Bouve & Leona Van de Woestyne), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. Oostende 1919-03-30, zn. van Emilius Julianus Verkouille (zie XVI.196) en Rosalia Regina Leyre, beroepsloos (1863...'98).
Tr. Oostende 1892-02-06, tr. kerk ald. 1892-02-06 (Ss.-Petrus-en-Paulus) (get.: Franciscus De Graeve en Gustavus Ryckx) Clementia Eulalia Heck, beroepsloos (1892), geb. Oostende 1872-01-19, dr. van Joannes Petrus Winand Heck, kleermaker (1892), en Clementia Maria Pierins, beroepsloos (1892).
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena Clementina Verkouille, geb. Oostende 1892-07-14, ged. ald. 1892-07-17 (get.: Emilius Verkouille & Clementina Pierins), in de St.-Jozefsparochie.
Tr. ca. 1917, tr. kerk Oostende (Ss.-Petrus-en-Paulus), 19JJ-05-10, Camillus Henricus Pardieu, geb. Ieper 1893-05-24.
2. Martha Anna Verkouille, geb. Oostende 1893-10-17, ged. ald. 1893-10-22 (get.: Joannes Heck & Rosalia Leyre), in de St.-Jozefsparochie.
Tr. Bredene 1936-10-20 Mauritius Strubbe, geb. ca. 1890.
3. Marcella Maria Clementina Verkouille, geb. Oostende 1902-03-19, ged. ald. 1902-09-24 (get.: Emilius Verkouille & Maria Heck), in de St.-Jozefsparochie, overl. Oostende 1922-08-18, begr. ald. 1922-08-21.
4. Margaretha Bertha Verkouille, geb. Oostende 1904-05-24, ged. ald. 1904-06-05 (get.: Petrus Verkouille & Irma Heck), in de St.-Jozefsparochie.
Tr. kerk Oostende 1922-12-27 (Ss.-Petrus-en-Paulus) Rolandus Paulus Wormleighton, geb. Oostende 1896-07-10.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XVII.184    Gustavus Emilius Verkouille, schildersknecht (1898), geb. Oostende 1874-02-25, ged. ald. 1874-03-01 (get.: Paulus Alexander De Smet & Ludovica Simon), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, overl. ald. 1910,zn. van Emilius Julianus Verkouille (zie XVI.196) en Rosalia Regina Leyre, beroepsloos (1863...'98).
Tr. Oostende 1898-08-06 Maria Ludovica Lems, dienstmeid (1898), geb. Klemskerke 1879-07-09, in 1898 wonend in Oostende, overl. Oostende 1962-10-18, dr. van Jacobus Lems en Joanna Herremerre, werkvrouw (1898). Hertr. Louis Lahouter.
Uit dit huwelijk:
1. Mauritius Oscar Verkouille, geb. Oostende 1897-10-18, als Lems (l.p.m.), ged. Oostende 1897-10-20 (get.: Emilia Bouttens).
Tr. Mariakerke 1923-04-07 Georgina Alicia De Gryse, geb. Wenduine 1901-06-06.
2. Hippolytus Gustavus Verkouille, geb. Oostende 1899-03-30, ged. ald. 1899-04-02 (get.: Hippolytus Van Damme & Rosalia Leyre), in de St.-Jozefsparochie.
Tr. ca. 1930 Maria De Leye, geb. Slijpe 1906-09-22.
3. Franciscus Gustavus Verkouille, geb. Oostende 1901-01-28, ged. Mariakerke 1901-02-03 (get.: Emilius Verkouille & Virginia Lems), overl. Oostende 1969-04-30.
Tr. kerk Oostende 1924-11-08 (St.-Jozef) (get.: Richardus Wybouw en Ludovicus Lahouter) Juliana Magdalena Wybouw, geb. Mariakerke 1902-08-22.
 
Frans was de oprichter van het bekende Oostendse Constructiebedrijf Verkouille.
4. Julianus Ludovicus Verkouille, geb. Oostende 1903-04-09, ged. Mariakerke 1903-04-13 (get.: Julianus Verkouille & Anna Lems), overl. voor 1908.
5. Ludovicus Franciscus (Louis) Verkouille, geb. Oostende 1905-04-30, ged. Mariakerke 1905-05-07 (get.: Ludovicus Lahoutre & Leopoldina Verkouille), overl. Oostende 1981-12-02, begr. ald. 1981-12-05.
Tr. (1) Stene 1928-12-22 Urbania Cooren, geb. ca. 1906, overl. voor 1964.
Tr. kerk (2) Oostende 1964-02-26 (H.-Hart).
Uit dit tweede huwelijk geen nakomelingschap.
6. Julianus Ludovicus (Julien) Verkouille, geb. Mariakerke 1908-05-24, ged. ald. 1908-05-31 (get.: Julianus Verkouille & Anna Lems), overl. Oostende 1936-09-15.
Tr. ald., tr. kerk ald. 1933-03-04 (H.-Hart).

XVII.186    Petrus Gustavus Verkouille, houtbewerker, geb. Oostende 1876-11-15, ged. ald. 1876-11-19 (get.: Petrus De Witte & Hortentia Van de Woestijne), in de Ss.-Petrus-en-Pauluskerk, zn. van Emilius Julianus Verkouille (zie XVI.196) en Rosalia Regina Leyre, beroepsloos (1863...'98).
Tr. kerk Oostende 1901-07-20 (St.-Jozef) (get.: Julius Verkouille en Carolus De Naet) Bertha Alicia De Naet, geb. Oostende 1877-05-27.
Uit dit huwelijk:
1. Gaston Franciscus Carolus Verkouille, geb. Oostende 1905-07-09, ged. ald. 1905-07-19 (get.: Ludovicus De Naet & Rosalia Leyre), in de St.-Jozefsparochie, overl. Oostende 1910-02-16.
2. Simonna Clementina Emilia Verkouille, geb. Oostende 1906-08-16, ged. ald. 1906-08-26 (get.: Emilius Verkouille & Clementina Heck), in de St.-Jozefsparochie, overl. Oostende 1908-09-20.

XVI.201    Theophilus Julius Constantinus Verkouille, geb. Oostende 1846-06-05, ged. ald. 1846-06-05 (get.: Jacobus Bouvier & Theresia De Clerck), in de Ss.-Petrus-en-Paulusparochie, zn. van Damianus Ludovicus Verkouille (zie XV.176) en Melania Justina Declerck, naaister (1832), winkelierster ('51), huishoudster ('62), visserin ('63), beroepsloos ('68).
Theophiel verhuist op 1871-11-29 van Oostende naar Gent.
Tr. ca. 1879 Melania De Pauw, geb. ca. 1850.
Uit dit huwelijk:
1. Desiderius Franciscus (Désiré) Verkouille, geb. Gent 1880-05-28 (zie XVII.189).

XVII.189    Desiderius Franciscus (Désiré) Verkouille, geb. Gent 1880-05-28, overl. Detroit (VS-Michigan) 1938-05-06, begr. Detroit, op begraafplaats Mt. Olivet, zn. van Theophilus Julius Constantinus Verkouille (zie XVI.201) en Melania De Pauw.
Tr. Gent [?] ca. 1903 Rosalie (Rose) Pauwels, geb. Rijsel 1881-03-16, overl. Roseville (VS-Michigan, Macomb) 1967-09-01, begr. Detroit, op de Forest-Lawnbegraafplaats.
.
[ Emigratie ]
Desire (32), 'farm labourer', Rosalie (32) en Theophile (8) Vercouille vertrokken vanuit Liverpool met de Mauretania naar de VS waar ze op 1912-08-16 arriveerden met eindbestemming 'cousin A. Pauwels' in Michigan. Als naaste bekende in het thuisland staat op de passagierslijst genoteerd: friend J. Tanghe in Sint-Amandsberg.
Uit een passagierslijst d.d. 1922-07-25 (Majestic vanuit Southampton) blijkt dat beide echtelieden al in 1921 genaturaliseerd waren. Op die lijst wordt ook de toen 18-jarige zoon Theophile genoemd.
.
Uit dit huwelijk:
1. Theophiel Clamon Verkouille, timmerman (1928), geb. Gent 1903-11-22, overl. Punta Gorda (VS-Florida) 1985-08-15.
Tr. (1) Detroit (VS-Michigan, Wayne) 1924-06-07 Martha Legon, 'operator', geb. ... (BE) 1904, dr. v. Frank Legon & Stephanie Braeckman.
Tr. (2) Culver (VS-Indiana) 1939-04-08.

XIII.137    Petrus Jacobus Vercoullie, zeeman, geb. Oostende voor 1761, waarschijnlijk eind 1760, na het overlijden van zijn vader, zn. van Petrus Vercoullie (zie XII.145) en Clara Judoca Lambrecht (Lambrechtsen).
Tr. kerk Oostende 1781-02-28 (get.: Henricus Lecatel en Philippus Jacobus Lambrechts) Blasia Francisca Canyn.
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus Petrus Verkouille (+ Verkoellie), geb. Oostende 1782-10-17, ged. ald. 1782-10-17 (get.: Ludovicus Van der Beke & Isabella Praet), overl. ald. 1783-03-11, begr. ald. 1783-03-12.
2. Catharina Jacoba Vercoullie, geb. Oostende 1784-02-10, ged. ald. 1784-02-10 (get.: Jacobus Marinus van Cleempoel & Catharina van Hecke).
3. Ignatius Petrus Vercoullie (+ Vercoeillie), geb. Oostende 1788-06-22, ged. ald. 1788-06-22 (get.: Ignatius van Tournout & Jacoba Roggetay), begr. ald. 1788-09-04.
4. Jacobus Franciscus Vercoullie (+ Vercoullye), geb. Oostende 1790, 1790-03-dd, overl. Oostende 1790-05-30, begr. ald. 1790-05-31.
5. naamloos Vercoullie (Vercollie), geb. Oostende 1792-11-11, levenloos, begr. Oostende 1792-11-11.

X.62    Michael Vercoullie (k), geb. voor 1645, zn. van Stamvader MDC (Incognitus) Vercouilge van familietak Oostende (zie IX.33).
Tr. kerk voor 1664 Scholastica Caura, geb. ca. 1640.
Uit dit huwelijk:
1. Quentina Vercoullie, ged. Vladslo 1664-05-12.

IX.44    Joannes van Qualie, geb. ca. 1610, overl. voor 1668. Er overlijdt 1664-11-03 ene Jan Verquaillie in het Brugse St.-Janshospitaal; geen relaties vermeld. Zn. van MDLxvi (Incognitus) van Coilge (zie VIII.18).
Domicilie: Brugge.
Tr. kerk Brugge [?] ca. 1634 Joanna Derusschere (+ de Ruysschere), geb. ca. 1611, begr. Brugge 1e 1668-09-15, vanuit de St.-Salvatorkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van Qualie, geb. Brugge 2e, ged. 1635-02-05, in de O.L.Vr.-parochie, overl. voor 1645.
2. Catharina van Quaelle, geb. Brugge 2e, ged. 1636-01-06, in de O.L.Vr.-parochie. Er wordt 1676-08-28 een ongehuwde Catharina Verquaillie begraven in de parochie St.-Gillis.
3. Joannes van Qualie, geb. Brugge 2e, ged. 1637-05-04, in de O.L.Vr.-parochie, overl. voor 1642.
4. Franciscus van Quallie, geb. Brugge 3e, ged. 1639-03-07, in de O.L.Vr.-parochie.
5. Petrus van Qualie, geb. Brugge 3e, ged. 1641-05-20, in de O.L.Vr.-parochie.
6. Joannes van Qualie, geb. Brugge 3e, ged. 1642-12-06, in de O.L.Vr.-parochie.
7. Thomas van Quailie, geb. Brugge 3e, ged. 1644-05-08, in de O.L.Vr.-parochie.
8. Maria van Qua(e)lie, geb. Brugge 3e, ged. 1645-09-17, in de O.L.Vr.-parochie, 2 keer ingeschreven met verschillende naam.

IX.46    Guillielmus Colli (k), geb. ca. 1610, zn. van MDLxvi (Incognitus) van Coilge (zie VIII.18).
Tr. kerk ca. 1635 Anna Bouckhuit, geb. ca. 1611.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Colli, geb. Brugge 1e, ged. 1639-03-13, in de O.L.Vr.-parochie.

IX.48    Antonius Verqualie (k), geb. ca. 1611, zn. van MDLxvi (Incognitus) van Coilge (zie VIII.18).
Zoon van Rogaer en van Magdalena Vanlaecke (/mbij/5) ??? (Zie stam-Rouger).
Tr. kerk ca. 1635 Anna van Ackere (of Vanockere), geb. ca. 1615.
De St.-Salvatorparochie begroef 1665-10-13 ook een Anthonius Verquallie. Dat kan net zo goed vader als zoon Anthonius geweest zijn.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonius Verqualie, geb. Brugge 1e 1637, ged. 1637-01-13, in de St.-Salvatorparochie.
2. Reynerus Van Quaille, geb. Brugge 1e, ged. 1640-09-25, in de St.-Salvatorparochie.

IX.50    Joannes Verqualie (k), geb. ca. 1613, zn. van MDLxvi (Incognitus) van Coilge (zie VIII.18).
Tr. kerk ca. 1638 Judoca Dewulf, geb. ca. 1615.
Uit dit huwelijk:
1. Judocus Verqualie, geb. Brugge 3e, ged. 1643-01-15, in de O.L.Vr.-parochie.

VIII.19    Stamvader MDLxvi (Incognitus, Jan [?]) Vercolje van familietak Holland, geb. 1566, zn. van MDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie VII.15).
.
[ Vluchteling ]
Bij een zoekactie naar het nakomelingschap van Vlaamse, protestantse vluchtelingenfamilie's stuitten we waarempel op de naamvarianten Vercoilge, Vercoje, Vercoye, Vercolje en Verkolje in Amsterdam.

Een courante naam is Verkolje in het Hollandse niet geworden: familienaam.nl geeft ons voor elke voornoemde naamvariant nul op rekest.
.
[ Naamvarianten ]
Om zeker geen familielid over te slaan noteerden we elke naamvariant die in het Hollands afgeleid zou kunnen zijn van Vercoilge en qua datum in onz overzicht kon passen...
Waarschijnlijk moet er daarom her en der een rode streep door het weergegeven nageslacht.

.
Kinderen:
1. Jacob Verkoijen (k), geb. ca. 1588 (zie IX.52).
2. Tobias Verkolden (k), geb. ca. 1589 (zie IX.54).
3. Jacob Verkolje (kk), geb. ca. 1590 (zie IX.56).
4. MDC (Incognitus) Verkolje, geb. 1600 (zie IX.57).

IX.52    Jacob Verkoijen (k), goudsmid, geb. ca. 1588, zn. van Stamvader MDLxvi (Incognitus) Vercolje van familietak Holland (zie VIII.19).
.
[ QOUD DEMONSTRANDUM EST ] De toevoeging 'Jansz' achter Jacob stond in de doopakten van zoons Passier & Abraham. Het is daarmee mogelijk dat Jacob (Verkoijen/Verkoelen) een zoon is van de Jan Vercoilge uit Haarlem.

Maar het is (als eerder gezegd) mogelijk dat we met de namen Verkoijen/Verkoelen aan 't afdwalen zijn...
.
Tr. kerk ca. 1613 Anne Jans, geb. ca. 1590.
Uit dit huwelijk:
1. Abijgael Verkoijen, gemella, ged. (hervormd) Amsterdam 1613-11-14, in de Oude kerk.
2. Johannis Verkoijen, gemellus, ged. (hervormd) Amsterdam 1613-11-14, in de Oude kerk.
3. Passier Verkoelen, geb. ca. 1616, ged. (hervormd) Amsterdam 1623-03-30, in de Oude kerk.
4. Abraham Verkoelen, ged. (hervormd) Amsterdam 1623-03-30, in de Oude kerk.

IX.54    Tobias Verkolden (k), geb. ca. 1589, zn. van Stamvader MDLxvi (Incognitus) Vercolje van familietak Holland (zie VIII.19).
Tr. kerk voor 1614 Janneke (Jannetje) Pieters, geb. ca. 1590. Hertr. Jacob Vercoelje (k).
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Verkolden, ged. (hervormd) Amsterdam 1614-09-07, in de Nieuwe kerk.
2. Katarijn Verkoelijn, ged. (hervormd) Amsterdam 1616-01-03, in de Oude kerk.

IX.56    Jacob Verkolje (kk), geb. ca. 1590, zn. van Stamvader MDLxvi (Incognitus) Vercolje van familietak Holland (zie VIII.19).
Kinderen:
1. Benjamin Verkolje, geb. ca. 1620 (zie X.82).
2. Jan Verkolje, geb. ca. 1626 (zie X.83).

X.82    Benjamin Verkolje, slotenmaker te Amsterdam, geb. ca. 1620, overl. na 1687, zn. van Jacob Verkolje (kk) (zie IX.56).
Kinderen:
1. Margaretha (Grietje) Verkolje, geb. ca. 1645, overl. na 1687.
Van Margaretha Verkolje bestaat er een portretschilderij uit 1682 van de hand van haar broer Jan Verkolje: buste in ovaal, naar links; paneel; bxh 16,5 x 21 cm. [Depot Rijksmuseum, objectnummer SK-A-2200].
Tr. ca. 1665 Reinier Couturier, geb. 1636-1644.
Uit dit huwelijk:
1. Reijnier Couturier, ged. (hervormd, Oude kerk) Amsterdam 1666-08-26 [DR 9 blz. 448], overl. voor 1668;
2. Reijnier Conterjer, ged. (hervorms, Oude kerk) Amsterdam 1667-09-23 [DR 10 blz. 14]);
3. Marritie Couterier, ged. (hervormd, Zuiderkerk) Amsterdam 1669-10-30 [DR 95, blz. 364];
4. Annitie Couterier, ged. (hervormd, Zuiderkerk) Amsterdam 1671-09-20 [DR 96 blz. 57];
5. Annatje Couterijs, ged. (hervormd, Nieuwezijds kapel) Amsterdam 1673-10-02 [DR 66 blz. 333];
6. Fliph Couterier, ged. (hervormd, Zuiderkerk) Amsterdam 1674-10-31 [DR 96 blz. 150];
7. Sara Couterijen, ged. (hervormd, Zuiderkerk) Amsterdam 1677-11-24 [DR 96 blz. 242];
8. Margarita Couterier, ged. (hervormd, Zuiderkerk) Amsterdam 1679-11-15 [DR 97 blz. 54].
2. Jan Verkolje (Verkolge, Vercolje), geb. Amsterdam 1650-02-09 (zie XI.111).
3. Pieternelle Vercolje (k, ook Vercolije en Verkolije), geb. ca. 1651.
Vaderschap van Benjamin alleen geconcludeerd uit het aantal kinderen Benjamin in Pieternelles gezin.
Tr. kerk ca. 1673 Hendrik Priem (k), geb. ca. 1645.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Priem, ged. (hervormd, Nieuwe kerk) Amsterdam 1671-03-29 [DR 44 blz. 309];
2. Benjamin Priem, ged. (hervormd, Nieuwe kerk) Amsterdam 1672-12-13 [DR 44 blz. 367], overl. voor 1687;
3. Marike Priem, ged. (hervormd, Nieuwezijds kapel) Amsterdam 1674-06-10 [DR 66 blz. 298] (moeders naam: Vercolije);
4. Benijamin Priem, ged. (hervormd, Nieuwezijds kapel) Amsterdam 1675-07-07 [DR 66 blz. 330] (moeders naam: Verkolije);
5. Marieke Priem, ged. (hervormd, Nieuwe kerk) Amsterdam 1677-11-03 [DR 44 blz. 507] (moeders naam: Verkolje);
6. Maria Priem, ged. (hervormd, Nieuwe kerk) Amsterdam 1679-10-25 [DR 45 blz. 25], overl. voor 1686 (moeders naam: Verkolije);
7. Pieternella Priem, ged. (hervormd, Amstelkerk) Amsterdam 1681-12-07 [DR 120 blz. 67] (moeders naam: Verkolje);
8. Michiel Priem, ged. (hervormd, Westerkerk) Amsterdam 1683-07-16 [DR 107 blz. 428] (moeders naam: Verkolije);
9. Maria Priem, ged. (hervormd, Nieuwezijds kapel) Amsterdam 1685-12-16 [DR 67 blz. 194] (moeders naam: Vercolije);
10. Benjamin Priem, ged. (hervormd, Oude kerk) Amsterdam 1687-03-14 [DR 12 blz. 134].

XI.111    Jan Verkolje (Verkolge, Vercolje), kunstschilder & graveur te Delft, geb. Amsterdam 1650-02-09, overl. Delft 1693, in zijn woonhuis 'De Swaen' aan de Wijnhaven 8-9, begr. Delft 1693-05-08, zn. van Benjamin Verkolje (zie X.82).
.
[ Schildersopleiding ]
Jan liep op 10-jarige leeftijd een verwonding op aan zijn hiel en werd tengevolge van een ontsteking bedlegerig. Een zekere Bronkhorst adviseerde hem zijn tijd te besteden aan het tekenen van kopieën van speelkaarten. Na een korte studie en perfect inzicht in 'perspectief' werd hij snel een gekende graveur/schilder.
Volgens een biografie van Arnold Houbraken was hij een tijdlang in de leer bij Jan Lievens de jonge in wiens studio hij incomplete schilderijen van Gerard Pietersz. van Zijl afwerkte.
.
Otr. Delft 1672-10-08, tr. ald. 1672, oktober, Judith Voorheul, geb. ca. 1650, dr. van Nicolaes Voorheul & Maria Philips uit Delft, overl. na 1693.
Woonplaats: Na het huwelijk vesgtigde het gezin zich in Delft. Jan werd er in 1673 als portretschilder lid van de plaatselijke Sint-Lucasgilde. Van 1677 tot 1688 zetelde hij in het bestuur.
Zijn familie was lid van een Mennonietenminderheid.

[ Kindertal ]
Het paar moet meer kinderen hebben gehad dan hieronder opgesomd. Zowel in 1684 als in '88 overleed er in Delft een van hun kinderen:
» begr. 1684-12-16 vanuit de Oude kerk 'kind van Jan Verkolje';
» begr. 1688-07-19 vanuit de Oude kerk 'baarkind van Jan Verkolje'
[DBT Delft, inv. 44]. (Baarkind: kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaar dat op een baar naar het kerkhof werd gedragen i.p.v. op de arm.).
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaes (Nikolaas) Verkolje (Vercolje), geb. Delft 1673-04-11 (zie XII.148).
2. Maria Verkolje, geb. Delft 1674, ged. ald. 1674-10-09 (get.: Niclaas Voorheul en Maria van Velse).
3. Anna Verkolije, geb. Delft 1675, ged. ald. 1675-11-12 (get.: Arent van Zaanen en Anna Voorheul), overl. ald., begr., vanuit de Oude kerk.
Tr. kerk voor 1699 Cornelis Kans (k), geb. voor 1677.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Kans, ged. Amsterdam (hervormd, Oude kerk) 1698-10-19 [DR 14/blz. 187] (moeders naam: Verkolje);
2. Johanna Kants, ged. Amsterdam (hervormd, Zuiderkerk) 1699-11-18 [DR 99 blz. 234].
4. Johannes Verkolje, ged. Delft 1679-12-28 (get.: Benjamijn Verkolje en Judith Mes), overl. ald., begr. 1680-04-22, vanuit de Oude kerk.
5. Johannes Verkolje, geb. Delft 1683 (zie XII.154).
6. Johanna Verkolje, geb. Delft 1687, ged. ald. 1687-06-13 (get.: Simones Mes en Judith Mes).
Tr. kerk ca. 1710 Maarten Boers, geb. ca. 1685.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaen Boers, ged. (hervormd, Westerkerk) Amsterdam 1711-05-13 (get.: Bastiaen Boers & Catharina Boers) door pastor Johannes van der Hagen [DR 109 blz. 291 (fo. 146) nr. 13].
1. Jan Maarten Boers, ged. (hervormd) Warmond 1712-10-09 (get.: Catharina Kautier, wed. v. Maarten Kouwenhoven) [DR NH145].

XII.148    Nicolaes (Nikolaas) Verkolje (Vercolje), kunstschilder, geb. Delft 1673-04-11, ged. ald. 1673-04-13 (get.: Nicolaas Voorheul & Maria van Velsen), overl. Amsterdam 1746-01-21, zn. van Jan Verkolje (Verkolge, Vercolje) (zie XI.111) en Judith Voorheul.
Nicolaas Verkolje vestigde zich in 1700 in Amsterdam.
Tr. kerk voor 1705 Anna Maria Wulffing|Wulftingh (k), geb. voor 1685.
Uit dit huwelijk:
1. Joan Vercolje, ged. (hervormd) Amsterdam 1705-02-22 (get.: Joan Wulffing en Anthonia du Pon), in de Nieuwe kerk.
2. Jacobus (Jacob) Verkolje (x Vercolje), ged. (hervormd) Amsterdam 1707-06-08 (zie XIII.140).
3. Johanna Anthonia Verkolie, ged. (hervormd) Amsterdam 1713-10-25 (get.: Johannes Verkolie & Magdaleena van Hell), in de Zuiderkerk door pastor Paulus Steenwinkel.

XIII.140    Jacobus (Jacob) Verkolje (x Vercolje), onderkoopman bij de V.O.C. Ged. (hervormd) Amsterdam 1707-06-08 (get.: Jacobus Verkolje & Judith Voorheul), in de Nieuwe kerk door pastor Johannes van der Hagen, overl. voor 1769, zn. van Nicolaes (Nikolaas) Verkolje (Vercolje) (zie XII.148) en Anna Maria Wulffing|Wulftingh (k).
Tr. kerk De Kaap (ZA) 1739-10-25 Elisabeth Petersen van den Heever, geb. De Kaap (ZA), ged. ald. 1717-01-10, 2e kind van Jürgen Petersen van den Heever (geb. Holstein ca. 1670) & Maria van Hoeven (geb. Middelburg (Zeeland) ca. 1691), overl. na 1769.
 
Jacob Vercolje vroeg en kreeg in het Kaapse Casteel de Goede Hoop op 1739-10-29 toestemming om zijn kersverse echtgenote met het V.O.C.-schip Huijs te Marquette mee te laten reizen naar Batavia.
 
[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
Enkele Afrikaanse genealogieën laten beide echtelieden overlijden op De Kaap (z. datum). Twee van hun kinderen vonden we echter in resp. Amsterdam en Utrecht, waarmee het ernaar uitziet dat ze in Nederland woonden en er waarschijnlijk ook overleden.

 
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Jacob Verkolje, geb. na 1739, als oudste zoon, begr. Amsterdam 1769-01-19, vanuit de Nieuwe kerk.
2. Anna Maria Verkolje, geb. 1753-06-07, overl. Utrecht 1810-10-dd.
Tr. kerk 1770-09-02 Professor Nicolaas Laurens Burman (Burmannus), medicus, geb. 1733-12-27, ged. Amsterdam 1733-12-30, overl. 1793-09-11.
Nicolaas was vanaf 1780 in Amsterdam hoogleraar in de botanie.

[ Bibliografie ]
Van Anna Maria Verkolje bestaat er een dagboek met reisverslagen (zie De Dietsche Warande I (1876), blz. 17-30).

Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Burmannus, ged. (hervormd) Amsterdam 1771-06-14 (get.: Joannes Burmannus & Elisabeth van den Heever) [DR (SA A'dam/Oude kerk/DR 29/blz. 106 (f. 52v) nr. 2)];
2. Joannes Jacobus Burmannus, ged. (hervormd) Amsterdam 1772-09-16 (get.: Joannes Burmannus & Elisabeth Verkolje) [DR (SA A'dam:/Nieuwe kerk/DR 57/blz. 22 (f. 111) nr. 1)];
3. Nicoletta Adriana Burmannus, geb./ged. (hervormd) Amsterdam 1774-08-28/09-02 (get.: Joannes Burmannus & Elisabeth van den Hever) [DR (SA A'dam:/Oude kerk/DR 29/blz. 358 (f. 178v) nr. 1)];
4. Francina Johanna Burmannes, geb./ged. (hervormd) Amsterdam 1780-05-14/06-16 [DR (SA A'dam:/Westerkerk/DR 112/blz. 435 (f. 216) nr. 6)], overl. Maartensdijk (Utrecht) 1843-08-22 [BS #22], tr. Maartensdijk (Utrecht) 1802-11-28 meester Maurits Jacob Eijck van Zuijlichem, jurist, geb. Utrecht 1764-12-30, overl. Maartensdijk 1853-02-13, zn. van Adriaan Hendrik Eijck van Zuijlichem & Maria Lammens;
5. Nicolaus Laurens Burmanus, ged. (hervormd) Amsterdam 1782-04-07 [DR (SA A'dam:/Westerkerk/DR 112/blz. 503 (f. 250) nr. 6)], tr. Maartensdijk (Utrecht) 1812-05-07 [BS #4] Anna Agnetha Blomkolk, ged. Amsterdam 1781-10-25, dr. van Jan Frederik Blomkolk & Agnetha Voorn.

XII.154    Johannes Verkolje, kunstschilder, -verzamelaar & -makelaar, geb. Delft 1683, ged. ald. 1683-04-21 (get.: Benjamijn Jacobse Verkolje & Maria Verkolje), overl. 1760, zn. van Jan Verkolje (Verkolge, Vercolje) (zie XI.111) en Judith Voorheul.
Tr. kerk Amsterdam 1706-03-08 Magdalena van Hell, ged. Amsterdam 1672-03-16, in de Nieuwe kerk, overl. Amsterdam 1746-09-27, dr. van Eduard van Hell en Anna Zophia ten Bergh.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus (Gerard) Verkolje, ged. (hervormd) Amsterdam 1708-11-07 (get.: Gerardus van Hell en Judith Voorheul), in de Zuiderkerk door pastor Hermannus van de Wall, begr. Amsterdam 1763-04-08, vanuit de Nieuwe kerk.
Tr. kerk na 1729 Geertruyd Stokkelaar, geb. ca. 1710, begr. Amsterdam 1762-03-19, vanuit de Nieuwe kerk.

X.83    Jan Verkolje, geb. ca. 1626, overl. voor 1680, zn. van Jacob Verkolje (kk) (zie IX.56).
Tr. kerk voor 1657 Anna (Annetje) Wijnands, geb. ca. 1628, overl. na 1686.
Uit dit huwelijk:
1. Cicilia Verkolje (k), lakenhandelaarster Kalverstraat (1693), geb. Amsterdam 1656-1657, overl. ald. 1726, begr. ald. 1726-09-16, vanuit de Zuiderkerk.
Tr. kerk (1) Amsterdam 1673-08-06 Dirk van der Vliet, goudsmid, koopman, geb. Amsterdam 1651, begr. ald. 1679-09-19, vanuit de Zuiderkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van der Vliet, geb./overl. Amsterdam 1674;
2. Jan van der Vliet, geb. Amsterdam 1674, overl. ald. 1675;
3. Dirk van der Vliet, geb./overl. Amsterdam 1677;
4. Jan van der Vliet, koopman in laken, geb. Amsterdam 1678-03-07, overl./begr. ald. 1723-09-05/10 vanuit de Nieuwe kerk, tr. ald. 1703-10-31 Cornelia van Laer, geb. ald. 1683-05-30, overl. Zeist 1758-02-04, dr. van Jacob van Laer & Antonia Hartsen;
5. Katharina van der Vliet, geb./ged. (doopsgezind, Lam en toren) Amsterdam 1679-06-23 [DR 298 blz. 66 (oud 62) nr. 1], overl. ald. 1737-11-12.
Tr. kerk (2) Amsterdam 1682-05-31 Dokter Ameldonck van Voorst, arts te Amsterdam, geb. Emmerik 1656-1657, overl. 1726-09-dd, zn. van Hendrick van Foorst (van Voorst), koopman, leraar van de Doopsgezinde gemeente te Emmerik, en Christina Leenders.
Uit dit huwelijk:
1. Cecilia van Voorst, geb./ged. (doopsgezind, Lam en toren) Amsterdam 1687-02-15 [DR 298 blz. 66 (oud 62) nr. 2], begr. ald. 1732-10-23, tr. Abcoude 1714-12-20 Anselmus Hartsen, koopman, ged. Amsterdam 1686-02-09, begr. ald. 1756-08-09;
2. Hendrik van Voorst, koopman, geb./ged. (doopsgezind, Lam en toren) Amsterdam 1689-05-23 [DR 298 blz. 66 (oud 62) nr. 3], overl./begr. ald. 1754-04-21/26, tr. Catharina Schijn, ged. Amsterdam 1687-'88, begr. ald. 1742-07-31 vanuit de Nieuwe kerk, dr. van Hermanus Schijn, arts & Susanna Joupen.
Kinderen:
2. Jannetje Verkolje (k), geb. ca. 1658.
Geen enkele bron geeft aan dat Jannetje een dochter is van Jan & Anna. Alleen haar vermoedelijke leeftijd maakt dat 'aannemelijk'.
Tr. kerk voor 1679 Isaack van Kuijck, geb. ca. 1655.
Uit dit huwelijk:
1. Marritje van Kuijck, ged. (hervormd, Oude kerk) Amsterdam 1679-06-30 [DR 10 blz. 377].

IX.57    MDC (Incognitus) Verkolje, geb. 1600, zn. van Stamvader MDLxvi (Incognitus) Vercolje van familietak Holland (zie VIII.19).
Kind:
1. MDCxxxiij (Incognitus) Verkolje, geb. 1633 (zie X.85).

X.85    MDCxxxiij (Incognitus) Verkolje, geb. 1633, zn. van MDC (Incognitus) Verkolje (zie IX.57).
Kinderen:
1. Egbert Vercolje (k), geb. ca. 1660 (zie XI.120).
2. Jan Verkollijn (k), geb. ca. 1665 (zie XI.122).
3. MDCvi (Incognitus) Verkolje, geb. 1666 (zie XI.124).

XI.120    Egbert Vercolje (k), geb. ca. 1660, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) Verkolje (zie X.85).
Tr. voor 1693 Pieternella Eijssen, geb. ca. 1660.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Vercolje, geb. 1693-05-17, ged. (doopsgezind), ingeschr. in kerk De zon 1714-12-12.
2. Aletta Vercolje, geb. 1696-06-18, ged. (doopsgezind), ingeschr. in kerk De Zon 1714-12-12.
Tr. ca. 1723 Evert Schouten, geb. ca. 1695.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Schouten, ged. Harderwijk 1723-12-14 [DR] (moeders naam: Verkooijen);
2. Rogier Schouten, ged. Harderwijk 1727-06-29 [DR] (moeders naam: Verkolije);
3. Dirk Schouten, ged. Harderwijk 1734-11-14 [DR] (moeders naam: Verkolije).
3. Beelitje Vercolje, geb. 1700-03-16, ged. (doopsgezind), ingeschr. in kerk De zon 1714-12-12, overl. voor 1714.
4. Rogier Vercolje, geb. 1702-10-29, ged. (doopsgezind), ingeschr. in kerk De zon 1714-12-12, overl. voor 1714.
5. Celia Vercolje, geb. 1705-08-22, ged. (doopsgezind), indeschr. in kerk De zon 1714-12-12.
6. Sara Vercolje, geb. 1708-04-07, ged. (doopsgezind), ingeschr. in kerk De Zon 1714-12-12.
Tr. (1) ca. 1733 Pieter Faber, geb. ca. 1708, overl. na 1744.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Faber, ged. (hervormd) Amsterdam 1734-02-17 (get.: Jacob Faber en Maria Verkuijlen) [DR (SA A'dam:/Zuiderkerk/DR 101/blz. 260 (f. 130v) nr. 2, www)] (moeders naam: Verkuijlen), overl. voor 1745;
2. David Faber, ged. (hervormd) Amsterdam 1736-12-25 (get.: Jan Wielinga en Maria Verkuijle) [DR (SA A'dam:/Oude kerk/DR 22/blz. 174 (f. 87v) nr. 3, www)] (moeders naam: Verkuijle), overl. voor 1743;
3. Antje Faber, ged. (hervormd) Amsterdam 1738-12-04 (get.: Jacob Faber en Fokkertje Faber) [DR (SA A'dam:/Amstelkerk/DR 124/blz. 249 (f. 125v) nr. 4, www)] (moeders naam: Verkuijle);
4. David Faber, ged. (hervormd) Amsterdam 1742-08-12 (get.: Cornelis van der Putten en Hillitie Faber) [DR (SA A'dam:/Oosterkerk/DR 90/blz. 260 (f. 95v) nr. 10, www)] (moeders naam: Verkuijle);
5. Jacobus Faber, ged. (hervormd) Amsterdam 1745-01-31 (get.: Cornelis van der Putten en Hiletie Faber) [DR (SA A'dam:/Oosterkerk/DR 90/blz. 207 (f. 104) nr. 3, www)] (moeders naam: Verkuijle).
Tr. (2) voor 1751 Jan Coenraad Beundel, geb. ca. 1708.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Maria Beundel, ged. (Evangelisch Luthers) Amsterdam 1751-07-04 (get.: Anthonij Hendrik Wellinghof en Maria Slubeek) [DR (SA A'dam:/Lutherse kerken:/DR 234/blz. 103 (f. 72) nr. 4)].

XI.122    Jan Verkollijn (k), geb. ca. 1665, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) Verkolje (zie X.85).
Tr. kerk voor 1688 Hester Karstens|Kosters (k), geb. ca. 1666.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Verkollijn, ged. (hervormd) Amsterdam 1688-08-08, in de Noorderkerk.
2. Neeltje Verkolje, ged. (hervormd) Amsterdam 1691-12-12, in de Noorderkerk.

XI.124    MDCvi (Incognitus) Verkolje, geb. 1666, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) Verkolje (zie X.85).
Kinderen:
1. MDCC (Incognitus) Verkolje, geb. 1700 (zie XII.169).
2. Maria Verkoilen, geb. ca. 1705.
Tr. kerk voor 1729 Jan Wielinga (k, ook Wielenga en Wielinge), geb. voor 1705.
Uit dit huwelijk:
1. Sara Wielinga, ged. (hervormd) Amsterdam 1729-10-05 (get.: Amos Suiderhof en Sara Verkoilen) [DR (SA A'dam:/Nieuwe kerk/DR 50/blz. 357 (f. 179) nr. 6)];
2. Rijmpie Wielenga, ged. (hervormd) Amsterdam 1731-11-04 (get. Pieter Gerbrants en Saara Verkoilen) [DR (SA A'dam:/Westerkerk/DR 111/blz. 374 (f. 187v) nr. 24)], overl. voor 1736;
3. Reimpie Wielinge, ged. (hervormd) Amsterdam 1735-09-21 (get.: Pieter Faber en Sara Verkoilen) [DR (SA A'dam:/Nieuwe kerk/DR 52/blz. 53 (f. 27) nr. 8)].

XII.169    MDCC (Incognitus) Verkolje, geb. 1700, zn. van MDCvi (Incognitus) Verkolje (zie XI.124).
Kind:
1. MDCCxxxiij (Incognitus) Verkolje, geb. 1733 (zie XIII.145).

XIII.145    MDCCxxxiij (Incognitus) Verkolje, geb. 1733, zn. van MDCC (Incognitus) Verkolje (zie XII.169).
Kinderen:
1. Johannes Verkolje, geb. Zoeterwoude ca. 1755, overl. Rijnsaterwoude 1828-04-03.
2. Yy Verkolje (k), geb. ca. 1760 (zie XIV.182).
3. Nicolaus Colgen (k), geb. ca. 1765 (zie XIV.183).

XIV.182    Yy Verkolje (k), geb. ca. 1760, zn. van MDCCxxxiij (Incognitus) Verkolje (zie XIII.145).
Kinderen:
1. Yy Verkolje, geb. ca. 1786.
2. Jan Pieter Verkolje, geb. ca. 1790 (zie XV.188).

XV.188    Jan Pieter Verkolje, slijter in wijnen (Veghel), geb. ca. 1790, overl. 's-Hertogenbosch (Noord-Brabant) 1841, onthoofd (guillotine), zn. van Yy Verkolje (k) (zie XIV.182).
 
Hij was niet meer ver van de veertig jaar oud,
En wenschte zoo gaarne te worden getrouwd,
Maar niemand in Vegchel wou met hem verkeeren;
Geen vrouw dorst het trouwen met hem te riskeeren,
Hij trok dus naar den Bosch. [Liedje uit 1841]
Tr. (1) 's-Hertogenbosch [?] ca. 1830 Xx Incognita, geb. 's-Hertogenbosch [?] ca. 1800, overl. Veghel 1841-04-dd, vermoord.
Samenw. (2) ca. 1840 Trinette (Trijntje) Castanje, overl. 's-Hertogenbosch 1841, opgehangen (schavot).
Uit de tweede relatie geen nakomelingschap.
Uit het eerste huwelijk:
1. primus Verkolje, geb. ca. 1832, overl. Veghel 1841-04-dd, vermoord.
2. secundus Verkolje, geb. Veghel [?] ca. 1834, overl. Veghel 1841-04-dd, vermoord.
3. tertius Verkolje, geb. Veghel [?] ca. 1836, overl. Veghel 1841-04-dd, vermoord.
4. quartus Verkolje, geb. Veghel [?] ca. 1838, overl. Veghel 1841-04-dd, vermoord.

XIV.183    Nicolaus Colgen (k), geb. ca. 1765, zn. van MDCCxxxiij (Incognitus) Verkolje (zie XIII.145).
Tr. voor 1793 Anna Salem, geb. ca. 1765, waarschijnlijk uit een Portugees-Israëlische familie.
 
[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
Colgen - Het kán hier gaan om een familie van Britse komaf.

 
Uit dit huwelijk:
1. Susanna Johanna Colgen, ged. (RK) Amsterdam 1793-04-03 (get.: Antonius van Emmenes & Susanna Jansen), in de kerk De liefde.

VIII.20    Jan Colgen (k), geb. ca. 1570, zn. van MDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie VII.15).
Tr. voor 1603 Catelijna Duwaert, geb. ca. 1572.
Uit dit huwelijk:
1. Ritsaert Colgen, ged. (hervormd) Amsterdam 1603-09-02, in de Nieuwe kerk.

VIII.22    Joannes vande Quaelie, geb. ca. 1572, zn. van MDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie VII.15).
Deze Joannes is mogelijk dezelfde als de Joannes van Quaille die in 1602 trouwde met Maria Bollaert.
Kind:
1. Jacoba vande Quaelie, geb. Brugge 2e, ged. 1602-11-20, in de O.L.Vr.-parochie.
Tr. kerk ca. 1630 Jacobus Clarisse, geb. ca. 1600.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Clarisse, ged. Brugge 2e (O.L.Vr.) 1631-08-23 [PR reg. 3a], overl. voor 1638;
2. Daniel Clarisse, ged. Brugge 2e (O.L.Vr.) 1633-02-10 [PR reg. 3a];
3. Joannes Claerysse, ged. Brugge (St.-Walburga) 1634-10-11 [PR reg. 5];
4. Catharina Claerisse, ged. Brugge (St.-Walburga) 1636-02-05 [PR reg. 5];
5. Franciscus Claerysse, ged. Brugge (St.-Walburga) 1637-02-15 [PR reg. 5];
6. Justus Claerisse, ged. Brugge (St.-Walburga) 1638-09-23, gemellus [PR reg. 5];
7. Maria Claerisse, ged. Brugge (St.-Walburga) 1638-09-23, gemella [PR reg. 5];
8. Anna Clarisse, ged. Brugge (St.-Jacob) 1639-09-23 [PR reg. 3];
9. Catharina Clarisse, ged. Brugge (St.-Jacob) 1641-09-08 [PR reg. 3], begr. ald. 1641-10-dd [PR reg. 3];
10. Cristina Clarisse, ged. Brugge (St.-Walburga) 1647-09-20 [PR reg. 5].
Moeders familienaam wordt in het doopregister gespeld als: 1. Verquaelie, 2. Verquale, 3. Verquaillie, 4. Verquaylie, 5. Vanqualye, 6/7. Verqualye, 8/9. Verquaellie, 10. Verquaylle.

VIII.25    Yy Verquaillie (k), geb. ca. 1575, zn. van MDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie VII.15).
Tr. kerk ca. 1599 Guilma [?] Incognita, geb. ca. 1577.
Uit dit huwelijk:
1. Judoca Verquallie (x), geb. ca. 1601.
Domicilie: Kortemark.
Tr. kerk Kortemark [?] ca. 1623 Petrus Hemerix, geb. ca. 1600.
Uit dit huwelijk:
1. Guilma Hemerix, ged. Kortemark 1623-11-23 [PRk blz. 6];
2. Cristina Hemericx, ged. Kortemark 1626-09-03 [PRk blz. 21];
3. Petrus Hemericx, ged. Kortemark 1628-03-16 [PRk blz. 33] (moeders naam: Vercollie);
4. Joanna Hemericx, ged. Kortemark 1631-06-17 [PRk blz. 55] (moeders naam: Verquoillie);
5. Maria Hemericx, ged. Kortemark 1633-11-02 [PRk blz. 71] (moeders naam: Vercoillie);
6. Anna Hemeryck, ged. Kortemark 1638-05-31 [PRk blz. 111] (moeders naam: Verquaillie).
2. Jacoba Verquaillie (x), geb. ca. 1603.
Domicilie: Kortemark.
Tr. kerk Kortemark 1627-11-21, zij als 'Judoca', Joannes (Jan) Warquyn, geb. ca. 1602.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Carquyn, ged. Kortemark 1631-06-15 [PRk blz. 55] (moeders naam: Vercoillie);
2. Guilma Warquyn, ged. Kortemark 1632-12-06 [PRk blz. 65] (moeders naam: Vercollie);
3. Petronella Warquyn, ged. Kortemark 1634-12-06 [PRk blz. 81] (moeders naam: Verquallie).
3. Elisabeth Verquaille (x, xx Verquallie), geb. ca. 1610.
Domicilie: Kortemark.
Tr. kerk (1) Kortemark 1632-06-01 Joannes (Jan) Hassels, geb. ca. 1608.
Uit dit huwelijk:
1. Guilma Hessels, ged. Kortemark 1633-05-26 [PRk blz. 69] (moeders naam: Vanquallie);
2. Judoca Hessels, ged. Kortemark 1637-02-01 [PRk blz. 101] (moeders naam: Vancollie).
Tr. kerk (2) Kortemark 1639-01-18 Petrus Dobbelaere, geb. ca. 1608.
Uit dit huwelijk:
1. Paulus Dobbelaere, ged. Kortemark 1640-07-22 [PRk blz. 149] (moeders naam: Verquaillie).

VIII.27    Yy van Quailge, geb. ca. 1578, zn. van MDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie VII.15).
Kinderen:
1. Petrus Verqualie (k), geb. ca. 1602 (zie IX.68).
2. Cornelius Verqualie|Verquallie (k), geb. ca. 1604 (zie IX.71).
3. Jacobus Verquallie|Verquaillie (k), geb. ca. 1606 (zie IX.73).

IX.68    Petrus Verqualie (k), geb. ca. 1602, zn. van Yy van Quailge (zie VIII.27).
Tr. kerk (1) ca. 1625 Josepha Weyns|Weins, geb. ca. 1603, overl. voor 1628.
Tr. kerk (2) ca. 1628 Joanna Reynaert, geb. ca. 1605.
De gegevens van de vier kinderen komen van Jean Lefils die de doopaktes van Duinkerke digitaliseerde. Moeders naam werd in de vier doopaktes resp. Reignaert, Reynaert, Reinaerts en Reynaerts geschreven.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petronilla Verqualie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1626-10-06 (get.: Joannes Ruese & Petronilla Weins).
Uit het tweede huwelijk:
2. Joannes Verqualie, ged. Duinkerke 1629-09-10 (get.: Joannes Roelyncx & Catharina Hassels).
3. Maria Verquaille, geb. Duinkerke 1630-10-27, ged. ald. 1630-10-28 (get.: Vincentius Andries & Maria le Secq).
4. Cornelius van Quallie, geb. Duinkerke 1632-03-12, ged. ald. 1632-03-15 (get.: Mattheus Claissen voor Cornelius van Quallie & Elisabeth Simonsen).
5. Catharina van Quaillie, geb. Duinkerke 1633-09-10, ged. ald. 1633-09-11 (get.: Michael Langhete uit Uksem (Uxem) & Catharina Backx uit Duinkerke).

IX.71    Cornelius Verqualie|Verquallie (k), geb. ca. 1604, zn. van Yy van Quailge (zie VIII.27).
Tr. ca. 1627 Anna Dauwers|Douwers (k), geb. ca. 1604.
De gegevens van de vier kinderen komen van Jean Lefils die de doopregisters van Duinkerke digitaliseerde. De naam van hun moeder is in de aktes zowel Douwers al Dauwers.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius Verqualie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1628-04-23 (get.: Theodorus Luthies & Cornelia Douwers).
2. Jacobus Verquallie (x Verquaille), geb. Duinkerke (zie X.92).
3. Alphonsus (Alonso [?]) Verquallie, geb. Duinkerke 1634-11-17, ged. ald. 1634-11-18 (get.: Alonso Vrivary uit Duinkerke & Francisca Wilsens uit Kales).
We hebben ook een Alonso Vercoullie (geb. ca. 1630) in ons bestand die twee weeskinderen naliet in Oostende. Wellicht gaat het hier om dezelfde persoon..? (Over zee zijn Kales, Duinkerke, Oostende slechts een paar 'knopen' van elkaar verwijderd.).
4. Cornelia van Quaelle, geb. Duinkerke 1636-11-01, ged. ald. 1636-11-02 (get.: Cornelius Meye & Joanna de Haese, beiden uit Duinkerke).

X.92    Jacobus Verquallie (x Verquaille), geb. Duinkerke, ged. ald. 1633-01-21 (get.: Jacobus Colaert & Joanna Hesdyns), zn. van Cornelius Verqualie|Verquallie (k) (zie IX.71) en Anna Dauwers|Douwers (k).
Tr. kerk Duinkerke 1653-01-14 Joanna de Brauwer, geb. Duinkerke [?] ca. 1633.
Uit dit huwelijk:
1. Georgius Jacobus Verquallie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1653-11-14 (get.: Georgius Godtschalck & Catharina Maertens), waarbij moeders naam 'Brauwers' gespeld werd.
2. Philippus Verqualie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1655-09-05 (get.: Philippus Coolaert & Elisabeth van de Berge), waarbij moeders naam 'Vandebrauwer' gespeld werd.

IX.73    Jacobus Verquallie|Verquaillie (k), geb. ca. 1606, zn. van Yy van Quailge (zie VIII.27).
Tr. (1) ca. 1630 Francisca Wydts, geb. ca. 1607, overl. voor 1633.
Tr. kerk (2) ca. 1634 Maria Stamberes, geb. ca. 1608.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus Verquallie, geb. Duinkerke 1631-08-05, ged. ald. 1631-08-05 (get.: Petrus Verquallie & Maria Herremans).
Uit het tweede huwelijk:
2. Josepha Verquaillie, geb. Duinkerke 1634-10-29, ged. ald. 1634-10-29 (get.: Isaac de Vos & Jacoba de Fresne voor Josepha de Hane).

VIII.28    Rogier van Quaillie, geb. Ardooie ca. 1580, zn. van Jan van Quaillie, overl. Brugge 1640-02-27, begr., in de St.-Salvatorkerk, zn. van MDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie VII.15).
Tr. kerk Marie de Gheldere, geb., dr. van Fransois de Gheldere, overl. Brugge 1653-09-29, begr., in de St.-Salvatorkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Martina (Martijne) Verquaillie (x Verquallie, + Verqualie), geb. ca. 1620, overl. Brugge 1e 1702-05-12, begr. Brugge 1702-05-14, in de St.-Salvatorkerk.
Tr. kerk Brugge 1e 1661-02-27 (St.-Salvator) Jacques van Zandycke (x Vansandike), zn. van Fransois van Zandycke, overl. Brugge 1700-12-09, begr. ald., in de St.-Salvatorkerk.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

VII.16    Rougier van Quoilge, geb. ca. 1535, zn. van MD (Incognitus) van Coilge (zie VI.29).
Tr. voor 1566 Josyne (Sijntgen) Andriesdochter, geb. ca. 1535, overl. Kortrijk 1569-04-22, op de brandstapel.
.
Josyne wilde al in 1567 toetreden tot de Kortrijkse Mennonietengemeente (wederdopers) maar werd pas eind 1568 gedoopt. Op 1 maart 1569 werd zij gemarteld, maar weigerde haar geloofsgenoten bij naam te noemen.

De Mennonieten-literatuur vermeldt dat 'Sijntgen Vercoilgen' in goeden doen moet geweest zijn, aangezien haar bezittingen werden geconfisceerd. Ook zouden op de plaats van haar terechtstelling veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om ingrijpen van sympathiserende toeschouwers te voorkomen.
.
Uit dit huwelijk:
1. vermoedelijke stamvader Jan Vercoilge van familietak Holland, geb. Kortrijk [?] ca. 1566 (zie VIII.30).

VIII.30    Vermoedelijke stamvader Jan Vercoilge van familietak Holland, geb. Kortrijk [?] ca. 1566, overl. Haarlem (Holland) na 1632, zn. van Rougier van Quoilge (zie VII.16) en Josyne (Sijntgen).
.
Jan Vercoilge was lid van de Vlaamse Mennonietengemeente in Haarlem, en liet daar in januari 1632 een codicil opmaken. Dat is het enige jaartal dat we aan hem weten te koppelen. Zijn geboortejaar 'ca. 1566' is dan ook een ware gok.

Het codicil dat Jan in 1632 liet opmaken moet nog te raadplegen zijn in het Haarlemse notarieel archief. Daarin zouden we dan mogelijk zijn afkomst en zijn nakomelingschap kunnen achterhalen.
.
Kind:
1. Josina (Josyntgen) Vercoilge, geb. ... ca. 1592, overl. Haarlem 1643-03-06.

VII.18    Jan van Coille, geb. ca. 1540, overl. voor 1597, [?], zn. van MD (Incognitus) van Coilge (zie VI.29).
Tr. Josintken Callewaert, geb. Beveren (Brugse Vrije) [?], overl. voor 1597, [?], dr. van Marex Callewaert.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Coille, geb. ca. 1570.
Domicilie: Beveren.

VII.22    Andreas Quaillart, geb. ca. 1544, zn. van MD (Incognitus) van Coilge (zie VI.29).
Kind:
1. Maria Quaillart, geb. Brugge 1e, ged. 1574-05-dd, in de O.L.Vr.-parochie.

VII.23    Joos Vandercoilge, geb. ca. 1545, zn. van MD (Incognitus) van Coilge (zie VI.29).
Kind:
1. Michiel Vandercoilge, geb. ca. 1575 (zie VIII.33).

VIII.33    Michiel Vandercoilge, geb. ca. 1575, zn. van Joos Vandercoilge (zie VII.23).
Woonplaats: Ooigem.
Er blijkt verwantschap tussen deze Michiel enerzijds en Elisabeth van Coille & Aegidius van de Walle te Ingelmunster anderzijds. Zie tak Rouger.
Tr. (1) Ooigem [?] ca. 1594 Xx Incognita, overl. Ooigem [?] voor 1625.
Tr. (2) ald. ca. 1625 Clara van de Putte, geb. ca. 1560, overl. Ooigem 1643-10-dd. Eerder tr. Willem Sabbe.
«Sabbe Adriaen fs Willem 1625-1643. Moeder nu gehuwd met Varquoille Michiel» [Poorterslijst Ooigem].
Uit dit tweede huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Uit het eerste huwelijk:
1. Rogier Vercoilge, geb. Ooigem [?] ca. 1595.
2. Martina Vercoilge, geb. Ooigem [?] ca. 1597 (zie IX.81).

IX.81    Martina Vercoilge, geb. Ooigem [?] ca. 1597, overl. voor 1677, dr. van Michiel Vandercoilge (zie VIII.33) en Xx Incognita.
Tr. kerk Egidius (Gilles) Sabbe, geb. Ooigem 1595, overl. ald. 1677-09-04, zn. van Michiel Sabbe, landbouwer, en Josijne Velghe.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Sabbe, geb. Ooigem 1655-12-12 (zie X.98).

X.98    Joannes Sabbe, geb. Ooigem 1655-12-12, zn. van Egidius (Gilles) Sabbe en Martina Vercoilge (zie IX.81).
Tr. kerk voor 1696 Judoca Debruyne.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Sabbe, landbouwer, geb. Ingelmunster 1696-11-04, overl. ald. 1778-10-04.
Tr. kerk (1) Bavikhove 1722-01-10 Christina Vercoillie, geb. ca. 1700, overl. Ingelmunster 1729-06-02, dr. van MDCLxvi (Incognitus) van Coilge (zie XI.51).
Uit dit huwelijk:
1. Judoca Sabbe, geb. Ingelmunster 1723-01-19, overl. ald. 1724-08-07;
2. Joanna Theresia Sabbe, geb. Ingelmunster 1724-04-19;
3. Maria Jacoba Sabbe, geb. Ingelmunster 1725-11-10, overl. ald. 1794-02-16, tr.(1) ald. 1748-05-28 Joannes d'Hondt, geb. Meulebeke 1713-05-05, overl. ald. 1750-02-01; tr.(2) Ingelmunster 1752-11-11 Jan Lecluyse;
4. Barbara Ludovica Sabbe, geb. Ingelmunster 1727-06-26;
5. Isabella Sabbe, geb. Ingelmunster 1728-11-01, tr. ald. 1756-11-04 Joannes Craeynest.
Tr. kerk (2) Ingelmunster 1729-11-06 Judoca Walleweyn.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Josephus Sabbe, landbouwer, geb. Ingelmunster 1737-10-18, overl. ald. 1814-02-27;
2. Petrus Sabbe, landbouwer, geb. Ingelmunster 1752-05-22, overl. ald. 1832-12-09, tr. ald. 1778-04-29 Barbara Theresia Aelmeersch, geb. ald.;
3. Maria Anna Sabbe, geb. Ingelmunster 1731-09-08, overl. ald. 1772-06-14, tr. ald. 1758-01-24 Petrus Ketels;
4. Joannes Baptiste Sabbe, geb. Ingelmunster 1733-04-27, overl. ald. 1785-05-06, tr. ald. 1758-10-26 Anna Maria Demuynck;
5. Brigitta Sabbe, geb. Ingelmunster 1735-07-31, overl. ald. 1746-12-13;
6. Elisabeth Sabbe, spinster, geb. 1741-07-25, overl. ald. 1807-03-24;
7. Judocus Sabbe, geb. Ingelmunster 1743-12-25, overl. ald. 1746-12-06;
8. Joannes Franciscus Sabbe, landbouwer, geb. Ingelmunster 1747-04-28, overl. ald. 1823-12-29, tr. ald. 1779-07-07 Maria Josepha Aelmeersch, huisvrouw, geb. ald. ca. 1751, overl. ald. 1830-01-27.

V.11    Jan van Coelge, geb. ca. 1472, overl. ca. 1525, zn. van MCDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie IV.8).
Kinderen:
1. Maye (Marie) van Quaelge (van Coilge), geb. Ingelmunster [?] ca. 1500.
Tr. ca. 1525 Anceel Gremyninc (Gremijncq), overl. Roeselare ca. 1541, voor 1541-05-21, zn. van Jacop Gremyninc.
Poorter van Roeselare.
.
« Ontfanc van issuwen: [...]
3/ item noch ontfaen van anceel gremyninc fs. Jacops, poortere ende inwonende vande stede Roeselare van zekere cateylicken goede die hij behuwet heeft an Maye van quaelgen filia Jans zijne ghetrauwde wive », [ARA Brussel:/Rekenkamer/#43722, Rekeningen van Roeselare Ambacht van 1525-07-06 tot 1526-12-18]
.
Uit dit huwelijk:
1. Copkin Gremijncq;
2. Jaengin Gremijncq;
3. Theeukin Gremijncq;
4. Looijken Gremijncq;
5. Willekin Gremijncq;
6. Prijngin Gremijncq.
2. Margriete (Griete) van Quaelge (p van Coille), geb. voor 1516.
Poorteres van Brugge (i. 1535-01-04 Griete van Coillen, fa. Jans ex Cortricke).
[RA Brugge:/Poortersboek Brugge 1530-1580 (Coyldiana 1977 blz. 65)]
.
Tr. voor 1526 Jan de Busschere, overl. voor 1535.
Poorter van Kortrijk.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Jane van Quaelge.
Tr. voor 1526 Matheus Caelberch, zn. van Joos Caelberch.
Poorter van Roeselare.
.
« Ontfanc van issuwen:
1/ eerst ontfaen van Matheus Caelberch, fs. Joos, poorter ende inwonende vander stede van Rousselare ende dat ter cause van zekere cateylen goede, dat hij behuwet heeft aan Jane van quaelgen filia Jans zijne ghetrauwde wive », [...] [ARA Brussel:/Rekenkamer/#43722, Rekeningen van Roeselare Ambacht van 1525-07-06 tot 1526-12-18]
.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

V.12    Jan van Coilge, geb. ca. 1480, zn. van MCDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie IV.8).
Buitenpoorter van Kortrijk te Dottenijs (i 1529-1540). [Coyldiana 1977 blz. 67]
Op 1504-0615 wordt Jan eigenaar van de kapel van Néchin met 2 bunders 600 land. [Parchemin déc. 1973, XX: Réceuil général. & héraldique, p. 16, L. Van Quaille (Coyldiana 1977 blz. 64)]
Een zoon van Gillis, geb. 1470 ?
Kinderen:
1. Vincent Coilge, geb. voor 1505 (zie VI.36).
2. Tristram Coolge, geb. ca. 1517.
Buitenpoorter van Kortrijk te Dottenijs (1542).
3. Simoen Coelge, geb. ca. 1525.
Buitenpoorter van Kortrijk te Dottenijs (i. 1550 Simon van de Coolge, filz de Jehan) [Coyldiana 1977 blz. 67; daar staat eveneens dat hij buitenpoorter was van 1542 tot 1533 !?].

VI.36    Vincent Coilge, geb. voor 1505, overl. Dottenijs [?] ca. 1553, zn. van Jan van Coilge (zie V.12).
Buitenpoorter van Kortrijk te Dottenijs (1529-1553).
Kinderen:
1. Adriaen Quaillard, geb. Dottenijs [?] voor 1535 (zie VII.25).
2. Simon van der Quaillie (+ Quaylie), geb. Dottenijs [?] voor 1537 (zie VII.26).

VII.25    Adriaen Quaillard, geb. Dottenijs [?] voor 1535, zn. van Vincent Coilge (zie VI.36).
Buitenpoorter van Oudenaarde te Pamele (1559).
Kind:
1. Andries Quaillard (van Quaille), geb. Pamele [?] voor 1557.
Poorter van Oudenaarde (1581). [Louis Van Quaille in Coyldiana 1977 blz. 67, waarbij hij 'van Quaille' wordt genoemd, zonder bronvermelding.]

VII.26    Simon van der Quaillie (+ Quaylie), geb. Dottenijs [?] voor 1537, overl. Brugge 1631-09-27, begr., in de St.-Annakerk (grafsteen #53), zn. van Vincent Coilge (zie VI.36).
Poorter van Brugge (i. 1561-09-13 Simon van der Quaillien, fs. Vincents ex Dottignies).
Tr. ca. 1560 Josyne (Josynken) de Cantere, overl. Brugge 1631-08-25, waarvoor handschrift De Hooge het verkeerde jaartal 1635 noemt, begr. Brugge, in de St.-Annakerk (grafsteen #53), dr. van Jan de Cantere.
Uit dit huwelijk:
1. Marie (Mayken) van Quaille (x Quaelie), geb. Brugge [?] ca. 1575, overl. Brugge 1652-01-03, begr. ald. in de St.-Annakerk.
Tr. kerk Brugge 1585-01-dd (St.-Anna) Laurentius (Laureins) Vandevelde, geb. ca. 1570, overl. Brugge 1642-03-26, begr. ald. in de St.-Annakerk, zn. van Pieter Vandevelde. Eerder tr. Xx Incognita.
Dischmeester (St.-Annaparochie).
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Vandevelde, overl. Brugge 1633-05-22, tr. (2) Herman Bailleve, overl. voor 1633;
2. Laureins Vandevelde, overl. Brugge 1658-05-05, tr. Adrianeke de Maeckere, overl. 1665-10-24.

IV.9    Thomas van Quaillien, geb. ca. 1435, zn. van MCD (Incognitus) van Coilge (zie III.5).
Domicilie: Gistel.
Kind:
1. Jan van Quaillen, geb. Gistel [?] ca. 1465.
Poorter van Brugge (i. 1490-09-07 Jan van Quaillen, f. Thomas ex Gistel).

 

 

Post

 


Gemaakt met het genealogieprogramma PRO-GEN
© J. Mulderij & D.J. Scholte in ’t Hoff, Markelo.