v. 20100505


Genealogie Incognitus van Coilge

 

West-Vlaanderen Overig Vlaanderen Wallonië Frankrijk

 

met ’n verrassende bende schoon volk

 

Hieronder vindt u individuën, gezinnen en takjes naamgenoten
die we nog niet op onze stamboom geënt kregen. We regen ze aan elkaar tot een paternoster door ‘onze stamvader’ Incognitus om de 33 jaar een nakomeling Incognitus te bezorgen. Aan al die onzevaders Incognitus koppelden we vervolgens als weesgegroetjes alle losse vermeldingen die in ons bestand zaten. En dat zijn er dikwijls méér dan tien!

 

Voor elke bruikbare tip houdt Van-Coilgenet zich aanbevolen.

 

Die tips zullen er hopelijk toe leiden dat we meerdere individuën/takken eindelijk op een van onze bomen kunnen enten. Het zal echter ook voorkomen dat we definitief afscheid moeten nemen van een naamvariant omdat die tóch ergens anders van afgeleid blijkt te zijn… We zijn benieuwd!

 

  Bladzijde 1 van 3  Volgende / laatste bladzijde 

 

Mist u rechts ’n Namenindex ?  Klik dan hier.

 

I.1    Stamvader MCCC (Incognitus) van Coilge, geb. 1300.
Kinderen:
1. Simoen van Coolge (van Coelge), geb. ca. 1320, overl. Rumbeke [?] voor 1395. Rumbeke anno 1395: "Mergriete Sceepers weduwe Simoens van Coelge".
Rumbeke anno 1382: "Moenin van Coolge" [dr. Wilfried Beele (Coyldiana 1977 blz. 73)].
Tr. ca. 1345 Mergriete Sceepers, geb. ca. 1322, overl. Rumbeke [?] na 1395.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. MCCCL (Incognitus) van Coilge, geb. 1350 (zie II.3).
3. Gillis Coelge, overl. Lendelede 1397. Lendelede anno 1397: "Doot van Gillis Coelgen".

II.3    MCCCL (Incognitus) van Coilge, geb. 1350, zn. van Stamvader MCCC (Incognitus) van Coilge (zie I.1).
Kinderen:
1. Willem van Coilge, geb. ca. 1380 (zie III.1).
2. Vincent van Coilge den ouden, geb. ca. 1384 (zie III.3).
3. MCD (Incognitus) van Coilge, geb. 1400 (zie III.5).

III.1    Willem van Coilge, geb. ca. 1380, zn. van MCCCL (Incognitus) van Coilge (zie II.3).
Tr. voor 1410 Xx Incognita.
Woonplaats: Oudenaarde.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Coije, geb. Oudenaarde [?] ca. 1410.
Poorter van Brugge (i. 1434-11-24 Jan van Coije, fs. Willems ex Oudenaerde). [Coyldiana 1977 blz. 65].

III.3    Vincent van Coilge den ouden, geb. ca. 1384, overl. Ingelmunster ca. 1477, zn. van MCCCL (Incognitus) van Coilge (zie II.3).
Vincents bestaan blijkt uit de inschrijving van zijn zoon Vincent in het poortersboek van Brugge op 1441-11-03: «Vincent van Coilge fs Vincents ex Isegem».
[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
1. Vincents geboortedatum werd bepaald op basis van de vermoedelijke leeftijd van zijn zoon Vincent op het moment dat hij als poorter werd ingeschreven.
2. Van de poorters Joos en Zeger (kasselrij Kortrijk 1440) en van poorter Gilles (Brugge 1454 e.v.) namen we aan dat ze eveneens zoons van dezelfde Vincent zijn.
Tr. kerk Clara Incognita, geb. ca. 1425, overl. Ingelmunster [?] na 1514.
Kinderen:
1. Joos van Coilge, geb. ca. 1412 (zie IV.2).
2. Zegher van Coille, geb. ca. 1414.
Poorter binnen de kasselrij Kortrijk (1440).
Tr. Xx Incognita.

Zeger was getrouwd en had kinderen. RA Kortrijk:/Register der poorters 1440 vermeldt: «Zegher van Coillen, fs. Feynsin en zijn kinderen».
3. Gillis van Coilge (van Coelge), geb. ca. 1418 (zie IV.5).
4. Maria van Coilge.

IV.2    Joos van Coilge, geb. ca. 1412, overl. na 1474, zn. van Vincent van Coilge den ouden (zie III.3).
Poorter binnen de kasselrij Kortrijk (1440).
Kind:
1. Loy (Louis) van Coilge, geb. ca. 1457 (zie V.1).

V.1    Loy (Louis) van Coilge, geb. ca. 1457, zn. van Joos van Coilge (zie IV.2).
Poorter van Kortrijk (1529).
Kinderen:
1. Malin (Michiel) van Coilge (p van der Quaille), geb. ca. 1477 (zie VI.1).
2. Willem van Coolge, geb. ca. 1479 (zie VI.2).

VI.1    Malin (Michiel) van Coilge (p van der Quaille), geb. ca. 1477, overl. Rumbeke voor 1517, zn. van Loy (Louis) van Coilge (zie V.1).
Buitenpoorter van Kortrijk te Rumbeke (1529).
[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ] Gegeven zijn overlijden voor 1517 kan dit poorterschap moeilijk deze Michiel betreffen.
Kinderen:
1. Malin (Michiel) van Coilge, geb. ca. 1496 (zie VII.1).
2. Adriaen van Coilge, geb. ca. 1498.
Buitenpoorter van Kortrijk te Rumbeke (1529-1541).
3. Hannekin (Jehan, Jan) van Coilge (+ van Quaille), geb. ca. 1510 (zie VII.4).
4. Jeankin van Coilge, geb. ca. 1512.
Tr. ca. 1530, voor 1530-10-17, Pieter de Vlaminc.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

VII.1    Malin (Michiel) van Coilge, geb. ca. 1496, zn. van Malin (Michiel) van Coilge (p van der Quaille) (zie VI.1).
Buitenpoorter van Kortrijk te Rumbeke (1540-1566).
Tr. kerk Joessine de Mackere.
Uit dit huwelijk:
1. Hannekin (Jan) van der Coelge, geb. Rumbeke [?] ca. 1516, overl. na 1577.
Buitenpoorter van Kortrijk te Rumbeke (1540-1577).
Tr. ca. 1536, voor 1536-11-20, Xx Incognita.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Leenne van Coilge, geb. Rumbeke [?] ca. 1517.
Tr. ca. 1536, voor 1536-11-20, Gillis Ghoderis, geb. ca. 1515.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Jooskin (Joos, Judocus) van Coilge, geb. Rumbeke [?] ca. 1518, overl. na 1560.
Buitenpoorter van Kortrijk te Rumbeke (1541-1560).
4. Roegekin (Roegier) van Coilge, geb. Rumbeke [?] ca. 1519.
Buitenpoorter van Kortrijk te Rumbeke (1541-1566).
5. L. van Coilge.

VII.4    Hannekin (Jehan, Jan) van Coilge (+ van Quaille), geb. ca. 1510, overl. Ingelmunster [?] ca. 1563, voor 1563-12-22, zn. van Malin (Michiel) van Coilge (p van der Quaille) (zie VI.1).
Tr. ca. 1535 Catelijne Pepers, overl. Brugge ca. 1566, voor 1566-12-07.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaen van Coolge (p van Quoille), geb. ca. 1540, overl. na 1567.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1561-1567).
2. Pierken (Pieter) van Quaille (p van Coilge), geb. ca. 1542, overl. na 1574, voor 1577-07-08.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1571-1574).
3. Rougekin (Roggier) van Quaille (p van Coilge), geb. ca. 1544, overl. na 1572.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1571-1572).
4. Joskin (Joost) van Quaille, geb. ca. 1545, overl. voor 1566, voor 1566-12-07.
5. Minkin (Jacquemijne) van Quaille (p van Coilge), geb. ca. 1546.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1571-1574).
Tr. ca. 1577, voor 1577-07-08. Echtgenoot is Kaerle van Nieuwenhuuse.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

VI.2    Willem van Coolge, geb. ca. 1479, overl. Emelgem [?] ca. 1514, zn. van Loy (Louis) van Coilge (zie V.1).
Kind:
1. Maertinkin (Martinette) van Coolge, geb. Emelgem [?] ca. 1510.
Buitenpoorteres van Kortrijk te Menen (1564-1566).
Tr. ca. 1535 Joos Massgaer, overl. voor 1564.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

IV.5    Gillis van Coilge (van Coelge), geb. ca. 1418, zn. van Vincent van Coilge den ouden (zie III.3).
Tr. kerk ca. 1445 Xx Incognita.

[ QUOD EST DEMONSTRANDUM ]
Het vaderschap van Jan en Gillis werd met geen enkel brongegeven onderbouwd.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Coelge (+ van Coilge), geb. ca. 1448 (zie V.2).
2. Gillis van Coelge, geb. ca. 1450 (zie V.4).

V.2    Jan van Coelge (+ van Coilge), geb. ca. 1448, overl. Ingelmunster ca. 1492, zn. van Gillis van Coilge (van Coelge) (zie IV.5) en Xx Incognita.
Tr. kerk Xx Incognita.

[ QUOD EST DEMONSTRANDUM ]
Uit Jans wezerijakte blijkt zijn vaderschap van Roeger niet...
Uit dit huwelijk:
1. Roeger van Coilge, geb. ca. 1473, overl. Izegem [?] ca. 1540.
2. Peerken (Pieter) van Coilge (+ van Coylge), geb. ca. 1475 (zie VI.4).
3. Hanneken (Jan) van Coilge, geb. ca. 1477.
4. Opken van Coilge, geb. ca. 1479, overl. voor 1500.
5. Mayken (Maria) van Coilge, geb. ca. 1481.
Tr. ca. 1504, voor 1504-wede-21, Gillis de Kint.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

VI.4    Peerken (Pieter) van Coilge (+ van Coylge), geb. ca. 1475, overl. Ingelmunster ca. 1515, voor 1515-10-08, zn. van Jan van Coelge (+ van Coilge) (zie V.2) en Xx Incognita.
Tr. ca. 1500, voor 1500-hooimaand-12, Xx Incognita.
Uit dit huwelijk:
1. Hannekin (Jan, Jehan) van Coylge (p van Coilge, van de Coolge), geb. Ingelmunster [?] ca. 1502, overl. ca. 1569.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (1530-1569).
Tr. ca. 1538, voor 1538-07-29, Maria van Le, overl. ca. 1579.
Buitenpoorteres van Kortrijk te Ingelmunster (1570-1579).
Uit dit huwelijk meerdere kinderen: de poorterslijst van Ingelmunster 1529 vermeldt: «Jan van Coilgen, fs. Pieter en zijn kinderen».
2. Kristinken (Christine) van Coylge (van Quoille), geb. ca. 1504, overl. ca. 1574.
Buitenpoorteres van Kortrijk te Harelbeke (1559-1574).
Tr. ca. 1531, voor 1531-02-26. Echtgenoot is Meeuwels Feloen, overl. in 1558.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

V.4    Gillis van Coelge, geb. ca. 1450, overl. Lendelede voor 1499, voor 1499 sprocle 10, zn. van Gillis van Coilge (van Coelge) (zie IV.5) en Xx Incognita.
Tr. kerk Barbara van Haverbeke.
Uit RA Kortrijk:/Wezerij Lendelede/f. 4v blijkt het ouderschap van de (minderjarige) kinderen; niet van Jan en van Kathelyne (meerderjarig).
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Coelge, geb. ca. 1472.
2. Kathelyne vaer Coeilge (p van der Quaille), geb. ca. 1473. Ouderschap van Gillis & Barbara blijkt nergens uit: QUOD DEMONSTRANDUM EST. Overl. na 1550.
Buitenpoorteres van Kortrijk te Lendelede (1543).
Tr. kerk Joos (Josse) de Nobele (de Noble), overl. voor 1543.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
3. Peerken van Coelge, geb. ca. 1478.
Tr. ca. 1513, voor 1513-07-21, Xx Incognita.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Gilleken (Gillis) van Coelge, geb. ca. 1480.
Buitenpoorter van Kortrijk te Lendelede (1529-1542).
Tr. ca. 1507, voor 1507-10-25, Xx Incognita, overl. ca. 1516, voor 1516-03-02.
Uit dit huwelijk waarschijnlijk geen nakomelingschap. (Delen van) de erfenis gaan in 1516 naar de kinderen van Pieter van Coilge in Ingelmunster.
5. Jooskin (Josse, Judocus) van Coelge (p van der Quaille), geb. ca. 1482.
Buitenpoorter van Kortrijk te Lendelede (ingeschreven 1541).
6. Claerkin (Clara) van Coelge, geb. ca. 1484.
Buitenpoorteres van Kortrijk te Lendelede (1529-1550).
Tr. ca. 1513, voor 1513-wede-20, Joos de Graeve, overl. Lendelede 1529, voor 1529-07-12.
Buitenpoorter van Kortrijk te Lendelede (????).
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Martijnkin (Martine) van Coelge, geb. ca. 1486.
Tr. ca. 1521 Mattijs Nijs.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

III.5    MCD (Incognitus) van Coilge, geb. 1400, zn. van MCCCL (Incognitus) van Coilge (zie II.3).
Kinderen:
1. MCDxxxiij (Incognitus) van Coilge, geb. 1433 (zie IV.8).
2. Thomas van Quaillien, geb. ca. 1435 (zie IV.9).
3. Schepen Gilles van Quailge, raadslid (1490), schepen (1504,'05,'06) van Brugge, geb. ca. 1452, overl. Brugge 1507, en per 1507-11-10 als schepen vervangen door Jan Mosqueron.
Woonde in Sint-Jan zestendeel.

IV.8    MCDxxxiij (Incognitus) van Coilge, geb. 1433, zn. van MCD (Incognitus) van Coilge (zie III.5).
Kinderen:
1. Zegher van Coylge, geb. ca. 1455 (zie V.6).
2. Jan van Coelge, geb. ca. 1455 (zie V.7).
3. MCDLxvi (Incognitus) van Coilge, geb. 1466 (zie V.9).
4. Gillis van Coije, geb. ca. 1470.
Poorter van Oudenaarde (i. 1508) [Coyldiana 1977 blz. 66 (mvAs)]
Schepen van Oudenaarde [Coyldiana 1977 blz. 66 (mvAs)].
5. Jan van Coelge, geb. ca. 1472 (zie V.11).
6. Jan van Coilge, geb. ca. 1480 (zie V.12).

V.6    Zegher van Coylge, geb. ca. 1455, zn. van MCDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie IV.8).
Wordt in 1501 genoemd in het Renteboek van de baronnie Heule.
Kind:
1. Lauwers van Coelge (van Coille), geb. ca. 1485.
Domicilie: Kortrijk.
«22.11.1532 Lauwers van Coelgen fs. Zeghers in Kortrijk pacht de wintmeulen op de weg naar Menen te Kortrijk» [RA Kortrijk:/Acten en contracten/f. 114]
«1534 Lauwers van Coillen fs. Zeghers in Kortrijk pacht de wintmeulen op de weg naar Menen te Kortrijk» [RA Kortrijk:/Acten en contracten/f. 26 (1534)]

[ QUOD EST DEMONSTRANDUM ]
In de genealogie van Joseph Talpe lazen we «Laurent Van Coelgen tr. in 1509 Jeanne Bouckaert».
Mogelijk gaat het om een en dezelfde persoon..?

V.7    Jan van Coelge, geb. ca. 1455, overl. Lendelede voor 1505, voor 1505-11-17, zn. van MCDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie IV.8).
Tr. kerk Xx Incognita, overl. Lendelede voor 1505, voor 1505-11-17.
Uit de wezerijakte van 1505-11-17: «... waren vadere en moedere verstorven ».
Voogden: Joos van der Coelgen & Felip van der Straeten.
Uit dit huwelijk:
1. Jooskin van Coelge, geb. Lendelede [?] ca. 1480.
Tr. voor 1514, voor 1514-09-11, Xx Incognita.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Willekin van Coelge, geb. Lendelede [?] ca. 1482, overl. voor 1521, voor 1521-05-13.
3. Leykin van Coelge, geb. Lendelede [?] ca. 1485, overl. voor 1514, voor 1514-09-11.
4. Jeankin van Coelge, geb. Lendelede [?] ca. 1490.
Tr. voor 1515, voor 1515-05-30, Yy Incognitus.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

V.9    MCDLxvi (Incognitus) van Coilge, geb. 1466, zn. van MCDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie IV.8).
Kind:
1. MD (Incognitus) van Coilge, geb. 1500 (zie VI.29).

VI.29    MD (Incognitus) van Coilge, geb. 1500, zn. van MCDLxvi (Incognitus) van Coilge (zie V.9).
Kinderen:
1. Pieter Quoille, geb. ca. 1520.
Vraagt 1545-05-02 het poorterschap van Atrecht aan in de parochie St.-Robrecht.
2. Guilliame (Willem) van Quoilge, geb. ca. 1530 (zie VII.13).
3. MDxxxiij (Incognitus) van Coilge, geb. 1533 (zie VII.15).
4. Rougier van Quoilge, geb. ca. 1535 (zie VII.16).
5. Jan van Coille, geb. ca. 1540 (zie VII.18).
6. Maijke Coije (Coe), stellevrouwe (Sint-Joosland 1582), geb. ca. 1540.
Tr. kerk ca. 1565 Gillis Maerts (Meerts), stelleman, overl. ... ca. 1580, voor 1580-02-20.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Andreas Quaillart, geb. ca. 1544 (zie VII.22).
8. Joos Vandercoilge, geb. ca. 1545 (zie VII.23).
9. Lucas van Coolge, geb. 1525-1555.
 
«Lucas van Coolge woont nu ter tijd in Haarlem. 10 Aug. 1583». [Antwerpen 1583, schepenregister #375, p. 161v (R.M.J. de Jong, 'Antwerpenaren', van waar kwamen zij en waar gingen zij heen?)].

VII.13    Guilliame (Willem) van Quoilge, geb. ca. 1530, zn. van MD (Incognitus) van Coilge (zie VI.29).
Kinderen:
1. Pieter van Quoilge (alias: van Quaille), geb. ca. 1560 (zie VIII.12).

VIII.12    Pieter van Quoilge (alias; van Quaille), geb. ca. 1560, zn. van Guilliame (Willem) van Quoilge (zie VII.13).
 
«1588 - Pieter van Quoilge, fs. Guilliame, x sch. gr. Diende anno 1591, 1597, 1598, 1606. Ouderling anno 1611. Solvit aen Parmentier.»
Voetnoot: «Elders: Pieter van Quaille, fs. Guilliame, zwanier haerlieder doorluchtigste hoocheden.
- In het tweede reg.: van Quoeille, fs Ws.» [Jaarboeken kolveniersgilde St.-Antone, Gent]
 
Tr. Xx Incognita, geb. ca. 1565.
 
«1610 - Uxor Pieter Verquaillen, v sch. gr. Solvit an Parmentier.» [Jaarboeken kolveniersgilde St.-Antone, Gent]
 
Kinderen:
1. Pieter Verquaille, geb. ca. 1590.
 
«1629 - Pieter Verquaille, fs. Pieters, xx sch. gr.» [Jaarboeken kolveniersgilde St.-Antone, Gent]

VII.15    MDxxxiij (Incognitus) van Coilge, geb. 1533, zn. van MD (Incognitus) van Coilge (zie VI.29).
Kinderen:
1. Adolphus van Quaille, geb. ca. 1560 (zie VIII.14).
2. Paulus de Quaeyle, geb. ca. 1560 (zie VIII.15).
3. Rogier Vercoilge (x van Koolge), geb. Kortrijk|Meulebeke [?] ca. 1560 (zie VIII.16).
4. MDLxvi (Incognitus) van Coilge, geb. 1566 (zie VIII.18).
5. Stamvader MDLxvi (Incognitus) Vercolje van familietak Holland, geb. 1566 (zie VIII.19).
6. Jan Colgen (k), geb. ca. 1570 (zie VIII.20).
7. Joannes vande Quaelie, geb. ca. 1572 (zie VIII.22).
8. Joannes van Quaille, geb. ... ca. 1572.
Deze jan is mogelijk dezelfde als Jan vande Quaelie, de vader van Jacoba vande Quaelie.
Tr. kerk Brugge 1e 1602-07-14 (St.-Salvator) Maria Bollaert, geb. ... ca. 1575.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
9. Yy Verquaillie (k), geb. ca. 1575 (zie VIII.25).
10. Yy van Quailge, geb. ca. 1578 (zie VIII.27).
11. Rogier van Quaillie, geb. Ardooie ca. 1580 (zie VIII.28).

VIII.14    Adolphus van Quaille, geb. ca. 1560, zn. van MDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie VII.15).
Kind:
1. Adolfus van Quaille, geb. Brugge 2e, ged. 1590-07-11, in de O.L.Vr.-parochie.

VIII.15    Paulus de Quaeyle, geb. ca. 1560, zn. van MDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie VII.15).
Kinderen:
1. Adrianus de Quaeyle, geb. Brugge, ged. 1585-03-04, in de St.-Jacobsparochie.
2. Franciscus de Quaeyle, geb. Brugge, ged. 1586-06-06, in de St.-Jacobsparochie.

VIII.16    Rogier Vercoilge (x van Koolge), handelaar (Londen), geb. Kortrijk|Meulebeke [?] ca. 1560, overl. Londen 1597, zn. van MDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie VII.15).
Deze protestantse Rogier was de moordende Spaanse inquisitie in de Nederlanden ontvlucht. Volgens de Engelse historica Sonia Anderson gebeurde dat 'in de zeventiger jaren van de 16e eeuw' en kwam Rogier uit 'Courtrai'.
Wij troffen Rogier begin 1584 aan in het huwelijksregister van de voormalige kerk van de Augustijner monniken in Londen, beter gekend als de kerk van The Austin Friars. De gevluchte Nederlandse protestanten vormden in die kerk de eerste Nederduits-Hervormde gemeente ter wereld. Ook volgens dat huwelijksregister was Rogier afkomstig uit Kortrijk. Maar of daarmee de stad of mogelijk de kasselrij bedoeld werd is een open vraag.
Aan ons .en aan u. om te achterhalen wie deze Rogier is. We vermissen in onze genealogie omstreeks die tijd wel drie broers, waaronder een Rogier, maar die waren alledrie in 1582 buitenpoorter van Kortrijk 'te Meulebeke'...
Tr. kerk Londen 1583-01-22 (Austin Friars) Tanneke (Anna) van Asse, geb. Londen [?] ca. 1561, dochter van Melchior van Asse. Hertr. Wouter Aertsz.

[ Repatriëring ? ]
Sonia Anderson noemt de familie Van Asse een van de leidende Nederlandse vluchtelingenfamilies in Londen. De familie maakte deel uit van een besloten Nederlandse gemeenschap die niet integreerde in de Engelse samenleving, Nederlands bleef spreken en zelfs huwelijken sloot binnen de eigen kring. Zo liet de vader van Anna van Asse (Melchior) zijn testament -zelfs na een 30-jarig verblijf in Londen- nog in het Nederlands opmaken. [Blz. 20 van: Sonia P. Anderson, 'An English Consul in Turkey: Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678', uitg. Oxford University Press 1989 (ISBN 019820132X, 336 blz.)]
Het lijkt er daarmee op dat deze families niet van plan waren om zich definitief in Engeland te vestigen, maar hun vluchtelingenstatus ooit wensten te ruilen voor de repatriëring naar (het vrije deel van) hun vaderland... (Let op de naamspelling van de familietak-Holland!)
.
Uit dit huwelijk:
1. Melchior Vercoilge, geb. Londen 1586, ged. (N.H.) 1586-04-17, in de kerk van de Augustijner monniken (Austin Friars).
2. Anna Vercoillien (x Vercoijle), geb. Londen 1588, ged. (N.H.) 1588-04-14, in de kerk van de Augustijner monniken (Austin Friars).
Tr. kerk Londen 00-02-1606 (Austin Friars) Wouter Aertsz de jonge, geb. 1580-1585, zn. van Wouter en Xx Incognita.
3. Sara Vercoille, spinster, geb. Londen 1591, ged. (N.H.) 1591-10-10, in de kerk van de Augustijner monniken (Austin Friars).
Tr. kerk Whitechapel gem. Londen (St.-Mary) ca. 1611, iiij-01-19, John Smart (Smarte), handelaar, geb. ca. 1590.
4. Mary Vandercolge (Vercolge), geb. Londen ca. 1592.
Een Maria troffen we in het register van Austin Friars niet aan...
Tr. kerk Londen ca. 1610 Sir Peter Rycaut (Ricaut), handelaar (Antwerpen, Londen), internationaal financier, geb. Antwerpen 1578, overl. Londen 1653-02-22.
Peter Rycaut vluchtte in 1600 uit Antwerpen naar Londen en stichtte daar een florerende handelsonderneming met een bijhuis o.m. in Italië, die zaken deed met de Levant.

Peter Rycaut met zijn gezin verengelste volledig. Eén van de kinderen (Paul) zou zelfs in de diplomatieke dienst terechtkomen als Engels consul in het Turkse Smyrna en heeft ook enkele boeken op zijn naam staan.

Uit dit huwelijk 13 kinderen, o.m.:
10. Thomas Rycaut, ged. Londen 1628-12-dd (St. Christopher le Stocks);
11. Paul Rycaut, diplomaat, ged. Londen (St. Christopher) 1629-12-23, 1700-11-16.
Drie van de kinderen overleden voordat ze volwassen waren.

VIII.18    MDLxvi (Incognitus) van Coilge, geb. 1566, zn. van MDxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie VII.15).
Kinderen:
1. Joanna van Collie, geb. ca. 1585.
Tr. ca. 1610 Joannes Anseu, geb. ca. 1585.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Hance, geb. Koolskamp 1613-04-30;
2. Franciscus Hanseauw, tr. Jacoba D'Hulster, overl. Ardooie 1658-12-20;
3. Guillelmus Anseu, geb. Ardooie 1616-01-01, overl. ald. 1690-10-09, tr. Maria Loosvelt, overl. Ardooie 1675-12-07;
4. Joos Anseu, geb. Ardooie 1618-10-29, tr. ald. 1648-02-08 Margareta Donckers, overl. ald. 1682-03-18;
5. Christiaan Anseu, geb. Ardooie 1621-11-25, tr.(1) ald. 1654-06-04 Anna Cloet, overl. ald. 1658-09-27; tr.(2) ald. 1660-02-10 Joanna Werrebrouck, overl. ald. 1667-121-15; tr.(3) ald. 1669-02-03 Judoca Vanhaezebrouck, geb. ald. 1632-02-01, overl. ald. 1670-02-26, dr. van Petrus Vanhaezebrouck & Maria Vervaecke;
6. Gregorius Anseu, geb. Ardooie 1625-06-15, overl. Koolskamp 1685-01-16, tr.(1) Ardooie 1651-01-07 Joanna Vermandere, overl. Koolskamp 1659-04-04; tr.(2) Koolskamp 1659-11-18 Catharina Vandewalle;
7. Petrus Hanseeuw, geb. Ardooie 1629-08-10, overl. Lichtervelde 1726-11-29, tr. Koolskamp 1665-06-20 Catharina Lobuc, dr. van Joos Lobuc & Maria Teerlinck.
2. Stamvader MDC (Incognitus) van Quailge van familietak Waasland, geb. ca. 1585 (zie IX.12).
3. Petrus Verqualie (x), geb. ca. 1590 (zie IX.13).
4.Jacoba (Jacquemyne) Vancoilge (k), geb. ... ca. 1590, tr. voor 1613 Judocus (Joos) Dehoop.
Jacquemyn Vancoilge was 1633-09-04 in Meulebeke doopmeter van Jacquemijne van Coilge, dochtertje van Pieter van Coilge & Joanna Pauwels.
We moeten waarschijnlijk in de Dentergemse PR's zien te achterhalen wie Jacquemyns ouders waren.
Uit dit huwelijk:
1. Judocus Dehoop, buitenpoorter te Olsene (1647-'72), geb. Dentergem 1613-08-25, tr. Petronella Deseijn;
2. Anthonius Dehoop;
3. Joossijne Dehoop, tr. Maerten Dejaeghere;
4. Jacoba Dehoop, tr. Jacobus Heytens.

5. Maillardus Verquaelle, geb. ca. 1592.
Otr. Reninge 1617 (get.: Petrus Verquaelle en Antonia Struuens), tr. kerk 1617-11-21 Maria Struuens, geb. Reninge [?] ca. 1592, dr. van Joannes Struue en Jacoba Incognita.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Passchier Vercoillegie, geb. ca. 1595 (zie IX.17).
7. Hendrik Verquaillie (van Coille), geb. ca. 1595 (zie IX.18).
8. Catharina Quallie, geb. ca. 1595.
Tr. kerk Brugge 3e 1618-01-07 (O.L.Vrouw) Joannes Rycquier (x Rekier), geb. ca. 1593.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Ricquier, ged. Brugge (St.-Anna/St.-Kruis ?) 1620-02-04 [PR reg. 4].
9. Maria Vancoillie, geb. ... ca. 1595.
Tr. kerk Koekelare 1617-04-24 Arnoldus Debacker, geb. ca. 1593.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
10. Janneke van Coylghe, geb. ca. 1595, grof geschat, overl. voor 1648.
Tr. ca. 1625, grof geschat Joos Vandeputte (Vandepitte), geb. ca. 1593, grof geschat, overl. Menen ca. 1648.
Echtpaar wordt genoemd in een schepenakte van Ledegem d.d. 1648-02-29 betreffende de verkoop van gronden door hun erfgenamen. Ze hadden eigendom in Moorsele.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
11. MDC (Incognitus) van Coilge, geb. 1600 (zie IX.26).
12. Antheunis Vercolghe, geb. ca. 1600 (zie IX.27).
13. Catharina Vercoillie (k), geb. ca. 1600.
Domicilie: Kortemark.
Tr. kerk Kortemark [?] voor 1628 Marinus van Hoorne, geb. ca. 1600.
Uit dit huwelijk:
1. Stephanus Vanhoorne, ged. Kortemark 1628-03-02 [PRk blz. 32], overl. ald. 1678-12-21, tr. ca. 1654 Maria Polentier, geb. Torhout 1628-04-14, overl. Kortemark 1694-12-18, dr. van Philippus en van Catharina de Schoolmeester;
2. Passchasius Vanhoorne, ged. Kortemark 1633-03-09 [PRk blz. 67] (moeders naam: Vercallie);
3. Joannes Vanhoorne, ged. Kortemark 1636-01-03 [PRk blz. 91] (moeders naam: Verquallie).
14. Yy Verquaelie, geb. ca. 1600, heel grof geschat... Overl. Brugge 3e, begr. 1673-09-dd, vanuit de Sint-Salvatorkerk.
Tr. kerk Levina de Gheldere.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
15. Stamvader MDC (Incognitus) Vercouilge van familietak Oostende, geb. 1600 (zie IX.33).
16. Margareta van Coille, geb. ca. 1602, overl. 1646-11-dd.
Poorteres van Roeselare.
Tr. (1) ca. 1625 Charles Obisart (Obesart).
Uit dit huwelijk:
1. Janneken Obesart, tr. Joos Vlaminck;
2. Maeyghen Obesart, tr. Martijn d'Assoneville.
Tr. (2) na 1630 Nicolaeys van der Straten (Verstraeten), overl. Roeselare 1647-11-dd. Wedr. van Maeyken van Tours.
Poorter van Roeselare.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
17. Maria Verquaillie (x), geb. ca. 1607.
Tr. kerk Brugge 1630-08-06 (St.-Donaas) Angelus Jansens (x Jansins), geb. ca. 1605.
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena Jansens, ged. Brugge 3e (O.L.Vr.) 1636-01-28 [PR 3].
18. Judoca Verquailie (x, + Verquaylie), geb. ca. 1607, begr. Stalhille 1652-10-23.
Tr. kerk Brugge 2e 1627-11-02 (O.L.Vrouw) Guilielmus (Wilhelm) Steenkiste, geb. ca. 1605, begr. Stalhille 1652-10-23.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
19. Jan Verquoille, geb. ca. 1610.
Buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster (v.v., 1636-1660).
Het is mogelijk dat Jan goederen bezat te Moorslede. Cfr. RA Brugge:/Reeks Ieper I/#2546, Wettelijke passeringen 1659-1664.
20. Willemyne Vancoillie, geb. ca. 1610.
Tr. ca. 1635 Joos de Backere, geb. ca. 1608.
Uit dit huwelijk:
1. Maeyke Debackere, geb./ged. Meulebeke 1639-04-19/21 (get.: Joos Vancoillie uit Ingelmunster & Maeyke Baerbe, wed. van Pieter de Backere) [PR].
21. Joannes van Qualie, geb. ca. 1610 (zie IX.44).
22. Guillielmus Colli (k), geb. ca. 1610 (zie IX.46).
23. Antonius Verqualie (k), geb. ca. 1611 (zie IX.48).
24. Joannes Verqualie (k), geb. ca. 1613 (zie IX.50).

Sint-Niklaas - Markt

 


IX.12    Stamvader MDC (Incognitus) van Quailge van familietak Waasland, geb. ca. 1585, zn. van MDLxvi (Incognitus) van Coilge (zie VIII.18).
 
Voor het beschikbaar stellen van hun onderzoeksgegevens van deze familietak bedanken we in 't bijzonder:
» Regi De Meirsman (gezinsreconstructies Sint-Niklaas);
» Laurent Balloy (gezinsreconstructies Lezennes bij Rijsel).
 
Joseph Gauze uit Nijvel schreef in 1977 aan de redactie van Coyldiana: «J'ai appris avec intérêt, par le L.B. du 23 mai, qu'une belle cérémonie avait réuni 750 Van Coillie à Ostende.
Je me suis demandé si les ascendants de mon épousse ont quelque apparenté avec les vôtres. En effet son patronyme est Van Quaelle. Ses aïeux, originaires de St. Nicolas Waes, vinrent s'installer à Morlanwelz Ht., en la seconde moitié du 19ème siècle.»
En dáár zijn we nu inderdaad naar op zoek, naar een mogelijke verwantschap tussen Van Coilge en Van Quailge! Maar, zowel voor de echtgenote van meneer Gauze als voor alle nu levende VanQuaelle's in België geldt: we kunnen u geen van allen koppelen aan de hier gepresenteerde familie's uit het Waasland. Al onze uitnodigende e-berichtjes ten spijt...
.
Kinderen:
1. Stephanus van Qualiën, geb. ca. 1615 (zie X.1).
2. MDCiij (Incognitus) van Quailge, geb. 1633 (zie X.2).

X.1    Stephanus van Qualiën, geb. ca. 1615, zn. van Stamvader MDC (Incognitus) van Quailge van familietak Waasland (zie IX.12).
.
[ Voorbehoud ]
Stephanus van Qualiën werd door meerderen (Frantz Van Dorpe, Matthias Storme) als stamoudste van deze tak genoemd.
Regi de Meirsman die de parochieregisters van Sint-Niklaas doorspitte vond daarin kennelijk geen enkele aanwijzing dat de Jacobus hieronder de zoon van ene Stephanus zou zijn; wel de schoonzoon van een Stephanus.
Opvallend is ook dat er bij de peters en meters van Jacobus' kinderen geen enkele Van Quaelle (of daarop lijkende naamvariant) voorkomt. Jacobus woonde dus mogelijk ver weg van zijn oorspronkelijke thuis.
.
Kind:
1. Jacobus (Jacob) van Quallie (x), geb. ca. 1638 (zie XI.1).

XI.1    Jacobus (Jacob) van Quallie (x), bakker, geb. ca. 1638, overl. Sint-Niklaas 1695-12-04, zn. van Stephanus van Qualiën (zie X.1).
Tr. kerk Sint-Niklaas 1663-11-25 (get.: Jacobus van Landeghem en Joannes Lauwens) Maria (Marie) Roose (x, + Roos), geb. Sint-Niklaas 1642-12-06, op St.-Niklaasdag, ged. Sint-Niklaas 1642-12-08 (get.: Martinus de Scheppers & Maria de Stieu), overl. ald. 1707-06-18, dr. van Stephanus Roose en Pierynne de Scheppere.
Uit dit huwelijk:
1. Stephanus Verquallen, geb. Sint-Niklaas 1664-10-10, ged. ald. 1664-10-10 (get.: Stephanus Roose en Elisabetha Baerts voor Catharina Vercruycen).
Tr. kerk ald. 1689-06-26 (get.: Jacobus van Quaelle & Joannes van Quaelle) Joanna Vereecken, geb. ... ca. 1664.
2. Elisabetha Serquatie, geb. Sint-Niklaas 1665-10-29, ged. ald. 1665-10-31 (get.: Joannes Roos & Elisabetha Baerts), overl. ald. 1665-11-09.
3. Joannes Vercaille (van Quaelle), geb. Sint-Niklaas 1666-09-18 (zie XII.4).
4. Maria van Qualie, geb. Sint-Niklaas 1668-03-08, ged. ald. 1668-03-09 (get.: Joannes Roos en Catharina de Mare voor Cornelia Horenbeke), overl. Sint Niklaas 1671-09-07.
5. Judocus Vercaillen, geb. Sint-Niklaas 1669-06-26, ged. ald. 1669-06-27 (get.: Judocus Roose & Catharina Roose), overl. ald. 1671-09-09, twee dagen na zijn zusje Maria.
6. Petronella Isabella Vercaeysien (+ Vancaillie), geb. Sint-Niklaas 1670-11-09, ged. ald. 1670-11-10 (get.: Judocus Roos & Petronella de Scheppere), overl. ald. 1671-04-05.
7. Franciscus van Quaillie (xx van Quaelle), geb. Sint-Niklaas 1672-02-07 (zie XII.9).
8. Jacobus Verqualie, geb. Sint-Niklaas 1674-06-19 (zie XII.12).
9. Maria Theresia (Thérèse) van Qualie, geb. Sint-Niklaas 1677-02-16, ged. ald. 1677-02-17 (get.: Joannes de Maels & Petronella Scheppers), overl. na 1687.
10. Joanna van Qualie (x, + Vanquaille), geb. ... ca. 1679, ged., niet in Sint-Niklaas aangetroffen, overl. Sint-Niklaas 1720-05-06.
Tr. kerk ald. 1711-05-02 (get.: Joannes Baptista de Braekeleir en Franciscus de Braekeleir) Joannes Baptistus Brackelaer (x Brackelaer, + Debraeckelier), geb. Sint-Niklaas 1687-07-04, ged. ald. 1787-07-05 (get.: Egidius Janssens & Joanna van Eygem), overl. ald. 1731-02-04, zn. van Joannes Baptista de Braeckeleer, deurwaarder, en Catharina van Eyghen.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Teresia de Brackeler, geb./ged. Sint-Niklaas 1713-10-21/22 (ss.: Joannes Baptista de Braeckeler & Theresia van Quallie), overl. ald. 1713-11-09;
2. Joanna Catharina de Braeckeleer, geb./ged. Sint-Niklaas 1715-01-24/24 (ss.: Joannes van Quallie & Paschasia Goddaert);
3. Joannes Jacobus de Braeckeleer, geb./ged. Sint-Niklaas 1717-06-22/23 (ss.: Jacobus Franciscus van der Speyen & Isabella de Braeckeleer).

Joannes Brackelaer tr. (2) kerk Sint-Niklaas 1720-12-15 (get. Joannes Baptista Braekelaer en Joannes Baptista Bauwens) Barbara Schaverbeke, geb./ged. ald. 1691-06-17/18 (ss.: Joannes van Emst en Barbara Vermeulen voor Jacoba Verlee), overl. ald. 1761-06-25, dr. van Gulielmus van Schaverbeeck & Amelberga Verlee.
11. Elisabetha Vercaelie, geb. Sint-Niklaas 1680-12-11, ged. ald. 1680-12-12 (get.: Joannes de Mals & Joanna Roose).
12. Theresia van Qualie (x), geb. Sin-Niklaas [?] ca. 1682, 'waarschijnlijk' dr. van Jacobus van Quallie & Maria Roose, ged., niet in PR Sint-Niklaas aangetroffen.
Tr. kerk Sint-Niklaas 1721-08-05 (get.: Franciscus van Goethem en Jacobus Corijn) Egidius Henderickx, geb. ... ca. 1690.
Uit dit huwelijk (waarschijnlijk):
1. naamloos Heyndrickx, geb./begr. Sint-Niklaas 1722-01-29 ('fs. Aegidius').
13. Judocus Vercalie, geb. Sint-Niklaas 1683-05-23 (zie XII.20).

XII.4    Joannes Vercaille (van Quaelle), winkelier in lijnwaad, geb. Sint-Niklaas 1666-09-18, ged. ald. 1666-09-19 (get.: Stephanus Roos voor Joannes Coen & Petronella de Schepper), overl. ald. 1749-07-21, zn. van Jacobus (Jacob) van Quallie (x) (zie XI.1) en Maria (Marie) Roose (x, + Roos).
Tr. kerk voor 1704 Anna Maria Catherina Motar (+ Motaer), geb. Gembloers (Brabant, tegen de grens van het toenmalige graafschap Namen) ca. 1678, overl. Sint-Niklaas 1745-06-27.

Dit gezin, waarvan de vader winkelier is in lijnwaad, staat mede aan de basis van een productiebedrijf voor textiel in Sint-Niklaas. Schoonzoons Joos Lijssens en Joannes Talboom worden vennoten van zo'n textielbedrijf.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1704-05-05, ged. ald. 1704-05-06 (get.: Stephanus van Quallie & Joanna van Quallie), overl. ald. 1756-10-04.
Ongehuwd.
2. Elisabetha van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1705-11-26, ged. ald. 1705-11-27 (get.: Franciscus van Quaelle & Elisabetha van de Vijver), overl. ald. 1705-12-01.
3. Anna Maria van Qualli, geb. Sint-Niklaas 1707-05-14, ged. ald. 1707-05-15 (get.: Judocus van Qualli & Maria Roos).
4. Maria Teresia (Marie-Thérèse) van Quali, geb. Sint-Niklaas 1710-02-14, ged. ald. 1710-02-15 (get.: Jacobus van Quali & Maria Teresia van Quali), overl. ald. 1790-12-20.
5. Anna Catharina van Quallie (x van Quallie, + Vanquaille), geb. Sint-Niklaas 1712-09-21, ged. ald. 1712-09-22 (get.: Jacobus van Quallie & Anna Theresia Martens), overl. ald. 1760-09-04.
Tr. kerk ald. 1739-05-18 (get.: Joacobus van Spitael & Petrus Lyssens) Judocus (Joos) Leyssens, textielfabrikant (vennoot van Joannes Talboom), geb. Sint-Niklaas 1713-12-09, ged. ald. 1713-12-10 (get.: Judocus Brekelinck [?] & Laurentia van Putte), overl. ald. 1770-12-17, zn. van Cornelius Leysens en Anna Theresia Stuckelinck.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Ferdinandus Lyssens, geb./ged. Sint-Niklaas 1742-05-19/20 [PR] (ss.: Joannes van Quaelle & Anna Theresia Stukkelinck), overl. ald. 1742-06-07 [PR];
2. Maria Petronilla Lyssens, geb./ged. Sint-Niklaas 1743-09-11/11 [PR] (ss.: Petrus Lyssens & Anna Maria Matter), overl. ald. 1809-04-04, tr.k. ald. 1759-12-04 Gillis Joseph Janssens, textielfabrikant, ged. Sint-Niklaas ald. 1737-07-16 (get.: Gillis Wullaertci & grootmoeder Jossine de Suttere), overl. ald. 1804-08-09, zn. van Petrus Janssens, handelaar & Anna Catharina Andries;
3. Joanna Jacoba Lyssens, geb./ged. Sint-Niklaas 1745-05-04/04 [PR] (ss.: Jacobus van Quallie & Joanna Catharina Stickelinckx), overl. ald. 1745-07-04 [PR].
6. Joanna Maria Catherina van Quali (+ van Quaelle), geb. Sint-Niklaas 1715-03-25, ged. ald. 1715-03-26 (get.: Joannes de Brakeleer & Joanna Maria la Thui), overl. ald. 1791-02-05.
Tr. kerk ald. 1746-06-25 (get.: Augustinus Bauwens & Jacobus van Spitael) Joannes Talboom, textielfabrikant (vennoot van Judocus Lijssens), geb. Sint-Niklaas 1717-10-26, ged. ald. 1717-10-26 (get.: Egidius Talboom & Maria Godderickx), overl. ald. 1791-mm-dd, zn. van Jacobus Talboom en Anna Catharina Meirvenne.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Antonius Talboom, geb./ged. Sint-Niklaas 1748-01-15/15 (ss.: Joannes van Quaillie & Anna Catharina van Meirvenne), overl. ald. 1760-12-27;
2. Theresia Coleta Talboom, geb./ged. Sint-Niklaas 1749-04-04/04 (ss.: Jacobus van Quaelle & Judoca Theresia Talboom), tr. ald. 1779-02-03 (get.: Godefridus Josephus Hultu uit Rebecq en Joannes Talboom uit Sint-Niklaas) Livinus Carolus Rens, geb. Geraardsbergen ca. 1749;
3. Josephus Augustinus Talboom, geb./ged. Sint-Niklaas 1750-08-20/21 (ss.: Joseph van Meirvenne en Anna Maria van Quallie), overl. Temse 1831-09-12, tr. Sint-Niklaas 1787-05-23 (get.: G.J. Janssens en P.J. de Smedt) Maria Egidia de Smet, geb./ged. Sint-Niklaas 1768-04-30/30 (ss.: Egidius Franciscus de Grave & Maria Judoca Veydt), overl. Temse 1768-06-28, dr. van Petrus Franciscus de Smet & Anna Carolina de Grave;
4. Petrus Franciscus Talboom (gemellus), geb./ged. Sint-Niklaas 1753-03-03/03 (ss.: Petrus Anthonius Bauwens & Anna Coleta van Quaelle), overl. ald. 1759-01-08;
5. Bavo Emanuel Talboom (gemellus), soldaat, geb./ged. 1753-03-03/03 (ss.: Judocus Lyssens & Maria Theresia van Quaelle), overl. Luxemburg 1778-03-16;
6. Catharina Columba Talboom, geb./ged. Sint-Niklaas 1755-02-17/17 (ss.: Joannes Franciscus van Quaelle & Anna Catharina van Quaelle), overl. ald. 1759-01-07;
7. Modestus Talboom, geb./ged. Sint-Niklaas 1756-05-15/15 (ss.: Joannes Petrus van Dooren & Isabella Clara van Quaelle), overl. ald. 1758-05-26.
7. Anna Coleta van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1724-09-25, ged. ald. 1724-09-25 (get.: Andreas van Mossevelde & Anna Catharina Coppens).

XII.9    Franciscus van Quaillie (xx van Quaelle), winkelier in lijnwaad, geb. Sint-Niklaas 1672-02-07, ged. ald. 1672-02-09 (get.: Franciscus Robbens & Maria Wauters), overl. ald. 1733-04-16, z. vernoeming van echtgenote of weduwe, zn. van Jacobus (Jacob) van Quallie (x) (zie XI.1) en Maria (Marie) Roose (x, + Roos).
Tr. kerk (1) Sint-Niklaas 1702-01-26 (get.: Joannes Bauwens en Joannes van Qualie) Anna Theresia Mertens (x, + Martens, Merte), geb. ca. 1580, dr. van Joos Mertens, overl. Sint-Niklaas 1718-12-17.
Tr. kerk (2) ald. 1719-06-11 (get.: Joannes van Quaelle en Stephanus van Quaelle) Maria Isabella Fortunata (Isabelle) Raymond, geb. Andenne (graafschap Namen) ca. 1699, dr. van Anthony Raymond, overl. Sint-Niklaas 1740-10-10.
Tr.k.(2) Sint-Niklaas 1734-10-17 (get.: Jacobus van Spitael en Joannes Baprista Brijs) Petrus Augustinus Brijs, geb. Temse 1713-01-22, overl. Sint-Pauwels 1781-11-20, zn. van Joannes Brijs.
Uit het eerste huwelijk:
1. Franciscus van Quaelie (x van Quealle), geb. Sint-Niklaas 1703-01-25 (zie XIII.10).
2. Nicolaus van Quallie (k), geb. 1703-1704 (zie XIII.12).
3. Anna Maria van Qualie, geb. Sint-Niklaas 1705-03-22, ged. ald. 1705-03-22 (get.: Jacobus van Qualie & Anna Maria Metter).
4. Elisabetha Qualli, geb. Sint-Niklaas 1707-07-31, ged. ald. 1707-08-01 (get.: Nicolaus Pouret & Elisabetha van de Vijver), overl. ald. 1709-08-19.
5. Nicolaus van Quaellie, geb. Sint-Niklaas 1710-01-11, ged. ald. 1710-01-11 (get.: Nicolaus Peirret & Elisabet van de Vijver).
6. Judocus van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1713-01-09, ged. ald. 1713-01-09 (get.: Judocus van Quaelle & Jacoba de Jonghe), overl. ald. 1732-06-25.
7. Joanna Francisca van Quali, geb. Sint-Niklaas 1715-12-15, ged. ald. 1715-12-15 (get.: Stephanus van Quali & Barbara Libot), overl. ald. 1716-10-26.
8. Petrus Joannes van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1717-12-04, ged. ald. 1717-12-07 (get.: Petrus van Remortere & Anna Maria de Latrui), overl. ald. 1719-07-12.
Uit het tweede huwelijk:
9. Petrus Joannes van Quaellie, geb. Sint-Niklaas 1720-03-07, ged. ald. 1720-03-07 (get.: Nicolaus van Quallie voor Joannes Jamincomonici en Joanna Maria Lateur voor Catharina de Ronet).
10. Jacobus Ferdinandus (Jacques) van Quallie (x Vanquaille), geb. Sint-Niklaas 1721-10-14 (zie XIII.21).
11. Isabella Cecilia van Qualle, geb. Sint-Niklaas 1723-04-17, ged. ald. 1723-04-17 (get.: Joannes Franciscus van Qualle & Cecilia Hernesta de Ronet).
12. Maria Theresia Francisca van Quaellie, geb. Sint-Niklaas 1725-03-20, ged. ald. 1725-03-20 (get.: Franciscus van Quaellie & Anna Maria van Quaellie).
13. Anna Clara van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1726-12-17, ged. ald. 1726-12-17 (get.: Judocus van Quallie & Anna Maria van Quallie), overl. ald. 1731-07-03.
14. Barbarina (Barbara) van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1729-07-30, ged. ald. 1729-07-30 (get.: Franciscus van Quallie & Isabella van Quallie), overl. ald. 1729-09-11.
15. Augustinus van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1730-07-15, ged. ald. 1730-07-16 (get.: Franciscus van Quallie & Anna Maria van Quallie), overl. ald. 1730-08-20.
16. Barbara van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1731-06-30, ged. ald. 1731-06-30 (get.: Franciscus van Quallie & Anna Maria van Quallie), overl. ald. 1772, begr. ald. 1772-09-27.
Tr. kerk ald. 1757-12-15 (get.: Jacubus van Spitael en Petrus Lyssens) Joannes Lyssens, geb. Sint-Niklaas 1727-10-16, ged. ald. 1727-10-16 (get.: Joannes de Graeve & Maria Anna Robbijn), overl. ald. 1786-01-01, begr. ald. 1786-01-02, zn. van Cornelius Leysens en Anna Theresia Stuckelinck.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
17. Angelina van Quaellie, geb. Sint-Niklaas 1732-08-10, ged. ald. 1732-08-11 (get.: Petrus van Quallie & Isabella van Quallie), overl. ald. 1732-09-17.

XIII.10    Franciscus van Quaelie (x van Quealle), geb. Sint-Niklaas 1703-01-25, ged. ald. 1703-01-26 (get.: Franciscus Mertens & Maria Roos), overl. ald. 1759, korte tijd voor zijn weduwe Isabella, zn. van Franciscus van Quaillie (xx van Quaelle) (zie XII.9) en Anna Theresia Mertens (x, + Martens, Merte).
Tr. kerk Sint-Niklaas 1731-11-29 (get.: Stephanus van Quaelle en Jacobus van Spitael) Isabella Vereecken, geb. Sint-Niklaas 1707-09-07, ged. ald. 1707-09-07 (get.: Laurentius van de Vijver & Elisabeta Suy), overl. ald. 1759-04-07, dr. van Oliverius Vereecken, beenhouwer, en Amelberga van de Vijvere.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus van Quallie (+ Qualle), geb. Sint-Niklaas 1732-09-26, ged. ald. 1732-09-27 (get.: Joannes van Quallie & Amelberga van de Vijver), overl. ald. 1783-06-15.
Tr. kerk ald. 1769-07-06 (get.: Petrus Soetens & Nicolaus Resme) Anna Maria de Vriese, geb. ... ca. 1744, overl. na 1783.
uit Sint-Niklaas.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Anna Clara van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1733-09-21, ged. ald. 1733-09-22 (get.: Oliverius Vereecken & Anna Maria Mostar).
3. Joanna Jacoba van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1735-12-20, ged. ald. 1735-12-20 (get.: Jacobus van Quaille & Joanna Vereecken), overl. ald. 1736-07-14.
4. Anna Clara van Quaillie (x), geb. ... ca. 1738, waarschijnlijk dr. van Franciscus van Quaelie & Isabella Vereecken.
uit Sint-Niklaas.
Tr. kerk Sint-Niklaas 1771-05-23 (get.: Nicolaus de Resme en Marcellus van Stephoudt) Josephus van Stephoudt, geb. ... ca. 1734.
uit Helmond (Noord-Brabant).

Josephus van Stephoudt had bij zijn huwelijk al een zoon bij een niet gekende vrouw.

Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XIII.12    Nicolaus van Quallie (k), geb. 1703-1704, waarschijnlijk een zn. van Franciscus van Quaillie en Anna Theresia Mertens, ged., niet in Sint-Niklaas aangetroffen, zn. van Franciscus van Quaillie (xx van Quaelle) (zie XII.9) en Anna Theresia Mertens (x, + Martens, Merte).
Tr. kerk ... voor 1732 Anna Maria Muys, geb. Temse 1707-01-10.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Judocus van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1731-12-27, ged. ald. 1731-12-28 (get.: Judocus van Quallie & Anna Durinck).

XIII.21    Jacobus Ferdinandus (Jacques) van Quallie (x Vanquaille), lakensnijder, geb. Sint-Niklaas 1721-10-14, ged. ald. 1721-10-15 (get.: Jacobus van Quallie & Margarita Hernesta Raimond), overl. Lezennes 1788-04-06, begr. ald. 1788-04-07, zn. van Franciscus van Quaillie (xx van Quaelle) (zie XII.9) en Maria Isabella Fortunata (Isabelle) Raymond.
Tr. Lezennes (nabij Rijsel) 1743-02-05 Romula (Romulde) Wardavoir, geb. Lezennes 1716-07-23, ged. ald. 1716-08-10, overl. ald. 1799-01-01, dr. van Jacobus Wardavoir en Maria Catharina Daudenarde.
Vestigingsplaats: Het gezin vestigde zich in 'Le Zenne' dat toen nog bij de Oostenrijkse Nederlanden hoorde. Een vooruitgeschoven handelspost van de Wase textielfabrikanten in de nabijheid van de metropool Rijsel?

[ Geschiedenis ]
Bij de Vrede van Utrecht (1713) werd 'de schreve' tussen de Oostenrijkse Nederlanden en Frankrijk verlegd. Het Rijselse ging definitief terug naar Frankrijk en het Doornikse kwam weer onder Oostenrijks bestuur. Le Zenne, dat -evenals enkele andere plaatsjes in het Rijselse- afhing van het bisdom Doornik, bleef daarmee een Zuid-Nederlandse (Oostenrijkse) enclave op Frans grondgebied. De Verenigde Provinciën die bij de Vrede van Utrecht officieel afzagen van hun aanspraken op de Zuidelijke Nederlanden, mochten er wel enkele garnizoenen bemannen (de zgn. barrièresteden) om vooral het Vlaamse gebied in bescherming te nemen tegen een onverzadigbaar lijkende Franse landhonger.
Pas bij een in 1769 gesloten verdrag (Limetes) werd Le Zenne definitief bij Frankrijk gevoegd. Bij dat verdrag werd ook de Leie deels tot 'natuurlijke' staatsgrens verheven waardoor de Vlaamse steden Komen en Wervik jammerlijk in tweeën werden gedeeld. Op de westelijke oever mocht men Vlaams blijven spreken, op de oostelijke werd al snel Frans de voertaal...

[ Franstalige voornamen ]
Het nakomelingschap van Jacob & Romulde werd in Lezennes opgespoord door de Fransman Laurent Balloy. Zelfs de namen die hij overnam uit parochieregisters zijn in het Frans, maar uit documenten blijkt dat doopaktes in Lezennes (ook voor de revolutie al) soms in het Frans werden opgesteld.
.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Vanquaille, geb. ca. 1743, overl. voor 1748.
2. Joannes Franciscus (Jean) van Qualllie (x Vanquaille), geb. Sint-Niklaas 1744-01-20 (zie XIV.9).
3. Franciscus Josephus Vancaille, geb. Lezennes (zie XIV.12).
4. Maria Josepha Vanquaille, geb. ca. 1750, overl. Lezennes 1750-02-19.
5. Louis François Joseph Vanquaille, geb. Lezennes (zie XIV.15).

XIV.9    Joannes Franciscus (Jean) van Qualllie (x Vanquaille), geb. Sint-Niklaas 1744-01-20, vlgs. huw.-akte «agee de trente ans natif de la paroisse de st nicolas pais de Waes», ged. Sint-Niklaas 1744-01-21 (get.: Franciscus van Quallie & Maria Theresia van Quallie), overl. Lezennes (FR-Vlaanderen) 1813-05-18, zn. van Jacobus Ferdinandus (Jacques) van Quallie (x Vanquaille) (zie XIII.21) en Romula (Romulde) Wardavoir.
Tr. kerk (1) Lezennes 1774-05-17 (get.: Louis Beghin, Robert Deflandre en Theodore Deflandre, neven, en Nicolas Dupont, vriend) Maria Clara Debachy, geb. Lezennes 1725-08-12, overl. ald. 1800-01-24, dr. van Pierre Debachy en Marie Barbe Lepair. Wed. van Jacques Modeste Fremaux, wed. van Philippe Joseph Duquesne.
Uit dit eerste huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) ca. 1801 Jeanne Catherine Joseph Dujardin, overl. Seclin (FR-Vlaanderen) 1823-03-10, dr. van Pierre Ignace Dujardin en Rosalie Cornillot.
Uit het tweede huwelijk:
1. Charles Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1802-01-05, of de 6e [?].
Tr. Camphin-en-Carembault 1823-11-04 Victoire Joseph Pouille, geb. Camphin-en-Carembault (FR-Vlaanderen) 1798-11-11, dr. van Pierre Augustin Pouille, dagloner, en Marie Joseph Philippot.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Lievin Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1803-12-24.
3. Barthelemie Joseph Vancaille, geb. Lezennes 1807-08-31.

XIV.12    Franciscus Josephus Vancaille, kleermaker (1781,'83), geb. Lezennes, ged. ald. 1748-02-11 (get.: Philippus & Maria Joanna Defour), overl. ald. 1805-12-07, zn. van Jacobus Ferdinandus (Jacques) van Quallie (x Vanquaille) (zie XIII.21) en Romula (Romulde) Wardavoir.
Tr. kerk Lezennes 1778-04-28 Henriette Joseph Depienne (Delpienne), dagloonster, kleermaakster (1783), geb. Fretin (FR-Vlaanderen) 1746, dr. van Jean Baptiste Depienne & Marie Anne Duhain, overl. Lezennes 1817-04-18.
Uit dit huwelijk:
1. Isabelle Cecile Vancaille, geb. Lezennes 1778-10-06, gemella, overl. Lezennes 1778-10-06, begr. ald. 1778-10-07.
2. Louis Vancaille, geb. Lezennes 1778-10-06, gemellus, overl. Lezennes 1778-10-07, begr. ald. 1778-10-07.
3. Rosalie Vancaille, geb. Lezennes 1779-08-30.
Tr. Lezennes [?] ca. 1798 Jean Louis Deflandre, timmerman, geb. Lezennes 1778-12-21, zn. van Pierre Fleurice Deflandre & Marie Alexandrine Joseph Debachy, overl. Lezennes 1810-06-22.
Uit dit huwelijk:
1. Josephine Deflandre, geb. Lezennes 1798-11-28, overl. ald. 1798-12-05;
2. Rosalie Joseph Deflandre, geb. Lezennes 1799-11-17, overl. ald. 1799-11-26.
4. Louis Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1781-04-15, ged. ald. 1781-04-15 (get.: Charles Francois Pecqueur & Marie Francoise Brasseur), overl. ald. 1785-06-19 (aang.: Francois Vanquaille (vader) en Mariolin Courier), begr. ald. 1785-06-20, als 'Louis Francois'.
5. Aimée Adelaijde Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1783-05-20, ged. ald. 1783-05-20 (get.: Denis Francois Joseph Delemasure & Marie Joseph Ferlin), overl. ald. 1785-05-23, begr. ald. 1785-05-24.
6. Aimé Adelaide Vanquaille, geb. Lezennes 1785-06-06, ged. ald. 1785-06-06 (get.: Benjamain Jospeti Borghenn & Scolastique Joseph Defaux).
Tr. ald. 1813-11-17 Jacques Michel Dinois, geb. Rumignies (FR-Vlaanderen) 1777, zn. van Michel Dinois en Marie Angelique Batteau.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Louis Ferdinand Vanquaille, geb. Lezennes 1787-10-04 (zie XV.13).
8. Catherine Hyacinte Vanquaille, naaister, geb. Lezennes 1789-09-20.
Tr. ald. 1813-01-25 Augustin Cesar Delcour (x Delcourt), verver, geb. Lezennes 1787-04-08, zn. van Augustinus Josephus Delecour & Catherine Deschamps.
Uit dit huwelijk:
1. Elise Rosalie Delecour, geb. Lezennes 1813-11-04;
2. Cesar Joseph Delcour (gemellus), geb. Lezennes 1816-04-16, overl. ald. 1816-04-22;
3. Leocadie Delcour (gemella), geb. Lezennes 1816-04-16, overl. ald. 1816-04-20;
4. Augustin Cesar Joseph Delcour, geb. Lezennes 1817-07-21, overl. ald. 1838-10-16;
5. Catherine Joseph Delcour, geb. Lezennes 1820-04-20;
6. Zelie Joseph Delcour, geb. Lezennes 1822-07-06;
7. Flore Joseph Delcour, geb. Lezennes 1824-08-07, overl. ald. 1830-05-12;
8. Rosalie Joseph Delcour, geb. Lezennes 1827-05-18.

XV.13    Louis Ferdinand Vanquaille, kleermaker, geb. Lezennes 1787-10-04, zn. van Franciscus Josephus Vancaille (zie XIV.12) en Henriette Joseph Depienne (Delpienne), dagloonster, kleermaakster (1783).
Tr. Lezennes 1809-08-16 Floribonde Joseph Fremaux, geb. Lezennes 1786-12-27, dr. van Jean Baptiste Modeste Fremaux & Angelique Joseph Defaux.
Uit dit huwelijk:
1. Richard Vanquaille, geb. Lezennes 1812-04-03.
2. Adelaide Vanquaille, geb. Lezennes 1813-08-06.
Tr. ald. 1835-06-30 Michel Joseph Potier, geb. Annappes (FR-Vlaanderen) 1805-04-08, zn. van Pierre Pottier & Angelique Lebrun.
Uit dit huwelijk:
1. Henri Potier, geb. Annappes 1836-01-16, tr. Camphin-en-Pevele 1867-09-09 Augustine Provincial, geb. ald. 1845-01-02, dr. van François Provincial & Catherine Seghers;
2. Julie Adele Pottier, geb. Lezennes 1838-10-20.
3. François Vanquaille, geb. Lezennes 1815-01-12, overl. ald. 1815-01-14.
4. Constant François Vanquaille, geb. Lezennes 1816-05-14, overl. ald. 1821-02-18.
5. Cesar Valentin Vanquaille, geb. Lezennes 1819-02-13, overl. ald. 1830-02-17.
6. Rosalie Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1820-12-31.
7. Dominique François Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1822-08-11.
8. Anne Marie Vanquaille, geb. Lezennes 1824-07-03.
9. Henriette Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1826-04-07.
10. Louis Ferdinand Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1827-12-29.
11. Eugenie Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1830-12-28.
12. Adel Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1833-10-20.
13. Constant François Vanquaille, geb. Lezennes 1811-01-dd, overl. ald. 1813-09-13.

XIV.15    Louis François Joseph Vanquaille, kleermaker (1782), geb. Lezennes, ged. ald. 1752-06-20 (get.: Urbanus Wardavoir & Maria Magdalena de Neuville), overl. ald. 1805-07-23, zn. van Jacobus Ferdinandus (Jacques) van Quallie (x Vanquaille) (zie XIII.21) en Romula (Romulde) Wardavoir.
Tr. kerk Lezennes 1778-01-13 Angelique Joseph Thibaut, geb. Lezennes 1754-08-06, dr. van Philippus Josephus Thiebaut & Carolina Maria Duquesne.
Uit dit huwelijk:
1. Lievin Vandcaille, geb. Lezennes 1778-06-15.
2. Marie Joseph Vanquail, geb. Lezennes 1779-08-15, overl. ald. 1844-01-03.
Tr. ald. 1807-04-27 Charles Louis Joseph Fayen, katoenspinner, geb. Lezennes 1778-11-27, zn. van Louis Joseph Fayen & Marie Michelle Delmar, overl. Lezennes 1842-02-18.
Uit dit huwelijk:
1. Catherine Josephine Fayens, geb. Lezennes 1806-07-01, overl. ald. 1810-07-03;
2. Antoine Joseph Fayens, geb. Lezennes 1807-11-05, overl. ald. 1808-07-16;
3. Appoline Fayens, geb. Lezennes 1809-02-05;
4. Xavier Joseph Fayens, geb. 1811;
5. Dominique Joseph Fayens, dagloner, geb. 1811;
6. Adelayde Fayens, geb. Lezennes 1816-06-28, tr. ald. 1850-04-22 Alexandre Montalam;
7. Louis Fayens, geb. Lezennes 1819-11-12
8. Marie Joseph Fayens, geb. Lezennes 1822-01-06
9. Henri Joseph Fayens, geb. Lezennes 1824-09-14.
3. Rosalie Vanquail, geb. Lezennes 1781-01-11, overl. ald. 1801-04-06.
4. Louis Ferdinand Vanquaille, geb. Lezennes 1782-11-02 (zie XV.21).
5. naamloos Vanquaille, geb. Lezennes 1784-10-06, levenloos.
6. Euphroisine Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1785-10-13.
Tr. ald. 1808-06-20 Henri Joseph Delrue, geb. Lezennes 1782-02-22, zn. van Jean Baptiste Delrue & Marie Catherine Pollet.
Uit dit huwelijk:
1. Louis Delerue, geb. 1807-01-30;
2. Jean Baptiste Joseph Delrue, geb. Lezennes 1809-01-05, overl. ald. 1837-02-24;
3. Henri Joseph Delrue, geb. Lezennes 1811-03-10, overl. ald. 1832-02-11;
4. Lucil Joseph Delrue, geb. Lezennes 1812-11-12, overl ald. 1841-12-12, tr. ald. 1836-10-17 Jean Louis Deflandre, kuiper, geb. ald. 1810-10-01;
5. Jean Francois Joseph Delrue, geb. Lezennes 1815-03-24, overl. ald. 23.03.1841;
6. Edouard Joseph Delrue, geb. Lezennes 1817-11-05, overl. ald. 1820-11-12;
7. Edouard Joseph Delrue, leerbewerker, geb. Lezennes 1822-02-25, tr. Julie Caffiaux, geb. ald. 1820-10-05.
7. Angelique Vanquaille, geb. Lezennes 1788-10-16, overl. ald. 1800-09-15.
8. Josephine Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1790-09-15, overl. ald. 1801-06-10.
9. François Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1792-12-23, overl. ald. 1799-04-17.
10. Catherine Vancaille, geb. Lezennes 1795-09-20, overl. ald. 1806-06-18.
11. Roseline Vanquaille, geb. Lezennes 1798-12-08, overl. ald. 1802-05-10.

XV.21    Louis Ferdinand Vanquaille, leerlooier, geb. Lezennes 1782-11-02, ged. ald. 1782-11-03 (get.: Jaques Joseph Debachij & Genevieve Francoise Dupont), zn. van Louis François Joseph Vanquaille (zie XIV.15) en Angelique Joseph Thibaut.
Tr. (1) Lezennes 1809-05-22 Rosalie Amelie Dhennin, dagloonster, geb. Lezennes 1786-02-12, dr. van Guillaume Dhennin & Amelie Delmar, overl. Lezennes 1817-12-25.
Tr. (2) ald. 1820-12-16 Sophie Warvanne (Warvennes), geb. Fives (FR-Vlaanderen) 1795, dr. van Petrus Josephus Varvenne (Warvanne) & Constance Debachy.
Uit het eerste huwelijk:
1. Alexandre Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1807-06-15, overl. ald. 1816-05-24.
2. Louis Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1810-05-27 (zie XVI.16).
3. Henri Vanquaille, geb. Lezennes 1812-01-14, overl. ald. 1842-11-18.
4. Rosalie Amelie Vanquaille, geb. Lezennes 1814-05-31.
Tr. ald. 1840-05-02 Louis Joseph Fauvel, geb. Lezennes 1812-07-30, zn. van Jean Baptiste Joseph Fauvel & Roseline Defaux.
Uit dit huwelijk:
1. Henri Joseph Fauvel, geb. Lezennes 1838-08-30.
5. Alexandre Aime Vanquaille, geb. Lezennes 1816-07-06, overl. ald. 1818-02-05.
Uit het tweede huwelijk:
6. Constance Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1822-04-03.
Tr. ald. 1850-12-02 L. César Delobel, geb. ca. 1820.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
7. Marie Anne Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1824-10-16.
Tr. ald. 1851-08-03 L. Désiré Mullier, geb. Lezennes [?] ca. 1823.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
8. Desire Ferdinand Vanquaille, geb. Lezennes 1827-03-11, overl. ald. 1832-06-21.

XVI.16    Louis Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1810-05-27, overl. ald. 1840-08-09, zn. van Louis Ferdinand Vanquaille (zie XV.21) en Rosalie Amelie Dhennin, dagloonster.
Tr. Lezennes 1840-01-20 Aimee Zeline Fayens, geb. Lezennes 1808-06-04, dr. van Jean Louis Fayens & Henriette Catherine Joseph Beghin.
Uit dit huwelijk:
1. Desire Louis Vanquaille, geb. Lezennes 1837-09-25, overl. ald. 1838-06-13.
2. Louis Stanislas Joseph Vanquaille, geb. Lezennes 1841-01-13, overl. ald. 1842-01-26.

XII.12    Jacobus Verqualie, geb. Sint-Niklaas 1674-06-19, ged. ald. 1674-06-19 (get.: Stephanus Roos & Catharina Roos), overl. ald. 1746-12-27, zonder vermelding van echtgenote in de akte, zn. van Jacobus (Jacob) van Quallie (x) (zie XI.1) en Maria (Marie) Roose (x, + Roos).
Tr. kerk Sint-Niklaas 1708-05-05 (get.: Franciscus van Qualie en Nicolaus Maes) Bernardina Maes, geb. Sint-Niklaas 1685-05-19, ged. ald. 1685-05-20 (get.: Aegidius Picqui & Bernardina van Goethem), overl. ald. 1731-05-13, dr. van Jacobus Maes en Anna de Potter.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1709-02-17, ged. ald. 1709-02-18 (get.: Stephanus van Quallie & Anna de Pottere).
2. Jacobus van Quaelle, geb. ca. 1710, ged., niet in Sint-Niklaas aangetroffen, overl. Sint-Niklaas 1729-12-03, 'fs. Jacobus'.
3. Franciscus van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1712-01-24, ged. ald. 1712-01-24 (get.: Franciscus van Quallie & Anna Maria Mottar).
4. Anna Maria (Annemarie) van Qualie (x, xx van Quaillie), geb. ... ca. 1714, waarschijnlijk een dochter van Jacobus Verqualie & Bernardina Maes, ged., niet in Sint-Niklaas aangetroffen, overl. Sint-Niklaas 1784-09-30, 'fa. Jacobus', waarbij haar weduwnaar Jacobus Gyselinck wordt genoemd.
uit Sint-Niklaas.
Tr. kerk (1) Sint-Niklaas 1752-03-23 (get.: Nicolaus Resme en Jacobus Spitael) Petrus Franciscus de Meulenaer, geb. Sint-Niklaas 1691-06-14, ged. ald. 1691-06-14 (get.: Petrus Smet & Judoca Maes), overl. ald. 1762-04-15.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
Tr. kerk (2) Sint-Niklaas 1765-11-17 (get.: Nicolaus Resme en Joannes Baptista Career) Joannes Ghijselinck (x), geb. ... ca. 1735, overl. na 1784.
uit Huise.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap.
5. Petronella van Quallien, geb. Sint-Niklaas 1714-08-25, ged. ald. 1714-08-26 (get.: Stephanus Roos & Anna Teresia Mertens).
6. Joannes van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1717-05-07, ged. ald. 1717-05-07 (get.: Joannes van Quallie & Joanna Delatui), overl. ald. 1790-04-05.
7. Judocus van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1719-07-18 (zie XIII.39).
8. Maria Theresia van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1722-02-18, ged. ald. 1722-02-19 (get.: Egidius Hendrickx & Anna Maria van Quallie), overl. ald. 1733-04-05.
9. Ferdinandus van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1725-12-30, ged. ald. 1725-12-31 (get.: Franciscus van Quaelle & Anna Maria van Quaelle), waarbij in het register moeder 'van den Brande' heet, overl. Sint-Niklaas 1726-01-05.
10. Ferdinandus van Quaellie, geb. Sint-Niklaas 1727-01-09, ged. ald. 1727-01-09 (get.: Franciscus van Quaellie & Anna Maria van Quaellie), overl. ald. 1927-01-16.
11. Isabella Jacoba van Quaellie, geb. Sint-Niklaas 1728-04-05, ged. ald. 1728-04-05 (get.: Jacobus van Quallie & Anna Maria van Quallie), overl. ald. 1728-04-10.
12. Franciscus van Quaellie, geb. Sint-Niklaas 1731-04-07, ged. ald. 1731-04-08 (get.: Franciscus van Quallie & Catharina van Quallie), overl. ald. 1731-06-21, geregistreerd als 'fs. Petrus'.

XIII.39    Judocus van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1719-07-18, ged. ald. 1919-07-19 (get.: Judocus van Quallie & Maria Isabella Raymont), overl. ald. 1796-01-06, zn. van Jacobus Verqualie (zie XII.12) en Bernardina Maes.
Tr. kerk Sint-Niklaas 1747-09-23 Joanna (of Judoca) Catharina Gooris, geb. Sint-Niklaas 1725-08-28, ged. ald. 1725-08-28 (get.: Andreas Soetens voor Gerardus Gooris en Catharina Toen), overl. ald. 1792-04-12, dr. van Franciscus Gooris en Catharina Heuleu.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1748-08-06, ged. ald. 1748-08-06 (get.: Joannes van Quaelle & Catharina Heuleu), overl. ald. 1753-10-15.
2. Maria Francisca van Qualie, geb. Sint-Niklaas 1750-06-30, ged. ald. 1750-05-30 (get.: Joannes Franciscus Gooris & Anna Maria van Qualie).
Tr. kerk ald. 1787-06-26 (get.: Jacobus Ingels en Maria Coleta van Quaillie, beiden uit Sint-Niklaas) Mattheus Engels, geb. ... ca. 1757.
uit Sint-Niklaas.
Uit dit huwelijk:
1. Carolus Engels, geb./ged. Sint-Niklaas 1789-02-09/10 (ss.: Carolus Engels & Catharina Gooris, beiden uit Sint-Niklaas) [PR];
2. Jacobus Emmanuel Engels, geb./ged. Sint-Niklaas 1791-09-27/27 (ss.: Judocus van Quaelle & Isabella Engels, beiden uit Sint-Niklaas) [PR].
3. Franciscus Emmanuel van Quaelle (x van Quaelie), geb. Sint-Niklaas 1752-10-01 (zie XIV.20).
4. Petrus Ferdinandus van Quallie, geb. Sint-Niklaas 1755-01-28, ged. ald. 1755-01-28 (get.: Petrus Franciscus de Meulenaer & Maria Laurentia Soetens).
5. Maria Coleta van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1757-03-10, ged. ald. 1757-03-11 (get.: Cornelius Albert & Anna Maria van Quaelle).
Tr. kerk ald. 1788-07-07 (get.: Jacobus van Hemelrijck uit Sint-Gillis en Maria van Quallie uit Sint-Niklaas) Petrus Mattheus van Steirteghem, geb. ... ca. 1768, overl. Temse 1797-05-28.
uit Sint-Gillis.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
6. Anna Isabella van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1759-07-26, ged. ald. 1759-07-27 (get.: Petrus Andreas van Landeghem & Maria Isabella de Rudder), overl. ald. 1759-08-01.
7. Augustinus Joannes van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1760-07-10, ged. ald. 1760-07-11 (get.: Augustinus Joannes de Meuleneer & Catharina Coleta Albert).
Tr. ald. 1798-03-06, 16 ventose vi, Anna Maria Aelbrecht, geb. 1762-1777.
8. Petrus Augustinus van Quaelle (x), geb. Sint-Niklaas 1762-10-16 (zie XIV.28).
9. Felix Hubertus van Qualle, geb. Sint-Niklaas 1765-11-20 (zie XIV.30).

XIV.20    Franciscus Emmanuel van Quaelle (x van Quaelie), geb. Sint-Niklaas 1752-10-01, ged. ald. 1752-10-01 (get.: Franciscus Gooris & Petronilla van Quaelle), overl. na 1803, zn. van Judocus van Quallie (zie XIII.39) en Joanna (of Judoca) Catharina Gooris.
Tr. Sint-Niklaas 1799-11-07, 16 brumaire viij, Isabella Reyns (Rens), geb. 1752-1778.
Uit dit huwelijk:
1. Urbain Louis Van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1801-08-13, 25 thermidor ix (zie XV.32).

XV.32    Urbain Louis Van Quaelle, tapijtwever, geb. Sint-Niklaas 1801-08-13 25 thermidor ix, zn. van Franciscus Emmanuel van Quaelle (x van Quaelie) (zie XIV.20) en Isabella Reyns (Rens).
Tr. Utrecht 1835-09-09 (get.: Arnoldus Lambrechts en Maria Adriaens) Maria Sallemans, naaister, geb. 's-Hertogenbosch ca. 1812, dr. van Lambert Sallemans en Maria Blank.
 
[ QUOD DEMONSTRANDUM EST ]
Dit vrij mobiele gezin plaatst ons voor een raadsel.
Philalia & Mathilda zagen het levenslicht resp. in 1849/'50 op het Braziliaanse eiland Santa-Catharina. Ze werden er gedoopt in de O.L.Vrouwekathedraal van Desterro (het huidige Florianópolis) als dochters van Jan Baptist 'Somers' (Belg) en Maria Salmes [=Sallemans] ('Hollandse').
In 1852 vind je in het Rotterdamse bevolkingsregister een Maria Sallemans met dochters Philalia & Mathilda Somers, maar als die twee in resp. 1870/'71 in datzelfde Rotterdam trouwen heten ze allebei (weer) Van Quaelle...

 
Uit dit huwelijk:
1. Stephanus van Quaelle, geb. ... 1832-03-03, overl. 's-Hertogenbosch 1834-05-21..
2. Maria Theresia van Quaelle, geb. ... 1839-06-30, overl. 1840-01-24..
3. Maria Anna van Quaelle, geb. ... ca. 1841, overl. Maastricht 1852-03-04 (get.: Jacobus van der Per en Adriana Petrus Stumpers). Moeder heet in die akte Maria Zaalmans.
4. Theresia van Quaelle, geb. ... 1844-02-29..
5. Philomena van Quaelle, geb. ... voor 1847..
6. Philalia Somers (x van Quaelle), geb. Santa-Catharina (Brazilië, eiland) ca. 1849, ged. Desterro (nu Florianópolis) in de O.L.Vrouwekathedraal.
Tr. Rotterdam 1870-06-15 Johannes Gerardus Schilling, geb. Tiel (Gelderland) ca. 1846, zn. van Johan Heinrich Schilling en Wilhelmina Kroef.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gerardus Schilling, geb. Rotterdam 1870-09-20 [BS #3487];
2. Hendrikus Hubertus Schilling, geb. Rotterdam 1872-06-24 [BS #2724].
7. Mathilda Somers (x van Quaelle), geb. Santa-Catharina (Brazilië, eiland) 1850-05-12, ged. Desterro (nu Florianópolis) 1850-05-18 in de O.L.Vrouwekathedraal.
Tr. Rotterdam 1871-06-07 Jacobus Johannes Griesdoorn, geb. Rotterdam ca. 1850, zn. van Christiaan Griesdoorn en Catharina Johanna Francesca Ering.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Hubertus Griesdoorn, geb. Rotterdam 1868-11-11 [BS #3784], erkend door ouders 1871-06-07, tr. ald. 1904-03-30 Saakje Vollema, geb. Leeuwarden ca. 1876, dr. van Jelle Vollema & Klaaske Johannes Nijhuis;
2. Maria Catharina Francisca Griesdoorn, geb. Rotterdam 1872-03-04 [BS #1042], tr. ald. 1895-03-13 [BS #28] Johannes Hendrikus Oudenhuijsen, geb. ald. ca. 1873, zn. van Gerardus Oudenhuijsen & Anna Maria van der Eerden;
3. Christiaan Griesdoorn, geb. Rotterdam 1873-11-11 [BS #4349], overl. Gouda 1944-04-10, tr. ald. 1908-01-22 Johanna Theodora Maria van Haastere, geb. Rotterdam ca. 1886-04-07, dr. van Cornelis Johannes van Haastere & Hendrika Hoogwerf;
4. Hendrik Griesdoorn, geb. Rotterdam 1875-08-23 [BS #3566], tr. ald. 1899-03-15 Gerdina Oosterwijk, geb. ald. 1876-10-04, overl. ald. 1943-07-04, dr. van Dirk Oosterwijk & Johanna Maria Schippers;
5. Joannes Jacobus Griesdoorn, geb. 187912-05 [BS #5455], overl.als. 1880-02-23 [BS #753];
6. Mathilda Griesdoorn, geb. Rotterdam 1881-04-20 [BS #1918], overl. ald. 1884-03-02 [BS #822];
7. Johannes Hubertus Griesdoorn, geb. Rotterdam 1883-03-27 [BS #1585], tr. ald. 1916-06-28 Anna Cornelia van Kan, geb. ald. ca. 1881, dr. van Hendrikus Theodorus van Kan & Antonia Henrica de Haas;
8. Mathilda Griesdoorn, geb. Rotterdam 1885-01-30 [BS #540], tr. ald. 1912-02-07 Marinus Nicolaas van Oeveren, geb. Beesd ca. 1887, zn. van Benjamin van Oeveren & Willemina de Bruin;
9. Wilhelmus Griesdoorn, geb. Rotterdam 1886-06-07 [BS #24], tr. 1909-09-08 Maria Hoogwerf, geb. Oud Beijerland ca. 1878, dr. van Gerrit Hoogwerf & Maria Polderman;
10. Philia Maria Griesdoorn, geb. Rotterdam 1888-04-01 [BS 1743], tr. (1) ald. 1909-12-01 Henricus Johannes Rotgans, geb. ald. ca. 1885, zn. van Cornelis Henricus Rotgans & Johanna Diederika Fischer; tr. (2) ald. 1917-04-18 Dirk August Paul Fister, geb. 's-Gravenhage ca. 1891, zn. van Christiaan Karl August Fister & Helena Johanna Alberdina Nagel;
11. Catharina Maria Francisca Griesdoorn, geb. Rotterdam 1889-04-01 [BS #1742], tr. ald. 1912-01-24 Leendert Rotgans, geb. Amsterdam ca. 1882, zn. van Cornelis Henricus Rotgans & Johanna Diederika Fischer.
12. Henrietta Maria Christina Griesdoorn, geb. Rotterdam 1890-12-16 [BS #6431], tr. ald. 1919-08-06 Jacob Smits, geb. ald. ca. 1882, zn. van Jacob Smits & Dirkje Cornelia Walraven;
13. Christina Griesdoorn, geb. Rotterdam 1893-07-10 [BS #3987];
14. Ludovicus Griesdoorn, geb. Rotterdam 1894-11-22 [BS #6473].

XIV.28    Petrus Augustinus van Quaelle (x), geb. Sint-Niklaas 1762-10-16, ged. ald. 1762-10-17 (get.: P.A. van Quaelle & Joanna Keppens), zn. van Judocus van Quallie (zie XIII.39) en Joanna (of Judoca) Catharina Gooris.
Tr. kerk Sint-Niklaas 1788-01-29 (get.: Judocus van Quaelle uit Sint-Niklaas en Amelberga Francisca van Boeckxsel uit Temse) Joanna Emerentiana van Boeckxsel (x), geb. ... ca. 1762.
uit Rupelmonde.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Maria van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1788-10-20, ged. ald. 1788-10-21 (get.: Judocus van Quaille uit Sint-Niklaas & Amelberga Francisca van Boecksel uit Temse).
2. Leopoldus Alexander van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1789-09-15, ged. ald. 1789-09-16 (get.: Philippus Alexander van Boeckxel uit Temse & Catarina Gooris uit Sint-Niklaas), overl. na 1841.
Woonplaats: Antwerpen
 
Leopolds naam komt voor in het boek 'Tentoonstelling industriële producten', Brussel 1841: "M. Léopold Alexandre Van Quaelle à Anvers".
3. Henricus Antonius van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1790-11-09, ged. ald. 1790-11-10 (get.: Franciscus Emmanuel van Quaelle uit Sint-Niklaas & Jacoba van Boeckxel uit Rupelmonde).
4. Maria Antonia van Quaelle, geb. Sint-Niklaas [?] ca. 1795.
Tr. ald. ca. 1820 Ignatius Henricus Bufkens, geb. Sint-Niklaas [?] ca. 1795.
Uit dit huwelijk:
1. Eduardus Antonius Bufkens, geb. Sint-Niklaas ca. 1825, tr. Hulst (Zeeuws Vlaanderen) 1856-08-27 Wilhelmina Hendrika Cornelia Koemans, geb. ald. ca. 1834, dr. van Matheus Johannes Koemans & Johanna Bierbroek [BS huw.-akte 1856#18].
5. Benjamin Urbanus Van Quaelle (x, + van Qualle), geb. Sint-Niklaas ca. 1803 (zie XV.39).

XV.39    Benjamin Urbanus Van Quaelle (x, + van Qualle), schoenmaker (1839), geb. Sint-Niklaas ca. 1803, overl. Hulst 1839-11-11, zn. van Petrus Augustinus van Quaelle (x) (zie XIV.28) en Joanna Emerentiana van Boeckxsel (x).
Tr. Hulst (Zeeuws Vlaanderen) 1829-07-08 Angelina Elschot, winkelierster (1886), geb. Hulst (Zeeuws Vlaanderen) ca. 1806, dr. van Philippus Jacobus Elschot & Petronella Vonck, overl. Hulst 1886-12-10.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Franciscus Van Quaelle (+), dagloner, geb. Hulst [?] 1830-1831, overl. Hulst 1905-03-17.
Ongehuwd.
2. Johanna Coleta Van Qualle (+), beroepsloos, geb. Hulst [?] ca. 1840, overl. Hulst 1930-05-27.
Ongehuwd.

XIV.30    Felix Hubertus van Qualle, wever, geb. Sint-Niklaas 1765-11-20, ged. ald. 1765-11-20 (get.: Joannes Franciscus Gillent & Maria Theresia van Qualle), zn. van Judocus van Quallie (zie XIII.39) en Joanna (of Judoca) Catharina Gooris.
Tr. kerk Sint-Niklaas 1792-06-12 (get.: Augustinus van Quaelle uit Sint-Niklaas en Joanna Weemaes uit Temse) Petronilla Weemaes, geb. Temse 1772-04-03.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1793-02-25, ged. ald. 1793-02-25 (get.: Judocus van Quaelle & Barbara Weemaes, beiden uit Sint-Niklaas).
2. Carolus Ludovicus van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1794-12-30, ged. ald. 1794-12-31 (get.: Egidius Weemaes uit Sint-Gillis & Maria Coleta van Quaelle uit Sint-Niklaas), overl. ald. 1795-01-14.
3. Joanna Francisca Van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1796-07-03, ged. ald. 1796-07-04 (get.: Franciscus Emanuel van Quaelle uit Sint-Niklaas & Joanna Petronella Weemaes uit Temse), overl. Gent 1862-01-25.
Tr. kerk (1) Gent 1818-12-02 (St.-Stephanus) Joannes Livinus Franciscus Desmet, geb. ca. 1795.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. (2) Gent [?] na 1820 Felix Daese, geb. ca. 1795.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XII.20    Judocus Vercalie, geb. Sint-Niklaas 1683-05-23, ged. ald. 1683-05-24 (get.: Joannes Verbraken & Joanna Roose), overl. ald. 1729-06-15, 'fs. Jacobus', zn. van Jacobus (Jacob) van Quallie (x) (zie XI.1) en Maria (Marie) Roose (x, + Roos).
Tr. kerk Sint-Niklaas 1722-11-04 (get.: Jacobus van Quaelle en Egidius Hendrickx) Anna Catharina Coppens, geb. Sint-Niklaas 1703-07-29, ged. ald. 1703-07-29 (get.: Joannes van Remootere & Catharina Brack), overl. ald. 1725-09-24, binnen een week na de geboorte van haar tweede zoon, dr. van Joannes Coppens, lakenhandelaar, kleermaker, en Maria Amelberga Remortele.
Uit dit huwelijk:
1. Pastoor Petrus Augustinus van Quallie (van Quaelle), priester, geb. Sint-Niklaas 1723-11-04, ged. ald. 1723-11-05 (get.: Stephanus van Quallie & Anna van Remortere), overl. Rupelmonde 1800-04-08.
Als priester noemde hij zich 'van Quaelle'.
.
[ Loopbaan ]
» 1725-09-24 halfwees;
» 1729-06-15 wees (mogelijk werd hij in een weeshuis opgevoed);
» 1747-12-23 priester gewijd;
» 1748 onderpastoor te Overmere;
» 1757 pastoor te Hamme;
» 1771 pastoor te Rupelmonde.
.
Als pastoor van Rupelmonde weigerde hij onder de sansculotten de eed van trouw aan de Franse republiek af te leggen en moest zich bij de inwoners schuilhouden. Zijn kerk werd geplunderd en gesloten. [Blz. 33 van: Frantz Van Dorpe, 'Studie over de familie Janssens'].
2. Joannes Baptista van Quaelle (+ Vanquolle), geb. Sint-Niklaas 1725-09-18, ged. ald. 1725-09-18 (get.: Joannes van Quaelle & Brigitta Coppens), overl. ald. 1725-12-18, net drie maanden oud.


X.2    MDCiij (Incognitus) van Quailge, geb. 1633, zn. van Stamvader MDC (Incognitus) van Quailge van familietak Waasland (zie IX.12).
Kind:
1. MDCLxvi (Incognitus) van Quailge, geb. 1666 (zie XI.3).

XI.3    MDCLxvi (Incognitus) van Quailge, geb. 1666, zn. van MDCiij (Incognitus) van Quailge (zie X.2).
Kind:
1. MDCC (Incognitus) van Quailge, geb. 1700 (zie XII.22).

XII.22    MDCC (Incognitus) van Quailge, geb. 1700, zn. van MDCLxvi (Incognitus) van Quailge (zie XI.3).
Kind:
1. MDCCxxxiij (Incognitus) van Quaelle, geb. 1733 (zie XIII.48).

XIII.48    MDCCxxxiij (Incognitus) van Quaelle, geb. 1733, zn. van MDCC (Incognitus) van Quailge (zie XII.22).
Kind:
1. MDCCLxvi (Incognitus) van Quaelle, geb. 1766 (zie XIV.32).

XIV.32    MDCCLxvi (Incognitus) van Quaelle, geb. 1766, zn. van MDCCxxxiij (Incognitus) van Quaelle (zie XIII.48).
Kinderen:
1. Constantinus Ludovicus van Quaelle, geb. ... ca. 1792.
Tr. Sint-Niklaas 1839-12-24 Maria Francisca Verbraecken, geb. Sint-Niklaas 1797-10-03, dr. van Petrus Franciscus Verbraeken en Anna Isabella Neels.
2. MDCCC (Incognitus) Van Quaelle, geb. 1800 (zie XV.46).
3. Carolus Josephus Van Quaelle (x), geb. ca. 1808.
Tr. Melsele 1833-04-16 Theresia Josepha Van Callenbergh, geb. ca. 1810.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4.Livinus Ferdinandus Van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1810-11-22 (zie XV.48).

XV.46    MDCCC (Incognitus) Van Quaelle, geb. 1800, zn. van MDCCLxvi (Incognitus) van Quaelle (zie XIV.32).
Kinderen:
1. Leopoldus Alexander Van Quaelle, geb. ca. 1825.
Tr. ca. 1850 Rosalia Verryke, geb. ca. 1826.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Joanna Van Quaelle, geb. Antwerpen 1854-01-21, overl. ald. 1879-04-14.
2. MDCCCxxxiij (Incognitus) Van Quaelle, geb. 1833 (zie XVI.33).
3. Anna Catharina Van Quaelle, geb. Sint-Niklaas [?] ca. 1835.
Tr. ald. ca. 1858 Eugenius Johannes Maria Scheerders, geb. Sint-Niklaas 1833-10-08, overl. 1904-04-14, zn. van Augustinus Franciscus Scheerders en Maria Nicole Wittock.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Carolus Josephus Van Quaelle (x), geb. ca. 1842.
Tr. Melsele 1867-08-28 Angela Boeye, geb. ca. 1843.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Maria Christina Van Quaelle, geb. Sint-Niklaas [?] ca. 1845.
Tr. ald. ca. 1870 Petrus Josephus Putagnier, suikerbakker, geb. ca. 1845.
Uit dit huwelijk:
1. Emma Maria Putagnier, geb. Sint-Niklaas 1875-01-11, overl. ald. 1940-10-24, tr. ald. 1901-04-15 Josephus Joannes Antonius Ludovicus Borms, geb. Sint-Niklaas 1879-02-20, overl. Bukit Mertajam (Maleisië, Penang) voor 1940, zn. van Augustinus Judocus Gislenus Borms & Regina Carolina Maria Van Haelst.

XV.48    Livinus Ferdinandus Van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1810-11-22, overl. ald. 1876-12-06, zn. van MDCCLxvi (Incognitus) van Quaelle (zie XIV.32).
Tr. ca. 1850 Maria Ludovica Cogen, geb. ca. 1825.
Kinderen:
1.Constant Van Quaelle, geb. Sint-Niklaas 1853-08-06, overl. ald. 1924-08-21.
2.Carolus Van Quaelle, hotelbediende, geb. Sint-Niklaas 1864-08-25, overl. ald. 1934-02-13.
Tr. Sint-Niklaas 1894/'95 Augusta Catharina Van Naemen (x Van Namen), dienstmeid, geb. ca. 1876.

XVI.33    MDCCCxxxiij (Incognitus) Van Quaelle, geb. 1833, zn. van MDCCC (Incognitus) Van Quaelle (zie XV.46).
Kinderen:
1. Alphonsus Joannes Van Quaelle, geb. ... ca. 1855.
Tr. ca. 1881 Odela Collin, geb. ca. 1855.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Maria Catharina Van Quaelle, geb. Antwerpen 1882-11-25, overl. ald. 1883-08-10.
2. Antonia Florentina Van Quaelle, geb. Antwerpen 1889-06-21, overl. ald. 1890-10-25.
2. Cécile Eléonore Vanquaelle, geb. ... (Henegouwen) ca. 1860.
Tr. ald. ca. 1878 Léon Dearx, chineur (1882), hoedenmaker (1885), geb. Leuze (Henegouwen) 1858-04-11, zn. van Appolinaire Dearx & Marie Joseph Segard.
Woonplaatsen: Het gezin verliet Henegouwen in de tweede helft van 1882 en vestigde zich in het Frans-Vlaamse Robaais.
Uit dit huwelijk:
1. Eléonore Dearx, geb. ... (Henegouwen) ca. 1879;
2. Joséphine Dearx, geb. ... (Henegouwen) ca. 1881;
3. Oscar Urbain Dearx, geb. Robaais 1882-11-01 11:00, overl. ald. 1883-02-20;
4. Jean Dearx, geb. Robaais 1885-03-24 04:00 u.
3. MDCCCLxvi (Incognitus) Van Quaelle, geb. 1866 (zie XVII.5).

XVII.5    MDCCCLxvi (Incognitus) Van Quaelle, geb. 1866, zn. van MDCCCxxxiij (Incognitus) Van Quaelle (zie XVI.33).
Kind:
1. Charles Van Quaelle, onderwijzer, geb. ... ca. 1895.
Tr. ... ca. 1918 Mariette Martin, geb. ca. 1897.
Woonplaats: Sint-Paulus-Haine (Henegouwen).
2. MCM (Incognitus) Van Quaelle, geb. 1900.

IX.13    Petrus Verqualie (x), geb. ca. 1590, zn. van MDLxvi (Incognitus) van Coilge (zie VIII.18).
Tr. kerk Avekapelle 1615-10-18 Magdalena Riquaers, geb. ca. 1592.
Uit dit huwelijk:
1. Philippus Verquayllie, ged. Avekapelle 1622-04-17 (zie X.3).
2. Jacoba Verquaillie, ged. Avekapelle 1626-01-23.
3. Magdalena Verquaillie, ged. Avekapelle 1628-03-21.

X.3    Philippus Verquayllie, ged. Avekapelle 1622-04-17, zn. van Petrus Verqualie (x) (zie IX.13) en Magdalena Riquaers.
Tr. kerk ca. 1655 Judoca van Hille, geb. ca. 1632.
Uit dit huwelijk:
1. Matheus Verquaillie, ged. Avekapelle 1656-04-06.
2. Joachim Verquaillie, ged. Avekapelle 1661-03-01.
3. Joannes Verquaillie, ged. Avekapelle 1664-11-04.

IX.17    Passchier Vercoillegie, geb. ca. 1595, zn. van MDLxvi (Incognitus) van Coilge (zie VIII.18).
Kind:
1. Martijne Vercoillegie, geb. ca. 1625, overl. Moorslede 1669-09-09.
Tr. ca. 1650 Pauwel Dewulf, overl. na 1669, zn. van Arnoult Dewulf.
Uit dit huwelijk:
1. Joos Dewulf;
2. Pieter Dewulf;
3. Martynken Dewulf;
4. Clara Dewulf;
allevier minderjarig in 1669.

IX.18    Hendrik Verquaillie (van Coille), geb. ca. 1595, zn. van MDLxvi (Incognitus) van Coilge (zie VIII.18).
Domicilie: Roeselare.
Tr. kerk Roeselare 1617-08-24 (get.: niet vermeld) Cynne Shonts (de Hont), ged. ca. 1596.
Uit dit huwelijk:
1. Guilielmus Verquaillie, ged. Roeselare 1618-03-25 (get.: Guilielmus Mestdagh & Adriana de Wende).
2. Florence van Coille, ged. Roeselare 1621-07-02 (get.: Joos Calmein & Florence Braene).
3. Jacoba van Coille, gemella, ged. Roeselare 1622-09-22 (get.: Carolus de Hont & Jacoba van Hecke).
4. Petrus van Coille, gemellus, ged. Roeselare 1622-09-22 (get.: Petrus van Coille & Joanna de Wendere).

IX.26    MDC (Incognitus) van Coilge, geb. 1600, zn. van MDLxvi (Incognitus) van Coilge (zie VIII.18).
Kinderen:
1. Joanna Coillie (k), geb. ca. 1620.
Tr. kerk ca. 1643 Natalis Bilio, geb. ca. 1618.
Uit dit huwelijk:
1. Francisca Bilio, geb. Brugge 2e, ged. 1644-01-18 (St.-Salvator) [PR reg. 4].
2. Anna (Tanneke) Vancoille (Vercolge), geb. Ingelmunster [?] ca. 1622.
Dochter Tanneke (geb. 1619-11-16) van Michiel en van Judoca Laury ??? (Zie stam-Rouger).
Tr. kerk Ingelmunster 1644-07-02 Jacobus (Jacques) Devos, ged. ca. 1620.
Uit dit huwelijk:
1. Jacques de Vos, ged. Heule 1656-06-24.
3. Theodorus Verquaylie, geb. ca. 1622 (zie X.17).
4. Jacobus Verquaille (x), geb. Duinkerke [?] ca. 1625 (zie X.19).
5. Maike Vercoille, geb. ca. 1625.
QUOD DEMONSTRANDUM EST: dochter van Antheunis Vercolghe & Maeye de Schotte [?].
Tr. kerk Guile de Smet, geb. ca. 1622.
Uit dit huwelijk:
1. Jakemine de Smet, ged. Heule 1651-02-07.
6. Joannes Verquallie (x, + Verquaillie), geb. ca. 1625 (zie X.23).
7. MDCxxxiij (Incognitus) van Coilge, geb. 1633 (zie X.25).
8. Joannes Vanqualie (x), geb. ca. 1635 (zie X.26).
9. Joannes Verquailie (x), geb. ca. 1637 (zie X.28).
10. Cecilia Coille, geb. ca. 1638, begr. Meulebeke 1712-06-14, uxor, 74 jaar.
Tr. Petrus Claerhout, overl. na 1712.
Ene Petrus Claerhout is peter van Petrus Vancoillien, geb./ged. Meulebeke 1708-10-25, zoontje van Joannes Vancoillie en Magdalena Scherpreel uit onze tak-Rouger.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
11. Judocus (Joos) ver Quoilge (k), geb. ca. 1640 (zie X.32).
12. Jacoba Vercoilge, geb. ca. 1640.
Tr. kerk ca. 1662 Petrus Vanisacker, geb. ca. 1638.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Vanisacker, ged. Handzame 1663-03-07 [PR blz. 49];
2. Joanna Vanisacker, ged. Handzame 1666-02-04 [PR blz. 79].
13. Mayken Vercoilge (k), geb. ca. 1641.
Tr. kerk ca. 1663 Jan Barbijoen, geb. ca. 1639.
Uit dit huwelijk:
1. Judoca Barbijoen, ged. Handzame 1665-01-21 [PR blz. 52].
14. Joannes Qualie (k), geb. ca. 1642 (zie X.37).
15. Judocus Vercoillie (k), geb. ca. 1642 (zie X.39).
16. Adriana Vercoillie, geb. ... ca. 1643.
Op 1695-02-02 is er een Adriana van Kalie meter van Constantijn van Kalie, zn. van Crispinus van Quailie en Petronella de Perck. Ook van Constantijns dochter Adriana (1723) is er een Adriana van Quoillie de meter.
Otr. Beerst 1665-07-23 Egidius Leny, geb. ca. 1645.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
17. Rogerius van Coilge, geb. ca. 1645 (zie X.43).
18. Philippus Verquoillie (x), geb. ca. 1645 (zie X.45).
19. Maria Vanquailie (x), geb. ca. 1645.
Dochter van Jan en van Janneke Derusschere ???
Tr. kerk Brugge 3e 1669-01-30 (St.-Salvator) Petrus Ruebens, geb. ca. 1643.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
20. Severinus Vercooilie, geb. ca. 1648.
Otr. Beerst 1673-07-02, tr. kerk ald. 1673-07-30 Margareta Huysman, geb. ca. 1650.
21. Maria Verquaillie, geb. ca. 1650, begr. Avekapelle 1678-08-08.
Tr. kerk ca. 1670 Jacobus Cloet.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Cloet, ged. Avekapelle 1671-01-19 [PRk blz. 174];
2. Jacobus Cloet, ged. Avekapelle 1672-05-08 [PRk blz. 178];
3. Anna Maria Cloet, ged. Avekapelle 1673-12-07 [PRk blz. 182];
4. Joannes Albertus Cloet, ged. Avekapelle 1677-09-08. [PRk blz. 193].
22. Maria Qualie, geb. ca. 1652.
Dochter van Jan en van Maria Deriest ???
Tr. kerk Brugge [?] ca. 1684 Joannes (Jan) Bruwe, geb. ca. 1651.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Bruwere [?], ged. Brugge 3e (O.L.Vr.) 1685-01-16 [PR reg. 3];
2. Nicola Bruwe, ged. Brugge (St.-Catharina) 1687-09-19 [PR reg. 10].
23. Michael Verquallie (x), geb. Duinkerke 1652-09-24, overl. Sint-Winoksbergen 1693-11-09.
Tr. kerk ... 1675-09-01 Maria Catharina van Houtte, geb. Duinkerke 1652-05-18, ged. ald. 1652-05-18, overl. Sint-Winoksbergen 1729-11-03, dr. van Franciscus van Houtte en Laurentia Jacobsen. Hertr. Gabriel Ravenet.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

X.17    Theodorus Verquaylie, geb. ca. 1622, zn. van MDC (Incognitus) van Coilge (zie IX.26).
Tr. kerk ca. 1647 Elisabeth Lyco [?], geb. ca. 1623.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Verquaylie, ged. Brugge 1651-01-15, in de St.-Annaparochie. Er overlijdt op 1690-03-dd ene Joanna Verquaelye in het Brugse St.-Janshospitaal...

X.19    Jacobus Verquaille (x), geb. Duinkerke [?] ca. 1625, overl. voor 1686, zn. van MDC (Incognitus) van Coilge (zie IX.26).
Tr. kerk Duinkerke 1650-01-20 Cornelia van der Vallemulle (x), geb. Duinkerke [?] ca. 1627.
Uit dit huwelijk:
1. Georgius Verquaille (x Verqualie), geb. Duinkerke (zie XI.8).
2. Petrus Verquallie, geb. Duinkerke (zie XI.10).
3. Jacobus Verquailie (x Verquallie), geb. Duinkerke, ged. ald. 1657-02-20 (get.: Guillielmus Coppens & Petronella Weyns), waarbij moeders naam 'Vervalenmeulen' gespeld wordt.
Tr. kerk Duinkerke 1684-06-16 Cornelia Direndonck, geb. ca. 1659.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
4. Joannes Verqualie (x Verquallie), geb. Duinkerke (zie XI.14).
5. Maria Cornelia Verqualie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1661-11-15 (get.: Christianus van der Haege & Maria Budier), waarbij moeders naam 'Vervallemeule' gespeld wordt.
6. Anna Cornelia Verquallie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1662-11-10 (get.: Joannes Corneilssen & Anna Cnidiers), waarbij moeders naam "Vervallemulle' gespeld wordt.

XI.8    Georgius Verquaille (x Verqualie), geb. Duinkerke, ged. ald. 1650-10-30 (get.: Georgius Ponte & Cornelia Verquaille), waarbij moeders naam 'Vervalmeulle' wordt gespeld, zn. van Jacobus Verquaille (x) (zie X.19) en Cornelia van der Vallemulle (x).
Tr. kerk Duinkerke 1673-08-10 Catharina Hasebaert (x), geb. ca. 1651.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Verquailie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1674-07-08 (get.: Petrus Hazebaer & Cornelia van der Verwallemeule).
2. Petrus Verquaellie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1676-11-05 (get.: Petrus Elynck & Catharina Merloos uit Duinkerke), waarbij moeders naam 'Haesebaert' gespeld wordt.
3. Maria Catharina Verquaillie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1678-12-22 (get.: Josephus Meulebecque & Maria van der Haeghe), waarbij moedrs naam 'Hazebart' gespeld wordt.
4. Joanna Catharina Verquaelye, geb. Duinkerke, ged. ald. 1680-05-20 (get.: Jacobus Verquaelye & Joanna Speels).
5. Joanna Clara Verqualie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1682-10-08 (get.: Jacobus Blanckart & Joanna Clara Eelinck).
6. Josepha Anna Verqualie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1685-02-22 (get.: Carolus Laurentius Claiesen & Josepha Godtschalck, echtgenote van Franciscus le Roy), waarbij moeders naam 'Haesebaert' gespeld wordt.
7. Cornelia Catharina Joanna Verqualie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1686-08-30 (get.: Joannes Pomart & Cornelia Dieudonck, echtgenote van Jacobus Verqualie), waarbij moeders naam 'Haesebaert' gespeld wordt.
8. Maria Theresia Verquaelye, geb. Duinkerke, ged. ald. 1689-02-16 (get.: Judocus Petrus Denys & Maria Theresia Duriez, echtgenote van Jacobus Faillie), waarbij moeders naam 'Haegebaert' gespeld wordt.

XI.10    Petrus Verquallie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1655-02-09 (get.: Petrus Lams & Catharina van der Vaelemeulen), waarbij moeders naam 'van der Vaelemeulen' gespeld wordt, zn. van Jacobus Verquaille (x) (zie X.19) en Cornelia van der Vallemulle (x).
Tr. kerk ca. 1679 Francisca Ludovica de Waele (k), geb. ca. 1655.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Dionysius Verquaillie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1679-10-07 (get.: Petrus Dionysius de Brier & Cornelia van der Vallemeule).
2. Jacobus Verquaillie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1681-03-02 (get.: Jacobus Blanckart & Jacoba van Roye).
3. Cornelia Verquallie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1682-05-15 (get.: Petrus Falconier & Cornelia Weins, echtgenote van Antonius de Croos).
4. Maria Catharina Verquallie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1685-08-17 (get.: Ludovicus Pitman & Maria Catharina Soppene, echtgenote van Ma.?. Vancoosth.?.), waarbij moeders naam 'Dewale' gespeld wordt.
5. Joannes Franciscus Verqualie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1688-01-22 (get.: Joannes Desin & Isabella Schoonheere, echtgenote van Joannes Verqualie).

XI.14    Joannes Verqualie (x Verquallie), geb. Duinkerke, ged. ald. 1659-06-04 (get.: Joannes Weins & Maria Denys), waarbij moeders naam 'Vervallemeule' gespeld wordt, zn. van Jacobus Verquaille (x) (zie X.19) en Cornelia van der Vallemulle (x).
Tr. kerk Duinkerke 1685-06-21 Elisabeth Schoonejans (x), geb. ca. 1665.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Verqualie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1686-06-21 (get.: Joannes Wiens & Cornelia van der Vallemeule, weduwe van Georgius Verqualie), waarbij moeders naam 'Schoonejan' gespeld wordt.
2. Cornelius Verqualie, geb. Duinkerke, ged. ald. 1688-04-15 (get.: Cornelius Gultreman & Petronella Persin, weduwe van Andreas van Wackier).

X.23    Joannes Verquallie (x, + Verquaillie), geb. ca. 1625, overl. Brugge 3e, begr. 1669-06-10, vanuit de St.-Salvatorkerk, zn. van MDC (Incognitus) van Coilge (zie IX.26).
Tr. kerk Brugge 3e 1651-10-08 (O.L.Vrouw) Maria Deriest (x), geb. ca. 1625.
Maria wordt in de doopaktes van haar kinderen ook Driest en de Riest genoemd; in een overlijdensakte zelfs Andries.
Van dit gezin werd er 1672-01-01 vanuit de St.-Salvatorkerk een 'dochter Verquailie' begraven [PR reg. 10]; een tiende kind?
Uit dit huwelijk:
1. Maria Verqualie, geb. Brugge 3e, ged. 1652-07-28, in de St.-Salvatorparochie.
2. Joannes Verqualie, geb. Brugge 2e, ged. 1654-09-25, in de St.-Salvatorparochie.
3. Joanna Verqualie, geb. Brugge 2e, ged. 1655-10-03, in de St.-Salvatorparochie.
4. Jacobus Verqualie, geb. Brugge 2e, ged. 1657-04-16, in de St.-Salvatorparochie, overl. voor 1659.
5. Jacobus Verqualie, geb. Brugge 2e, ged. 1659-01-20, in de St.-Salvatorparochie.
6. Anna Verqualie, geb. Brugge 2e, ged. 1661-04-19, in de St.-Salvatorparochie.
7. Theresia Verqualie, geb. Brugge 3e, ged. 1662-12-27, in de St.-Salvatorparochie.
8. Elisabeth Verquailie (+ Verquallie), geb. Brugge 3e, ged. 1664-05-12, in de St.-Salvatorparochie, overl. Brugge 3e, begr. 1664-06-23, vanuit de St.-Salvatorkerk.
9. Elisabeth Verquaelie, geb. Brugge 3e, ged. 1666-06-20, in de St.-Salvatorparochie.

X.25    MDCxxxiij (Incognitus) van Coilge, geb. 1633, zn. van MDC (Incognitus) van Coilge (zie IX.26).
Kinderen:
1. Michael Verquoillie (k, + Verquaille), geb. ca. 1655 (zie XI.27).
2. Magdalena Quaillie (x, + Carcaillie), geb. ca. 1655, overl. Brugge 3e, begr. 1707-04-13, vanuit de O.L.Vr.-kerk.
Otr. Brugge 1681-11-21, tr. kerk ald. 1681-12-07 (St.-Anna) Petrus (Pieter) Fonteyne, geb. ca. 1653, overl. na 1707.
Uit dit huwelijk:
1. Judoca Fonteyne, ged. Brugge (St.-Anna) 1684-02-12 [PR reg. 12].
3. Petrus Vercoulie (x), geb. ca. 1656 (zie XI.31).
4. Marij van Coillie, geb. ca. 1660.
Tr. kerk Lauwerijns de Meseure, geb. ca. 1660.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
5. Jan van de Coilde, geb. ca. 1660 (zie XI.35).
6. Marinus Verquoylie (k), geb. ca. 1660 (zie XI.36).
7. Michiel Vercoillie, geb. ca. 1660 (zie XI.38).
8. Joannes Vanquaylie (x), geb. ca. 1661 (zie XI.39).
9. Judoca van Cailie, geb. ca. 1662.
Tr. kerk Roeselare 1687-01-16 (get.: [.?.] Bonte en Joannes Simoens) Franciscus Grutters.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
10. Michael Vercoillie (x, xx Vercoullie, + Vercoelie), geb. ca. 1662 (zie XI.43).
11. Judoca van Coille, geb. ca. 1665. Komt niet voor in de Meulebeekse doopregisters 1625-1796. Overl. Ingelmunster 1730-02-02.
Tr. kerk Nicolaas de Prauw.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
12. Jacobus Vanqualie (xx Vanqualje, + van Quaellie), geb. ca. 1665 (zie XI.48).
13. MDCLxvi (Incognitus) van Coilge, geb. 1666 (zie XI.51).
14. Maria Magdalena Vercoillie (x), geb. ca. 1668.
Tr. kerk Beerst 1691-07-31 Antonius Debergh, geb. ca. 1666.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Magdalena Debergh, geb. Beerst 1692-08-28 [PRk].
15. Petrus van Coylde, ged. Beveren 1669-11-17, overl. Hooglede 1692-09-28.
16. Judocus Vancoillie, geb. ca. 1674 (zie XI.55).
17. Jacobus Verquaillie (Vercoillie), geb. ca. 1674 (zie XI.57).
18. Laurentius Vanquaillie (x), geb. ca. 1676 (zie XI.59).
19. Catharina Vanqualie (x, + Vanquaillie), geb. ca. 1676, begr. Blankenberge 1712.
Tr. kerk Brugge 3e 1700-01-26 (St.-Salvator) Joannes Toomkens, geb. ca. 1675, begr. Blankenberge 1712.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Toomkens, ged. Uitkerke 1706-01-30 [PR blz. 7].
20. Laurentius Verquaillie (x, + van Quallie), geb. ca. 1678 (zie XI.63).
21. Simon Caille, geb. ca. 1680 (zie XI.65).
22. Martinus Vancoillie, geb. ca. 1680.
Tr. kerk Ichtegem 1705-05-30 Petronella Terriere, geb. ca. 1681, overl. Ichtegem 1709, begr. ald. 1709.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
23. Judoca Verquallie (x, xx Verqualie), geb. Duinkerke [?] ca. 1680.
Tr. kerk (1) Duinkerke 1704-09-16 Joannes Baptiste de Vulder, geb. Duinkerke 1681-05-09, zn. van Claudius de Vulder, meester-mulder, en Francisca Berkein.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. kerk (2) Duinkerke 1711-11-15 Robertus Rys, geb. ca. 1680.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
24. Andreas Verqualie (k), geb. ca. 1683 (zie XI.71).
25. Maria Catharina Verquallie, geb. 1678-1685.
Dit is of M.Catharina (1678), dr. van Georgius & Catharina Hasebaert, of M.Catharina (1685), dr. van Petrus & Francisca de Waele.
Tr. kerk Duinkerke 1705-02-18 Ludovicus Guerbedon, geb. ca. 1682.
26. Guillielma Vanqualie (x, xx Quaelye, xxx Vanquaillie, + van Quaellie), geb. ca. 1688, overl. Brugge, begr. 1750-11-14, vanuit de St.-Gilliskerk.
Otr. (1) Brugge 1711-06-27, in de St.-Gillisparochie, tr. kerk Brugge 1711-07-14 (St.-Anna) Joanne Baptiste Weute (x), geb. ca. 1687.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Weuten, ged. Brugge (St.-Gillis) 1712-05-28 [PR];
2. Pieter Weutte, ged. Brugge (St.-Gillis) 1714-08-16 [PR];
3. Franciscus Wentin, ged. Brugge (St.-Gillis) 1717-01-24 [PR].
Otr. (2) Brugge 2e 1721-05-12, in de St.-Gillisparochie, tr. kerk Brugge 2e 1721-05-27 (St.-Gillis) Arnoldus Hosewille (x, ot: Hoose), geb. ca. 1687.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Otr. (3) Brugge 1728-11-21, in de St.-Gillisparochie, tr. kerk Brugge 1728-11-23 (St.-Gillis) Joannes Tulpinck, geb. ca. 1687, overl. voor 1750.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XI.27    Michael Verquoillie (k, + Verquaille), geb. ca. 1655, begr. Sint-Kruis 1693-07-20, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie X.25).
Tr. kerk ca. 1690 Jacoba van Doorne, geb. ca. 1657.
Uit dit huwelijk:
1. Guilielmus Michael Vercoely, ged. Sint-Kruis 1679-07-23.
2. Maria Joanna Verquoelye, ged. Sint-Kruis 1680-06-05.
3. Joanna Verquoelye, ged. Sint-Kruis 1683-11-26.
4. Michael Verquoelye, ged. Sint-Kruis 1685-11-18.
5. Laurentius Verquoylie, ged. Sint-Kruis 1687-12-24.
6. Anna Jacoba Verquoillie, ged. Sint-Kruis 1691-02-24, begr. ald. 1691-03-12, «kind van Michael Verquaille».
7. septimus [?] Verquaille, geb. ca. 1692, begr. Sint-Kruis 1692-03-07, «kind van Michael Verquaille».
8. Maria Verquaille, geb. ca. 1693, begr. Sint-Kruis 1703-01-13.

XI.31    Petrus Vercoulie (x), geb. ca. 1656, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie X.25).
Otr. Beerst 1681-10-23, tr. kerk ald. 1681-11-08 Catharina Saliers, geb. ca. 1658.
Uit dit huwelijk:
1. Petronilla Vercoulie, ged. Beerst 1682-09-27.

XI.35    Jan van de Coilde, geb. ca. 1660, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie X.25).
Wonende te Aalst ?
Kind:
1. Joos van de Coilde, geb. ca. 1690.
«Joos van de Coilde fs Joannis toegelaten 1724» [RA Gent:/Burgers van Aalst verblijvende te Ronse]
(Mogelijk de stamvader van een 'tak-Vandercoilden' in Ronse, Elzele en omgeving ?).

XI.36    Marinus Verquoylie (k), geb. ca. 1660, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie X.25).
» Er overlijdt 1696-07-29 ene Marien Vercoule in 't St.-Janshospitaal.
Tr. ca. 1685 Judoca Roels, geb. ca. 1660.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus (Pieter) Verquoylie (x Verquoillie), geb. Brugge 3e (zie XII.48).
2. Joanna Vercoillie, geb. Brugge, ged. 1689-04-08, in de St.-Annaparochie. Er overlijdt te Brugge (St.-Anna) 1753-08-23 een ongehuwde Joanna van Callie.

XII.48    Petrus (Pieter) Verquoylie (x Verquoillie), geb. Brugge 3e, ged. 1686-08-20, in de St.-Salvatorparochie, zn. van Marinus Verquoylie (k) (zie XI.36) en Judoca Roels.
Tr. kerk Brugge 1e 1712-08-24 (St.-Salvator) Catharina Rosseuw (+ Rossell; Rosseel), overl. Brugge 1e, een half jaar na de geboorte van zoon Pieter, begr. 1720-09-12, vanuit de St.-Salvatorkerk.
Uit dit huwelijk:
1. primus Verquoilie, geb. 1713, overl. Brugge 1e, begr. 1713-11-28, vanuit de St.-Salvatorkerk (kind Verquoilie).
2. Anna Verquoylie, geb. Brugge 1e, ged. 1715-02-02, in de St.-Salvatorparochie.
» Er overlijdt te Brugge (St.-Anna) 1753-08-23 een ongehuwde Joanna van Callie.
3. Pieter Verquoylie, geb. Brugge 1e, ged. 1717-09-16, in de St.-Salvatorparochie, begr. voor 1720.
4. kind Verquoylie, geb. voor 1719, overl. Brugge 1e, begr. 1718-11-09, vanuit de St.-Salvatorkerk.
Kan een vierde kind zijn, maar kan evengoed de begrafenis betreffen van (Anna of) Pieter.
5. Pieter Verquoylie, geb. Brugge 1e, ged. 1720-03-28, in de St.-Salvatorparochie.

XI.38    Michiel Vercoillie, geb. ca. 1660, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie X.25).
Kind:
1. Anne Marie Vercoillie (x Vercollie; Vercouillie), geb. ca. 1700, overl. Zandvoorde 1772-01-31.
Tr. kerk (1) Vladslo 1720-11-19 Franciscus Dobbelaere (x Dobbelare), overl. voor 1731.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus Dobbelaere, ged. Beerst 1721-11-28 [PRk];
2. Petrus Dobbelaere, geb. Zandvoorde;
3. Franciscus Dobbelaere, geb. Zandvoorde;
4. Maria 'Johanna' Dobbelaere, geb. Zandvoorde.
Tr. (2) ca. 1731 Jan van Loo, overl. Zandvoorde 1744-05-14.
Uit dit huwelijk:
tenminste 4 kinderen Van Loo tussen 1732 en 1744.
Tr. (3) na 1744 Joannes Aspeslagh.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XI.39    Joannes Vanquaylie (x), geb. ca. 1661, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie X.25).
Zoon van Jan en van Magdalena Desmit ???
Tr. kerk Brugge 3e 1687-08-30 (St.-Salvator) Maria Nimmegeer (x Immegeers), geb. ca. 1662.
Maria wordt in de doopaktes van haar kinderen ook Nemeger, Nemegeer, Nemmegheer, Nimmeghen en Vanrimmegem genoemd.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna van Quaylie, geb. Brugge 3e, ged. 1688-06-29, in de St.-Salvatorparochie, overl. voor 1692.
2. Maria Van Quayllie, geb. Brugge 3e, ged. 1689-08-20, in de St.-Salvatorparochie, overl. voor 1698.
3. Joannes van Quailie, geb. Brugge 3e, ged. 1690-09-10, in de St.-Salvatorparochie, overl. voor 1694.
4. Joanna van Quaylie, geb. Brugge 3e, ged. 1692-03-01, in de St.-Salvatorparochie.
5. Joannes van Quaille, geb. Brugge 3e, ged. 1694-02-18, in de St.-Salvatorparochie, overl. voor 1707.
6. Carolus van Quaillie, geb. Brugge 3e, ged. 1696-02-12, in de St.-Salvatorparochie.
7. Maria van Quaillie, geb. Brugge 3e, ged. 1698-06-07, in de St.-Salvatorparochie.
8. Theresia van Quaillie (+ van Quallie), geb. Brugge 3e, ged. 1702-06-20, in de St.-Salvatorparochie, overl. Brugge, begr. 1783-02-02, vanuit de St.-Jacobskerk.
Ongehuwd.
9. Philippina Vanquaylie, geb. Brugge 3e, ged. 1704-11-27, in de St.-Salvatorparochie.
10. Joannes van Quallie, geb. Brugge 3e, ged. 1707-01-25, in de St.-Salvatorparochie.

XI.48    Jacobus Vanqualie (xx Vanqualje, + van Quaellie), geb. ca. 1665, overl. Brugge 1e, begr. 1740-11-20, vanuit de St.-Salvatorkerk, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie X.25).
Zoon van Jan en van Magdalena Desmit ???
Tr. kerk (1) Brugge 2e 1691-04-24 (O.L.Vrouw) Maria Dekeysere (x, + de Keiser), geb. ca. 1666, overl. Brugge 2e, begr. 1725-02-21, vanuit de St.-Salvatorkerk.
Tr. kerk (2) Brugge 2e 1727-04-05 (St.-Salvator) Catharina Timmerman, overl. Brugge, begr. 1742-08-06, vanuit O.L.Vr. Potterie.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joanna van Qualie, geb. Brugge 2e, ged. 1693-01-03, in de O.L.Vr.-parochie.
2. Anna van Qualie (+ van Quayllie), geb. Brugge 2e, ged. 1695-02-25, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge 2e, begr. 1708-06-10, vanuit de St.-Salvatorkerk.
3. Maria van Qualie, geb. Brugge 2e, ged. 1696-12-13, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge ca. 1697.
4. Maria van Qualie (x Vanquaellie, + van Qualje), geb. Brugge 2e, ged. 1697-12-29, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge, begr. 1738-04-18, vanuit de St.-Jacobskerk.
Tr. kerk Brugge 1724-07-01 (St.-Jacob) (get.: Jacobus Franciscus Clauwaert) Michael (Michiel) Clauwaert, meesterslotenmaker, geb. Brugge 1702-01-30, ged. 1702-01-31 (get.: Guilielmus [.?.] & Catharina Vinage), in St.-Salvatorparochie, overl. Brugge, begr. 1742-06-06, vanuit de St.-Jacobskerk, zn. van Michael Clauwaert en Maria Venage. Hertr. Francisca Minne.
Uit dit huwelijk:
1. Michael Franciscus Clauwaert, geb. Brugge, ged. (St.-Jacob) 1725-06-16 (get.: Jacobus van Qauillie & Maria Vinage);
2. Guilielmus Clauwaert, geb. Brugge, ged. (St.-Jacob) 1726-08-12 (get.: Guilielmus Jacobus Bruneel & Anna Maria Massier), begr. Brugge (St.-Jacob) 1738-05-03;
3. Jacobus Josephus Clauwaert, geb. Brugge, ged. (St.-Jacob) 1730-09-17 (get.: Jacobus Eemouts & Anna Maria Theresia Herregots), tr. Brugge 1760-01-23 Maria Robert.
5. Isabella van Qualie, geb. Brugge 2e, ged. 1699-12-22, in de O.L.Vr.-parochie.
6. Jacobus van Quaillie (x Vanqualje, xx Vanquaellie), geb. Brugge 2e (zie XII.78).
7. Judoca van Quaillie, geb. Brugge 2e, ged. 1702-10-23, in de St.-Salvatorparochie.
8. Elisabetha van Quaillye, geb. Brugge 2e, ged. 1705-08-20, in de St.-Salvatorparochie.

XII.78    Jacobus van Quaillie (x Vanqualje, xx Vanquaellie), schrijnwerker (vt 1748), geb. Brugge 2e, ged. 1701-01-30, in de St.-Salvatorparochie, overl. voor 1787, zn. van Jacobus Vanqualie (xx Vanqualje, + van Quaellie) (zie XI.48) en Maria Dekeysere (x, + de Keiser).
Tr. kerk (1) Brugge 2e 1725-04-11 (St.-Salvator) Petronilla Francisca (Pieternella) Blomme, geb. ca. 1702, overl. Brugge 1e, begr. 1755-02-24, vanuit de O.L.Vr.-kerk.
Volgens de volkstelling van 1748 in de Stad Brugge woonde dit gezin (met twee kinderen ouder dan 14 jaar) in het St.-Janszestendeel "Op den Houck van de Walburghstraete".
Tr. kerk (2) Brugge 1e 1755-09-19 (O.L.Vrouw) Maria Catry, overl. Brugge 1e, begr. 1787-02-20, vanuit de O.L.Vr.-kerk.
Uit dit tweede huwelijk geen nakomelingschap.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes van Qualie, geb. Brugge 1e, ged. 1726-04-17, in de O.L.Vr.-parochie, overl. ca. 1728.
2. Jacobus van Qualie (+ Van Quaellie), geb. Brugge 1e, ged. 1727-04-29, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge 1816-12-24.
3. Joannes van Quaelie (+ Quaellie), geb. Brugge 1e, ged. 1729-07-13, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge 1807-11-20.
4. Theresia van Quaelie (+ vande Quaelie), geb. Brugge 1e, ged. 1731-02-13, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge 1e, begr. 1731-02-27, vanuit de O.L.Vr.-kerk.
5. Josephus van Qualie, geb. Brugge 1e, gemellus, ged. 1733-04-05, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge 1e, begr. 1733-04-30, vanuit de O.L.Vr.-kerk.
6. Ludovicus van Qualie, geb. Brugge 1e, gemellus, ged. 1733-04-05, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge 1e, begr. 1734-04-17, vanuit de O.L.Vr.-kerk.
7. Maria van Quaelie, geb. Brugge 1e, ged. 1734-05-30, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge 1e, begr. 1734-06-19, vanuit de O.L.Vr.-kerk.
8. Maria van Quaelie, geb. Brugge 1e, ged. 1736-09-09, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge 1e, begr. 1737-02-22, vanuit de O.L.Vr.-kerk.

XI.51    MDCLxvi (Incognitus) van Coilge, geb. 1666, zn. van MDCxxxiij (Incognitus) van Coilge (zie X.25).
Kinderen:
1. Joachim Verquaille (x/xx), geb. ca. 1690.
Tr. kerk (1) Vladslo 1713-07-04 Elisabeth Vincent, geb. ca. 1690, overl. Vladslo 1715-05-12.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. kerk (2) Vladslo 1715-06-25 Isabella Vermote, geb. Vladslo [?] ca. 1690.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Isabella Vercoeilie (x, + Vercoillye), geb. ... ca. 1693, begr. Beerst 1730-12-27.
Tr. kerk ca. 1718 Adrianus Baes, geb. ca. 1690, begr. Beerst 1730-12-27. Wedr. van Cecilia Salemoens.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Joanna Baes, ged. Beerst 1719-10-21 [PRk];
2. Joannes Franciscus Baes, ged. 1722-03-26 [PRk];
3. Maria Jacoba Baes, ged. Beerst 1725-09-06 [PRk]
4. Petrus Jacobus Baes, ged. Beerst 1929-04-19 [PRk].
3. Maria Vanqualie (x, + van Quaellie), geb. ca. 1697, overl. Brugge 1e, begr. 1749-05-28, vanuit de O.L.Vr.-kerk.
Dochter van Jan en van Maria Nimmegeer ???
Tr. kerk Brugge 1e 1720-11-20 (St.-Salvator) Joannes Declercq (x), geb. ca. 1696.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes de Clerck, ged. Brugge (St.-Walburga) 1721-06-8-01 [PR];
2. Maria de Clerck, ged. Brugge (St.-Walburga) 1722-08-16 [PR], overl. 1722 of '23;
3. Maria de Clercq, ged. Brugge (St.-Walburga) 01.09.1723 [PR], overl. voor 1731;
4. Carel de Clerck, ged. Brugge (St.-Walburga) 1724-09-02.09, overl.1724 voor 1727;
5. Carolus de Clerck, ged. Brugge (St.-Walburga) 1727-02-21 [PR], overl. voor 1732;
6. Judocus de Clerck, ged. Brugge (St.-Walburga) 1728-09-07 [PR];
7. Franciscus de Clercq, ged. Brugge (St.-Walburga) 1729-09-04 [PR];
8. Maria de Clercq, ged. Brugge (St.-Walburga) 1731-07-14 [PR], overl. voor 1734;
9. Carel de Clerck, ged. Brugge (St.-Walburga) 1732-10-13 [PR];
10. Maria de Clercq, ged. Brugge (St.-Walburga) 1734-01-25 [PR];
11. Anna de Clercq, ged. Brugge (St.-Walburga) 1735-06-13 [PR];
12. Ferdinandus de Clercq, ged. Brugge (St.-Walburga) 1739-12-07 [PR].
4. Pater Petrus (Pierre) Verquaillie, priester, pater Recolet, geb. ca. 1698, overl. 1750-05-dd, verdronken aan de oever van de Mississipi.

[ Emigratie ]
Pierre emigreerde in juni 1725 naar Canada.

[ Loopbaan ]
Pierre was als priester werkzaam in Varennes (CA-Quebec, Montérégie).
5. MDCC (Incognitus) van Coilge, geb. 1700 (zie XII.91).
6. Christina Vercoillie, geb. ca. 1700, overl. Ingelmunster 1729-06-02.
Tr. kerk Bavikhove 1722-01-10 Jacobus Sabbe, landbouwer, geb. Ingelmunster 1696-11-04, overl. ald. 1778-10-04, zn. van Joannes Sabbe (zie X.98) en Judoca Debruyne. Hertr. Judoca Walleweyn.
Uit dit huwelijk:
1. Judoca Sabbe, geb. Ingelmunster 1723-01-19, overl. ald. 1724-08-07;
2. Joanna Theresia Sabbe, geb. Ingelmunster 1724-04-19;
3. Maria Jacoba Sabbe, geb. Ingelmunster 1725-11-10, overl. ald. 1794-02-16, tr.(1) ald. 1748-05-28 Joannes d'Hondt, geb. Meulebeke 1713-05-05, overl. ald. 1750-02-01; tr.(2) Ingelmunster 1752-11-11 Jan Lecluyse;
4. Barbara Ludovica Sabbe, geb. Ingelmunster 1727-06-26;
5. Isabella Sabbe, geb. Ingelmunster 1728-11-01, tr. ald. 1756-11-04 Joannes Craeynest.
7. Stamvader MDCC (Incognitus, Tobias [?]) van Quailge van familietak Oudenaarde, geb. ca. 1700 (zie XII.93).
8. Stamvader MDCC (Incognitus) van Quailge van familietak Brabant, geb. 1700 (zie XII.94).
9. Carolus Vanquaillie (x, + van Qualie), geb. ca. 1700, overl. Brugge 3e, begr. 1761-12-15, vanuit de St.-Salvatorkerk.
Zoon van Jan en van Maria Nimmegeer ???
Tr. kerk Brugge 3e 1725-01-20 (St.-Salvator) Agnes Deprater (x, + de Praetere), geb. ca. 1702, overl. Brugge 1e, begr. 1762-04-01, vanuit de St.-Salvatorkerk.
Volgens de volkstelling 1748 in de stad Brugge woonde er in de Noortsantstraete (zestendeel St.-Jacobs) ene Sieur Carel van Quaillie, meester chirurgien, met echtgenote, zonder kinderen, met 1 knecht.
Betreft dat dit gezin ???

Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
10. Joannes Verquoille, geb. 1695-1705 (zie XII.97).
11. Maria Anna (Marianna) Vanquallie (x, xx Vanquaelley, + van Quaelye), geb. ca. 1706, overl. Brugge, begr. 1775-01-05, vanuit de St.-Annakerk.
Dochter Maria van Laurens en van Anna Custeryck ???
In de doopaktes van haar kinderen wordt ze resp. genoemd: 1. van Quaillie, 2. Verquailje, 3. Verquaillie, 4. Vanqualie, 5. Vanquallie en 6. Vanquaelley.
Otr. (1) Brugge 1730-01-16, in de St.-Walburgakerk, tr. kerk Brugge 1730-01-24 (St.-Anna) Angelus Olleviers (x, + Oleviers), geb. ca. 1705, overl. Brugge, begr. 1740-10-20, vanuit de St.-Annakerk.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Oliviers, ged. Brugge (St.-Anna) 1731-05-10 [PR] (moeders naam: van Quaillie);
2. Maria Olliviers, ged. Brugge (St.-Anna) 1732-10-27 [PR];
3. Carolus Olevier, ged. Brugge (St.-Anna) 1734-11-01 [PR];
4. Isabella Oliviers, ged. Brugge (St.-Anna) 1736-06-16 [PR];
5. Rochus Viers, ged. Brugge (St.-Anna) 1738-10-11 [PR].
Tr. kerk (2) Brugge 1743-02-02 (St.-Anna) Joannes (Jan) Vanherrentals (x), overl. na 1775.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Herrentals, ged. Brugge (St.-Anna) 1743-12-09 [PR].
12. Maria Theresia Callie, geb. Loppem [?] ca. 1708, begr. Loppem 1737-01-30.
Tr. kerk ald. 1729-07-31 (get.: Petrus Verheecke & Jacobus Baele) Balthazar Baele, geb. ca. 1707, overl. Loppem 1770-11-29, ongeveer 63 jaar oud, begr. Loppem 1770-12-01. Hertr. Joanna Ramaut.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Baele, landbouwer, dagloner, geb./ged. Loppem 1736-03-05 (get.: Judocus Blondeel & Anna Baele), overl. Zedelgem 1812-12-21, tr.(1) Maria Anna Hinderick, overl. Zedelgem 1804-09-29, tr.k.(2) Zedelgem 1806-05-06 Isabella Willems, dagloonster, geb. Zedelgem ca. 1780, overl. na 1831, dr. van Paul Willems & Anna van Dycke. (Isabella tr.(2) Karel Josephus Bonte, landarbeider, geb. ca. 1783.).
13. Anthonius Calje, geb. Vilair Plokij ca. 1709 (zie XII.104).
14. Mathias Vercoillie, geb. ca. 1710.
Tr. kerk Izegem 1738-05-24 Maria Catharina Vervaecke, geb. Izegem [?] ca. 1712.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
15. Isabella Vancoille (k), geb. ca. 1717.
Tr. kerk ca. 1740 Petrus (Pieter) Baes, geb. ca. 1715.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Baes, ged. Brugge (St.-Catharina) 1744-07-16 [PR], begr. ald. (St.-Anna) 1751-10-22 [PR #33].
16. Julien Verqualie (k), geb. ... 1715-1725 (zie XII.110).

XII.91    MDCC (Incognitus) van Coilge, geb. 1700, zn. van MDCLxvi (Incognitus) van Coilge (zie XI.51).
Kinderen:
1. Petrus van Quallie, geb. ca. 1720 (zie XIII.62).
2. Joannes Colli (k), geb. Antwerpen ca. 1725 (zie XIII.64).
3. Joanna Collie (k), geb. ca. 1725.
Joanna's familienaam wordt in de doop-/begrafenisaktes van haar kinderen ook gespeld als Collier, Collu en Colliez; duidelijk anders uitgesproken dan onze naam...
Tr. kerk ca. 1750 Guido Horta (k), geb. ca. 1723.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Ludoviva Orta, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1751-05-11 [PR];
2. Michael, begr. 3e (O.L.Vr.) 1754-07-31 [PR];
3. Franciscus, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1754-07-23 [PR];
4. Joannes Baptiste, werkman, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1755-06-30, overl./begr. Oostende 1828-03-31/04.02, tr. Anna van Cuyl, geb. Brugge, overl. na 1828 [PR];
5. Guido, begr. Brugge 3e (O.L.Vr.) 1757-09-24 [PR;
6. Theresia Orta, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1758-08-27, begr. ald. 1775-01-02 [PR];
7. Anselmus, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1760-12-15, begr. ald. 1762-02-15 [PR];
8. Rosa Orta, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1762-12-08 [PR];
9. Isabella, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1765-01-15 [PR];
10. Josephus, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1766-12-22, begr. ald. 1772-10-23 [PR];
11. Jacobus Orta, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1768-11-24 [PR].
4. Catharina Maria Collie (k), geb. ca. 1725, overl. Brugge 3e, begr. 1793-10-18, vanuit de St.-Salvatorkerk.
Catharina's familienaam wordt in de aktes van haar kinderen ook gespeld als Coillie maar ook als Collier.
Tr. kerk ca. 1748 Franciscus Fonteijne, geb. ca. 1723, overl. Brugge 3e, begr. 1788-10-23, vanuit de St.-Salvatorkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Francisca Fonteijne, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1750-06-27 [PR;
2. Juliana Catharina Fonteyne, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1752-02-25 [PR];
3. Joanna Fonteijne, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1755-06-01 [PR];
4. Franciscus Fonteyne, geb. Brugge 3e, ged. (O.L.Vr.) 1757-08-13, begr. ald. 1759-02-18 [PR].
5. Theresia Caillie, geb. ca. 1728, overl. na 1793.
Tr. kerk Ardooie [?] na 1755 Martinus Popelier, geb. Ardooie [?] ca. 1719, overl. Ardooie 1793-06-12, begr. ald. 1793-06-14. Wedr. van Maria Theresia Levrouw.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Popelier, geb. ca. 1773, overl. Ardooie 1793-10-25 [PRk begr.-akte #n/a];
2. Petrus Poupelier, overl. Ardooie 1793-10-05 [PRk begr.-akte #n/a].
6. Jacobus Vanquaelie (x), geb. ca. 1728 (zie XIII.72).
7. Petrus Jacobus (Pieter) Verquaillie, geb. Ichtegem 1732-03-15 (zie XIII.74).
8. MDCCxxxiij (Incognitus) van Coilge, geb. 1733 (zie XIII.76).
9. Maria Francisca (Françoise) Vercoillie, geb. Vladslo ca. 1733.
Tr. kerk Zarren 1752-06-06 Petrus Jacobus (Pieter) Peel, geb. Kortemark ca. 1720.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Jacoba Peel, ged. Zarren 1755-12-15;
2. Isabella Clara Peel, ged. Zarren 1757-11-28, overl. Vladslo 1817-03-24 [BS #32], tr. Carolus Logier [overl.-akte 1817#32];
3. Maria Joanna Peel, ged. Zarren 1759-08-28;
4. Severinus Xaverius Peel, ged. 1761-02-13;
5. Angela Catharina Peel, geb. ca. 1762;
6. Victoria Genoveva Peel, ged. Zarren 1764-06-27;
7. Ludovicus Josephus Peel, ged. Zarren 1765-07-09;
8. Henricus Josephus Peel, ged. Zarren 1766-07-15, tr. Diksmuide 1800-01-30 Maria Theresia Lefief, geb. Zarren 1765-10-15, dr. van Josephus Lefief & Veronica Vercaemer [BS huw.-akte 1800#64];
9. Petrus Jacobus Peel, ged. Zarren 1767-11-08;
10. Rosalia Genoveva Peel, ged. Zarren 1771-04-29;
11. Rosalia Francisca Peel, ged. Zarren 1772-03-28.
10. Judocus Vercoillie, geb. ca. 1735.
Tr. kerk Ingelmunster 1765-05-18 Susanna Beyaert, geb. ca. 1737.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
11. Monica Vancoillie (x Vercoillie), geb. ca. 1735, overl. Ingelmunster 1773-05-09.
Tr. kerk (1) ald. 1764-03-19 Jacobus Vuylsteke, geb. Ingelmunster 1734-11-10, overl. ald. 1771-10-06.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
Tr. kerk (2) Ingelmunster 1772-01-29 Franciscus Vandaele.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
12. Valentinus van Coillie, geb. ca. 1740.
Tr. kerk ca. 1765 Joanna Clara Messchaert, geb. ca. 1741.
De PR-klapper van de Brugse St.-Gillisparochie vermeldt wel een Coleta Josepha als dochter, maar de ouders van Coleta waren Franciscus van Coile en Rosa Dufour. Zie tak-Oostrozebeke.

Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
13. Jeanne Rose van Coille (k), geb. ca. 1740.
Tr. ca. 1765 François van Doorne, geb. ca. 1738.
Domicilie: Ingelmunster.

Uit dit huwelijk:
1. François van Doorne, landman, geb. Ingelmunster 1768-12-01, tr. Izegem 1812-04-21 Barbe Therese Verfaille, landvrouw, geb. Izegem 1788-05-03, dr. van François Verfaille & Marie Anne Therese van Steenkiste.
14. Joannes Baptiste Vancoilie (x), geb. ca. 1741 (zie XIII.88).
15. Maria Joanna Vercoillie, geb. ca. 1745.
Tr. voor 1770 Joannes Baptista Windels, geb. ca. 1743.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Baptista Windels, geb. Ingelmunster 1770-03-11, tr. ald. 1800-05-20 (30 floreal viij) Cecilia Deconinck, geb. ald. 1780-01-10, dr. van Joannes Petrus Deconinck & Maria Josepha Verfaillie [BS huw.-akte 1800#13, bl. 15r].
16. Josephus Ignatius Vercoillie, geb. 's-Heers-Willemskapelle 1748-10-18.
Tr. kerk Mariakerke 1780-04-11 Theresia Maria Goes, geb. Mariakerke 1740-08-15, overl. ald. 1781-02-22, dr. van Philippus Cornelius Goes, herbergier in 'de crone', en Monica Neyens. Eerder tr. Philippus Jacobus Quijo.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
17. Dokter Petrus van Quaillie, geb. ca. 1750, grof geschat.
Licentiaat in de geneeskunde (Hondschote, Sint-Winoksbergen).
«D'Heer ende Mre Petrus van Quaillie, licentiaet in de medecine, woonende deser stede, renotiatie alhier admissie in Hondschoote de 15 jan 1782».
18. Dorothea Vercoillie (x), geb. ca. 1750.
Tr. voor 1777 Joannes Franciscus Bringier, geb. ca. 1748.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joannes Bringier, wever, geb. Ingelmunster 1777-04-02, tr. ald. 1803-01-xj) Maria Theresia Soenens, geb. ald. 1759-09-26, dr. van Petrus Soenens & Judoca (Jossine) Vandenbogaerde [BS huw.-akte 1803#2].
19. Francisca Verquaillie, overl. Torhout 1775-11-16.
Tr. kerk Torhout [?] voor 1769 Michael Beke, overl. Brugge 1794-08-18. Hertr. Maria Derynck.
Uit dit huwelijk:
1. Bernard Beke, kleermaker, geb. Torhout 1769-09-25, tr.(1) Regina Constantia Dumortier; tr.(2) Torhout 1819-01-19 Anna Theresia Cordier, dagloonster, geb. Eernegem 1795-09-20, dr. van Petrus Josephus Cordier & Anna Theresia Hoorens [BS huw.-akte 1819#n/a].

XIII.62    Petrus van Quallie, geb. ca. 1720, zn. van MDCC (Incognitus) van Coilge (zie XII.91).
Tr. kerk Lichtervelde 1748 Anna Hoet, geb. ca. 1721.
Uit dit huwelijk:
1. Isabella Clara van Coillie (x Coillie), geb. ca. 1749, overl. Zwevezele 1843-02-23.
Tr. Lichtervelde 1798-05-10, 20 floreal ix, Leonardus van Steelant, geb. ca. 1748, zn. van Egidius van Steelant en Barbara Theresia Bousson.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XIII.64    Joannes Colli (k), geb. Antwerpen ca. 1725, in de St.-Andriesparochie, zn. van MDCC (Incognitus) van Coilge (zie XII.91).
Van Antwerpen terug naar de 'eigen streek', of hebben we hier een vreemde eend in de bijt?
Tr. ca. 1753 Catharina Robert, geb. Brugge 2e, dr. van Damianus Robert & Livina Debusshere, ged. 1731-08-24 (get.: Damianus Robert & Joanna Martigne), in de O.L.Vr.-parochie.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Colli, geb. Brugge, ged. 1754-07-28, in de St.-Catharinaparochie.
2. Brigitta Colli, geb. Brugge, ged. 1755-10-19, in de St.-Catharinaparochie.
3. Joannes Colli, geb. Brugge, ged. 1758-03-29, in de St.-Catharinaparochie.
4. Albertus Franciscus (Albert) Collie, geb. Brugge (zie XIV.38).
5. Damianus Henricus (Damien) Collie, geb. Brugge (zie XIV.40).
6. Maria Collie, geb. Brugge, ged. 1766-01-08, in de St.-Catharinaparochie, overl. Brugge, begr. 1766-07-19, vanuit de St.-Catharinakerk.
7. Anna Collie, geb. voor 1771, overl. Brugge, begr. 1771-07-21, vanuit de St.-Catharinakerk.
Dit is mogelijk dezelfde persoon als de (Jo)anna, geb. 1754. QOUD DEMONSTRANDUM EST.
8. Maria Joanna Collie, geb. Brugge, ged. 1772-07-27, in de St.-Catharinaparochie.
9. Isabella Catharina Theresia Collie, geb. Brugge 3e, ged. 1778-06-09, in de O.L.Vr.-parochie.

XIV.38    Albertus Franciscus (Albert) Collie, geb. Brugge, ged. 1759-04-30, in de St.-Catharinaparochie, overl. Brugge 1794-05-09, zn. van Joannes Colli (k) (zie XIII.64) en Catharina Robert.
Tr. kerk Brugge 3e 1784-05-20 (O.L.Vrouw) Isabella Rogiers, spinster (1814), geb. ca. 1757, overl. na 1814.
Adres: Brugge, Ankerstraat 42 (1814).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna Albertina (Marianna) Collie, kantwerkster (1814), geb. Brugge 3e, ged. 1785-04-27, in de O.L.Vr.-parochie.
Tr. Brugge 1824-01-14 Joannes Carolus Sanders, geb. ca. 1780, zn. van Carolus Martinus Sanders en Joanna Carolina Seghers. Wedr. van Rosa de Ceuninck.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Theresia Francisca Collie, kantwerkster (1814), geb. Brugge 3e, ged. 1786-08-05, in de O.L.Vr.-parochie.
3. Carolus Collie, geb. Brugge 3e (zie XV.52).
4. Petrus Albertus Franciscus Collie, geb. Brugge 3e, ged. 1791-01-23, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge 3e, begr. 1791-02-01, vanuit de O.L.Vr.-kerk.
5. Joannes Henricus Collie, geb. Brugge 3e, ged. 1792-04-26, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge 3e, begr. 1792-06-06, vanuit de O.L.Vr.-kerk.

XV.52    Carolus Collie, spinner (1814), geb. Brugge 3e, ged. 1788-07-09, in de O.L.Vr.-parochie, zn. van Albertus Franciscus (Albert) Collie (zie XIV.38) en Isabella Rogiers, spinster (1814).
Adres: Brugge, Nieuwe Gentweg 22 (1814).
Tr. Brugge 1812-05-08 Rosalia Moulaert, geb. Tielt 1787-12-16, dr. van Philippus Moulaert & Maria Rosalia Daniels.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Collij, geb. Brugge 1813.

XIV.40    Damianus Henricus (Damien) Collie, geb. Brugge, ged. 1761-09-24, in de St.-Catharinaparochie, zn. van Joannes Colli (k) (zie XIII.64) en Catharina Robert.
Tr. kerk Brugge 3e 1785-11-25 (O.L.Vrouw) (get.: Joanne Collie (vader) en Josephus Passé (oom van de bruid)) Theresia Isabella Creijf, geb. Brugge, dr. van Benedictus Creijf & Barbara Passé, ged. 1762-02-22, in de O.L.Vr.-parochie.
Uit dit huwelijk:
1. Joanne Damianus Colly (+ Colli), geb. Brugge, ged. 1785-12-19, overl. ald., begr. 1785-12-25, vanuit de St.-Catharinakerk.
2. Joannes Damianus Collie, geb. Brugge, ged. 1787-08-20, in de St.-Annaparochie.

XIII.72    Jacobus Vanquaelie (x), particulier (1806), geb. ca. 1728, overl. na 1806, zn. van MDCC (Incognitus) van Coilge (zie XII.91).
Zoon van Jacobus en van Pieternelle Blomme ???
Tr. kerk Brugge 1e 1759-05-15 (O.L.Vrouw) Maria Maertens, geb. ca. 1730, overl. voor 1806.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van Qualie, geb. Brugge 2e, ged. 1760-02-18, in de O.L.Vr.-parochie, overl. Brugge, begr. 1763-01-07, vanuit de St.-Walburgakerk.
2. Jacobus van Quaelie (+ van Qualie), geb. Brugge, ged. 1761-12-07, in de St.-Walburgaparochie, overl. Brugge, begr. 1762-07-07, vanuit de St.-Annakerk.
3. Maria van Quaelie (+ Van Quaellie), geb. Brugge, ged. 1763-06-16, in de St.-Walburgaparochie, overl. Brugge 1804-08-26, 8 fructidor xij.
4. Jacobus van Quaelie, geb. Brugge, ged. 1765-06-25, in de St.-Walburgaparochie, overl. Brugge, begr. 1765-07-15, vanuit de St.-Walburgakerk.
5. vrouwelijk Vanquaelie, geb. Brugge 1766-03-23, levenloos, begr. Brugge 1766-03-23, vanuit de St.-Walburgakerk.
6. Jacobus (Jacques) van Quaellie (x Vanquaellie), geb. Brugge (zie XIV.51).
7. Dionysius Henricus van Quaellie, geb. Brugge (zie XIV.53).
8. Isabella Theresia Petronella van Quaellie (+ van Qualie), geb. Brugge, ged. 1772-12-15, in de St.-Walburgaparochie, overl. Brugge, begr. 1775-05-09, vanuit de St.-Walburgakerk.
9. Joanna Francisca van Quaellie, geb. Brugge 1775-01-20, ged. 1775-01-28, in de St.-Walburgaparochie.
Tr. (1) Brugge 1797-12-07 Jacobus Franciscus Naert, landmeter (1797), geb. Brugge 1766-01-16, overl. voor 1806, zn. van Ferdinandus Naert en Anna Dewaele.
Uit dit huwelijk:
1. Julie Naert, overl. Brugge 1798-10-21 (30 vendemiaire vij) [BS #99];
2. Sophia Naert, overl. Brugge 1826-01-22 (Lange Rei) [BS #100].
Tr. (2) Brugge 1806-08-06 Pierre Wilhelm Vanstrate, geb. Islinghton (GB) ca. 1772, zn. van Joannes Vanstrate en Margareta Sporckman.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.

XIV.51    Jacobus (Jacques) van Quaellie (x Vanquaellie), timmerman (1817,'30), geb. Brugge, ged. 1767-08-06, in de St.-Walburgaparochie, zn. van Jacobus Vanquaelie (x) (zie XIII.72) en Maria Maertens.
Tr. kerk Brugge 1793-10-08 (St.-Walburga) Isabella Rosa Loijs (x Loys), winkelierster (1830), geb. ca. 1770.
Woonplaast: Brugge (1817), Gent ('30).
Uit dit huwelijk:
1. Marie van Quaellie (+), geb. na 1793, overl. Brugge 1802-11-05, 14 brumaire xi.
2. vrouwelijk van Quaellie, geb. Brugge 1e 1794-07-29, levenloos, begr. 1794-07-29, in de O.L.Vr.-parochie.
3. Joannes Jacobus van Quaellie, geb. Brugge 1e 1796-07-17 (zie XV.60).
4. Josephus Jacobus Quaellie (x), timmerman (1830), geb. Brugge 1806-01-21.
Jozef woonde op zijn huwelijksdatum in Brugge, maar rechterlijk in Gent.
Tr. Brugge 1830-06-25 Joanna Francisca Mahieu, dienstmeid (1830), geb. Sint-Andries 1803-09-25, dr. van Ludovicus Mahieu, kuiper, en Maria Haesebrouck, zonder beroep (1830).
5. Rosalie Van Quaellie (+), overl. Brugge 1812-10-29.
6. Jacques Van Quaillie, overl. Brugge 1809-04-10.

XV.60    Joannes Jacobus van Quaellie, beeldsnijder (1817), geb. Brugge 1e 1796-07-17, ged. 1796-07-17, in de O.L.Vr.-parochie, zn. van Jacobus (Jacques) van Quaellie (x Vanquaellie) (zie XIV.51) en Isabella Rosa Loijs (x Loys), winkelierster (1830).
Tr. Brugge 1817-11-27 Maria Theresia Slosse (x; Selosse), geb. Brugge 1797-02-09, dr. van Petrus Franciscus Slosse, herbergier (1817), en Maria Alexandrina Josepha Hachez.
Uit dit huwelijk:
1. Carolus Van Quaellie, geb. na 1817, overl. Brugge 1822-04-29, in de Grauwersstraat.
2. naamloos Van Quaillie, geb. Brugge 1827-06-25, overl. ald. 1827-06-25, in de Grauwwerersstraat.
3. naamloos Van Quaellie, geb. Brugge 1828-05-20, overl. ald. 1828-05-20, in de Grouwwerkersstraat.

XIV.53    Dionysius Henricus van Quaellie, timmerman, geb. Brugge, ged. 1770-08-06, in de St.-Walburgaparochie, overl. Brugge 1823-10-08, aan de Grote Markt, zn. van Jacobus Vanquaelie (x) (zie XIII.72) en Maria Maertens.
Tr. kerk Brugge 1793-04-23 (St.-Walburga) Maria Anna Naert, winkelierster (1833), geb. ca. 1757.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Catharina van Quaellie, zonder beroep (1833), geb. Brugge 3e, ged. 1794-06-22, in de St.-Salvatorparochie.
Tr. Brugge 1833-02-06 Philippus Josephus Bouchez, wever (1833), geb. Ronse 1777-12-04, wed. van Joanna Catharina de Loose (overl. Brugge 1826-10-08), zn. van Carolus Josephus Bouchez, particulier, en Clara Isabella Mondet.
Uit dit huwelijk geen nakomelingschap bekend.
2. Carolus Dionysius van Quaellie, geb. Brugge 3e, ged. 1795-12-14, in de St.-Salvatorparochie.

XIII.74    Petrus Jacobus (Pieter) Verquaillie, geb. Ichtegem 1732-03-15, overl. Leke 1798-03-26, of 1798-04-05 [?], zn. van MDCC (Incognitus) van Coilge (zie XII.91).
Tr. kerk Leke 1774-11-08 Jacoba Willaert, geb. Leke 1753-06-21, overl. ald. 1795-01-23.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Joanna Verquallie (x), geb. Leke 1776-03-25, overl. ald. 1848-01-17, of de 18e [?].
Tr. Leke 1800-03-31 Carolus Josephus Vanparys, geb. Eernegem 1764-10-23, overl. Leke 1835-12-28, zn. van Bernardus Vanparijs en Joanna Kemel.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Joannes Van Parys/Vanparys (x/xx), landman, geb. Leke 1803-08-30, tr.(1) Snaaskerke 1842-12-05 Rosalia Constantia de Graeve, landvrouw, geb. Leke 1778-03-05, overl. Snaaskerke 1852-08-12, wed. van Joannes de Laeter (overl. Snaaskerke 1841-12-30), dr. van Pieter de Graeve (overl. Leke 1793-11-13) & Maria Detoi (overl. Leke 1878-03-19) [BS huw.-akte 1842#38]; tr.(2) Oudenburg 1853-02-05 Anna Victoria Hollevoet, landvrouw, geb. Westkerke 1811-02-07, wed. van Jacobus Gryspeerd (overl. Oudenburg 1852-04-04), dr. van Joannes Hollevoet (72), landman, & Anna Theresia Hagebaert (66) uit Westkerke [BS huw.-akte 1853#8];
2. Joannes Franciscus Vanparys (x), landman, geb. Leke 1807-03-05, tr. ald. 1854-06-19 Amelia Doom, werkster, geb. Koekelare 1824-05-16, dr. van Henricus Josephus Doom (overl. Koekelare 1844-12-14) & Anna Cecilia de Grave, spinster te Koekelare [BS huw.-akte 1854#45];
3. Philippus Jacobus Vanparys (x), landbouwer, geb. Leke 1815-09-11, tr.(1) Zande 1850-01-25 Sophia Vermeesch, bijzondere, geb. Zande 1815-04-06, overl. Leke 1866-11-30, dr. van Ludovicus Vermeesch (overl. Zande 1845-10-09) & Joanna Indewilligen (64), herbergierster te Zande [BS huw.-akte 1850#4]; tr.(2) Zevekote 1868-04-16 Sophia Gunst, bijzondere, geb. ald. 1829-10-27, dr. van Philippus Jacobus Gunst, landbouwer & Genoveva Maertens, landbouwster [BS huw.-akte 1868#14].
2. Cecilia Genoveva Verquaillie, spinster (1817), landvrouw (1843...'55), landbouwster ('54), geb. Leke 1791-05-20, overl. Westrozebeke na 1865.
Tr. Vladslo 1817-05-11 Franciscus Carolus (Francis) Vanden Ameele (x Van den Amele), werkman (1817...'19), particulier ('25,'27), herbergier ('29,'34), landman ('43), gemeenteontvanger ('50...'55), geb. Vladslo 1796-01-10, overl. ald. 1862-11-22, zn. van Petrus Jacobus Benedictus Vanden Ameele en Francisca Genoveva Victoria Nergaert (Mergaert).
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus Franciscus Vanden Ameele, douanebrigadier, geb. Roeselare 1816-03-12, overl. Vladslo 1893-08-19, tr. Maria Helena Hubertina Rutten;
2. Joannes Vanden Ameele (x Vandenameele), douanebediende, geb. Vladslo 1818-03-12 [BS #29 v. 13e], tr. Oostende 1865-07-08 [BS #75] Joanna Theresia Lemeire, beroepsloos, geb. ald. 1827-12-09, dr. van Franciscus Xaverius Lemeire (overl. Oostende 1858-04-22) & Juliana Jacoba Maurickx (overl. Oostende 1838-04-11);
3. Carolina Vanden Ameele (+ Van den Ameele), geb. Vladslo 1819-04-19 [BS #38], overl. ald. 1827-05-28 [BS #93 v. 29e];
4. Juliana Seraphina Vandenameele (x), geb. Schore 1821-08-01, overl. Koekelare 1899-12-18, tr.(1) Vladslo 1843-05-11 [BS #89] Hendricus Josephus Willaert, landman, geb. Koekelare 1820-07-22, overl. 1849-02-19, zn. van Pieter Jacobus Willaert, landman, en Angela Camilla Packet, landvrouw; tr.(2) Koekelare 1850-01-05 [BS #3] Bernardus Deprez, geb. ald. 1807-02-08, overl. ald. 1872-10-31, zn. van Augustinus Deprez (overl. Koekelare 1830-09-02) en Rosalia Vanrijckeghem, landbouwster te Koekelare;
5. Louis Robert Vandenameele (+ Van den Ameele), geb. Vladslo 1825-12-17 [BS #135 v. 18e], overl. ald. 1826-03-22 [BS #37 v. 23e];
6. Louisa Van den Ameele (x Vandenameele), huisvrouw, geb. Vladslo 1827-01-29 [BS #24], overl. ald. 1910-12-01, tr. ald. 1854-10-18 [BS #130] Ludovicus Joannes Decock, landbouwer, geb. Koekelare 1825-04-21, zn. van Hendericus Josephus Decock (overl. Vladslo 1838-12-24) en Amelia Vanmaele, landbouwster te Vladslo;
7. Coleta Cecilia Vanden Ameele, geb. Vladslo 1829-09-25 [BS #137], overl. Westrozebeke 1874-03-24, tr. Vladslo 1855-07-12 [BS #109] Robertus Leopoldus Cornelie, hoefsmid, geb. Mannekensvere 1832-06-26, overl. Westrozebeke 1883-08-15, zn. van Henricus Josephus Cornelie (overl. Woumen 1854-06-30) en Joanna Therese Coppens, werkvouw te Diksmuide;
8. Carolus Vanden Ameele, geb. Vladslo 1834-10-08 [BS #138].

 

 

Post

 


Gemaakt met het genealogieprogramma PRO-GEN
© J. Mulderij & D.J. Scholte in ’t Hoff, Markelo.