Rede van pater
René Gustave Vancoillie cicm

 
of liever: de toespraak
die pater Staf op zaterdag 1977-04-30 te Oostende had willen
houden tijdens het familiecongres
 
 

Dierbare Van-Coilliestamleden,
 
Men heeft me gevraagd uit te leggen hoe ’t allemaal kwam.
Te Oostende werd me het woord afgesneden voor ik het uitgesproken had. Hier heb je het dan, enigzins omgedraaid en in ’t verleden.

 

Zoals we met tientallen deze bijeenkomst hebben kunnen verwezenlijken, zo zijn we, dezelfde tientallen, dankbaar en al de lovende woorden gaan naar gans de groep.

 

Hoe ’t allemaal gekomen is, ja! De grootste reden daarvan zal wel zijn dat stamboom en congres onafscheidbaar samen gaan. Zeer velen hebben daaraan meegewerkt!
 

In den beginne …

Toen ik van 1938 tot 1949 in Zuid-Kasayi verbleef, hield ik me daar ondermeer bezig met afstammingen van de Bindji. Ik had bewondering voor hun taal-genie en hun kennis van hun ongeschreven afstamming, die onderdeeldeel is van hun tribalisme. Daar zag ik dat niets meer op een Mubindji lijkt dan een mens.

 

Op verlof in België waren opzoekingen bezig vanwege de familie Jonckheere uit Beveren: Pastoor Denorme, De familie Jonckheere, uitg. Vonksteen, 1950. Daarin komt onze tak voor.
Ik kwam ook in betrekking met apotheker Frans Denys–Van Coillie uit Pittem, tak senator Alfons Van Coillie; ook met de jonge Roger Vancoillie (1924–1950) uit Hooglede. In plaats van Scheutist te worden was hij moeten thuisblijven met de polio. Roger had het bekende lijstje met namenafstammingen van de hand van deken Constant Vancoillie en bijgewerkt door C. Deruytter uit Zarren. Allen afstammelingen van Jan van Coylde en Jeanne de Laere!

 

Bij de inzegening van het huwelijk van Jacques Vancoillie en Nicole Caby te Rijsel, 3 december 1949, vertelde ik hen dit en Jacques hechtte er zeer veel belang aan en vroeg me alles op papier te zetten.
Op 10 januari 1950 was ik terug in Kongo, te paard op Shaba en Kasayi, in ’t hartje van de Baluba, te Gandajika, tussen catechesatie, steengroeven en beton. Voor elf jaar nog een keer!

 

De totstandkoming van onze stamboom.

Te Sint-Malo, Bretagne, vroeg men me in 1963 of ik verwant was met de daar wonende architect Antoine Vancoillie! Hij was geboren te Brussel doch zijn vader kwam uit Gits.

 

In 1972 stak de stamboom voor goed zijn grote kruin de hoogte in, want Jacques was ’t niet vergeten. Op 26 oktober 1972 kreeg hij La Généalogie Vancoillie, Branche La Madeleine, recht­lijnige afstamming met de uitgewerkte gezinnen van iedere generatie. We vierden het huwelijk van zijn zoon Jean Jacques Vancoillie met Birgitte Burgho, die nu twee kinderen hebben: Anne-Sophie en Jacques!
Te Landas, te Croix, te Armentiers en te Duinkerke woonden er Van Coillie’s, nog in de belang­stellingszone van Rijsel. Er werd een briefje heen gestuurd en er kwam uitleg en ook bezoek…
Op een uitvaart te Elsene kreeg ik het adres van Van Coillie’s uit Marchienne-au-Pont. Een dag nadien kreeg ik van daaruit een telefoon, waarvan bezoeken kwamen…
Aalmoezenier Jan Corneillie bewaart de handgeschreven gezinssamenstellingen van zijn oom meester Victor Van Coillie: allemaal Van Coillie’s uit Beveren.
Dr. Walter Supply uit Langemark bezorgde me een fotokopie van zijn gedeeltelijke uitgewerkte tak deken Constant Vancoillie.

 

Dit alles was ’t begin van bezoeken aan Van Coillie’s overal, van gemeente-secretariaten, pastorijen en Rijksarchief.
Overal welgekomen, waren er die wilden medewerken voor ’t inzamelen van de genea­logische gegevens. Zij werden de „afgevaardigden” en op 28 september 1975 kwamen zij, 36 Van Coillies in getal, samen om met mekaar kennis te maken, om te spreken over stamboom­aangelegenheden en over een te houden congres in de maand september 1976. Dit was de eerste van de tien vergaderingen van de tak-afgevaardigden.

 

Naar het einde van 1975 kwam er een grote wending in de Van-Coilliebeweging. Marcel Vancoillie uit Beveren bracht me in betrekking met Maurits Vancoillie uit Lochristi, langs zijn zus Marie Louise uit Moeskroen. In een kwartier tijd wisten we beiden wie wij waren.
Sindsdien zijn Maurits en zijn zoon Jean-Paul erop uitgetrokken: al de Van Coillie’s uit Oost-Vlaanderen opgenomen, systematische opzoeking van alle Van Coillie’s te Ingelmunster, Oostrozebeke, Roeselare e.a. … in de registers van kerk en gemeente, van 1600 tot 1800. Van langs onder opgetekend, kwam ik die Vancoillie’s tegen die Maurits en Jean-Paul van boven hadden opgezocht… Zij gaan verder.
 

… en het was goed

De uitgave van het familiemaandblad Coyldiana werd algemeen beslist.
Gustave Vancoillie uit Rijsel meende terecht dat er meer tijd voor de voorbereiding nodig was en dat het congres eerst omstreeks april 1977 kon plaatsvinden. Eerst zou men best met mekaar kennismaken in streekvergaderingen. En zo werden er zes regio­vergaderingen belegd, voor alle Van Coillie, Van Colie, Van Caillie… Het bleek immers dat aller naam in ’t begin Van Coilge was.
Zo maakten in totaal 958 Van Coillies in september/oktober met elkaar kennis te Ingelmunster, Verlegem (FR), Brugge, Beveren, Westouter en Tervuren. Sinds juli waren de coördinatoren van deze streekbijeenkomsten druk in de weer geweest en zes maal samengekomen voor de regeling.
Vanaf 11 november 1976 werden er nog eens zes samenkomsten belegd voor de coördinatoren van het congres te Oostende. Edouard Van Coillie had er de leiding van. De laatste bijeenkomst had plaats in de Meeuwenlaan 3 te Oostende zelf. De grootste bekommernis was de hoge prijs te laten zakken tot wat hij werd.
Daar hadden we nu ons Congres. En ’t was goed!
 

Dank

Daarbij wil ik dan allen die zich op een of andere manier ingezet hebben voor de Van Coillie’s van harte bedanken. Een paar mensen hebben zich heel speciaal ingespannen van 1975 tot heden: bij alle vergaderingen, bij het congres en bij het maandblad Coyldiana, en dat tot heden en ook nog tot morgen. Zij verdienen wel een heel speciale dank!
•  Maurits en Jean Paul Vancoillie, met hun hoger beschreven diensten en daarbij nog de kas van het congres!
•  Mauring en Hedwige Van Coillie met Bruno en Karel: al de adressen geschreven van 1976, al de Coyldianas geschikt en geplooid en idem 1000 exemplaren 1977 met kleven van adresbandjes.
•  Gerard en Bernice Vancoillie: vanaf 1976 de postzegels gekleefd en Coyldiana gepost. In 1977 driemaal zevenhonderd exemplaren Coyldiana geschikt, geplooid, adressen gekleefd, drie maal 1700 ex. gefrankeerd en gepost…!
•  Paul Vancoillie uit Ieper, die sinds januari 1977 de mecanografische lijst opmaakte en tot tweemaal per week de ponskaarten bijwerkt.
•  We denken aan alle coördinatoren van streekvergaderingen en van congres, met Si­monne Van Coillie die alle schikkingen met het Kursaal genomen heeft en aan congres­leider Edouard Van Coillie.

 

Edouard Van Coillie houdt er ook aan om langs Coyldiana de medecoördinatoren van het congres Oostende bijzonder te bedanken voor de samenwerking.
Gans de Van-Coilliebeweging is ten andere het werk van velen. Dank en nog eens dank aan allen.

 

Sommigen kon ik te Oostende de hand drukken. Hoe graag had ik met allen wat gepraat! Hoe graag had ik de hand van allen gedrukt! Het geluk wilde dat ik toch bij de Van Coillie’s terechtkwam die van het verst kwamen! My very special admiration to our Canadian relations: Harold and Suzan Mullin–Vancoillie, who came from New Brunswick!

 

Dit congres is een etappe vanwaar we verder gaan, aangemoedigd door het blije samenzijn en weervinden van mekaar, en hoopvol voor de toekomst!
 
Genegen wensen van gezondheid en geluk aan allen!

 

Bron: Coyldiana 1977 blz. 35

 

Allocution du père
René Gustave Vancoillie

 
ou… l’allocution que père Gustave
voulait nous presenter samedi 1977-04-30 à Ostende
pendent le congrès de notre famille
 
 

Chers membres de la famille Van Coillie,
 
On m’a demandé comment on a pu arriver à ce congrès et à Ostende om m’a coupé la parole avant que ne n’aie pu prononcer deux syllabes. Le voici maintenant par écrit, modifiée pour un passé dans une mesure.

 

C’est par dizaines de personnes que nous avons pu réaliser ce rendez-vous et ce sont les mêmes dizaines qui remercient parce que toutes les paroles de louanges visent tout le groupe.

 

Comment en est-on arrivé là? Eh bien en voici le cheminement.
La cause principale est bien que l’arbre généalogique et le congrès vont de pair, inséparablement. Et que très nombreux sont ceux qui ont donné leur coopération.
 

Au début …

Résidant au Sud-Kasayi de 1938 à 1949, je m’y suis occupé, entr’autres, de généalogie Bindji, admirant leur génie linguistique ainsi que leur connaissance généalogique, qui forment une partie intégrante de leur tribalisme! Rien ne resemble plus à un Mubindji que l’être humain!
Rentrant en Belgique en 1949, j’y trouvais des recherches de la part de la famille Jonckheere de Beveren: Mr. l’Abbé Denorme, De familie Jonckheere, éd. Vonksteen, 1950.
Je pris contact avec le pharmacien Frans Denys–Van Coillie de Pittem, branche senateur Alfons Van Coillie. Egalement avec le jeune Roger Vancoillie (1925–1950) d’Hooglede. Aspirant Scheutiste ce brave Roger dut rester chez ses parents, atteint de la polio. Il me montra la liste decendance des Van Coillie, de la main du doyen Constantin et remaniée par C. Deruytter de Zarren. Et tout descendants des mêmes Jean van Coylde et Jeanne de Laere.

 

J’en fis confidence à Jacques Vancoillie au 3 décembre 1949 à Lille, lors de la célébration de son mariage avec Nicole Caby. Jacques s’y intéressa très fort et me pria de mettre tout sur papier.
Au 10 janvier 1950 je fus de retour au Congo, cette fois-ci à cheval sur le Shaba et le Kasayi, à Gandajika, au cœur des Baluba, pour onze années, pris par la catéchisation, le béton et les carrières de pierres!>
 

La naissance de notre arbre généalogique

En 1963 on me demanda à St.-Malo, Bretagne, si j’étais parent de l’architecte Antoine Vancoillie, residant en cette ville. Il naquit à Bruxelles mais son grand-père était originaire de Gits!
Mais l’arbre généalogique éleva sa cime touffue pour du bon en 1972. Jacques n’avait pas oublié. Et au 26 octobre 1972 il eut La Généalogie Vancoillie, Branche La Madeleine (18 p.). La descendance directe avec élaboration des foyers, à chaque génération. Ce fut la célébration du fils de Jacques: Jean-Jacques Vancoillie avec Birgitte Burgho, qui ont actuellement deux enfants: Anne-Sophie et Jacques.
Il vivait des Van Coillie à Landas, à Croix, à Armentières et à Dunkerque, tous dans la zone intéressant les Lillois. Correspondance et visites…
Lors de funérailles à Ixelles on me procura l’adresse de Van Coillie de Marchienne-au-Pont. Le lendemain on m’appela de la-bas!
L’aumônier Jean Corneillie garde soigneusement les feuilles manuscrites avec les foyers Van Coillie de Beveren et de la main de son oncle maître Victor Van Coillie. Sa propre branche était encore inconnue.
Le dr. Walter Supply de Langemark me procura une photocopie de sa branche doyen Constant Vancoillie, partiellement élaborée.

 

Tout cela fit le début de visites aux mairies, aux presbytères, aux archives royales et surtout aux domiciles.
Partout bienvenu, il y en vait qui voulurent aider à me procurer les données généalogiques. Ils devinrent les «Délégués de branche». Et au 28 septembre 1975, 36 Van Coillie se réunirent, pour faire connaissance, pour parler descendance commune des Van Coillie et du congrès qui pourrait se tenir en septembre 1976. Ce fut la première des dix réunions de déléguées de branche.

 

Vers la fin de 1975 survint un grand pas en avant. Marcel Vancoillie de Beveren me mit en relation avec Maurice Vancoillie de Lochristi, par l’intermédiaire de sa sœur Marie-Louise de Mouscron. Maurice et moi, nous savions endéans le quart d'heure qui nous étions!
Depuis lors, Maurice et Jean-Paul, son fils, ont répéré tous les Van Coillie de la Flandre Orientale. Ils ont fait l'annotation systématique de tous les Van Coillie aux mairies et presbytères d’Ingelmunster, d’Oostrozebeke et de Roulers… de 1600 à 1800. Annotation faite à la base vivante, je pus rencontrer souvent les Van Coillie que Maurice et Jean-Paul avaient identifiés à partir d’en haut. Ils continuent!

 

… et ce fut très bien

Toujours en 1975 on décida l’édition du mensuel familial Coyldiana, traitant de tout ce qui peut intéresser des Van Coillie.
Gustave Vancoillie de Lille, disait son opinion qu’il fallait plus de temps pour la préparation de congrès et que mieux vaudrait retenir le mois d’avril 1977. Qu’il fallait d’abord tâcher de se connaître entre Van Coillie d’une même région. Ainsi il fut décidé d’organiser six rendez-vous régionaux, pour tous les Van Coillie, Van Collie et Van Caillie, tous ayant le nom initial «Van Coilge».
Un total de 958 Van Coillie se rencontrèrent en septembre-octobre 1976 à Verlinghem, Bruges, Beveren, Westouter et Tervueren. A partir de juillet, les coordinateurs de ces réunions sectorielles s’éteint rencontrés six longues soirées.
A partir de 11 novembre 1976 il y eut encore six réunions pour les coordinateurs du congrès d’Ostende proprement dit. Edouard Van Coillie en avait la direction. La dernière des six avait lieu Meeuwenlaan 3 à Ostende-même. La grande préoccupation de ces rencontres fut de faire baisser le prix d’entrée au Kursaal à ce qu’il est finalement devenu.
Oui, nous avons eu notre congrès et ce fut très bien!
 

Merci

Ici je veux remercier de tout cœur tous les Van Coillie qui, d’une ou d’une autre façon, sont venus à l’aide de ce «mouvement» Van Coillie. Il y en a qui se sont dévoués tout particulièrement, depuis 1975 jusqu’à présent: à toutes les réunions, pour le mensuel Coyldiana et pour le congrès d’Ostende. Ils méritent aussi un merci tout spécial.
•  J’ai nommé Maurice et Jean-Paul Vancoillie, qui tenait aussi la caisse du congrès et sa correspondance.
•  Il y a également Mauring et Hedwige Van Coillie avec Bruno et Karel: avoir écrit toutes les adresses de Coyldiana 1976, avec mise en ordre des feuilles, leur pliement et leur mise sous enveloppe, chaque mois à nouveau. Idem pour trois fois mille enveloppes en 1977 avec la mise des auto-collants adresses.
•  Gerard et Bernice Vancoillie: avoir collé tous les timbres de 1976 et 1977. La triple mise en ordre des feuilles pour 700 exemplaires, leur pliement et leur mise sous enveloppe et la remise à la poste du tout! Un grand petit travail!
•  Et Paul Vancoillie d’Ypres qui depuis janvier 1977 s’occupe de la mise à l’ordinateur de quelques 1700 adresses, après leur mise en fiche, en les mettant à jour des dizaines de fois… C’est Paul également qui a envoyé toutes les invitations au congrès.
•  Nous pensons aux coordinateurs des réunions et du congrès, avec Simonne Van Coillie qui a pris toutes les dispositions avec le Kursaal et à Edouard Van Coillie qui a si bien dirigé le congrès.

 

Edouard aussi tient à remercier, par le voie de Coyldiana, les camarades coordinateurs du congrès d’Ostende pour leur coopération.
Tout le mouvement tient ensemble et il est le résultat du travail de plusieurs Van Coillie. Merci et merci encore à tous!

 

Il m’est arrivé au congrès de pouvoir serrer la main à quelques Van Coillie. Comme j’aurais aimé dire quelques mots à chacun d’eux! Comme j’ai désiré serrer la main à tous! Seule une chance m’a porté vers les Van Coillie qui avaient parcouru la plus grande distance. Mon admiration toute particulière pour ces parents Canadiens: Harold et Suzan Mullin–Vancoillie, qui étaient venus de New Brunswick!

 

Ce congrès fut un étappe, d’où nous allons de l’avant, encouragés par les joyeuses retrouvailles et plein d’espoir pour l’avenir!
 
Vœux affectueux de santé et de bonheur à tous!

 

Source: Coyldiana 1977 page 35

 

vancoilge.net