De zusjes Agnes en Louisa Vancoillie

 
Kleine slachtoffers van een Grote Oorlog
 
 

Bidprentje Agnes & Louisa Vancoillie

Op 23 april 1918 (St. George’s day) voerden de Engelsen hun histori­sche raid op Zeebrugge uit met de bedoeling om de uitgangen van de haven te blokkeren en om er de Duitse kustverdediging een vernie­tigende slag toe te brengen.
 

Na deze geslaagde actie kregen de Engelsen er lucht van dat de Duit­sers iets verder landinwaarts, in de kerktoren van Zeebrugge-dorp, een uitkijkpost hadden ingericht. Op 8 mei 1918 lieten ze daarom een bom vallen op die kerk waarbij –volgens nevenstaand bidprentje– zes mensenlevens te betreuren vielen. Over mogelijke Duitse slachtoffers is ons niets bekend.
 

Naar aanleiding van een oproep in een van de forums van senio­rennet vroeg een Zeebrugse (lapnaam Mamy) aan haar 95-jarige bompa wat er op die dag precies was ge­beurd.

De oude man met een ijzersterk ge­heugen wist nog te vertellen: „De zijkant van de kerk werd ge­raakt. Het lof was bezig…”
Hij was op die dag ineens een paar van zijn speelkameraadjes kwijtge­raakt.
Bij die gelegenheid zijn ook Agnes (10) en Louisa (bijna 5) Vancoillie, dochtertjes van Pieter en van Marie Van Seve­nant, jammerlijk om het leven gekomen.

 

vancoilge.net