Legenda v. 2009-04-30

 

De achterste rij (1–28):  [1Luc Labeeuw, tr. Martine Belaen (3); [2Linda Hostijn (†), dr. van Staf en van Lydie Ampe; [3Martine Belaen, tr. Luc Labeeuw (1); [4Luc Geevaert; [5Jozef Hos­tijn [?], lijkt geen 50-jarige[!], tr. Lydie Anna Ampe (124); [6Staf Hostijn; [7niet herkend; [8Ly­die Ampe, tr. Staf Hostijn (6); [9–16niet herkend; [17Filiep Vanden­berghe; [18niet herkend; [19Lieve Vandenberghe; [20niet herkend; [21Frans Vanden­berghe, tr. Roza Maes (50); [22–26niet herkend; [27Marleen Tytgat; [28Patrick Van­coil­lie.

 

De grillige rij daarvoor (29–73):  [29Luc Verfaillie; [30Marc Verfaillie; [31niet herkend; [32Rik Verfaillie; [33Giselle Levecque; [34–35niet herkend; [36Dorine Vandenber­ghe; [37Geert Van­coil­lie; [38Patrick Verfaillie; [39Roos Decroubele; [40niet herkend; [41Gerda Belaen; [42niet herkend; [43Johan Van­coil­lie; [44–48niet herkend; [49Lina Lutin; [50Roza Maes, geb. Bissegem 1932-05-10, overl. 1999-05-19, tr. 1956-08-04 Frans Vandenberghe (21); [51Etien Van­coil­lie; [52Roger Vanden­berghe, geb. Hulste 1932-01-10, zn. van Gerard en van Germaine Van­coil­lie, overl. 2004-03-23, tr. 1956-10-27 Margriet Van­denborre, geb. Hulste 1934-01-31, overl. Kuurne 1969-11-06; [53Frans Georges Viaene; [54niet herkend; [55Albert Verkae­mer, geb. Desselgem 1922-07-14, overl. Kortrijk 1982-01-31, tr. 1947-10-22 Paula Bruneel; [56–57niet herkend; [58Johan Vandenberghe; [59Geert Verfaillie; [60Carine Van­coil­lie; [61Ria Mia Viaene; [62Geert Van­coil­lie; [63Mari­anne Van­coil­lie; [64Filip Vancoil­lie; [65Ann De Splenter; [66niet herkend; [67André De Splenter, tr. Mariette Van­coil­lie (88); [68Jozef Van­coil­lie; [69Lucien Van­coil­lie, tr. Tarcilla Van Robays (90); [70Medard Van­coillie, tr. Jacqueline Vanryckeghem (71); [71Jacqueline Vanryckeghem, tr. Medard Van­coillie (70); [72Willy Maertens, tr. Marie-Therese Verkaemer (73); [73Marie-Therese Verkae­mer, tr. Willy Maertens (72);

 

De rij (74–97) daarvoor:  [74Rosanne Van­coil­lie; [75–76niet herkend; [77Eddy Van­coil­lie; [78Etienne Vercoutere, tr. Rosa Van­coil­lie (79); [79Rosa Van­coil­lie, tr. Etienne Vercoutere (78); [80José Van­coil­lie; [81niet herkend; [82Rafael Goemeyne, tr. Noëlle Van­coil­lie (101); [83niet herkend; [84Johanna Vaneenooghe, tr. André Van­coil­lie (103); [85Annie Vandenber­ghe, zr. van Liefde van Heule; [86Denise Van­coil­lie, tr. Daniël Vandrom­me (87); [87Daniël Van­dromme, tr. Denise Van­coil­lie (86); [88Mariette Van­coil­lie, tr. André De Splenter (67); [89Ro­bert Verkae­mer [?]; [90Tarcilla Van Robays, tr. Lucien Van­coil­lie (69); [91Julien Devos, tr. Lucette Van­coil­lie (92); [92Lucette Van­coil­lie, tr. Julien Devos (91); [93Christiane Veys, tr. Gabriël Van­coil­lie (94); [94E. Gabriël Van­coil­lie, tr. Christiane Veys (93); [95Lena Vanrobays, tr. Daniël Vandenberghe (97); [96Lena Alida Van­coil­lie, tr. Frans Georges Viaene (53); [97Da­niël Vandenberghe, tr. Lena Vanrobays (95).

 

De rij (98–120) achter de zittende ouderlingen:  [98niet herkend; [99Gerard Verhaest; [100Ma­rie-Thérèse Van­coil­lie; [101Noëlle Van­coil­lie, tr. Rafael Goemeyne (82); [102Hilde Vercoutere; [103André Van­coil­lie, tr. Johanna Vaneen­ooghe (084); [104Joèl Van­coil­lie, tr. Germaine Buyse (105); [105Germaine Buyse, tr. Joèl Van­coil­lie (104); [106André Belaen, tr. Agnes Van­coil­lie (107); [107Agnes Van­coil­lie, geb. Hul­ste 1923-09-18, overl. Kuurne 2004-08-11, tr. Hulste 1947-12-13 André Belaen (106); [108Jeanne Li­beer, tr. Roger Van­coil­lie (110); [109Suzanne Debackere, tr. Gerard Van­coil­lie (121); [110Roger Van­coil­lie, geb. Hulste 1925-11-14, overl. ald. 1997-07-01, tr. ald. 1955-08-13 Jeanne Libeer (108): „Allee Rachel,” ve­zelde Roger, „lacht ne keer naar ’t veughelkie…”, en vergat er daarmee zelf naar te kij­ken; [111Ra­chel Victor, tr. Aloïs Van­coil­lie (112); [112Aloïs Van­coil­lie, tr. Rachel Victor (111); [113Jozef Dooms, tr. Maria Van­coil­lie (114); [114Maria Van­coil­lie, tr. Jozef Dooms (113); [115Alice Ver­kaemer, tr. Medard Nuyttens; [116Annie Van­coil­lie, zr. v.d. H. Familie (osb); [117Godelieve Callens, tr. Adhemar Verfaillie (133); [118Agnes Ampe, tr. Joseph Blom­me; [119Roger Vancoil­lie, tr. Clara Soenens (120); [120Clara Soenens, tr. Roger Van­coil­lie (119).

 

Familieleden ‘op rust’ in 1977 (121–137; zittend):  [121Gerard Van­coil­lie, tr. Suzanne Debackere (109); [122Marcel Verfaillie, geb. Bavikhove 1920-01-08, zn. van Johan en van Irma Van­coil­lie, overl. Kortrijk 1999-05-11, tr. Marie Louise Devos (123); [123Marie Louise Devos, geb. Kuurne 1925-01-12, overl. Kortrijk 2003-05-13, tr. Marcel Verfaillie (122); [124Lydie Anna Ampe, tr. Jozef Hostijn (5); [125niet herkend; [126Gerard Defreyne; [127Alice Verfaillie; [128Maria Helena Cal­lens, geb. Bavikhove 1896-08-11, overl. Kortrijk 1978-01-28, tr. ald. 1922-11-29 Maurits Robrecht Van­coillie, geb. Hulste 1895-07-17, overl. Kortrijk 1973-01-14; [129Gerard Vandenberghe, geb. Oostro­zebeke 1902-10-18, overl., tr. 1928-09-11 Germaine Van­coil­lie (130); [130Germaine Van­coil­lie, geb. Hulste 1901-07-24, overl., tr. 1928-09-11 Gerard Vandenberghe (129); [131Camiel Verkae­mer, geb. Wielsbeke 1883-03-03, overl. Kortrijk 1980-05-01, tr. Hulste 1920-01-21 Flavie Febronie Van­coillie, geb. ald. 1891-06-20, overl. Desselgem 1963-08-18; [132Maria Vandenberghe, geb. Oost­rozebeke 1906-09-29, overl. 1995-01-29, tr. Oostrozebeke 1931-05-06 Octaaf Remi Van­coil­lie, geb. Hulste 1899-08-31, overl. ald. 1977-03-26; [133Adhemar Verfaillie, zn. van Johan en van Irma Van­coil­lie, tr. Godelieve Callens (117); [134André Amedee Ampe, tr. Gabriëlle Vanroozebeke; [135Remi Jo­seph Ampe, tr. Anna Soenens (136); [136Anna Soenens, tr. Remi Joseph Ampe (135); [137André Van­coil­lie.

 

De kleintjes van toen, maar nu volwassen (138–145 op de voorgrond):  [138Christophe Peers; [139Nancy Peers; [140Gwendy Van­coil­lie; [141Inge Van­coil­lie; [142Tiny Van­coil­lie; [143Claudine Vandenberghe; [144Sabine Vandenberghe; [145Mieke Kathy Viaene.