Judoca Laury †ca.1629 (×Michiel Verquoille)

 

Wezerij Ingelmunster, 1630-01-28

Pieter Vercoille fus Jans in Ingelmunster voigt van Guilliam, Joos, Loys, Arent, Joossyne, Tanneke, Christyne & Janneke Ver Coille fij Michiel broghte over bij eede up den xxviijen jarij 1630 tgoet verstorven van Joosyne Lauvery heurl moedere.
Alvorent d helft van twee hondert ghemidt roeden hofstede & landt
Item dhelft int vierde van huysen schueren & stallen in pachte ghehouden bij Joys Laren, belast in […] met xij £z sjaars tot laste van de weesen met heurl vadere.
Item dhelft van iiij xx vij roen landts ghehouden als voren
Item dhelft vanet hofstedeke groot int geheele iijC xxv roen met het vierde inde […]huys west […] & d helft van […] schuere […] in pachte ghehouden als voren belast met xij £ sjaars ten laste van de weesen & heurl vadere.
Item dhelft van iijC roen landt & meersch ghehouden als heurl tsaeme […] met dhelft van het xviº deel van huysen & andere catheylen pacht up de […]
Item dhelft van een bundere ix roen Ij […] ghehouden als voren
Item tcatheyleke goet […] weesen xvi £ v sch viij d voor de achte tsamen […] ixC xxx £ weghens dijsenste pacht […] van Maarten de [..Inghm.?] […]


Op den xviijº febij 1630 zoo brochten deselve over zekere acte daerbij dat bleeck dat hij voor de […] wederhelft in de huysen & lande hierboven staende ghehouden te Ingelmunster […]

 

RA Kortrijk:/Wezerij Ingelmunster/#73/fº 3

 

vancoilge.net